институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Менеджмент антикризисный

Аналіз наявності симптомів фінансової кризи (на прикладі туристичної фірми)

1. Коротка характеристика підприємства - об’єкта аналізу та визначення локальної кризи, обраної для аналізу 3 2. Аналіз загальних симптомів кризи у діяльності підприємства та їх обґрунтування конкретними цифровими даними у динаміці 4 3. Аналіз спец...

Антикризисное управление фирмой

1. Модели реструктуризации: сущность и сравнительная характеристика 3 2. Концепция контроллинга в системе антикризисного управления 8 3. Пути кризисной готовности вашей фирмы и способы их реализации 9 Список литературы 13 ...

Антикризове управління на основі інновацій (на прикладі підприємства)

Вступ 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 1.1. Місце антикризового управління в економічній діяльності підприємства 4 1.2. Різновиди інновацій та механізм їх впровадження на підприємстві 9 1.3. Інновації як інструме...

Антикризове управління підприємством

ВСТУП 3 1. КЛАСИФІКАЦІЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА МІКРОРІВНІ (В УМОВАХ УКРАЇНИ) 4 2. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ВИГОДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 9 3. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ СТАН ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА. У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБІТЬ ЗАХОДИ ВИ...

Антикризове управління підприємством

1. МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КРИЗОВИХ ЯВИЩ ПРИ ФОРМУВАННІ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РЕАЛЬНО ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ 3 2. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 6 3. АНАЛІЗ ЖУРНАЛЬНОЇ СТАТТІ. 11 ЛІТЕРАТУРА. 13 ...

Антикризове управління підприємством

1. Досвід оздоровлення (ліквідації) конкретних підприємств України пошук та регресії 3 2. Сутність та мета провідних продуктів реструктуризації, загрози для продовольчих товарів регресій 14 3. Проблеми та перспективи відродження вітчизняного авіапр...

Антикризове управління підприємством

1. Окремі фази циклів та їх вплив на конфігурацію ЖЦ підприємств різних типів 3 2.Місце оперативних та стратегічних заходів по подоланню кризи 9 Анотація на статтю Карпунь І.Н. «Структурні фінансові механізми антикризових заходів суб'єкта господарю...

Антикризове управління підприємством

1. Типологія кризових явищ та причини їх виникнення 3 2. Концепція та методи подолання стратегічної кризи підприємства 8 Анотація на статтю Галушко О.І. «Визначення поняття «криза» та параметрів, що описують кризу на підприємстві» 13 Лі...

Антикризове управління підприємством

1. Характеристика способів та підходів до ідентифікації кризи збуту 3 2. Законодавство України, що регулює процедуру банкрутства (основна характеристика) 9 Анотація на статтю «Механізми подолання світової фінансової кризи підприємств України» 14 Л...

Антикризове управління підприємством. Варіант № 6

1. Класифiкацiя зовнiшнiх факторiв можливих змiн конкурентного статусу пiдприсмства 3 2. Основні елементи концепції антикризового управління 11 3. Стратегічний план розвитку Тернопільського міського шляхового ремонтно-будівельного підприємства «Міс...

Антикризове фінансове планування

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 5 1.1. Сутність фінансового планування 5 1.2. Банкрутство як результат розвитку кризових явищ підприємства 9 1.3. Фінансова санація підприємства як інструмент протидії банкр...

Асоціативні (зближення) та дисоціативні (відділення) соціальні процеси. Конфліктність (наведіть приклади)

1. Соціальні процеси: поняття, сутність, класифікація 2 2. Асоціативні та дисоціативні соціальні процеси 6 3. Конфліктність 10 Список використаної літератури 13 ...

Безробіття: види форми та шляхи зниження

ВСТУП 3 1.СУТНІСТЬ БЕЗРОБІТТЯ ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 5 1.1Поняття безробіття та основні його теорії 5 1.2 Визначення рівня безробіття 8 1.2 Причини та соціально-економічні наслідки безробіття 10 ВИСНОВОК 13 2.ВИДИ ФОРМИ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЧИННИК...

Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства в розробці тактики та стратегії антикризового управління

Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства (КП11) в розробці тактики та стратегії антикризового управління 3 Завдання №2 9 Підприємство має можливість реалізувати один з ...

Використання національних традицій при проведені народних свят і обрядів

Вступ 3 1. Традицій та обряди українського народу 4 2. Різдвяні традиції в Україні 8 3. Символи Пасхи 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15 ...

Вимоги до соціальних працівників

Вступ 2 1. Місце соціального працівника та соціального педагога в суспільстві 3 2. Вимоги до соціального працівника. Професійний кодекс соціолога 9 Література 12 ...

Вплив соціальної ізольованості на соціалізацію особистості

Вступ 2 І. Вплив соціальної ізольованості на індивіда 4 ІІ. Подолання проблем спілкування, яке склалось внаслідок соціальної ізольованості, шляхом тренінгу. 8 Список використаної літератури 15 ...

Громадська думка та ідеологія

Вступ Розділ 1. Виникнення та розвиток соціології громадської думки як науки 1.1. Виникнення соціології громадської думки як науки 1.2. Розвиток соціології громадської думки 1.3. Громадська думка як соціальна інституція Розділ 2. Особливості ф...

Громадська думка як соціальне явище

Вступ Розділ 1. Громадська думка як соціальне явище 1.1. Фактори формування громадської думки 1.2. Методи вивчення громадської думки 1.3. Функції громадської думки Розділ 2. ЗМК, як соціальний інститут суспільства 2.1. Основні підходи до вивч...

Група як соціальна спільноста

Вступ Cоціальна спільноста Висновок Використана література...

Діагностика кризових ситуацій та банкрутства підприємств

Вступ 3 1. Загальні підходи 4 2. Бальна система оцінювання 6 2. Одно факторний дискримінант ний аналіз 7 4. Багатофакторний дискримінант ний аналіз 10 Висновки 14 Список використаних джерел 15 ...

Діяльність інституту сімейного виховання дітей-сиріт

Вступ 3 1. Питання створення та функціонування інституту сімейного виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 7 2. Створення та підтримка дитячих будинків сімейного типу 13 3. Соціальна-педагогічна діяльність з дітьми що за...

Духовна культура сучасного українського суспільства як об'єкт соцiологiчного аналізу

Вступ 2 Розділ І. Культура як об'єкт соціології 4 1.1 Поняття культури у соціології 4 1.2 Основні категорії соціальної культури 13 Розділ ІІ. Духовна культура суспільства 14 2.1 Духовна культура як складова цивілізованого суспільства 14 2.2 Осо...

Елементи магії і ранніх ритуалів у сучасній культурі

Вступ 3 1. Сутнісні характеристики первісних вірувань в давнину 5 1.1 Магія та фетишизм 5 1.2 Анімізм, землеробський культ, шаманство 10 2. Використання елементів давніх ритуалів та магії в традиційній культурі українців 16 2.1 Елементи магії та с...

Етнометодологічні дослідження повсякденного життя

Вступ 2 1. Предмет етнометодології 3 2. Дослідження соціального порядку 10 3. Буденна і наукова соціологічна свідомість 13 4. Оцінка етнометодологічної перспективи 17 Висновки 21 Використана література 23 ...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |