институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Деловой язык

Аналіз інвестиційних проектів

1. Фактори які впливають на розмір дисконтної ставки…………………3 2. Вигоди і витрати і аналізі інвестиційних проектів……………………..9 3. Тести……………………………………………………………………..15 4. Задачі…………………………………………………………………….17 5. Список літератури………………………………………………………19 ...

Аналіз інвестиційних проектів

1. Поняття інвестиційного проекту…………………………………………3 2. Розрахунок точки беззбитковості проекту………………………………7 3. Тести……………………………………………………………………….11 4. Задачі……..……………………………………………………………….16 5. Список літератури……………………………………………………..… ...

Аналіз інвестиційних проектів

1. Теперішня та майбутня вартість грошей………………………….3 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційного процесу…………………….7 3. Тести………………………………………………………………..16 4. Задачі………………………………………………………………..22 Список використаних джерел………………………………………...25 ...

Варіант 3 діловий етикет

1. Портрет (імідж) ідеального керівника туристичної фірми 3 2. Національні особливості ділового спілкування Єгипту 11 Література 15 ...

Взаємовідносини на фірмі

Вступ 3 1. Роль корпоративної культури у побудові взаємовідносин на фірмі 3 2. Службові взаємовідносини і службовий етикет 7 3. Норми поведінки службовців і керівників 8 Висновок 12 Література 13 ...

Взаємодія стилів у сучасній українській мові

План: Вступ - 3 1. Стилі мовлення - 3 2. Науковий стиль ...

Вільні економічні зони в Європі

Вступ 3 1. Сутність вільної економічної зони 5 2. Основні види вільних економічних зон 11 3. Загальна характеристика вільних економічних зон Європи 14 4. Статус вільної економічної зони 19 5. Сучасні вільні економічні зони в Україні 22 Висновки 26 Сп...

Вставні слова і словосполучення в текстах ділової мови

Вступ 3 1. Основні ознаки ділової мови 4 2. Поняття про вставні слова і словосполучення 5 3. Основні групи вставних конструкцій 8 Висновки 10 Література 11 ...

Встановлення контакту

Вступ 3 1. Сутність ділового контакту 4 2. Характеристика проведення ділових індивідуальних бесід 6 3. Психологічні механізми і тактичні прийоми переговорного процесу 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16 ...

Ділова бесіда

1. Зробити опис техніки ділової бесіди 2 2. Ведення ділової бесіди (розмови) по телефону 4 3. Невербальне спілкування. Міміка 6 4. Порівняння самооцінки з оцінками інших людей 8 Література 9 ...

Ділова бесіда, її функції у сфері торгівлі

Вступ 3 1. Складові успіху ділової бесіди 4 2. Основні моменти ділової бесіди 6 3. Переговори як різновид ділової бесіди 10 4. Службова бесіда, як різновид ділового спілкування 13 Висновок 17 Література 19 ...

Ділова мова

І. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: 3 ІІ. Продовжіть речення : 3 ІІІ Прочитайте текст. 4 IV. Прочитайте заголовки звітів. Відредагуйте, якщо в тому є потреба. З'ясуйте відсітні рсквізити. Допишить їх. 7 V. Викори...

Ділова мова

ВАРІАНТ VTI Перекладіть текст українською мовою за посібником "Практикум зі стилістики української мови: науковий і офіційно-діловий стилі" Світличноі Є. І., Берестової АЛ. та ін. (текст Л6 48 "Кишечно-растворимьіе покритая"). Виконайте при текстові...

Ділова мова Варіант № 6

1. Класифікація документів 2 2. Написати розписку про одержання з книгарні книжок для бібліотеки. 7 3. Зробіть переклад типових сполук ділового мовлення 8 4. Поставте подані дієслова в родовому відмінку однини 8 ...

Ділова мова і література

Контрольна робота з української мови № 4 3 Дати короткі визначення мовознавчих понять та чітке формулювання правил навести по 10 прикладів. 3 1. Займенник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з іменн...

Ділова мова. Варіант 6

І. З’ясуйте зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: 3 II. Продовжіть речення: 3 III. 1. Прочитайте текст. Запишіть як телеграму. 4 2. З'ясуйте, що є телеграма як документ за: 4 3. Випишіть із тексту іменники, визначте відмінок ко...

Ділова українська мова

І. Дати відповіді на питання 3 1. Два види штампів 3 2. Усне ділове мовлення 3 3. Графічні скорочення в діловому писемному мовленні 6 4. Вимоги до оформлення акту 7 ІІ. Оформити документи 9 1. Скласти і оформити трудову угоду 9 2. Скласти і оф...

Ділова українська мова

1. Граматична форма ділових парерів. 3 2. Способи та часи дієслова 5 3. Розділові знаки в простому реченні 8 Використана література 12 ...

Ділова українська мова

Вступ 3 1. Підготуйте характеристику свого колеги 5 2. Напишіть приватне доручення 6 3. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою відповідних суфіксів. Поясніть чергування приголосних: Кременчук, Золотоноша, Черкаси, Кривій Ріг, Т...

Ділова українська мова варіант 20

1. Особливості вживання займенників у ділових паперах. 2. Мова і стиль службових документів. 3. Інструкція, її реквізити та правила написання. 4. Напишіть творчу роботу на тему: Чому ви обрали професію юриста? 5. Перекладіть текст українською мов...

Ділове спілкування як науково-практична проблема управління

ЗМІСТ 1. Етика й культура спілкування в управлінні на сучасному етапі. 3 2. Ділове спілкування і проблеми управління. 6 3. Сучасні вимоги до керівника (менеджера). 8 Література 13 ...

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

1. ПОРТРЕТ (ІМІДЖ) ІДЕАЛЬНОГО КЕРІВНИКА ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 3 2. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В КАНАДІ 10 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15 ...

Діловий етикет

1. Етикетне мовлення у кінці ХІХ-початку ХХ ст. 3 2.Основи уміння сказати більше, ніж вимовити 8 Література 10 ...

Діловий етикет

Вступ 3 Розділ 1: Портрет (імідж) ідеального керівника туристичної фірми 4 Розділ 2: Національні особливості ділового спілкування на прикладі США 8 Висновки 12 Список використаної літератури 13 ...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |