институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Курсовая

Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства

ВСТУП 3 1. Сутність, характеристики та завдання рекламної компанії 4 2. Класифікація рекламних компаній 5 3. Методика проведення рекламної компанії 8 4. Практичні аспекти розробки рекламної кампанії з використанням мережевих технологій на приклад...

Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні

Вступ 3 Розділ 1. Поняття, класифікація та особливості дії міжнародних договорів 5 1.1 Поняття та види міжнародних договорів 5 1.2 Дія міжнародних договорів 8 Розділ 2. Характеристика дії міжнародних договорів в Україні та їх співвідношення з нац...

Оцінка і терміни зносу нематеріальних активів

Вступ 3 1. Методи оцінки і амортизації нематеріальних активів 5 1.1. Поняття нематеріальних активів 5 1.3. Оцінка вартості нематеріальних активів 15 2. Аналіз створення і використання нематеріальних активів у ВАТ «Назва» 20 2.1. Загальні відомос...

Психологія педагогічної діяльності в різних освітніх системах. Педагогічні функції та уміння. Стилі педагогічної діяльності

Реферат Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення педагогічної діяльності 6 1.1. Концептуальні засади педагогічної діяльності в умовах відродження національної школи України 6 1.2. Загальна характеристика педагогічної діяльності 12 Розділ 2...

Тарифне регулювання міжнародної торгівлі

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 5 РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ТАРИФНИХ ДОГОВОРІВ У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 12 РОЗДІЛ 3. ТАРИФНІ ДОГОВОРИ У ПРАКТИЦІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 27 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗ...

Шляхи реалізації принципу інтеграції в системі початкової ланки освіти

Вступ 3 Розділ І. Інтеграція – провідна тенденція сучасного наукового пізнання 5 1.1 Сутність та історичні умови виникнення інтеграції 5 1.2 Головні форми та способи розвитку інтеграції та підходи до її вивчення в науковій літературі 11 Розді...

Экологическая PR деятельность бизнес-структур на примере коропорации "Урал промышленный, Урал полярный"

Введение 3 Глава 1. Основы PR деятельности в экологии 4 1.1 Определение PR деятельности в экологии 4 1.2 Технологии PR в сфере экологии 6 Глава 2. Экологическая PR деятельность бизнес-структур на примере Корпорации «Урал промышленный, Урал полярный...

„Цінності як регулятиви суспільного життя” (М.Шелер, М.Вебер, Ю.Габермас).

Зміст Вступ 3 1. ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА 5 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ В ПРАЦЯХ ФІЛОСОФІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 15 2.1. „КРИЗА ЦІННОСТЕЙ” МАКСА ШЕЛЛЕРА 15 2.2. ТЕОРІЯ ЦІННОСТЕЙ МАКСА ВЕБЕРА 20 2.3. „РАЦІОНАЛІЗА...

" Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации"

Содержание Наименование главы Номер страницы 1.Введение 5 2.Виды оплаты труда и порядок их расчетов. 7 3.Синтетический и аналитический учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации 12 4.Бухгалтерский учет и налогообложение доплат, по-собий,...

"Античні ""ейдоси"" та феномен інформації"

Вступ 2 1. Поняття ейдосу в античній філософії 3 2. Особливості ейдосів в працях Платона та Арістотеля 6 3. Феномен інформації як філософська проблема 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14 ...

"Бізнес-план кафе-ресторану ""Гурман"""

1. Резюме 4 2. Аналіз стану галузі 7 3. Сутність проекту 8 4. Ринок збуту 11 5. Виробничий план 13 6. План маркетингу 17 7. Організаційний план 18 8. Юридичний план 22 9. Оцінка ризику 27 10. Фінансовий план 29 11. Стратегія фінансування 39 Перелік л...

"Зміст, проблематика і особливості композиції ""Божествєної комедії"" Данте"

Вступ 2 1. Божественна комедія – підсумок поетичного шляху Данте 4 2. Створення та зміст поеми 7 3. Зображення пекла, чистилища та раю у творі Данте 9 4. Мораль „Божественної комедії” Данте 14 Висновки. Значення поеми Данте 16 Література ...

"Контроль и оценка труда служащих: проблемы и пути решения"

СОДЕРЖАНИЕ: ВВЕДЕНИЕ 3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 5 СУЩНОСТЬ И МЕСТО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 5 Необходимость контроля 5 Особенности контроля 7 Место контроля в функциях управления 9 Процесс контроля 10 Анализ функций контрол...

"Маркетингова політика комунікацій (на прикладі ЗАТ ""Київмлин"")"

Вступ 2 Основна частина 4 1. Опис діяльності фірми 4 2. Визначення ринкових сегментів 5 3. Позиціювання товару на ринку 6 4. Розробка стратегії просування 7 5. Розробка рекламної кампанії 15 6. Здійснення рекламної кампанії 16 7. Аналіз ефективності ...

"Методы оценки управленческого персонала в организации"

Содержание. Введение. 3 1. Критерии оценки (основные требования к персоналу). 5 2. Правовые аспекты оценки персонала. 8 3. Система оценки персонала на предприятии. 9 4. Классификация методов оценки качества служащих предприятия. 10 5. Экспертные оцен...

"Охорона безпеки життєдіяльності"

ПЛАН 1. Дайте характеристику шкідливим факторам виробничого середовища 3 2. Як класифікуються стихійні лиха за категоріями 5 2.1. Тектонічні стихійні лиха 5 2.2. Топологічні стихійні лиха 10 2.3. Метеорологічні стихійні лиха 14 3. Дайте характер...

"Прийом ""Сніданок"""

1. Особливості прийому «Сніданок» як виду прийому 3 2. Час тривалості прийому «Сніданок» 4 3. Характеристика приміщень, де має відбутися прийом, виробничі та організаційні процеси, які потрібно здійснити для підготування цих приміщень до обслу...

"Прийом ""Сніданок"""

1. Специфіка прийому «Сніданок» як виду прийому та бенкету 3 2. Приміщення, де має відбутися прийом, процеси виробничого та організаційного характеру, що потрібно здійснити для підготування цих приміщень до обслуговування 4 3. Розстановка столів 4 4....

"Прийом ""Сніданок"""

1. Особливості прийому «Сніданок» як виду прийому 3 2. Час тривалості прийому «Сніданок» 4 3. Характеристика приміщень, де має відбутися прийом, виробничі та організаційні процеси, які потрібно здійснити для підготування цих приміщень до обслуговуван...

"Разделение властей в современном Российском государстве"

1. Вступление. 2. Происхождение принципа разделения властей. 3. Разделение властей в мировой конституционной практике. 4. Разделение властей в дореволюционной России, в Советском государстве и в период конституционных реформ. 5. Разделение влас...

"Разделение властей в современном Российском государстве"

1. Вступление. 2. Происхождение принципа разделения властей. 3. Разделение властей в мировой конституционной практике. 4. Разделение властей в дореволюционной России, в Советском государстве и в период конституционных реформ. 5. Разделение влас...

"Технологія приготування страв з м'яса (""Стейк свинний на кості та можливі гарніри"")"

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика досліджуваної групи страв та досліджуваного підприємства харчування 4 1.1. Значення страв з м’яса у харчуванні 4 1.2. Характеристика підприємства харчування 6 Розділ 2. Практичний аналіз технології виготовл...

"Управленческая психология"

СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Создание благоприятного психологического климата во время переговоров. 2. Выслушивание партнера как психологический прием. 3. Техника и тактика аргументирования. 4. Формирование переговорного процесса. 5. Национальные стили ве...

"Характеристика лексичного рівня художнього стилю Михайло Ільєнко ""Біном"""

Вступ 2 1. Об’єкт дослідження 4 2. Лексика за об’ємом значення 4 3. Лексика за походженням 5 4. Лексика за сферою вживання 5 5. Лексика за історичною перспективою 6 6. Лексична парадигма 6 7. Лексика за способом номінації 7 Висновки 9 Список викори...

"Характеристика лексичного рівня художнього стилю Михайло Ільєнко ""Остання вечеря"""

Вступ 2 1. Об’єкт дослідження. 4 2. Лексика за об’ємом значення. 4 3. Лексика за походженням. 5 4. Лексика за сферою вживання. 6 5. Лексика за історичною перспективою. 6 6. Лексична парадигматика. 6 7. Лексика за способом номінації. 7 Висновки 8 Спис...

"Экономика труда"

Содержание Введение 1. Научная организация труда 1.1. Сущность и задачи научной организации труда…………………….6 1.2. Организация трудового процесса на рабочем месте………………...8 1.3. Методы изучения затрат рабочего времени………………………...19 2. Нормирование т...

. Бухгалтерський облік руху товарів

ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………….3 Розділ 1.Товар- як економічна категорія………………….…..…………...4 1.1.Економічна суть товарів, та їх класифікація…….…………...….…….4 1.2 Оцінка товарів у бухгалтерському обліку……………………..………6 1.2.Нормативно-правова ба...

. Поняття та значення договору підряду

План Вступ 1. Поняття та значення договору підряду. 2. Особливості договору підряду 3. Права та обов’язки сторін: а) обов’язки підрядчика; б) обов’язки замовника; в) правові наслідки недотримання умов договору підряду; 4. Договір побутового замовлен...

. Цель и задача аудита. Аудит оплаты труда

СОДЕРЖАНИЕ. Введение. 2 1. Цель и задача аудита. Аудит оплаты труда. 3 2. Программа проведения аудиторской проверки. 5-14 2.1. Нормативное регулир...

.Загальні вимоги та порядок подання фінансової звітності про рух грошових коштів

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Значення і основні принципи фінансової звітності про рух грошових коштів 5 Розділ 2.Огляд нормативно правових актів та спеціальної літератури. 8 Розділ 3. Характеристика фінансово – господарської діяльності та постановки фіна...

.Облік позабюджетних коштів

Вступ 3 1. Основні методи фінансування бюджетних установ 4 2.Облік позабюджетних коштів 5 2.1 Склад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фонду 5 2.2 Облік спеціальних коштів 8 2.3 Облік сум за дорученнями 15 2.4. Облік інших власних н...

.Облік позабюджетних коштів

Вступ 3 1. Основні методи фінансування бюджетних установ 4 2.Облік позабюджетних коштів 5 2.1 Склад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фонду 5 2.2 Облік спеціальних коштів 8 2.3 Облік сум за дорученнями 15 2.4. Облік інших власних н...

1) Процесс коммуникаций и эффективность управления

ПЛАН РЕФЕРАТА. 1) Процесс коммуникаций и эффективность управления .................. 1 2) Межуровневые коммуникации в организациях ................................ 2 3) Коммуникации по восходящей ......................................................

1,Інформаційна база та інструментарій аналізу, 2.Показники ефективності використання ресурсів: їх аналіз,фактори впливу,Застосування функціонально-вартісного аналізу

1. Інформаційна база та інструментарій аналізу 3 2. Показники ефективності використання ресурсів: їх аналіз,фактори впливу, застосування функціонально-вартісного аналізу 7 3. Практична частина 13 Група 1. Показники майнового стану 1)Коефіцієнт зн...

1. Государство и право феодального Китая и Японии

ПЛАН Введение 1. Государство и право феодального Китая 1.1. Надельная система в Китае и ее значение для развития феодальных отношений 1.2. Форма государственного устройства средневекового Китая 1.3. Право в феодальном Китае и влияние на него религи...

1. Государство и право феодального Китая и Японии

ПЛАН Введение 1. Государство и право феодального Китая 1.1. Надельная система в Китае и ее значение для развития феодальных отношений 1.2. Форма государственного устройства средневекового Китая 1.3. Право в феодальном Китае и влияние на него религи...

1. Призначення і функції органів прокуратури

ПЛАН. ВСТУП. 1. Призначення і функції органів прокуратури. 2. Сутність прокурорського нагляду за виконанням законів органами, що здійснюють дізнання, попереднє слідство і оперативно-розшукову діяльність. 3. Задачі прокурорського нагляду за виконан...

1. Проблемы российско-украинских отношений в рамках СНГ

ПЛАН. ВВЕДЕНИЕ 1. Проблемы российско-украинских отношений в рамках СНГ. 2. Военное сотрудничество и общая оборона. 3. Стратегический контроль над экономикой. 4. Проблема долгов в российско-украинских отношениях. 5. «Банановая республика». ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

1. Русская Правда, как исторический памятник древнерусского права

План Введение 1. Русская Правда, как исторический памятник древнерусского права. Предпосылки возникновения Русской Правды. Исследования Русской Правды современниками 2. Структура и содержание Русской Правды 2.1. Характеристика редакций Русской Пр...

1. Русская Правда, как исторический памятник древнерусского права

План Введение 1. Русская Правда, как исторический памятник древнерусского права. Предпосылки возникновения Русской Правды. Исследования Русской Правды современниками 2. Структура и содержание Русской Правды 2.1. Характеристика редакций Русской Пр...

109

Содержание 1. ЭФФЕКТ ВЫТЕСНЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ЕГО СВЯЗЬ С ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ, ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ. 8 2. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. 2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ 16 2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВН...

1С: Бухгалтерія (Варіант 2)

Вступ 3 Журнал господарських операцій первинні документи баланс 4 Висновок 14 Список використаних джерел: 15 ...

1С: Бухгалтерія (Варіант 3)

Вступ 3 Журнал господарських операцій первинні документи баланс 5 за березень 2008 року 5 Висновок 15 Список використаних джерел: 16 ...

1С: Бухгалтерія (Варіант 3)

Вступ 3 Розрахункова частина 5 Висновок 15 Список використаних джерел: 16 ...

1С: Бухгалтерія (Варіант 4)

Вступ 3 Журнал господарських операцій первинні документи баланс 4 Висновок 14 Список використаних джерел: 15 ...

1С: Бухгалтерія (Варіант 8)

Вступ 3 Журнал господарських операцій первинні документи баланс 4 Висновок 14 Список використаних джерел: 15 ...

1С: Бухгалтерія (Варіант 9)

Вступ 3 Журнал господарських операцій первинні документи баланс 4 Висновок 14 Список використаних джерел: 17 ...

2. Основные положения общей теории Маркса.

ПЛАН. ВВЕДЕНИЕ 1. Биография К. Маркса и теоретическая база его учения. 2. Основные положения общей теории Маркса. 3. Трудовая теория происхождения стоимости. 4. Теория капитала. 5. Теория прибавочной стоимости. 6. Марксистские теории прибыли, ренты ...

2. Разработка бизнес-плана предприяти

Содержание: 1. Введение 2 1. 1. Планирование сегодня 2 1. 2. Актуальность планирования в современных условиях 2 2. Разработка бизнес-плана предприятия 3 3. План производства 8 3. 1. Производственная программа 8 3. 2. Определение потребного количества...

4. Податковий облік валових доходів та валових витрат

Зміст Вступ 1. Суть та склад валових доходів. 2. Суть та склад валових витрат. 3. Документообіг пов’язаний з відображенням валових доходів та валових витрат. 4. Податковий облік валових доходів та валових витрат. Висновок Список використаних джере...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 |