институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты
Искать в названии и в содержании Искать только в названии

Заказать работу на тему «лінгвістична казка Чому числівники такі різні»


Цінність казки як літературного жанру для розвитку творчості і уявлення молодших школярів

Вступ. 4 1.Казка як особливий літературний жанр. 6 2.1.Казка –ціннісна спадщина минулих поколінь. 6 2.2.Казка у шкільній програмі. 7 2.Розвиток уяви та творчих здібностей у мол. школярів за допомогою казки. 9 2.1.Характеристика мол. шкільного віку. 9 2.2.Характеристика уяви та прийомів та методів її розвинення. 10 2.3.Розвиток творчості та уявлення за допомогою слова («Граматика фантазій» Дж. Радарі). 13 2.4.Різноманітні завдання та ігри для розвинення уяви. 15 3.Методика проведення урока вивчення казки. 22 Висновки. 26 Список використаної літератури. 28 ...

Лінгвістична композиція художнього тексту

Лінгвістична композиція художнього тексту 2 Список використаної літератури 8 ...

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства

План Вступ Розділ І Суть прибутку та джерела його формування 1.1. Прибуток - головна мета діяльності підприємства . 1.2. Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємства Розділ ІІ Дослідження формування та використання прибутку торговельного підприємства " Казка" 2.1. Аналіз формування прибутку торговельного підприємства " Казка" 2.2. Аналіз використання прибутку торговельного підприємства " Казка" 2.3. Фактори , що впливають на динаміку зміни прибутку підприємства Розділ ІІІ Напрямки формування та використання прибутку 3.1. Формування прибутку підприємства на наступний період 3.2. Основні напрямки використання прибутку підприємства на наступний період Висновки Додатки...

Мовознавство в СРСР

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Мовознавство як наука про мову XIX - на початку XX ст. 4 1.1. Школа "слів і речей" 4 1.2. Школа естетичного ідеалізму 6 1.3. Неолінгвістика 9 1.4. Казанська лінгвістична школа. І. О. Бодуен де Куртене 12 1.5. Соціологічний напрям. Лінгвістична концепція Фердинанда де Соссюра 16 Розділ 2. Мовознавство в СРСР 21 2.1. Мовознавство 20 - 40-х років XX ст. 21 2.2. Мовознавство 50 - 80-х років XX ст. 29 Розділ 3. Мовознавство на сучасному етапі 31 3.1. Когнітивна лінгвістика 31 3.2. Функціональна лінгвістика 33 3.3. Лінгвістика тексту 35 3.4. Комунікативна лінгвістика 36 Розділ 4. Вивчення мовознавчих питань у школі. Методика будови слова і словотвору 39 4.1. Значення розділів "Будова слова" та "Словотвір" 39 4.2. Опрацювання будови слова 41 4.3. Словотвір 46 4.4. Морфемний і словотвірний аналіз слова 48 Висновки 52 Список використаної літератури 54...

Логістика. Контроль у логістичних системах

1. Чим відрізняється розкрадання від крадіжки? Як ви вважаєте, який з видів злодійства завдає більшої шкоди власнику товару? Чому? 2 2. Опишіть функції тахографа. Які шкідливі звички водіїв він може реєструвати. Чи мають претенденти на робочі місця піддаватися тестуванню на детекторі неправди на предмет вживання алкоголю та наркотиків? Чому так чи ні? 3 4. Що являє собою процес вилучення товару? Наведіть кілька прикладів. Які заходи повинна запровадити фірма, щоб підготуватися до вилучення товарів? 5 5. Чому важливо проставляти на товарах серійні номери та номери партій? Що таке усушка товарних запасів? Як можна її виміряти? 9 7. Наведіть декілька прикладів того, як менеджер-логіст може заощадити енергію. 11 8. Що розуміють під короткостроковим плануванням роботи і які задачі воно вирішує? Як застосовується короткостроковий графік роботи? 12 10. Чому різні види контролю логістичних систем повинні постійно знаходитись в полі зору вищих керівників? Чому фірма повинна контролювати доступ до своєї комп’ютерної системи? 13 Тести 14 Задача 1 16 Задача 2 19 Список використаної літератури 27 ...

Українська мова професійного спілкування

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ, ЇХ РОЗРЯДИ 3 ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ 7 ПРОСТІ РЕЧЕННЯ. ТИПИ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15 ...

Датська мова

1. Загальні відомості про датську мову. 3 2. Історія датської мови. 4 3. Лінгвістична характеристика датської мови. 8 4. Перспективы распространения датского языка. 14 Література. 17 ...

В чому полягають особливості міжнародного менеджменту.

План 1. В чому полягають особливості міжнародного менеджменту. 2. Структура економічного аналізу зовнішнього середовища. 3. В чому полягають причини різноманіття форм міжнародних фінансово-промислових груп. Література...

К\р з Української ділової мови

План 1. Напишіть протокол зборів трудового колективу, де на порядку денному серед інших розглядається питання благоустрою навколишньої території. 3 2. Проставте наголоси в наведених словах і словосполученнях 4 3. Запишіть числівники словами, розкрийте дужки. 4 4. Відредагуйте текст 5 ...

Європейська цивілізація і особистість

Зміст І рівень 2 1. Що таке стереотип? 2 2. Що таке маргінальність? 2 3. Що таке глобалізація? 3 4. Що таке цивілізація? 4 5. Що таке націоналізм? 4 6. Що таке імперія Карла Великого? 5 7. Що таке «Священна імперія німецької нації»? 6 8. Коли виникає протестантство? 7 ІІ рівень 8 1. В чому полягає концепція О.Шпенглера? 8 2. В чому полягає концепція М.Вебера? 8 3. В чому полягає концепція С.Хантінгтона? 9 4. Яке значення для Європи мали хрестові походи? 10 5. В чому полягають основні особливості протестантства? 11 6. В чому суть поглядів слов’янофілів? 12 7. Як Ви оцінюєте діяльність Петра І? 12 8. Як вплинула на долю України Люблінська унія? 14 ІІІ рівень 15 1. Як впливає на формування нації еміграція? 15 2. Визначте основні етапи формування російської державності 16 3. Визначте основні етапи формування української державності 17 4. В чому полягають плюси та мінуси маргінального становища? 18 Література 20 ...

Контрольна з психології

1. Є думка, що поява нового напрямку чи школи в психології багато в чому є відповіддю на недосконалість попереднього. Обгрунтуйте це. Наведіть приклади. 3 2. Поясніть у чому проявляється вплив статевих та конституційних 4 особливостей на психічні прояви. 4 3. Наведіть приклади класифікації здібностей. Прокоментуйте наведені 5 класифікаційні моделі. 5 4. Поясніть, чому спрямованість особистості вважається центральною 6 інтегративною характеристикою людини. 6 5. Розкрийте сутність теорії Д. Ельконіна. 7 6. Проаналізуйте роль сім'ї на перших 3 етапах формування "я-концепції". 8 7. Обгрунтуйте, як співвідноситься зовнішня та внутрішня (психічна) 9 діяльність? У чому полягає суть інтеріоризації та екстеріоризації. 9 Література 11 Додаток...

Європейська цивілізація і особистість

Зміст І рівень 4 1. Що таке стереотип 4 2. Що таке маргинальність 5 3. Що таке глобалізація 5 4. Що таке культура 6 5. Що таке цивілізація 6 6. Що таке раціоналізм 7 7. Що таке націоналізм 8 8. Що таке шовінізм 9 9. Що таке патріотизм 9 10. Що таке імперія Карла Великого 10 11. Що таке «Священна Римська імперія германської нації»? 10 12. Коли виникло християнство 11 13. Коли Європа стала християнською 12 14. Коли в Європі народжується капіталізм 13 15. Коли виникло протестантство 13 16. Коли в Європі виникає і зникає кріпосне право 14 17. Коли в українських землях запроваджується та скасовується кріпосне право 15 18. Коли виникає ідея «Москва – Третій Рим» 15 19. Коли виникає гуманізм 15 20. Коли в Росії починає розвиватися капіталізм 16 ІІ рівень 16 21. В чому полягає концепція О.Шпенглера 16 22. В чому полягає концепція М.Данилевського 17 23. В чому полягає концепція М.Вебера 17 24. В чому полягає концепція С.Хантінгтона 18 25. В чому полягає т.зв. «буферне становище» України 19 26. Яке значення для Євпропи мала хизма 19 27. Яке значення для Європи мали хрестові походи 19 28. Яке значення для європейської особистості мала доба Відродження 20 29. Яке значення для України мала Брестська унія 21 30. В чому полягають основні особилвості протестанства 21 31. З якимим країнами, як і чому в різні часи була пов’язана доля України 22 32. В чому сутність поглядів слов’янофілів 24 33. В чому суть поглядів західників 25 34. Коли і у зв’язку з чим формується уявлення про занепад європейської цивілізації 25 35. Як ви оцінюєте діяльність Петра І 25 36. Як на європейську особистість вплинула релігія 26 37. Як вплинули на долю України поділи Польщі 27 38. Як вплинула на Європу Велика Французька буржуазна революція 28 39. Як вплинули на самосвідомість європейської людини І та ІІ світові війни 29 40. Як вплинула на долю України Люблінська унія 29 ІІІ рівень 32 41. Чому шовінізм та націоналізм вважають негативними явищами, а патріотизм – позитивним 32 42. Як впливає на формування нації еміграція 33 43. Визначте основні етапи формування російської державності 34 44. Визначте основні етапи формування української державності 34 45. В який історичний період на Вашу думку, можна говорити про існування європейської цивілізації? Чому? 37 46. В чому полягають плюси та мінуси маргінального становища 37 47. які основні проблеми у зв’язку з людиною розглядала європейська філософія 38 48. Які цінності на Вашу думку, є базовими для європейської особистості 39 49. На вашу думку, розвиток Європи відбувався за моделлю Давньої Греці чи Давнього Риму 41 50. На вашу думку, чи є українська особистість європейською. 41 ...

Гранична та середня схильність до споживання

1. Гранична та середня схильність до споживання 2 2. Тести 4 Задача. Дано такі показники економіки країни: 1) ВВПф=100 млн. грн.; 2) фрикційне безробіття = 2%; 3) структурне безробіття = 4%; 4) фактичне безробіття = 9%. Чому дорівнюють втрати економіки від надмірного безробіття? 5 Список використаної літератури 6 ...

Основи економ ічно\ теорії

1. Обґрунтуйте, чому поява монополій об'єктивно неминуча 3 2. Які існують форми монополій і чим вони різняться між собою? 3 3. Розкрийте позитивні та негативні сторони існування монополій 4 4. У чому полягає сутність конкуренції та закону конкуренції? 5 5. Охарактеризуйте основні форми та методи конкурентної боротьби на різних етапах капіталізму 8 6. Які методи конкурентної боротьби властиві монополіям? 9 7. Обґрунтуйте, чому конкуренція є важливою рушійною силою розвитку економічної системи 10 8. У чому полягає основна відмінність між європейською та американською системами антимонопольної діяльності держави? 11 Література 13 ...

Контрольна з психології

1.В чому різниця між текстом і анкетою. 2 2.Види емоційних станів: настрій, стрес, афект, пристрасті, почуття. 4 3. В чому полягає навчальне і виховне значення, контролю знань 8 Використана література 12 ...

Методи пошуку інформації із застосуванням класифікаційних таблиць

Вступ 2 1. Універсальна десяткова класифікація (УДК): загальні поняття 3 2. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) 6 2.1. Обсяг використання в інформаційних сервісах 6 2.2. Лінгвістична сумісність таблиць ББК 7 2.3. Цифрова доступність ББК 7 2.4. Підтримка ББК в актуальному стані 8 2.5. Приклад класифікації літератури за ББК 10 Висновки 12 Література 15 Додатки 18 ...

Що таке релігія?

Зміст 1. Що таке релігія? 2. Чим відрізняється поняття релігії та церкви? 3. Які форми первісних вірувань ви знаєте? 4. В чому різниця між "політеїзмом" і "монотеїзмом"? 5. Назвіть головні ознаки світових релігій 6. На які гілки поділяється християнство? 7. В чому головна відмінність протестантизму від інших напрямів християнства. 8. Які релігійні течії найбільш розповсюджені в Україні? 9. В чому сутність конфлікту між православними церквами в Україні? 10. Характеристика буддизму як світової релігії Література ...

управління ЗЕД

Зміст 2 1. Що таке принципи управління? У чому полягає їх суть? 3 2. Яку роль відіграють органи місцевого управління ЗЕД? 4 3. Експорт яких товарів може обмежуватися і чому? 5...

управління ЗЕД

Зміст 2 1. Що таке принципи управління? У чому полягає їх суть? 3 2. Яку роль відіграють органи місцевого управління ЗЕД? 4 3. Експорт яких товарів може обмежуватися і чому? 5...

Фразеологізми в народних казках

Зміст Вступ 3 Розділ І. Фразеологізми як об’єкт лінгвістичного дослідження 5 1.1 Походження фразеологізмів 5 1.2 Особливості складу фразеологізмів 7 Розділ ІІ. Вживання фразеологічних одиниць в українській народній казці 11 2.1 Казка - генеза жанру з погляду ХХ століття 11 2.2 Національно-культурного компонента лексики українських народних казок 14 Висновки 17 Список використаних джерел 19 ...

Результаты поиска 1 - 20 из 1304
Вперед >