институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Педагогика

Шляхи реалізації принципу інтеграції в системі початкової ланки освіти

Вступ 3 Розділ І. Інтеграція – провідна тенденція сучасного наукового пізнання 5 1.1 Сутність та історичні умови виникнення інтеграції 5 1.2 Головні форми та способи розвитку інтеграції та підходи до її вивчення в науковій літературі 11 Розді...

"Античні ""ейдоси"" та феномен інформації"

Вступ 2 1. Поняття ейдосу в античній філософії 3 2. Особливості ейдосів в працях Платона та Арістотеля 6 3. Феномен інформації як філософська проблема 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14 ...

"Аудіювання на середньому етапі навчання"

ПЛАН Вступ 1. Теоретичні основи навчання аудіювання. 1.1 Психологічні особливості аудіювання як виду мовленевої діяльності. 1.2. Основні труднощі розуміння мови на слух. 1.3. Мова вчителя на уроці. Висновки по розділу 1 2. Методика навчання ...

"Діагностика наявного в учнів рівня сформованості умінь аналізувати художні твори"

План Особливості сприймання й аналізування учнями художньої літератури 3 Аналіз художнього твору 7 Список використаної літератури 13...

"Календарний план роботи вчителя літератури на півріччя в старших класах"

План Розвиток методики викладання української літератури 3 Планування роботи вчителя літератури 4 Планування програмового матеріалу 5 Основні програмні твори, які вивчають у 10-11 класах 7 Список використаної літератури 12...

"Особливості організації і проведення уроку англійської мови на середньому ступені середньої загальноосвітньої школи"

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ НАВЧАННЯ 5 1.1. ВИМОГИ ДО УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 5 1.2. ТИПИ І СТРУКТУРА УРОКІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 12 1.3. АНАЛІЗ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ...

1. ВИХОВАННЯ, ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ. 2. УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 17 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 18 СТ. 3. ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА НАПРИКІНЦІ 19 – ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТТЯ

Вступ 3 1. ВИХОВАННЯ, ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ. 4 2. УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. 6 3. ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 10 Висновки 14 Література 15 ...

4632_InformResursBibl.rar

Зміст Вступ 2 1. Аналіз концепції економічної освіти в Україні 5 1.1. Загальна характеристика галузевої освіти 5 1.2. Особливості методології економічної науки 8 2. Методика підготовки уроку засвоєння нових знань з основ економіки 10 2.1. Сутність т...

Активные формы организации учебного процесса.

План 1. Введение 2. Определение начального этапа 3. Классификация активных форм организации учебного процесса 3.1. Фонетические игры 3.2. Орфографические игры 3.3. Игры для работы с алфавитом 3.4. Лексические игры 3.5. Грам...

Активные формы организации учебного процесса.

План: 1. Введение. 2. Определение начального этапа. 3. Классификация активных форм организации учебного процесса. 3.1. Фонетические игры. 3.2. Орфографические игры. 3.3. Игры для работы с алфавитом. 3.4. Лексические игры. ...

Актуальність та доцільність навчання в певні періоди життя людини

Вступ 3 1. Концепція навчання впродовж життя 4 2. Навчання впродовж життя: виклик часу (за матеріалами семінару ЄОФ) 8 3. Важливість навчання впродовж життя для України 9 Висновок 12 Література 13 ...

Аналіз методологічної проблеми кількісних та якісних визначень у предметі сімейної медицини

Вступ 3 Розділ І. ЗАПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ 4 1.1. Якісні показники проекту “Сімейна медицина – основа формування національної системи охорони здоров'я” 4 1.2. Стан та перспективи впровадження сімейної медицини в Україні: загальні к...

Антична філософія

Вступ 3 1. Космологічний натуралізм мілетської, іонійської, елеатської філософських шкіл давньої Еллади 5 2. Атомістичне та ідеалістичне трактування буття в філософських концепціях Демокріта та Платона 17 3. Проблема державного устрою в філософії Пл...

Батько і мати як перші вихователі

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї 5 1.1. Основи сімейного виховання. Виховний потенціал 5 родини 5 1.2. Роль матері і батька у вихованні дитини 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АСПЕКТІВ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ МАТІР’Ю І БАТЬКО...

Бездоглядність дітей в сім'ї та школі

1. Причини бездоглядності дітей 3 2. Способи попередження дезадаптації дітей. 7 Висновок 14 Список літератури. 15 Превентивна педагогіка ...

Безперервне навчання, актуальність, теорія, шляхи реалізації

Безперервне навчання, актуальність, теорія, шляхи реалізації Література...

Биологическое и социальное в развитии человека

План 1. Биологическое и социальное в развитии человека 2. Обучение как специфический вид человеческой деятельности Литература...

Болонський процес. Вища освіта в Україні

Вступ 3 1. Болонський процес 4 2. Вища освіта в Україні 5 Література 11 ...

Брахманізм. Джайнізм. Індуізм. Буддизм.

Вступ / 1. Трансформація ведичної релігії. Брахманізм. Філософія упанішад / 2. Джайнізм. Теорія, етика, космографія та міфологія джайнізму / 3. Індуізм: традиції та сучасність / 4. Буддизм: основи філософії та етика / 5. Космологія та міфологія будди...

Вдосконалення економічного виховання сучасних школярів

Вступ 2 1. Теоретичні засади економічного виховання в школі 5 1.1 Сутність та цілі економічного виховання школярів 5 1.2 Структура та методи економічного виховання школярів 6 2. Напрямки вдосконалення шкільного економічного виховання на різних ст...

Взаємозв'язок дитячого садка і сім’ї в естетичному вихованні дітей

Вступ 3 Розділ І. Аналіз літератури щодо особливостей розумового та психологічного розвитку дітей старшого дошкільного віку 5 Розділ ІІ. Роль родини у розвитку особистості й обдарованості дошкільника 11 2.1. Родина як об'єкт психологічного досліджен...

Вивчення морфології в 5-7 класах на уроках української мови

Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методогічні засади вивчення морфології у середній школі на уроках української мови в умовах розвиваючого навчання 6 1.1. Теоретичні аспекти розвиваючого навчання 6 1.2. Методологія розвиваючого навчання 10 1.3. Модель особ...

Вивчення пригодницького роману в школі

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОДНИЦЬКОГО РОМАНУ В ЛІТЕРАТУРІ 5 1.1 Становлення пригодницького роману як літературного жанру 5 1.2 Розвиток жанру пригодницького роману в українській літературі 9 РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗУ ПРИГО...

Вивчення художньої обдарованості

1.Проблема вивчення художньої обдарованості 3 2. Об’єкт 5 3. Характеристики змінних 6 4. Гіпотеза 7 5. Етапи даслідження 7 6. Особливості поведінкових явищ 9 7. Методи обробки отриманої інформації 11 Висновки 12 Список використаної літератури 14...

Вивчення художньої обдарованості

1.Проблема вивчення художньої обдарованості 3 2. Об’єкт 5 3. Характеристики змінних 6 4. Гіпотеза 7 5. Етапи даслідження 7 6. Особливості поведінкових явищ 9 7. Методи обробки отриманої інформації 11 Висновки 12 Список використаної літератури 14...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |