институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Гражданское право

. Поняття та значення договору підряду

План Вступ 1. Поняття та значення договору підряду. 2. Особливості договору підряду 3. Права та обов’язки сторін: а) обов’язки підрядчика; б) обов’язки замовника; в) правові наслідки недотримання умов договору підряду; 4. Договір побутового замовлен...

Автоматизація діловодства в учбових закладах та сучасні інформаційні технології навчання

ВСТУП………………………………………………………………………………..3 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1. Загальна характеристика Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка……………………………...5 1.2. Організаційно-структурна схема навчального закла...

Автоматизація діловодства засобами пакету Microsoft Word

Мета роботи: 2 1. Особливості ведення документообігу на прикладі ТОВ “D&V-інвест” 3 1.1. Загальна інформація про ТОВ “D&V-інвест” 3 1.2 Визначення організаційної структури ТОВ “D&V-інвест”.Показники діяльності. 5 1.3.Ступінь забезпеченності підприємс...

Автоматизовані інформаційно-пошукові системи

Вступ 3 Розділ І. Загальні особливості автоматизованих пошукових інформаційних систем 5 1.1 Основні принципи забезпечення пошуково-інформаційної системи 5 1.2 Головні функції інформаційних систем 8 1.3 Класифікація автоматизованих інформаційно-пошуко...

Авторське право і суміжні права, їх охорона в Україні

Вступ 3 1. Об’єкти і суб’єкти авторського та суміжних прав 4 2. Права та строки чинності прав на об’єкти авторського права 10 3. Права та строки чинності прав на об’єкти суміжних прав 15 Висновок 23 Список використаної літератури 25 ...

Акт на документи що втратили історичну цінність і практичне значення і підлягають знищенню

Вступ 3 1. Експертиза цінності документів 3 1.1 Утворення та діяльність комісій з проведення експертизи цінності документів 3 1.2 Принципи і критерії визначення цінності документів 4 1.3 Утворення комісій з проведення експертизи цінності документ...

Акти цивільного стану

Вступ 3 1. Основні положення та визначення актів цивільного стану 3 2. Акти цивільного стану відповідно до цивільного законодавства України 5 Висновки 8 Список використаної літератури 9...

Актуальні проблеми цивільного права

1. Актуальні питання здійснення переважних прав в акціонерному товаристві. 3 2. Визнання договору неукладеним або недійсним.............................................7 3. Задача. 10 17 липня 2007 р. громадянин П. (далі – Покупець) уклав договір зав...

АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОДРУЖЖЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УРСР, УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 1.1 Поняття та особливості аліментних правовідносин – історичний та сучасний аспект 5 1.2 Особливості сучасного міжнародно-правового регулювання стягнення аліментів на дітей 11 РО...

Аліментні обов’язки батьків і дітей. Порядок сплати аліментів

План Вступ 3 1. Правова характеристика аліментних правовідносин..................5 2. Сутність та зміст аліментних зобов’язань батьків та дітей........8 3. Визначення розміру аліментів та порядок нарахування...........12 4. Порядок виплати та пр...

Аналiз зарубiжного цивiльного права в Українi

План Вступ 1. Наука порівняльного цивільного права як частина міжгалузевої дисципліни порівняльного правознавства; 2. Критерії і система цивільного та торгового права зарубіжних країн; 3. Основні джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн ...

Антимонопольне право

Вступ 3 1. Поняття антиконкурентних узгоджених дій 4 2. Сутність антиконкурентних узгоджених дій 5 Висновки 7 Список використаної літератури 9...

Апеляційне провадження

Апеляційне провадження 3 1. Суть і значення апеляційного провадження. Право та строки апеляційного оскарження 3 2. Зміст і форма апеляційної скарги та апеляційного подання прокурора. Порядок і строки розгляду скарги та подання 5 3. Повноваження суду ...

Арбітражний процес

Варіант 2 Зміст 1. Склад учасників арбітражного процесу. Поняття та правове становище сторін, їх права та обов'язки 4 2. Завдання 10 Література 18 2. Завдання Вищим арбітражним судом України порушено справу за позовом ЕЛТ «Ковільсільмаш» н...

Архівні документи як складова інформаційних ресурсів управління

ВСТУП 3 1. Класифікація архівних документів 4 2. Передача документів в архів 7 ВИСНОВКИ 16 Список використаних джерел 17 ...

Білети до державного іспиту з Цивільного права (За новим Кодексом)

1. Поняття, предмет та метод цивільного права. Зв'язок цивільного права з іншими галузями права. 4 2. Система цивільного права. Систематика цивільно-правових норм (кодифікація, інкорпорація). 4 3. Поняття та структура цивільного законодавства. 5 4...

Білети до державного іспиту з Цивільного процесуального права

1. Поняття цивільного процесуального права. 3 2. Поняття цивільного судочинства та його види. 4 3. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх класифікація. 5 4. Поняття цивільних процесуальних правовідносин. 7 5. Суб'єкти цивільних п...

Будова і внутрішня форма організації системи цивільних правових актів

ПЛАН Вступ 1. Будова і внутрішня форма організації системи цивільних правових актів. 2. Розмежування компетенції між нормотворчими органами в регулюванні конкретних цивільно-правових відносин. 3. Обґрунтування принципу “Дозволено все, що не заборонен...

Варіант №2. Теоретичне питання: Цивільні процесуальні правовідносини. Задачі. Контрольна робота з дисципліни «Цивільний процес»

Вступ 3 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин 4 2. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин 5 3. Елементи цивільно-процесуальних правовідносин 6 Висновки 9 Задачі 10 Задача №1 Розглянувши спір між батьк...

Види власності в Україні, їх характеристика. Поняття трудового спору. Органи що розглядають такі спори

План. 1. Види власності в Україні, їх характеристика. 2. Поняття трудового спору. Органи що розглядають такі спори....

Види договорів про надання послуг у новому Цивільному кодексі

Вступ 3 1. Загальна характеристика договорів про надання послуг за новим цивільним кодексом України 6 1.1. Поняття та сутність договору про надання послуг 6 1.2. Укладення договору 12 1.3. Порядок та наслідки розірвання договору про надання послу...

Види інтелектуальної власності

ВСТУП 3 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ВИДИ 4 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 9 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16 ...

Види інтелектуальної власності

Зміст Вступ 3 1. Види інтелектуальної власності 4 2. Правомочності в інтелектуальній власності 4 3. Комерційне найменування 7 4. Комерційна таємниця 9 5.Винагорода за користування інтелектуальною власністю 10 Висновки 13 Задача 1. 14 Задача 2 15 З...

Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність

Зміст 1.Види міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність 3 2. Майнові права автора 7 3. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності 11 Задача 15 Список літератури 18...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |