институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Экономика труда

економіка праці

1. Баланс трудових ресурсів України 3 2. Методи вимірювання продуктивності праці на підприємстві 7 3. Функції заробітної плати і принципи її організації 11 Задача 1. 15 Встановити розцінку на виготовлення виробу, якщо відомо, що першу операцію ви...

Економіка праці

1 Трудова міграція населення 3 2 Практична частина 10 2.1 Розрахунок приросту продуктивності праці за рахунок окремих та усіх факторів підвищення продуктивності праці 10 2.2 Планування фонду заробітної плати 18 Література 27 ...

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Визначте діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне збільшення її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює ця тарифна сітка підвищення кваліфікації? Чому? 3 2. Які соціальні виплати та пільги входять до складу витрат на робочу силу? 4 3. Задача. Р...

Економіка праці в організації

1.У чому полягає сутність резервів зниження трудомісткості продукції? 3 2. Розкрийте суть системи "оцінка заслуг"? 5 Задача. 10 Визначіть розмір нормативного часу ОП, якщо Тзм становить 480 хв, ПЗ - 5 % ОП, Т обс - 4 % ОП, Пнн - 20 хв, Прн - 4...

Економіка праці Варіант 3

9. Безробіття: поняття, класифікація, наслідки 2 23. Економічна природа продуктивності праці. 7 Завдання 5 13 Годинна тарифна ставка робітника І розряду — 1,2 грн, тарифний коефіцієнт IV розряду - 1,33. Норма часу на один виріб - 0,5 год. Робітни...

Економіка праці Варіант 4

8. Функції державної служби зайнятості в Україні. 2 24. Показники, методи виміру та фактори, що впливають на продуктивність праці. 4 Завдання 17 8 В акціонерному товаристві „Орбіта" на дільниці складання приладів створено виробничу програму робіт...

Економіка праці Варіант № 9

1. Функції ринку праці 3 2. Трудомісткість. Поняття і види 4 3. Робочий час. Тривалість робочого часу за різних умов праці та для вікових груп працівників 7 4. Практичне завдання 14 Завдання 1 Визначити норму штучно-калькуляційного часу, якщо ...

Економіка праці задача

Розрахувати продуктивність праці на хлібозаводі різними методами, обґрунтовуючи можливість їх застосування для даної задачі: Показники Вироби Хліб житній формовий Батон нарізний Батон простий Кількість продукції, т 10000 8500 7000 Коефіцієнт пер...

Економіка праці і соціально економічні відносини

1. Огляд літературних джерел з проблеми формування та розвитку трудового потенціалу України 3 2. Огляд літературних джерел щодо проблеми визначення об’єктивних передумов виникнення чинників розвитку соціального партнерства 7 3. Огляд літературних д...

Економіка праці і соціально-трудові відносини

Зміст 1. Структура й склад працівників підприємства: особливості обліку, оцінки, формування й оптимізації. 3 1.1 Структура й склад працівників підприємства: 3 1.2. Особливості обліку 4 1.3. Особливості формування і оцінки і оптимізації складу п...

Економіка праці й соціально-трудові відносини

1. Категорії працюючих на підприємстві 3 2. Розробка балансу робочого часу одного робітника 5 3. Методи розрахунку чисельності робітників 7 4. Методика розрахунку чисельності керівників, фахівців, технічних службовців 9 5. Планування фонду заробі...

Економіка праці й соціально-трудові відносини

1. Рівень та вартість життя. Кількісні та якісні показники рівня життя. Методи визначення вартості життя 3 2.Мінімальний споживчий бюджет та методи його визначення 10 3.Задача 26 Використовуючи дані таблиці, визначити показники годинної, денної та...

Економіка праці й соціально–трудові відносини

1. Планування фонду заробітної плати. Середня заробітна плата. Співвідношення темпів її зростання з темпами росту продуктивності праці 3 2. Поняття рівня життя населення і фонди нагромадження та споживання 10 Література 16 ...

Економіка праці контрольна робота

План 1. Регулювання доходів населення 3 2. Поняття соціального захисту та його основні напрямки в сфері праці 6 Задача 12 На основі даних, наведених в таблиці 1, обчислити коефіцієнт необхідного обороту, коефіцієнт плинності кадрів, коефіці...

Економіка праці організації

1. Назвіть основні процеси руху кадрів 3 2. Розкрийте поняття «заробітна плата як ціна робочої сили» 9 Задача 13 Бригада будівельного управління виконала за квітень і листопад звітно-го року такі роботи: Вид робіт Обсяг робіт Норма часу на ви-мір...

Економіка праці та соціально-трудові відносини

1. Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин. Роль колективного договору в системі соціально-трудових відносин. 3 2. Організаційно-правові засади регулювання соціально-трудових відносин у Франції 9 3. Задача 1 16 Користуючись даними табл. 1...

Економіка праці та соціально-трудові відносини

1. Страхування на випадок безробіття 3 2. Завдання 15 Розкрити стратегію в питаннях управління персоналом на прикладі під-ва Список використаної літератури 35 ...

Економіка праці та соціально-трудові відносини

1. Умови праці та фактори її формування 3 2. Аналіз динаміки трудових ресурсів 10 Список використаної літератури 15 ...

Економіка праці. Варіант 13

16. Мобільність робочої сили та сегментація ринку праці. 2 33. Основні цілі та завдання соціальної політики. 7 Завдання 6 9 На дільниці масового виробництва на протязі року необхідно виробити 200 тис. виробів. Змінна норма виробітку складає 60 оди...

Економіка праці. Варіант № 16

13. Ринок праці в економічній системі. 2 36. Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин. 10 Завдання 2 16 Облікова чисельність робітників заводу на початок місяця становила, чол.: 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 860 862 866...

Економіки праці і соціально-трудових відносин

1. Функції державної служби зайнятості в Україні 3 2. Умови праці та фактори, що їх визначають 6 3. Задача 11 Середня облікова чисельність робітників будівельно-монтажного тресту у звітному році становила 2300 чоловік. Впродовж року було звільнено...

Економіки праці і соціально-трудових відносин

1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів та робочої сили 3 2. Формування та планування працівників та їх аналіз 6 Задача 10 Визначити розцінки на виготовлення 1000 шт. придатних приладів за да-ними таблиці: Розряд Норма часу, хв....

Економічна сутність поняття „продуктивність праці”

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………... РОЗДІЛ 1. Економічна сутність поняття „продуктивність праці”………….. 1.1. Сутність продуктивності і продуктивності праці…………………….. 1.2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці……………. 1.3. Фактори та...

Економка праці та соціально-трудові відносини

1. Загальна характеристика соціально-трудових відносин у сучасних умовах 3 2. Сегментація і гнучкість ринку праці 6 3. Економічна сутність "доходи населення". Прожитковий мінімум як об"єктивна характеристика рівня грошових доходів 8 4. Система опл...

Ергономічні вимоги до організації робочих місць

Вступ 3 1. Сутність організації та планування робочого місця менеджера 4 3. Вимоги до освітленості робочих місць 11 4. Оптимізація несприятливих чинників зовнішнього середовища 14 Висновок 17 Список використаної літератури 19 ...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |