институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Реферат

Банківські інформаційні системи

ВСТУП 3 1. Основні напрями розвитку банківських технологій в Україні 5 2. Вимоги, структура, платформа автоматизованої банківської системи (АБС) 8 3. Характеристика основних інформаційних систем банку 18 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29...

Гетьман Калнишевський – останній кошовий отаман Запорозької Січі

Вступ 1. Біографічний шлях П.Калнишевського. 2. Калнишевський на засланні в Соловецькому монастирі. Висновки Література ...

Культурная среда барокко и эстетико-художественные особенности ее архитектуры

Введение 2 Эпоха барокко в мировой культуре 3 Эстетика-художественные особенности архитектуры барокко 5 Выводы 23 Список использованной литературы 24 ...

Современное состояние лесопромышленного комплекса России

Введение 2 1. Общая характеристика отрасли 5 2. Анализ развития отрасли 7 3. Перспективы развития отрасли 15 Выводы 18 Список использованной литературы 21 ...

"Аналіз банківської діяльності АКБ ""Східно-Європейський банк"""

ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1 Визначення сутності комерційного банку. Види банківських операцій 5 1.2 Види аналізу банківської діяльності та етапи його проведення 9 1.3 Методи аналізу банківської діяльності 13 2. ...

"Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ ""Торг Сервіс"""

Вступ 3 1. Аналіз майна підприємства 6 2. Аналіз оборотних активів 9 3. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 11 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 14 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства 16 6. Аналіз ділової акти...

"Бурлескно-травестійні традиції давньої української літератури у ""Енеїді"" І.Котляревського"

Вступ 3 Розділ І. Творчість Івана Котляревського та нова парадигма української літературної мови 5 Розділ ІІ. Бурлескно-травестійне віршування та українська література 11 2.1 Бурлеск як комічна література 11 2.2 Бурлескно-травестійне віршування XVIII...

"Демографічний вибух"

Вступ 1. Світовий “демографічний вибух”: причини і масштаби 2. Стан людності світу і прогнози на майбутнє 3. Регулювання зростання чисельності населення Висновок Список літератури...

"Демографічний вибух"

Вступ 1. Світовий “демографічний вибух”: причини і масштаби 2. Стан людності світу і прогнози на майбутнє 3. Регулювання зростання чисельності населення Висновок Список літератури...

"Доступ до ресурсів „Інтернет"" як інформаційний сервіс"

Вступ 2 1. Поняття про ресурси Інтернет 3 2. Загальна характеристика використання Інтернет у бібліотечних установах 5 3. Інтернет-центр – складова інформаційних ресурсів бібліотеки (досвід Тернопільської обласної бібліотеки для молоді) 12 4. Технічні...

"Ідея ""суспільного договору"" як домінанта суспільної думки Нового часу і епохи Просвітництва"

Вступ 2 І. Політична філософія і ідея суспільного договору 4 1.1 Політична філософія як наука дослідження проблем державотворення в суспільстві 4 1.2 Загальна концепція суспільного договору в Новий час і добу Просвітництва 8 ІІ. Суспільний договір і ...

"Компенсація як засіб ""навчання"" поведінці в управлінні персоналом"

ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ МОДЕЛІ МОТИВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 5 1.1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЇ 5 1.2. ЗМІСТОВНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ 8 1.3. ПРОЦЕСНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ 12 РОЗДІЛ 2. КОМПЕНСАЦІЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ПОВЕДІНЦІ В УПРАВЛЯННІ ПЕРСОНАЛОМ 16 ...

"Методика і організація аудиту фінансового стану підприємства на прикладі ВО ""Київприлад"""

Вступ 3 1. Законодавчі акти дослідження і узагальнення літературних джерел з фінансового стану підприємства 5 2. Сучасний стан організації аудиту фінансового стану підприємства 9 3. Рекомендована методика і організація аудиту фінансово стану ВО “Київ...

"Новый подход к управлению персоналом современной России"

СОДЕРЖАНИЕ: 1. Гипотеза о новой парадигме управления --- 3 а) изменение взглядов на управление персоналом б) новая парадигма управления 2. О стратегическом управлении персоналом --- 5 а) сущность стратегического управления персоналом б) недо...

"Облік товарів на підприємстві ""Аріал"""

ВСТУП 2 1. Нормативна та законодавча база з обліку товарів 4 2. Методичні основи організації бухгалтерського обліку товарів 9 3. Організація бухгалтерською обліку товарів на підприємстві ТОВ „Аріал” 14 ВИСНОВКИ 27 Література 30 Додатки 32 ...

"Партизанський" маркетинг

ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ПАРТИЗАНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ 4 2. ТЕХНОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВИХ АКЦІЙ "ПО-ПАРТИЗАНСЬКІ" 8 3. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ "ПАРТИЗАНСЬКОГО" МАРКЕТИНГУ 12 4. "ПАРТИЗАНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ" І ІНТЕРНЕТ 15 ВИСНОВКИ 19 Список використаної л...

"Порядок розгляду проекту Бюджету та проекту закону ""Про державний бюджет"""

Вступ 2 1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу 4 2. Порядок складання проекту бюджету 9 3. Розгляд та прийняття Державного бюджету України 9 Висновок 16 Використана література 18 ...

"Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины"

Содержание. 1. ВВЕДЕНИЕ. 2 2. Теоретические проблемы регулирования ЗАНЯТОСТИ. 2 2.1 Показатели безработицы. 2 2.1.1Фрикционная безработица 2.1.2Структурная безработица 2.1.3Институциональная безработица 2.1.4Циклическая безработица 2.1.5Доброво...

"Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины"

Содержание. 1. ВВЕДЕНИЕ. 2 2. Теоретические проблемы регулирования ЗАНЯТОСТИ. 2 2.1 Показатели безработицы. 2 2.1.1Фрикционная безработица 2.1.2Структурная безработица 2.1.3Институциональная безработица 2.1.4Циклическая безработица 2.1.5Доброво...

"Розробка комплексу маркетингової діяльності підприємства (Відкрите акціонерне товариство ""Хорольский молококонсервний комбінат дитячих продуктів"")"

І. Дослідження відповідності товару, що виробляється вимогам споживачів 3 1. Опис товару 3 1.1 Основний товар 3 1.2 Упаковка товару 4 1.3 Стадії життєвого циклу, на якому знаходиться товар 6 1.4 Асортимент товару та доцільність його розширення 6 1.5 ...

"Створення бази даних ""Безалкогольних напоїв"" засобами MS Access"

Вступ 2 І. СУБД MS Access 3 ІI. Архітектура MS Access та побудова БД „Магазин безалкогольних напоїв” 5 ІIІ. Запит і Звіт в MS Access та БД „Магазин безалкогольних напоїв” 18 Висновки 28 Список використаної літератури 29 ...

"Створення бази даних ""Телефонний довідник"" засобами MS Access"

Вступ 2 І. Системи управління базами даних (СУБД) та їх проектування 4 1.1 Загальні положення про СУБД 4 1.2 Проектування бази даних 12 ІІ. База даних “Телефонний довідник” 15 2.1 Створення БД “Телефонний довідник” в MS Access 15 2.2 Запит 18 ...

"Ціни на продукцію (послуги):види, методи встановлення та регулювання (на прикладі Державного комбінату ""Металхолдинг"")"

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичнометодологічні аспекти ціноутворення на підприємстві 4 1.1. Сутність цін, їх види та функції 4 1.2. Державний вплив на ціноутворення 8 Розділ 2. Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві 13 2.1. Оцінка процесу ціноутво...

. Восприятие человека коллегами

Вступление 2 1. Восприятие человека коллегами 3 2. Характеристики воспринимаемого человека. 4 2.1. Физические характеристики человека 4 2.2. Социальные характеристики человека 4 3. Поведение человека и его значение в формировании положительных взаим...

. Восприятие человека коллегами

Вступление 2 1. Восприятие человека коллегами 3 2. Характеристики воспринимаемого человека. 4 2.1. Физические характеристики человека 4 2.2. Социальные характеристики человека 4 3. Поведение человека и его значение в формировании положительных взаим...

. Дивідендна політика корпорацій

Зміст Вступ 3 1.Корпоративна організаційна-правова форма підприємств 3 2. Корпоративні цінні папери, їх види 6 3. Особливості акцій українських корпорацій 9 4. Дивідендна політика корпорацій 15 Висновки 19 Перелік ...

. Дивідендна політика корпорацій

Зміст Вступ 3 1.Корпоративна організаційна-правова форма підприємств 3 2. Корпоративні цінні папери, їх види 6 3. Особливості акцій українських корпорацій 9 4. Дивідендна політика корпорацій 15 Висновки 19 Перелік ...

. Поняття соціальної перцепції

Вступ 3 1. Структура спілкування 4 2. Сприйняття людини людиною в процесі спілкування і діяльності 5 2.1. Поняття соціальної перцепції 5 2.2. Механізми взаєморозуміння в процесі спілкування ті діяльності 7 2.3. Зміст і ефекти міжособистісного сприйня...

. Поняття соціальної перцепції

Вступ 3 1. Структура спілкування 4 2. Сприйняття людини людиною в процесі спілкування і діяльності 5 2.1. Поняття соціальної перцепції 5 2.2. Механізми взаєморозуміння в процесі спілкування ті діяльності 7 2.3. Зміст і ефекти міжособистісного сприйня...

. Фази стресу, їх характеристика

Вступ Розділ І. Теорія стресу 1.1. Поняття і ознаки стресу 1.2. Фази стресу, їх характеристика 1.3. Ступені стресу Розділ ІІ. Подолання стресу 2.1. Неефективні способи подолання стресу 2.2. Успішні способи подолання стресу 2.3. Приймання проблеми ...

. Фази стресу, їх характеристика

Вступ Розділ І. Теорія стресу 1.1. Поняття і ознаки стресу 1.2. Фази стресу, їх характеристика 1.3. Ступені стресу Розділ ІІ. Подолання стресу 2.1. Неефективні способи подолання стресу 2.2. Успішні способи подолання стресу 2.3. Приймання проблеми ...

.Загальна характеристика ООО “Stuff”

ПЛАН 1.Загальна характеристика ООО “Stuff” 2 2.Характеристика менеджменту ООО”Stuff” 6 3. Аналіз зовнішнього середовища 15 4. Практична значимість досвіду, набутого під час проходження практики для написання дипломної роботи 24 5. Додатки.............

.Облік операцій з операційного лізингу.

1.Облік операцій з операційного лізингу. Література...

.Облік операцій з операційного лізингу.

1.Облік операцій з операційного лізингу. Література...

1. Філософія Г.Сковороди 2. Історичні форми матеріалізму

1. ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 2 1.1. Онтологічні погляди Г.Сковороди 3 1.2. Релігійний антропологізм Г.Сковороди 4 1.3. Відношення до Христа і релігії 5 1.4. Етика Г.Сковороди 6 Висновки 7 2. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ МАТЕРІАЛІЗМУ 8 2.1. Натурфілософ...

1. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності та її функції

План. 1. Нормативна база регулювання аудиторської діяльності та її функції. 2. Розрахунково-аналітичні методичні прийоми. 3. Аудит надходження, переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів....

1. Профессиональный подбор кадров

План Введение 3 1. Профессиональный подбор кадров 4 1.1. Этапы отбора персонала 5 1.2. Испытание на профпригодность 7 2. Расстановка персонала 8 3. Оценка персонала 13 Заключение 15 Список литерату...

1. Спадкоємність та самобутність давньоримської культури, етапи її розвитку особливості кожного із них 2. Значення творчої діяльності Л.Українки, М.Коцюбинського, В.Винниченка в оновлені української культури

План 1. Спадкоємність та самобутність давньоримської культури, етапи її розвитку особливості кожного із них 2. Значення творчої діяльності Л.Українки, М.Коцюбинського, В.Винниченка в оновлені української культури. Список літератури....

1. СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ. СТРУКТУРНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

ПЛАН: 1. СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ. СТРУКТУРНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 2. ЛИЧНОСТЬ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ В ГУМАНИСТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

4. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В УКРАИНЕ

Введение 1 1. Значение и функции бюджетной политики 2 2. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 5 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕДЕННОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ 9 4. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В УКРАИНЕ. 13 5. сравнительная характеристика бюджетов Украины 2000 ...

: Організаційно-економічний механізм функціювання ринку цінних паперів в Україні

Вступ 3 1. Становлення ринку цінних паперів в Україні 4 2. Механізм функціонування ринку цінних паперів в Україні 8 Висновки 14 Список використаної літератури 15 ...

Aудит операцій з обліку розрахунків за податковим кредитом по ПДВ

ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків за податковим кредитом 5 Розділ 2. Методика проведення аудиту операцій з обліку розрахунків за податковими кредитами по ПДВ 12 Розділ 3. Аудиторський висновок за результатами аудиту за податковим...

Cпособи ознайомлення учнів з активними/пасивними іншомовним граматичним матеріалом + резюме (англ.)

Вступ 3 Розділ І. Технологія навчання активного граматичного матеріалу 5 1.1 Мета і зміст навчання граматики 5 1.2 Активний і пасивний граматичний мінімум 8 1.3 Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму 10 Розділ ІІ. Те...

Cтворення та проголошення ІІІ Універсалу

Зміст Вступ 3 1. Історичні передумови створення та проголошення ІІІ Універсалу 5 2. Головні положення ІІІ Універсалу та проголошення Української народної респуліки 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11...

Cтворення та проголошення ІІІ Універсалу

Зміст Вступ 3 1. Історичні передумови створення та проголошення ІІІ Універсалу 5 2. Головні положення ІІІ Універсалу та проголошення Української народної респуліки 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11...

Cтратегічне планування в організації (на прикладі ВАТ ЧШВ «ЕЛЕГАНТ»)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 4 1.2. Особливості формування системи стратегічного планування в сучасних умовах 4 1.2. Стратегія як основний елемент системи стратегічного планування 9 1.3. Опер...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 |