институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Менеджмент ситуационный

"Походження права, ""Архаїчне"" право"

ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА 4 1.1.ПОНЯТТЯ ПРАВА 4 1.2. ПРАВО В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ 12 1.3. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ПРАВА У РІЗНИХ НАРОДІВ СВІТУ 17 2. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА 22 2.1. ТЕОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ 24 2.2. ПРИРОДНА ТЕОР...

Автоматизоване робоче місце менеджера

Вступ 2 1.Склад та структура АРМ менеджера 3 2. Розподілена обробка інформації. Бази даних(БД) та автоматизовані банки даних(АБД). 7 3. Приклади АРМ менеджера 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19 ...

Визначте оптимальний стиль керівництва залежно від ситуації, що склалася на конкретному підприємстві, використовуючи модель Фідлера

ВИЗНАЧТЕ ОПТИМАЛЬНИЙ СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА ЗАЛЕЖНО ВІД СИТУАЦІЇ, ЩО СКЛАЛАСЯ НА КОНКРЕТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ МОДЕЛЬ ФІДЛЕРА ЛІТЕРАТУРА...

Галузь права

Вступ Розділ 1. Галузі права в системі права Розділ 2. Основні галузі права Розділ 3. Співвідношення галузі законодавства і галузі права Висновок Список використаної літератури...

Громадянська війна у США 1801-1865 рр.

Вступ 2 1. Передумови причини і хід громадянської війни у США 1861-1865 рр. . 4 2. Реконструкція Півдня 1865-1877 pp. 12 Висновки 18 Список використаних джерел 20 ...

Громадянське суспільство

Вступ Розділ 1. Еволюція ідей про громадянське суспільство Розділ 2. Поняття та сутність громадянського суспільства Розділ 3. Основні тенденції становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні Висновки Список використаної літерат...

Громадянське суспільство і правова держава

Вступ Розділ 1. Поняття та сутність громадянського суспільства Розділ 2. Основні тенденції становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні Розділ 3. Виникнення ідеї правової держави, її поняття та основні ознаки Розділ 4. Становленн...

Громадянське суспільство і правова держава

Вступ Розділ 1. Поняття громадянського суспільства: еволюція ідей та сутність Розділ 2. Тенденції становлення і розвитку громадянського суспільства в Україні Розділ 3. Взаємозв’язок громадянського суспільства і правової держави: поняття та ознаки...

Демократія в сучасному суспільстві

Вступ Розділ 1. Сутність демократії і передумови її виникнення Розділ 2. Співвідношення демократії з законністю і державною дисципліною Розділ 3. Демократія і самоуправління Розділ 4. Розвиток демократії як загальнолюдської цінності Висновк...

Держава в політичній системі суспільства

Вступ Розділ 1. Поняття політичної системи суспільства Розділ 2. Держава в політичній системі суспільства Розділ 3. Державний режим як елемент політичної системи суспільства Висновки Список використаної літератури...

Держава, право, особа

Вступ. 3 1. Становище особи в державі. 5 1.1. Сутність держави. 5 1.1.1. Поняття держави. 5 1.1.2. Ознаки держави. 8 2.2. Взаємовідносини особи і держави як теоретична проблема. 10 2. Цінність права як універсального регулятора суспільних відносин...

Державна влада

ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ВЛАДИ 3 2. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК УПРАВЛІНСЬКА ОСНОВА ДЕРЖАВИ 4 ВИСНОВКИ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 11 ...

Державна влада в Україні

Вступ Розділ 1. Місце і роль держави у політичній системі та здійсненні державної влади Розділ 2. Механізм держави як система державних організацій Розділ 3. Політичний режим в Україні Висновки Список використаної літератури...

Державне право зарубіжних країн

1. Поняття і суть демократії в зарубіжних країнах 2 2. Компетенція уряду в зарубіжних країнах 4 3. Юридичні наслідки актів конституційного контролю 7 Список використаних джерел 8 ...

Державний режим в Україні

Вступ / Розділ 1. Місце і роль держави у політичній системі та здійсненні державної влади. Механізм держави / Розділ 2. Державний режим: поняття, характеристика, види / Розділ 3. Концепція демократичного режиму / Розділ 4. Відмінності політичного реж...

Державний устрій

1. Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави. Поняття держави та її ознаки 2 2. Механізм держави. Місце апарату держави в її механізмі 4 3. Внутрішні та зовнішні функції держави та їх характеристика 7 4. Форма ...

Державний устрій Польщі

1. Яким чином здобула свою незалежність Польща ? 2 2. Державний прапор і державний герб 4 3. Столиця і голова держави 5 4. Законодавча влада 6 5. Судова влада 8 6. Виконавча влада 12 7. Збройні сили країни 14 8. Адміністративно-територіальний...

Джерела (форми) права

Вступ Розділ 1. Поняття форми (джерела) права. Співвідношення форми права і джерела права Розділ 2. Види і характеристика форм права Розділ 3. Види нормативно-правових актів Висновки Список використаної літератури...

Загальна характеристика теорії походження держави та права

Вступ 3 1. Загальні закономірності виникнення держави 5 2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів 8 3. Різноманітні теорії виникнення держави і права 11 Висновки 29 Список використаних джерел 30 ...

Загальний принцип соціальної справедливості

Вступ 2 1. Становлення принципів соціальної справедливості в історії. 4 2. Розвиток принципів соціальної справедлисості в сучасних умовах 7 3. Принципи соціальної справедливості в правовому аспекті держави 13 Висновок 28 Список використаної літератур...

Застосування норм права як особлива форма її реалізації

ВСТУП. 3 1. ПОНЯТТЯ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМИ ПРАВА 5 2. ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 12 2.1 Оперативно-виконавча форма застосування права 12 2.2 Правоохорона діяльність 13 3. СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА 23 ВИСНОВОК 26...

Застосування норм права як особлива форма їх реалізації

ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 5 2. ОСНОВНІ СТАДІЇ ПРОЦЕСУ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА 10 3. ПРАВОЗАСТОСУВАЛЬНИЙ АКТ: ПОНЯТТЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ВИДИ. 24 4. ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ 27 ВИСНОВОК 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ...

Інститут громадянства в Україні

Вступ Розділ 1. Етапи становлення інституту громадянства України Розділ 2. Сутність, поняття і значення громадянства Розділ 3. Принципи громадянства та його конституційно-правове регулювання Висновки Список використаної літератури...

Інститут президенства в Україні

Інститут Президенства в Україні Використана література...

Класифікація органів держави

Вступ 2 1. Органи держави та їх класифікація 4 2. Система органів публічної влади в Україні 6 Висновки 12 Список використаних джерел 13 ...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |