институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Контролинг

Контрольна робота контролінг

1. Методологія здійснення контролінгу на стадіях розвитку кризи 3 2. Методи оперативної діагностики 11 3. Орієнтація контролінгу на тип управлінських рішень 13 Література 16 ...

Аналіз взаємозв'язку "затрати-обсяг-прибуток". Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу за даною моделлю

ВСТУП 3 1. Сутність контролінгу 4 2. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 6 3. Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу за даною моделлю 7 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17 ...

Аналіз взаємозв’язку затрати-обсяг-прибуток. Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу за даною моделлю

Вступ 3 1. Сутність взаємозв’язку “витрати-обсяг діяльності-прибуток” 5 2. Точка беззбитковості 8 3. Характеристика стандартного графіка 13 3.1. Графік беззбитковості 13 3.2. Графік взаємозв’язку “прибуток-обсяг” 14 3.3. Графік маржинального до...

Аналіз відхилень як інструмент оцінки діяльності підприємства. Застосування контролінгу в туристичній галузі

1. Аналіз відхилень як інструмент оцінки діяльності підприємства. 3 2. Застосування контролінгу в туристичній галузі. 6 Література. 11 ...

Аналіз якості обслуговування

1. Особливості сфери послуг та контролю обслуговування 3 2. Методика аналізу якості обслуговування 7 Список використаних джерел 18 Презентація контрольної в РР - 7 слайдів ...

Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством

ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ ЯК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 2. МІСЦЕ КОНТРОЛІНГУ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ФУНКЦІЯМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 ВИСНОВОК 12 ЛІТЕРАТУРА 14 ...

Види джерел міжнародного приватного права

Вступ 1. Види джерел (загальна характеристика) 2. Внутрішнє законодавство 3. Міжнародні договори, звичаї, арбітражна та судова практика Висновок Використана література...

Види контрактів в сфері туризму

Вступ 2 Види контрактів в сфері туризму 3 Висновки 16 Список використаних джерел 17 ...

Вимоги до прийняття і ухвалення управлінських рішень

Вступ 2 1. Основи теорії прийняття рішень 3 2. Методи обгрунтування управлінських рішень 7 3. Шляхи вдосконалення прийняття рішень в менеджменті сучасного підприємства 10 Висновки 15 Література 16...

Витрати підприємства - основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат

ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ 8 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 10 ВИСНОВОК 16 ЛІТЕРАТУРА 17 ...

Витрати підприємства - основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат

Вступ 3 1. Класифікація витрат 3 2. Види витрат, які виділяються західними фірмами 10 Висновок 12 Література 13 ...

Віденська Конвенція купівлі-продажу

Вступ 1. Загальні положення договору купівлі-продажу 2. Порядок укладення договору купівлі-продажу Висновок Використана література...

Відповідальність за міжнародні злочини

Вступ Розділ 1. Поняття міжнародних злочинів та джерела міжнародного кримінального права Розділ 2. Відповідальність за міжнародні злочини Розділ 3. Інтерпол та міжнародне співробітництво України у боротьбі із міжнародною злочинністю Висновки ...

Дайте характеристику основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною та нормативною собівартістю

1. Дайте характеристику основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною та нормативною собівартістю 3 1.1. Різновиди методів управлінського обліку 3 1.2. Облік за фактичною собівартістю 5 1.3. Облік за нормативною собівартістю 6 1.4. О...

Дайте характеристику основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною та нормативною собівартістю

Вступ 3 1. Характеристика основних методів управлінського обліку 4 2.Облік витрат за фактичною собівартістю 6 3.Облік витрат за нормативною собівартістю 9 Висновки 13 Література 14 ...

Джерела інформації для експертної діагностики

План 1. Контролінг та його значення в системі сучасного менеджменту 3 2. Експертна діагностика в системі контролінгу, джерела її інформації 9 Література 15 ...

Економічний аналіз та контролінг. Значення планів та нормативів у системі контролінгу

Вступ 4 1. Контролінг та економічний аналіз 6 2. Контролінг та планування. 12 Висновок. 19 Література: 21 ...

Економічний аналіз та контролінг. Значення планів та нормативів у системі контролінгу

1 Економічний аналіз та контролінг 4 2 Значення планів та нормативів у системі контролінгу 8 Список літератури 14 ...

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства (на базі базового підприємства)

1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. 3 2 Методи стратегічної діагностики 4 2.1 Проведення SWOT-аналізу. 5 3. Методи оперативної діагностики. 7 3.1 Оцінка майнового стану підприємства та дина...

Забезпечення позову: умови, види і порядок застосування

Вступ. 2 1. Поняття забезпечення позову. 2 2. Порядок застосування заходів забезпечення позову. 3 3. Види забезпечення позову. 6 4. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову. 11 5. Забезпечення позову як „засіб забезпечення пра...

Загальна характеристика Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і Протоколів до неї

Вступ 2 Розділ І. Захист прав людини і її основоположних свобод в Європейському Союзі 4 Розділ ІІ. Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї 10 2.1 Формування змісту і процес прийняття Ко...

Законодавство України про консульські зносини

ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСУЛЬСЬКОГО ПРАВА 4 1.1. ПОНЯТТЯ ТА ДЖЕРЕЛА КОНСУЛЬСЬКОГО ПРАВА 4 1.2. ПЕРСОНАЛ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ 9 2. ІМУНІТЕТИ І ПРИВІЛЕЇ КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ І ЇХ ПЕРСОНАЛУ 13 2.1. ІМУНІТЕТИ І ПРИВІЛЕЇ КОНСУЛЬСЬК...

Захист прав людини в праві ЄС

Вступ 2 1. Правове оформлення захисту прав людини в Європейському Союзі (ЄС) 3 2. Система захисту прав людини у рамках Ради Європи 9 3. Європейський суд з прав людини та процедура звернення до цієї інстанції 17 4. Співвідношення правової регламен...

Зведений кошторис (бюджет) підприємства. Суть і порядок розробки. Бюджетування в системі контролінгу

Зміст Вступ 3 1. Зведений кошторис (бюджет) підприємства: суть і порядок розробки. 4 2. Бюджетування в системі контролінгу ( на прикладі готелю) 12 Висновок 16 Література 17...

Зміст, розмірність і часовий горизонт цілей підприємства

Зміст Вступ 3 1.Теоретичні основи підвищення ефективності господарської діяльності підприємств 4 2.Методичні положення з обґрунтування господарських рішень 7 3. Контролінг як засіб досягнення цілей підприємства 10 Висновки 18 Література 2...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |