институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Источниковедение, архивоведение

CСУДНЫЙ ПРОЦЕНТ И ЕГО РОЛЬ В РАЗИВИТИИ ЭКОНОМИКИКИ

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 4 1.1. Структура денежно-кредитной системы 4 1.2. Механизм функционирования кредитной системы 9 1.3. Классификация банковских кредитов и принципы банковского кредитования 12 II. РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТА...

Архиви України в 19 - поч 20 ст

Вступ 3 1. Українські архіви у ХІХ – початку ХХ ст. 4 2. Історія державного архіву Чернігівської області 8 3. Історія архівної справи на Миколаївщині 11 4. Історія державного архіву Харківської області 15 Висновки 18 Література 20 ...

Архівна справа в Україні в роки другої світової війни

ЗМІСТ 1. Вивезення культурних цінностей окупантами. Джерельна база досліджень 3 2. Втрати під час евакуації 7 3. Початок вивезення архівних, бібліотечних і музейних цінностей на Захід 10 4. Проблема виявлення та повернення на Україну архівних, бі...

Бібліотечна система України, функції бібліотек як документної системи

Вступ 3 1. Загально-теоретичні аспекти вивчення бібліотечної системи України 6 1.1. Сутність бібліотечної справи 6 1.2. Управління бібліотечною справою 7 1.3. Державна політика та правове регулювання бібліотечної діяльності 10 2. Характеристика...

Буржуазные революции и их роль в экономическом развитии ведущих стран мира

Введение 3 1.Буржуазная революция в Нидерландах 4 2.Буржуазная революция в Англии (17 в.) 10 3.Буржуазная революция в США 15 Заключение 21 Список использованной литературы 22...

Вітте Олександр Юлійович – видатний російський реформатор кінця 19 – початку 20 ст.

Вступ 4 Розділ 1. Професійна кар’єра О.Ю.Вітте 7 1.1.Початок професійної кар’єри Вітте як службовця на залізничній станції 7 1.2.Державна служба в міністерстві шляхів сполучення 8 Розділ 2. Політика Вітте на посаді міністра фінансів 10 2.1.Основні ре...

Еволюція поглядів бібліотекознавців на соціальне призначення та функції бібліотеки (Л. Хавкіна, С. Сірополко, І. Фрумін, О.Чубар"ян, К. Абрамов, Ю.Столяров, М. Слободяник) Описати всіх цих бібліотекознавців добавити якісь сучасні погляди

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ 5 1.1. Сутність та функції бібліотеки 5 1.2. Соціальне призначення бібліотеки 7 ВИСНОВОК 9 РОЗДІЛ ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ БІБЛІОТЕКОЗНАВЦІВ НА СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ФУН...

Загальнодержавна структура бібліотек у незалежній Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку

ВСТУП 3 Розділ 1. Бібліотечна структура України 7-20 1.1. Бібліотечна справа та її становлення 7 1.2. Загальнодержавна бібліотечна структура та способи її удосконалення 10 Розділ 2. Сучасне бібліотекознавство: сьогодення та проблеми розвитку 21-3...

Загальнодержавні структура бібліотек у незалежній Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку

Вступ 3 Розділ I. Загальнодержавна структура бібліотек у незалежній Україні 5 1.1. Державна політика в галузі бібліотечної справи 5 1.2. Спеціалізація бібліотек. 12 1.3. Мережні інформаційні ресурси. 14 Розділ II. Сучасний стан та перспективи ро...

Зміст та методика з розділу „Формування уявлень про число та навчання лічбі з дітьми 7-року життя”

Вступ 4 1. Характеристика етапів розвитку лічильної діяльності у дошкільників 6 2. Методика навчання лічбі у старшій групі 8 3. Конспекти занять з цікавої математики 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15 ...

Історія видавничої справи

1. Перша давньоєврейська книга. Сувої із мертвого моря (кумранські рукописи) 3 2. Українське друкарство до 15 ст. Степан Дропан, Швайпольт Фіоль. Видавнича діяльність у Грушівському монастирі. 5 3. Порівняльна характеристика Валуєвського циркуляра ...

Історія економічних вчень

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 1. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ А. СМІТА І Д. РІКАРДО 3 2. МОНЕТАРИЗМ 5 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 8 1. ХТО З МИСЛИТЕЛІВ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ВВАЖАВ, ЩО РЕМЕСЛОМ ПОВИННІ ЗАЙМАТИСЯ ЛИШЕ РАБИ? 8 А)ПЛАТОН; B)СОКРАТ; C)КСЕНОФОНТ; D)АРИСТОТЕЛЬ. ...

Історія економічної думки України

Зміст 1. Дати відповідь на питання: 1.1. Михайло Коссовський „Цінність і ціна” 1883р………………………...3 1.2. Економічні погляди Володимира Каразіна та Дмитра Журавського…5 2. Тести………………………………………………………………………..8 Використана література………………………………………………………...

Книга і книжкова справа в Росії і в Україні в 16-18 ст.

Вступ 3 Розділ І. Книга і книжкова справа в Росії в XVI- XVIІІ ст. 4 1.1. Початок друкарства і книжкова справа в Росії в XVI ст. 4 1.2. Книга в Росії в XVII ст. 7 1.3. Книга та книжкова справа в Росії у XVIII ст. 10 Розділ ІІ. Книга і книжкова с...

Контрольна робота з архівознавства

Зміст Зміст 3 В С Т У П 4 2. Б.І. НІКОЛАЄВСЬКИЙ – ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕМІГРАНТ-АРХІВІСТ 11 В И С Н О В К И 15...

Контрольна робота з бібліотечної справи

1. Інформаційно – бібліографічне обслуговування в різних ДІС. 2 2. Зробити план проведення бібліотечно-бібліографічного уроку. 7 3. Виконати різні типи довідок. Вказати джерело їх виконання. 10 Використана література. 11 ...

Круги Ейлера. Розв’язування задач за допомогою кругів Ейлера.

Вступ 3 Теоретична частина 5 Практична частина 8 Висновки 19 Список використаної літератури 20 ...

Музейна система України, та документні ресурси

Вступ 3 1. Процеси трансформації музею як соціокультурного інституту 6 1.1. Розвиток музею як соціокультурного інституту 6 1.2. Музейна мережа України 10 1.3. Інноваційні технології в музейній діяльності 16 2. Реставрація документальних пам’ято...

Науковий опис архівних документів

Предмет: Аналітико - синтетична переробка інформації Зміст Вступ 3 І. Поняття та суть наукового опису архівних документів 5 1.1. Сутність та структура наукового опису 5 1.2 Методика укладання опису архівних документів 7 ІІ. Основні класи і о...

Організація обсліговування ДІС в бібліотеці

1. Індивідуальне обслуговування читачів. Значення, завдання, форми. 3 2. Наочні форми масової роботи в бібліотеці, характеристика. 6 Список використаної літератури. 9 ...

Промышленный переворот и индустриализация в странах Западной Ев-ропы и США

План Введение 3 1.Промышленный переворот в Англии 5 2.Промышленный переворот во Франции 7 3.Промышленный переворот в Германии 10 4.Промышленный переворот в США 13 Выводы 17 Список использованной литературы 18...

Розвиток архівної справи в україні 19-20 ст.

Вступ 3 І. Архівна спадщина України ХІХ століття 5 1.1 Заснування центрального архіву давніх актів у Київі 5 II .Архіви та архівна справа на початку ХХст. 21 2.1. Архівна справа в Незалежній Українській державі. 21 ІV. Організація архівної спра...

Структура и основные проблемы книги П.А. Самуэльсона “Экономикс””

Содержание. Введение. 1 Основы неоклассического синтеза. 1 Структура книги. 3 Макроэкономика или микроэкономика? 4 Современные экономические проблемы. 6 Список литературы. 7 Содержание. 7...

Страницы: | 1 |