институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Экономическая история

Аграрний переворот в Англії та його наслідки. Початок становлення варіантних форм розвитку капіталізму в сільському господарстві

Вступ 3 1. Характеристика англійського села. Диференціація селянства 4 2. Процес первинного накопичення і початок аграрного перевороту в селі 8 3. Зміни в соціальному ладі Англії XVI в. 13 4. Боротьба англійського селянства за землю 15 5. Законо...

Внесок А. Маршала у світову економічну науку та вплив його праці на фор-мування сучасної економічної теорії

Вступ 3 1 Альфред Маршалл – основоположник неокласичної теорії 5 2 Суть нового підходу та нових ідей А. Маршалла 11 3 Погляди Маршалла на проблеми вартості 13 4 Теорія ціни А. Маршалла 18 5 Короткостроковий, довгостроковий періоди в теорії А. Ма...

Вплив економічної кризи 29-30рр на економіку Франції

Зміст Вступ 3 1.Вплив першої світової війни на економіку Франції 4 2. Нерівномірність економічного розвитку Франції в 20-і рр. 7 3. Дії уряду Народного фронту після економічної кризи 14 Висновки 21 Список використаної літератури 22...

Вплив науково-технічної революції на економіку світу (кінець 19 - початок 20 ст.)

ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність науково-технічної революції 4 2. Загальна хаpактеpистика pозвитку науки в кiнцi XIX - на початку XX столiття 6 3. Вплив науково-технічної революції (кінця ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) на економіку світу 8 Висновок 14 Літерат...

Господарство в добі середньовіччя 5-15ст.

Вступ 3 1. Землеволодіння і сіньоріально - селянські відносини 4 2. Агрокультура і сільскогосподарська техніка 13 3. Середньовічне місто, розвиток ремесла 19 4. Торгівля, кредит, фінанси 26 Література. 33 ...

Господарство та соціальна думка Давнього Єгипту

Вступ 3 І. ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ ЄГИПТУ 4 1. Економічна думка Давнього Єгипту в писемних джерелах 4 2. Іригація 5 3. Особливості сільського господарства 6 4. Ремісництво 7 5. Будівництво 8 6. Розвиток торгівлі 8 ІІ. СОЦІАЛЬНА ДУМКА ДАВНЬОГО ЄГИП...

Господарські форми економіки стародавнього світу

1. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика 3 2. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва 5 3. Причини занепаду та загибелі рабовласницької системи 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14...

Економічна Галичина під владою Австрії. Реформа Йосипа ІІ

Вступ 3 1. Суспільно-політичний лад в Галичині під владою Австрійської імперії 4 2. Промисловий розвиток Галичини 8 3. Сільське господарство Галичини. Реформа Йосипа ІІ. 15 4. Зародження і розвиток кооперативного руху в Галичині 24 5. Торгівля...

Економічна доктрина та реалізація політики меркантилізму в середньовічній Європі

Вступ 3 Розділ 1. Передумови зародження меркантилізму 5 1.1 Економічна думка середньовіччя 5 1.2 Історико-економічні передумови виникнення та теоретико-методологічні особливості меркантилізму 7 Розділ 2. Економічна доктрина та політика меркантилі...

Економічна історія

1. Особливості й протиріччя економічного розвитку Півночі і Півдня США. 3 2. Теорія й практика меркантилізму. 9 Література 16 ...

Економічна історія

1.Економічна криза 29-33 роки в США 2.Новий курс Рузвельта Література...

Економічна історія

1. Основний етап розвитку капіталізму. 1 2. Вид та основні типи сучасної економіки. 4 Література...

Економічна історія

1. Господарство Давнього Риму в античну епоху 3 2. Капіталістична індустріалізація в Європі 7 3. Антимонопольне законодавство в США в ХІХ ст. 13 Список використаної літератури 17 ...

Економічна історія контрольна

Завдання Використовуючи дані таблиці, дайте відповідь на питання та зробіть висновки. 1) Які країни випереджала Росія - СРСР за виробництвом промислової продукції в окремі роки? 2) В скільки раз СРСР випереджав Францію за видобутком палива, вироб...

Економічна політика лейбористів та її роль у повоєнній побудові британської економіки

Вступ 3 1. Лейборизм – еволюційний рух до соціалізму 4 2. Економіка післявоєнної Великобританії 6 3. Основні підсумки діяльності лейбористських урядів 12 Висновки 17 Література 18 ...

Економічна реформа Л.Єрхард

Список використаних джерел 1.Арнольд Ф. Предпосылки одного преобразования. «Экономическое чудо» Людвиг Эрхард Диалог 2.Осадчая И. Разговор об одной «перестройке» свершившейся сорок лет тому назад 3.Тимочко Н. О., Пучко О. А., Рудомьоткіна Л. М., ...

Економічний розвиток країн світу в ХХ ст..

1. Економіка країн світу в роки другої світової війни 3 2. Індустріалізація сільського господарства 6 3. Міжнародні економічні відносини 11 4. Нові індустріальні країни 15 Список використаної літератури 18 ...

Економічний розвиток стародавніх цивілізацій

1. Основні риси господарства країн стародавнього Сходу 3 2. Господарство стародавньої Індії 5 3. Економічні причини розвитку і занепаду стародавнього Риму 6 Список використаної літератури 12 ...

Економічні наслідки першої світової війні для провідних країн світу

Вступ 3 1. Економічні наслідки першої світової війни для Німеччини. Версальський договір. 4 2. Стан економіки США після першої світової війни 7 3. Наслідки першої світової війни для економіки Великобританії 10 4. Післявоєнна економіка Франції 1...

Історична концепція Ш.Фур'є

Вступ 3 1. ШАРЛЬ ФУР'Є ТА ЙОГО ІСТОРИЧНА КОНЦЕПЦІЯ 4 2. КРИТИКА КАПІТАЛІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 6 3. "СОЦІАЛЬНА ГАРМОНІЯ" – СУСПІЛЬСТВО МАЙБУТНЬОГО 8 4. КОНЦЕПЦІЯ ФУР'Є В СВІТЛІ УТОПІЧНОГО СОЦІАЛІЗМУ 11 Висновки 13 Література 14 Вступ У всі ч...

Історія економіки

1. Форми і методи внутрішньої торгівлі. 3 2. Зовнішньоекономічні зв’язки. Біржі. 9 3. Економічні взаємини між Наддніпрянською і західною частинами України 13 4. Місце України у системі європейського і світового ринкового господарства. 14 Літерату...

Історія економіки

Вступ. 2 1. Якому принципу періодизації економічної історії (формаційному чи технічному) ви віддаєте перевагу? Чому? 3 2. Що означає диверсифікація виробництва? 12 3. Чорнобильська трагедія та її вплив на економічний розвиток України. 15 Висновки...

Історія розвитку торгівлі в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 1. Розвиток торгівлі на українських землях в княжий період 4 2. Розвиток українського національного ринку в XVI – XVIII ст. 13 3. Внутрішня і зовнішня торгівля України в ХІХ – на початку ХХ ст. 22 4. Стан торгівлі в ХХ – ХХІ ст. 30...

К/р економічна історія

1. Форми і характер землеволодіння (на прикладі Франкської держави) 3 2. До якої школи належать? 9 4. Кому належать праці? 9 4. Історична школа 9 Список використаної літератури 12 ...

К/р економічна історія

1. Версальська економічна система і її роль у міжнародних економічних відносинах 2 2. Соціал-демократичні економічні концепції і їх вплив на розвиток людства в 20-му ст. 5 3. Кейнс - ідеолог державного регулювання економіки 12 Література 17 ...

Страницы: | 1 | 2 |