институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Контрольная

Анатомія та еволюція нервової системи (на русском)

1. Суть и значение «Анатомия и эволюция нервной системы» как дисциплины, и ее связь с другими дисциплинами. 3 2. Значение исследований анатомии нервной системы для психологии 6 3. Учение про функциональные системы организма 9 4. Анатомическая тер...

АНКЕТА ГОТЕЛЮ

1. Назва й адреса 2. Рік введення в експлуатацію 3. Форма власності 4. Організаційно-правова форма 5. Відомча підпорядкованість 6. Оргструктура 7. Тип і клас 8. Матеріально-технічна база 9. Характеристика клієнтури 10. Коефіцієнт завантажено...

АНКЕТА ГОТЕЛЮ (на прикладі готелю)

1. Назва й адреса 2. Рік введення в експлуатацію 3. Форма власності 4. Організаційно-правова форма 5. Відомча підпорядкованість 6. Оргструктура 7. Тип і клас 8. Матеріально-технічна база 9. Характеристика клієнтури 10. Коефіцієнт завантажено...

Виготовлення ліків в період феодалізму

Вступ 3 1. Вплив алхімії на розвиток фармації й технології 4 2. Арабська фармація й технологія лікарських препаратів 6 Висновок 11 Список літератури 12 ...

Державна інноваційно-інвестиційна політика розвинутих країн світу

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.Бетехтина Е., Пойсик М. Світова практика формування науково-технічної політики. - Кишинів. -1990. 2.Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва // Фінанси Ук...

Державне (конституційне) право зарубіжних країн

1. Поняття предмету Державного права зарубіжних країн 3 2. Порівняльний аналіз основних положень конституцій країн СНД: України, Росії, Білорусії та Казахстану 6 Список використаної літератури 26 ...

Динаміка шлюбності в Україні

ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ШЛЮБУ 5 2.АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ШЛЮБНОСТІ В УКРАЇНІ 11 3. ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН 15 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26 ...

Діловодство та документознавство

План 1. Інформація про документ, що вноситься в реєстраційну форму 2 2. Скласти наказ про підсумки роботи установи за рік 6 Список використаної літератури 9 ...

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (варіант 3)

1.ФІНАНСОВА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА, КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 3 ЗАВДАННЯ 1 17 1. Чистий дохід (виручка) від реалізації: 45,9 - 2,7 - 9,18 = 34,02 2. Валовий прибуток 34,02 – 16,3 =17,72 3. Прибут...

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (варіант 26)

Планування, виконання та контроль аналітичних робіт на підприємстві 3 Завдання 1 9 Завдання 1 Застосовуючи способи ланцюгової підстановки та абсолютних різниць визна-чити зміну обсягу випущеної продукції (тис. грн.) під дією таких факторів: зміни...

Значення та функції комунікацій в інформаційному суспільстві

1. Інформаційне суспільство: поняття та сутність 3 2. Роль комунікації в інформаційному суспільстві 5 Література 12 1. Алексей Голобуцкий. Информационное общество и Украина.// Українська мережа Інформаційного суспільства, 2002 рік. Адреса посиланн...

Інвестування

Питання 1 3 Зарубіжний досвід функціонування ринку капіталів Питання 2 7 Організаційно-економічні умови розвитку ринку цінних паперів Завдання 3 13 Для організації нового підприємства необхідно вкласти 100 000 грн. За проектом протягом чотирьох ...

Інформаційна політика Італії

Вступ 2 Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови інформаційного суспільства 4 Інформаційна політика Італії 7 Висновки 11 Список використаної літератури 12 ...

Історія держави і права зарубіжних країн

1. Надайте характеристику загальнотеоретичним тенденціям буржуазної держави в Англії. 3 2. Охарактеризуйте причини та наслідки жовтневої революції у Франції 1846 року, а також другої республіки і конституцій 1848 року. 13 3. Державно-правова і судо...

К/р автоматизвція робочого місця бухгалтера і аудит

1. Інтерфейс взаємодії системи обробки облікової інформації з іншими системами на різних рівнях управління 1 2. Технологічне і організаційне середовище автоматизованого робочого місця колективного і індивідуального користування 2 3. Взаємозв"язок ...

К/р з управління бізнесом

1. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану 3 2. Місце і значення іноваційного менеджменту 7 3. Покажіть у вигляді схеми структуру мотиваційного механізму компанії 10 Література 14 ...

Конституційне право зарубіжних країн

1. Основні форми та повноваження органів конституційного контролю 3 2. Особливості правового статусу монарха в зарубіжних країнах 7 3. Хто може внести поправку до Конституції США ? 14 Список використаних джерел 16 ...

Контролінг

Зміст Вступ 3 1. АВС-аналіз 3 2. Методи аналізу конкуренції 16 Висновки 29 Список літератури 29 ...

Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік”

Практичне завдання. Вихідні дані. Залишки на рахунках на 1 січня 2007 року № рахунку Назва рахунку Сума, грн. 104 Машини та обладнання 200000,00 131 Знос основних засобів 12000,00 201 Сировина й матеріали 8000,00 311 Поточні рахунки в...

Контрольна робота контролінг

1. Методологія здійснення контролінгу на стадіях розвитку кризи 3 2. Методи оперативної діагностики 11 3. Орієнтація контролінгу на тип управлінських рішень 13 Література 16 ...

Контрольна робота на тему: Джерела римського цивільного права. Майнові відносини подружжя. Предмет: Основи римського цивільного права

Вступ 3 1. Джерела римського цивільного права 5 2. Майнові відносини подружжя 14 Висновки 18 Список використаних джерел 21 ...

Контрольна робота Тема: «Принцип презумпції невинуватості» Предмет: Кримінально-процесуальне право

Зміст Вступ 3 1. Правове регулювання, поняття та юридичний зміст принципу презумпції невинуватості 4 2. Міжнародна практика застосування принципу презумпції невинуватості 10 Висновок 16 Список використаних джерел 18 ...

Кр гроші та кредит

1. Сучасний монетаризм та його відмінність від неокенсіанських концепцій 3 2. Характеристика споживчого кредиту: суть суб’єкти, значення, стан та перспективи розвитку в Україні 7 3. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки 10 Список ви...

Менеджмент ЗЕД

1. Механізм управління міжнародними розрахунками 3 2. Методичні підходи до оцінки системи управління міжнародними розрахунками 14 Література 27 ...

Методика і процедура збору, аналізу соціологічної інформації, розробки звіту і рекомендацій їх впровадження у практичній діяльності

Зміст Вступ 3 1. ЗБІР СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЙОГО МЕТОДИ 4 2. АНАЛІЗ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗРОБКА ЗВІТУ І РЕКОМЕНДАЦІЙ 8 Висновки 12 Література 13 Вступ Соціологічне дослідження уявляє собою систему логічно послідовних мето...

Науковий етикет. Наукова дискусiя та правила іі проведення

Вступ 3 1. Моральні та етичні аспекти науки 4 2. Характеристика наукової дискусії 8 Висновки 14 Список використаної літератури 15 ...

Облік у бюджетних установах

Вправа 1. Складання бухгалтерського балансу 3 Вправа 7. Заповнення меморіального ордера № 15 9 Вправа 6. Розрахунок фонду оплати праці і заповнення меморіального ордера № 5 11 Вправа 4. Заповнення меморіального ордера № 13 15 Вправа 2. Облік результ...

Описати за якими стандартами контролюється випуск пластикових вікон

ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКУ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН 5 2. СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН 9 3. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ («ВЕЛЕТ», М. КИЇВ, УКРАЇНА) 14 4. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН НА ІНОЗЕМНОМУ...

Основи ЗЕД

1. Організаційні форми здійснення зовнішньоторгових операцій 3 2. Страхування ризиків при здійсненні зовнішньоторгових операцій 6 3. Учасники та схема акредитивної операції 11 Список використаної літератури 15 ...

Основи педагогіки та психології. Контрольна робота.

ВСТУП 3 1. Функції та форми прояву психіки людини 5 1.1. Свідомість 5 1.2. Підсвідомість 8 1.3. Несвідоме 9 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17 ...

Особливості проектування підприємств готельного або ресторанного бізнесу (теорія)

ВСТУП 3 1. Особливості розташування підприємств 4 2. Функціональна та планувальна структура 5 3. Конструктивна організація (основні конструкції, які застосовуються) 8 4. Архітектурно-просторова, композиційна, художня, образна характеристика 11 5...

Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

Вступ 3 1. Вартість підприємств як об’єкт управління та бази її оцінки 4 2. Управління підприємствами за критерієм вартості 8 3. Роль управління вартістю підприємства в управлінні потенціалом підприємства 12 Висновки 16 Список використаної літератури...

Переклад. Англійська. Контрольна

Exercise 3. Complete the given paragraph about yourself. Speak about your biography. MY BIOGRAPHY My name is _____. I was born in ______ in the town of ______ in a family of _______ (workers, farmers, office workers). My family is (not) large. It ...

Поняття діалектичного розвитку

ВСТУП 3 Діалектика як теорія розвитку 4 Категорії діалектики як універсальні форми мислення 8 Метафізика – альтернатива діалектики як теорії розвитку. 12 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16 ...

Порядок формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій. Джерела формування резерву під кредитні ризики.

Порядок формування резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій. Джерела формування резерву під кредитні ризики. Література...

Потенциал развития экономического региона России (Пермского края)

Введение 2 Оценка социально-экономического положения и потенциала развития Пермского края 4 Программа социально-экономического развития Пермского края 13 Выводы 18 Список использованной литературы 20 ...

Тема: 1) Контрактні ціни залежно від способу фіксації (тверді, рухомі з наступною фіксацією, ковзаючі та змішані). 2) Вплив податків на ціноутворення.

1. Контрактні ціни залежно від способу фіксації (тверді, рухомі з наступною фіксацією, ковзаючі та змішані) 3 2. Вплив податків на ціноутворення 10 Задача 12 Список використаної літератури 13 ...

Юридична деонтологія контрольна робота

Зміст 1. Витоки професійної діяльності юриста 3 2. Загальна характеристика юридичної діяльності. 5 3. Використання релігійних норм у юридичній практиці 8 Література 14...

Я-концепція, як центральне ядро структури особистості

Вступ 3 1. Загальне поняття Я-концепції. 4 2. Теорія Я-концепції Еріка Бернса 7 3. Формування особистості в підлітковому віці 11 Висновки 16 Література 17 ...

"Законодавчі акти України з організації бухгалтерського обліку. Закон України ""Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"". Відповідальність посадових осіб."

Вступ 3 1. Засади правового регулювання бухгалтерської звітності 4 2. Принципи бухгалтерського обліку 7 3. Розподіл повноважень при ведені бухгалтерського обліку 11 Висновок 14 Література 15 ...

"Історії держави і права України".

1. Передумови для розвитку державності в Україні на початку ХХ ст. Центральна Рада. 2. Українська держава за П.Скоропадського. 3. Падіння гетьманату. Перехід до влади Директорії. 4. Українська держава за Директорії....

"Новий курс" Ф. Рузвельта. Контрольна робота

Вступ 3 1. Передумови впровадження та суть "Нового курсу" 4 2. Значення "Нового курсу" в подальшому розвитку США та інших країн 10 Висновки 21 Список використаної літератури 22 ...

"Общий, средний, предельный доход и прибыль фирмы. Максимизация прибыли конкурентной фирмой"

СОДЕРЖАНИЕ Введение. Фирма как экономический агент 3 Глава I. Многообразие рыночных структур. Совершенная конкуренция. 4 1.1. Основные модели рынка. 4 1.2. Совершенная конкуренция. 5 Глава II. Прибыль и издержки 5 2.1. Прибыль как гарант стабильно...

"Особливості ціноутворення в різних умовах ринку"

ЗМІСТ ВСТУП. 3 1.ЦІНА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1 Система цін в Україні 5 1.2 Ціна за способом формування. 5 1.3.Інформація, необхідна для прийняття рішень щодо цін. 10 1.4. Система оптових цін та підвищення ефективності виробництва 1...

"Предмет, завдання курсу ""Історія педагогіки"". Основоположні принципи розгляду історико - педагогічного процесу"

1. Предмет і завдання курсу „Історія педагогіки”. 2 2. Основоположні принципи розгляду історико-педагогічного процесу. 6 Список використаної літератури 14 ...

"Роль государства в регулировании эко-номических отношений"

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ. 3 Глава 1. Сущность государственного регулирования экономики Украины. 6 1.1.Необходимость государственного регулирования экономики в Украине 6 1.2. Законодательно-нормативная база государственного регулирования 11 Глава 2. Налого...

"Роль заробітної плати в регулюванні зайнятості"

СОДЕРЖАНИЕ Введение. 3 1.Проблемы регулирования занятости в Украине 4 1.1. Динамика и структура безработицы на Украине 4 1.2.Показатели безработицы 9 1.3.Причины безработицы 13 2.Роль заработной платы в регулировании занятости 15 2.1.Особенности восп...

"Русская правда" як джерело права Київської Русі

Вступ 3 1. Коротка редакція Руської правди 4 2. Друга та третя редакції Руської правди 5 3. Аналіз змісту норм Руської правди 5 Висновки 11 Список використаної літератури 12 ...

"Удосконалення системи контролю та аналізу в управлінні оборотними активами підприємства"

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………...4 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА.......................................................................................................6 1.1. Економічна сутність оборотних акти...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 |