институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Задача

Cистемний аналіз та логістика

Задача 1 4 Визначити комплексний коефіцієнт значущості критерію вибору постачальника з врахуванням рівня компетентності експерту (варіант вибирається за останньою цифрою залікової). Таблиця 3.1 Вихідні дані для виконання Завдання № 1 ... Задача...

Адміністративна відповідальність

1. Проаналізуйте поняття та ознаки адміністративної відповідальності 2. Зазначте склади адміністративних проступків, які виокремлюють за ступенем суспільної небезпеки 3. Зазначте ознаки елементів складу адміністративного проступку, які завжди є необх...

Аналіз банківської діяльності

Завдання 7 Ви — економіст аналітичного відділу банку. 1. Дайте визначення поняття "рентабельність банку". 2. Проаналізуйте зміну коефіцієнта загальної рентабельності ро¬боти банку. Визначте основні резерви підвищення ефективності роботи банку...

Аналіз інвестиційних проектів

ЗАДАЧА Компанія розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту, прогнозовані надходження і витрати коштів якого наведено в таблиці. Ставка дисконту прогнозується на рівні 20% для всіх років реалізації інвестиційного проекту. Обґрунтувати д...

Банківські операції

Задача 1 Депозит на суму 500 тис. грн.. розміщений у банку терміном до одного року зі сплатою доходу щомісяця з розрахунку 15 % річних. Задача 2 Вексель виписаний на 2 роки. При обміну векселя комерційним банком власнику векселя виплачується...

Банківські операції задачі

ЗАДАЧА 1 Капітал банку Діамант на 10.07.05 становить 105,94 млн. грн. (17,38 млн. EUR), уставний капітал – 16,40 млн. EUR. Банк функціонує більше трьох років. Фінансовий результат на 10.07.05 складає 1,621 млн. грн. Відрахування до резервного фонд...

Білет 1 задачи

Завдання 1. Розрахувати індекс якості за наступними даними: зростання продуктивності праці = 7% економія від кожного проценту = 20грн. довго тривалість зростає на 20% економія від кожного проценту = 5% зростання надійності = 10% економія від ко...

Біржова діяльність Гроши та кредит

Задача 1 Підприємство купує зерно і виробляє з нього борошно. Поточна ціна зерна на наявному ринку складає 800 грн. за 1 тонну, але передбачається, що через З місяці ціна на зерно може збільшитись, що зробить виробництво борошна збитковим. Щоб зас...

Біржова діяльність та цінні папери 5

Задача 1 Визначити розмір дивідендів, які акціонерне товариство повинно виплатити акціонерам, за такими даними: Показники Значення Чистий прибуток товариства за результатами річної господарської діяльності (грн.) 1750100 Згідно із рішенням збор...

Біржова діяльність та цінні папери 2

Задача 1 Визначити розмір дивідендів, які акціонерне товариство повинно виплатити акціонерам, за такими даними: Показники Значення Чистий прибуток товариства за результатами річної господарської діяльності (грн.) 1800000 Згідно із рішенням збор...

Бухгалтерська звітність задачи

Задача 1. 3 Підприємство обміняло трактор на вантажівку, здійснивши доплату у сумі 5000 грн. Балансова вартість трактора - 12 000 грн., справедлива вартість - 16 000 грн. Балансова вартість вантажівки (за даними попереднього власника) -16 000 грн., ...

Бухгалтерський облік в суміжних галузях

Задача 1. 3 Зробити бухгалтерські проведення згідно господарських операцій: по документах постачальника повинен надійти товар вартістю 9000 грн. з ПДВ; фактично отриманий товар на суму 6000 грн. Нестача погашена грошовими коштами,що надходять на ...

Виробнича логістика

Задача 1 Нехай по одній позиції матеріалів є як первинна так і вторинна потреба (табл.). Визначити брутто- і нетто-потреби в запасних частинах. Таблиця Потреба в запасних частинах за періодами показник Значення показника за періодами 1 2 3 4 5...

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Зміни в організації виробництва і праці(ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства)

Задачі на тему: 1.Відшкодування матеріальної та моральної шкоди. 2.Зміни в організації виробництва і праці(ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства)...

Договори, спрямовані на передачу права власності

План 1. Задача 1 2. Задача 2 3. Задача 3...

Екологічне право

Задача 1 3 Члени громадської організації „Чиста Волинь” Короленко Ф. та Безбородько П. звернулись до Луцької міської ради із вимогою про припинення діяльності трьох автозаправних станцій ТОВ „Західнафта”, розташованих в м. Луцьку. В обґрунтування вк...

Економаналіз діяльності туристичного підприємства

Економаналіз діяльності туристичного підприємства. Задача 1. Розрахувати дані, яких не вистачає у таблиці № 1. 2. Визначити розмір та темп зниження (підвищення) рівня витрат, суму їх економії або перевитрати. 3. Встановити вплив на рівень ви...

Економіка підприємства

Задача 1 На основі інформації, наведеної в табл. 1, обчислити: 1) повну первісну вартість основних виробничих фондів станом на кінець року; 2) структуру основних фондів на початок і кінець року за повною первісною вартістю; 3) середньорічну варт...

Економіка підприємства вар 7

Задача №1 3 Визначити фондовіддачу, фондоємкість основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Визначити, за який термін відбудеться повне оновлення основних...

Економіка підприємства, задачі

Задача№1 Готівка на рахунках у населення - 405 тис.грн.,Строкові депозити-200тис.грн.,Безготівковий обіг-180тис.грн.,Готівковий обіг-70тис.грн.,Кошти за трастовими операціями-80 тис.грн.,Готівка в оборотних касах банків-370тис.грн.Визначити:Скіль...

Економіка праці задача

Розрахувати продуктивність праці на хлібозаводі різними методами, обґрунтовуючи можливість їх застосування для даної задачі: Показники Вироби Хліб житній формовий Батон нарізний Батон простий Кількість продукції, т 10000 8500 7000 Коефіцієнт пер...

Економіка праці і соціально-трудові відносини (Задачі)

Задача 1 Розрахуйте, як змінилась структура зайнятих в економіці у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 22,99 млн. осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва 13,18 млн. осіб, у сфері послуг 9,81 о...

Економіка праці і Фінанси підприємств задачі

Економіка праці 6. Задача. Визначте економію робочої сили, якщо в результати проведення організаційно-технічної модернізації витрати праці на певну операцію (роботу) знизились на 45 хвилин, а кількість таких операцій на протязі року - 15 тис., при...

Економічна діагностика

ВАРІАНТ 5. Задача 1 Загальні витрати трьох конкуруючих фірм за зміни обсягу випуску продукції в одиницю часу змінюються наступним чином: Випуск Загальні витрати, дол. Фірма А Фірма Б Фірма В 0 100 100 100 1 200 190 180 2 280 260 250...

Економічна теорія задачі

Задача 1 3 У країні було вироблено національного доходу на суму 90 млрд. грошових одиниць. На його виробництво витрачено 80 млрд. грошових одиниць засобів і предметів праці, після продажу одержано прибуток у розмірі 10 млрд. грошових одиниць. Визна...

Економічна теорія задачі

Задача 1 3 Доведіть чи спростуйте таке твердження: «Угода на ринку між продав-цем і покупцем завжди будується на основі обміну еквівалентів». Аргументуй-те свою точку зору. а. Якщо відбувається обмін еквівалентів, ні продавець, ні покупець нічо-го ...

Елементи податку та податкового закону

Задача №1 Сокірінська районна Рада прийняла рішення про впровадження на території району комунального податку. В рішенні було вказано, що ставка податку становить 8 % . Разом з тим, визначено, що пільги будуть надаватись тільки індивідуальним пла...

Задача

Ситуація 1 Корпорація «Проун» була створена у 1988 році і почала свою діяльність як мале підприємство приватної форми власності. В перший рік існування воно нараховало 15 чоловік і займалося будівництвом. Пізніше, заробивши певний капітал, підприєм...

Задача

Підприємство «МИР» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено способом відкриття акредитиву. Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 5 % від...

Задача

Задача 15 Визначити нарощену суму ануїтету, якщо термін накопичення капіталу становить 5 років, сума платежу — 200 грн. Платежі вносяться один раз на півроку і на них нараховується складний відсоток у розмірі 20 % річних. ...

Задача

Задача Необхідно визначити структуру випуску напоїв, динаміку зміни випуску напоїв. Обчислити відносні величини порівняння різних видів напоїв. Зробити відповідні висновки. ...

Задача - Экономика труда

Задача Определить расстановку рабочих и их общую численность в производственной цепочке, если 5 производственных операций по изготовлению деталей имеют производительность (мин): 0,5 1,5 0,25 0,75 1,0 Производится запуск 480 деталей в час. ...

Задача 11

Задача 11 Необхідно: - Визначити суму утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за місяць; - Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітниками за місяць Вихідні дані : За липень ...

Задача 3.2.

Задача 3.2. Процентні витрати за залученими ресурсами – 50 %. Норма прибутку від кредитних операцій банку – 10 %, операційні витрати з обслуговування кредиту (заробітна плата, вартість матеріалів та обладнання тощо) – 50 000 грн., норма обов’язково...

Задача Cash-Flow

Визначити Cash-Flow від операційної діяльності підприємства за звітний період прямим методом за таких даних : 1. Чиста виручка від реалізації продукції 1 млн грн 2. Надходження від емісії акцій й склали 250 тис грн, у тому числі на збільшення стату...

Задача економаналіз

Завдання 4. Зробити висновки про ефективність використання матеріальних ресурсів. Проаналізувати вплив даного фактора на зміну обсягу виробництва і величину матеріальних витрат у собівартості продукції. Показники План Звіт Відхилення (+,-) 1 .Мате...

Задача економетрія

Основні характеристики які впливають на прибуток. (ПЕРВИННІ ДАНІ) Прибуток, грн. Інвестиції, грн. Виробничі фонди, грн. Продуктивність праці, грн. Оборотність коштів, грн. 867 1446 410 145 36 976 1709 456 163 41 1438 2511 650 240 59 1256 1935 6...

Задача Економіка підприємства

Визначити норматив оборотних коштів у незавершене виробництво підприємства на підставі наведених далі вихідних даних для розрахунків. 1. Річний обсяг вироблюваної продукції у розрахунковому році має скласти 12000 одиниць (шт.), а валові витрати на в...

Задача з бух обліку

Задача Необхідно визначити суму ПДВ до сплати в бюджет. Дані для виконання: Протягом звітного періоду відбулися наступні операції: - у ТОВ «Приріст» придбано крейду для виробництва на загальну суму 1200 грн, ПН№125; - придбано комп’ютер у ТОВ ...

Задача з господарського права

Задача з господарського права Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке характеризувалося: - можливістю залучення коштів інших осіб (не засновників) з метою створення значного за розмірами капіталу: - незначним ризиком для учас...

Задача з економетрії

Варіант 6. Виходячи із сукупності спостережень за доходом декого підприємства Y, розміром оборотних коштів Х1 і витратами на рекламу Х2 необхідно виконати наступні завдання: 1. Провести економетричний аналіз лінійної залежності показника від першог...

Задача з економіки

В галузі діє 30 фірм, сукупні витрати фірми дорівнюють . Попит становить величину . Що буде відбуватися в довгостроковому періоді? В довгостроковому періоді ситуація в галузі буде прямувати до рівноваги. Обчислимо граничні витрати фірми . Обчис...

Задача з економіки

Задача 5 Розрахуйте рівень безробіття, зайнятості та економічної активності населення, якщо чисельність зайнятих економічною діяльністю 20 млн. осіб, безробітних - 3 млн осіб, економічно неактивного населення 10 млн осіб. ...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |