институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Государственное управление

Державна інноваційно-інвестиційна політика розвинутих країн світу

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.Бетехтина Е., Пойсик М. Світова практика формування науково-технічної політики. - Кишинів. -1990. 2.Гончарова Н.В. Напрями розвитку інтеграційних процесів у сфері фінансової підтримки малого підприємництва // Фінанси Ук...

Автономія в складі унітарної держави ( КРИМ)

План 1. Утворення (відновлення) Автономної республіки Крим 3 2. Еволюція правового статусу Автономної Республіки Крим 5 3. Нагальні проблеми контитуційно-правового статусу Автономної Республіки Крим та шляхи їх подолання 9 Перелік використаних дж...

Адміністрування місцевих податків

ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 7 1.1. Огляд літературних джерел з питань місцевого оподаткування 7 1.2. Нормативно-правове забезпечення адміністрування місцевих податків, зборів та обов’...

Аналіз основних принципів системи управління освітою

Зміст Вступ 3 1. Система управління освітою в Україні, загальний аспект 4 2. Місце стратегічного менеджменту в системі управління освітою 8 Висновки 12 Список літератури 13...

Аналіз світового досвіду організації та функціонування держ служби його адаптація до сучасних умов

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 6 1.1. Аналіз особливостей державної служби у Франції 6 1.2. Порядок організації державної служби у Великобританії 15 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ФУНКЦІОНУ...

Англосаксонська та континентально-європейська система місцевого самоврядування

Вступ 3 1. Розвиток самоврядних засад в процесі еволюції суспільства 4 2. Адміністративно-територіальний устрій та системи органів муніципального управління в США та в Сполученому Королівстві 8 3. Організаційна структура регіонального рівня в Н...

Атестація державних службовців правові засади, принципи, порядок проведення

Вступ 3 1. Поняття та принципи атестації державних службовців 4 2. Правове регулювання атестації державних службовців 6 3. Атестація державних службовців: процедура проведення 10 Висновки 17 Список літератури 18 ...

Валютно-фінансова політика в ринкових умовах

Вступ. 3 1. Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. 6 2. Аналіз ефективності валютно-фінансової політики в Україні. 14 - Валютно-курсова політика. 14 - Фінансово кредитна політика. 18 - Мит...

Внутрішні функції держави

Вступ 3 1. Функції держави 5 1.1 Поняття та види функцій держави 5 1.2. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямків діяльності держави 8 2. Внутрішні функції держави 12 2.1. Регулювання економічних відносин 12 2.2. Соціальне забезпечення ...

Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної ради з прав людини

Вступ 3 1. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4 2. Організація діяльності уповноваженого 10 3. Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної ради з прав людини 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19 ...

Державна служба

1. Назвіть особливості взаємодії об’єкта і суб’єкта управління державною службою як правовим інститутом 3 2. Дайте визначення поняття „державний службовець”. Яка ознака на Вашу думку є основною при характеристиці державного службовця? 5 3. Як дот...

Державне будівництво і місцеве самоврядування

1. Принципи місцевого самоврядування 3 2. Компетенція міської ради 8 3. Категорія посад та рангів посадових осіб місцевого самоврядування 15 Список використаної літератури 19 ...

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

Вступ 3 1. Зародження місцевого самоврядування в середньовічній Україні. 4 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування. 9 Висновок 16 Список використаної літератури 18 ...

Державне підприємництво у розвинених країнах та Україні

Вступ 3 1. Державне підприємництво у розвинених країнах 4 2. Державне підприємництво й управління державною власністю в Україні 12 Висновок 16 Список використаних джерел 17...

Державне регулювання економіки

1. Економічне зростання як об’єкт макроекономічного прогнозування та регулювання 3 2. Методи аналізу та прогнозування економічного зростання 4 3. Прогнозування економічного розвитку з урахуванням його циклічності 6 4. Методи та інструменти державн...

Державне управління

1. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функції. 3 2. Права громадян і обов'язки органів державного управління та їх посадових осіб щодо розгляду звертань громадян. 7 3. Адміністративна реформа та проблеми підвищення ефективнос...

Державне управління та мiсцеве самоврядування

1. Поясніть, чому державне управління в Україні нестабільне 2 2. У чому полягають сучасні характерні риси американського та японського управління? 6 3. Що таке бюрократизація та які її форми? 8 Література 10 ...

Державне управління та місцеве самоврядування

1. Поясніть, чому наукові проблеми державної виконавчої влади входять до предмета науки державного управління? 2 2. У чому полягає основна мета державної політики у сфері державного управління? Охарактеризуйте ланцюг причинно-наслідкових зв’язків, я...

Державне управління та організація охорони інтелектуальної власності

Зміст Вступ 3 Державне управління та організація охорони інтелектуальної власності 4 Висновок 10 Список використаної літератури 11 ...

Державно-службові відносини в системі державної служби

Зміст Вступ 3 1. Основні засади державної служби 4 1.1. Поняття, види і принципи державної служби 4 1.2. Правове регулювання державної служби 6 2. Характеристика державно-службових відносин 10 2.1. Правовий статус державного службовця як зміс...

Діяльність органів самоорганізації населення щодо реалізації ідеї сталого розвитку (на прикладі громад)

Вступ 3 1. Проект "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" 3 2. Стратегічне планування сталого розвитку міст/районів 5 Висновок 11 Література 13 ...

Досвід роботи головного управління соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської Ради

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В М. КИЄВІ 5 1.1. Поняття, види та ознаки органів публічної влади в Україні 5 1.2. Принципи організації та система органів публічної влади в Україні 8 1.3. Особ...

Економічна сфера освіти її сутність і методи досягнення

Вступ 3 1. Освіта на порозі ХХ ст. 4 2. Фінансування в державному ВУЗі 10 3. Кредитування вищої освіти 22 Висновки 27 Література 28...

Ефективність виробництва в державному секторі

ЗМІСТ Вступ 3 1. Необхідність формування державного сектору економіки. Закордонний досвід 4 2. Дослідження ефективності виробництва у державному секторі 8 3. Особливості управління об’єктами державної власності 11 Висновок 16 Література 18 ...

Задачі державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

Задача 1. На сесії Верховної Ради України 10 народних депу¬татів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента Україна із вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денннй отрок. Голову...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 |