институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Математическое программирование

Автоматизоване програмування

Вступ 2 Проектування реляційної бази даних (БД) для заданої предметної області 3 Створення БД MS SQL Server 2000 5 Створення і використання представлень. 10 Розроблення і використання серверних процедур 12 Розроблення і використання тригерів 15 Розро...

Двоїстий симплекс метод.

1.Теоретичні відомості В задачах лінійного програмування часто трапляється, що симплекс – метод використати не вдається. При розв’язуванні задач лінійного програмування симплекс - метод використовується для задач з невід’ємними правими частинами та ...

Двоїстість у лінійному програмуванні

1. Поняття двоїстості. Правила побудови двоїстих задач. 2 2. Теореми двоїстості. 9 Література. 15 ...

Задачи по математическому программированию

Задача 1. Розв'язати графічно задачу лінійного програмування: Задача2. Розв'язати симплекс-методом задачу лінійного програмування: Розв’яжемо задачу симплекс-методом x1 x2 x3 15 -1 3 x4 7 1 1 x5 -10 -2 -5 Lmin 0 ...

Задачі динамічного програмування

План. 1. Загальна характеристика задач динамічного програмування. 2. Геометрична та економічна сутність. 3. Деякі основні типи задач та моделі динамічного програмування (ДП). 4. Принципи оптимальності Белламана. 5. Література ...

Задачі з лінійного програмування

ЗАДАЧА 1 Оптимальне виробництво 10. Фірма має можливість рекламувати свою продукцію, використовуючи для цього телебачення, радіо та газети. Витрати на рекламу в бюджеті фірми обмежені сумою 8000 дол. на місяць. Досвід минулих років показав що 1 дол....

Задачі з лінійного програмування

1. Дайте геометричне розв’язання задачі лінійного програмування. Розв’язок : Систему рівнянь перетворимо наступним чином : Побудуємо графіки відповідних лінійних функцій : 1 2 3 3 0 3 0 0 3 0 3 4 6 1 4 Таким чином (ди...

Задачі з математичного програмування

Задача 1. Розв'язати графічно задачу лінійного програмування: Задача 2. Розв'язати симплекс-методом задачу лінійного програ¬мування: Задача 3. Для заданої задачі лінійного програмування побудувати двоїсту, розв'язати одну з пари двоїстих з...

Задачі з математичного програмування

Задача 1.Розв’язати задачу лінійного програмування графічним методом Знайдемо точку мінімума Задача 2.Розв’язати симплекс-методом задачу лінійного програмування x1 x2 x3 3 -1 1 x4 10 -1 2 x5 36 4 1 Lmin 0 -2 3 ...

Задачі з матпрограмування

План Завдання №1 …………………………………………………………………3 Завдання №2 …………………………………………………………………4 Список використаної літератури …………………………………………..6 Завдання №1 Дайте геометричне розв’язання задачі лінійного програмування. Розв’язання На коорд...

Застосування непараметричних критеріїв порівняння середніх рівнів ознаки декількох сукупностей при аналізі екологічних даних

Зміст Вступ 2 Застосування вибіркового методу при проведенні екологічних досліджень 3 Непараметричні критерії порівняння середніх рівнів ознаки декількох сукупностей при аналізі екологічних даних. 8 Q-критерій Розенбаума 10 U-критерій Манна-Уітні 1...

Канонічні форми задач лінійного програмування

Зміст Вступ 3 1. Постановка завдання лінійного програмування 5 2. Канонічна форма завдання лінійного програмування 6 Список використаної літератури. 10 ...

Контрольна з математичного програмування

Завдання 1. 1)Побудувати математичну модель задачі лінійного програмування 2) Звести дану задачу до канонічного виду Два вироби В1 та В2 обробляються послідовно на трьох верстатах. Кожен виріб типу В1 потребує 1год. для обробки на I-му верстаті...

Контрольна робота (задачі) з математичного програмування

Завдання №1 …………………………………………………………………3 Дайте геометричне розв’язання задачі лінійного програмування. Завдання №2 …………………………………………………………………4 Записати задачу 1 в канонічній формі і розв’язати із застосуванням симплекс-методу. Список використаної лі...

Контрольна робота з математичного програмування. Варіант 4

Завдання 1 2 1. Побудувати математичну модель задачі лінійного програмування. 2. Звести дану задачу до канонічного вигляду. Два вироби В1 і В2 обробляються послідовно на трьох верстатах. Ко-жен виріб типу В1 потребує 1 год. для обробки на I-му вер...

Контрольна робота з оптимізації економічних рішень

Зміст 1. Модель оптимального плану перевезень, її створення і розв’язок 3 2. Ситуаційна задача: 7 За наведеними в таблиці витратами на перевезення одиниці вантажу від пунктів постачання до пунктів споживання , а також обсягами запасів продукції...

Лінійне програмування

Зміст : 1. 2 2. 4 Література 5 1. Дайте геометричне розв’язання задачі лінійного програмування. Розв’язок : Систему рівнянь перетворимо наступним чином : Побудує...

Математическая составляющая: методы и технологии принятия решений с точки зрения математической технологии

Вступ 2 Сутність і джерела невизначеності. 4 Висновки. 10 Список використаної літератури 12 ...

математичне програмування

Задача 14.21 3 Розв’язати систему методом Жордана – Гаусса. Задача 18.21 3 Розв`язати графічним методом задачу лінійного программування. Задача 19.21 5 Розв’язати симплексним методом задачу лінійного програмування. Задача 20.21 6 Ск...

Основи баз даних

Класифікація моделей побудови баз даних 2 Мова SQL 10 Агрегатні функції 12 Індексно-послідовні файли 12 Фізичні моделі баз даних 13 ЛІТЕРАТУРА 15 ...

Основи програмування (варіант 7)

СИСТЕМА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ DELPHI 1 ВІКНО ФОРМИ 6 КЛАСИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 7 ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ 8 КОМПОНЕНТИ ВКЛАДИНКИ DATA CONTROLS 9 ПІДТРИМКА ДОВІДКОВОЇ СЛУЖБИ 10 ЛІТЕРАТУРА 12 ...

Основы теории систем и системного анализа

План. 1. Системный анализ. Стр.3-7. 2. Математические модели систем. Стр.8-12. 3. Список используемой литературы. Стр. 13....

Розв’язування задач лінійного програмування методом потенціалів.

1.Теоретичні відомості 1.1 Транспортні задачі Класична транспортна задача. Нехай задано m пунктів виробництва деякого однорідного продукту та n пунктів споживання цього продукту. Відомо запаси продукту в кожному пункті виробнику, а також по...

Страницы: | 1 | 2 |