институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Производственный менеджмент

Акцизний збір

План Акцизний збір 3 Поняття акцизного збору та його платники 3 Загальний порядок обчислення і сплати акцизного збору 5 Особливості оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 9 Порядок і термін сплати акцизного збору та подання розра...

Аналіз нормування та розрахунок норми часу

Вступ 3 Розділ 1. Характеристика підприємства і напрямків його діяльності 5 Розділ 2. Аналіз нормування та розрахунок норми часу 10 2.1. Аналітичний метод і види норм 10 2.2.Встановлення норм часу і норм виробітку 22 2.3. Встановлення норм обслуговув...

Бизнес-план: общие представления и особенности

Содержание. Введение. 3 Глава 1. Внутрифирменное планирование. 7 1.1. Функции и задачи планирования. 7 1.2. Планирование и управление предприятием. 8 1.3. Технология планирования. 10 Глава 2. Бизнес-план: общие представления и особенности. 14 2.1. Ра...

Визначення чистої продукції на підприємстві

План Вступ…………………………………………………………………2 стр. 1. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків…………………………………...3 стр. 2. Методики розрахунку виробничої потужності…………….9 стр. 3. Визначення максимально можливого вип...

Виробнича структура підприємства та її визначаючі фактори

ЗАВДАННЯ: 12. Виробнича структура підприємства та її визначаючі фактори 34. Економічне обґрунтування нових виробів в процесі конструювання 70. Основні форми і системи оплати праці робочих, інженерно-технічних працівників та службовців Задача (ва...

Виробничий процес та його структура

1. Виробничий процес та його структура. 2.Виробничий цикл. 3. Типи виробництва 4. Виробнича структура підприємства. 5. Виробнича інфраструктура підприємства. 6. Методи організації виробництва 7.Потоковий метод виробництва 8.Організація гнучкого ...

Виробничий облік

План 1. Характеристика та мета виробничого обліку, його значення у формуванні інформації в системі управлінського обліку 3 2. Допустимі діапазони відхилень 6 3. Бюджетування на основі маркетингових досліджень, його суть та значення 11 4. Інве...

Виробничий процес, його структура та забезпечення

1. Виробничий процес, його структура та забезпечення 2. Організаційно-технологічна характеристика серійного виробництва 3. Система одиниць Si , основні та ждопоміжні одиниці. Поняття про розміри, ряди лінійних розмірів 4. Засоби та методи вимірюва...

Виробничі системи

1. Сутність виробничих систем, їхні класифікаційні рівні та елементний склад 2. Закони та принципи організації виробничих систем 3. Особливості формування та функціонування складних виробничих систем Задача 1 Задача 2...

Дослідження внутрішнього середовища підприємства

Зміст Вступ 3 Дослідження внутрішнього середовища підприємства 6 1. Основні підходи до розуміння середовища підприємства 6 2. Дослідження внутрішнього середовища підприємства 11 Висновки 23 Список використаної літератури 24...

Економічне обґрунтування та вибір раціональних методів і форм організації виробництва

ВСТУП 3 1. Загальні основи організації виробництва 6 1.1. Техніко-технологічна база виробництва: складові та тенденції розвитку 6 1.2. Класифікація виробничих процесів та принципи організації виробництва 7 2. Форми і методи організації виробниц...

Законы организации, особенности и свойства операционных систем

1. Законы организации, особенности и свойства операционных систем 2. Организация поточного планирования 3. Что можно перенять отечественным предприятиям из опыта организации ремонта оборудования производственных предприятий США? Список использован...

Контролінг підприємства оптової торгівлі.

Зміст Вступ 1.Аналіз контролінгу підприємства оптової торгівлі 1.1.Планування по системі «контролінг» 1.2. Керування підприємством 1.3. Контролінг кадрів. Аналіз контролінгу підприємства 3. Шляхи удосконалення і контролінгу підприємства оптової торгі...

Методи організації виробництва

Завдання : 12. Виробнича структура підприємства та фактори, що її визначають 2. Методи організації виробництва 3. Види та методи технічного контролю Задача...

Методи управління діяльністю підприємств та його основні функції у ринкових умовах

Зміст Вступ Розділ 1. Поняття методів управління діяльністю підприємства 1.1. Групи методів управління 1.2. Планування як метод управління 1.3. Державні регулятори господарської діяльності підприємств Розділ 2. Організаційно-розпорядчих методів уп...

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ЗАПАСЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 6 1.1. Понятие, сущность и виды материальных запасов 6 1.2. Необходимость существования запасов на предприятии 10 1.3. Зарубежный опыт управления запасами 13 2. МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАН...

Міжнародний облік

План 1. Розрити суть формування Звіту про прибутки та збитки за МСБО 3 2. Розкрити критерії оцінки запасів на момент складання фінансової звітності 9 3. Дати визначення терміну "Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку" 18 4. Роз...

Місце контролінгу в системі управління підприємством

1. Місце контролінгу в системі управління підприємством 2. Цілі і етапи складання бюджетів Список використаної літератури...

Моделювання процесу виробництва на підприємстві

ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Моделювання процесу створення підприємства. 3 РОЗДІЛ 2.Моделювання процесу виробництва на підприємстві 7 РОЗДІЛ 3.Вибір найкращого місця розташування підприємства, оцінка ризику успіху роботи, прийняття рішення. 10 РОЗДІЛ 4. Точка б...

Мотиваційні аспекти операційного менеджменту

Зміст: Вступ ………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Теоретичні аспекти мотивування……………………………..5 1.1. Управління операційною системою …………….…...................….5 1.2. Сутність, функції, чинники та етапи мотивації ………...............

Облік дебіторської заборгованості

План 1. Облік дебіторської заборгованості (рахунки до отримання) 3 2. Звіт про рух грошових коштів та Звіт про зміни у власному капіталі 7 Список використаної літератури 14...

Облік затрат

План 1. Характеристика дискреційних та постійних затрат (навести приклади та охарактеризувати їх значення) 3 2. Облік затрат на виробництво при багатопередільному варіанті обліку 4 3. Порядок складання бюджету прямих матеріальних затрат 10 4....

Оперативне управління виробництвом

Зміст: Вступ ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Операційна система як передумова ефективності управління виробництвом ……………………………………………………. 4 1.1. Сутність і класифікація операційних систем ………………….4 1.2. Етапи розвитку сучасної індустріальн...

Операційний менеджмент у забезпеченні якісних перетворень виробничих систем

Зміст: Вступ ………………………………………………………………….…3 Розділ 1. Теоретичні аспекти сучасного операційного менеджменту 1.1. Еволюція розвитку операційного менеджменту……….….. 4 1.2. Суть операційного менеджменту, огляд літературних джерел ………………………...

Организационные структуры управления предприятием.

ПЛАН РАБОТЫ: I. Организационные структуры управления ............. 3 1. Понятие и принципы построения управленческих структур ......................................

Страницы: | 1 | 2 | 3 |