институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Экономика труда

Контрольна робота з економіки праці

Зміст 1. Зміст та особливості фаз формування розподілу, обліку та використання робочої сили 3 2. Акордна і колективна (бригадна) система праці 6 3. Удосконалення умов праці. державна система охорони праці в Україні 8 Задача. 13 Трудомісткість...

Контрольна робота з економіки праці

Зміст 1. Розкрийте сутність стимулювання фірмою добору персоналу 3 2. Процедура і критерії оцінювання персоналу 5 3. Охарактеризуйте зміни в мінімальній та середній заробітній платі відносно прожиткового мінімуму в Україні 7 4. Назвіть негати...

Контрольна робота з економіки праці

ЗМІСТ 1. Соціально-економічна оцінка рівня безробіття. 3 2. Суб'єкти соціального партнерства. Предмет переговорів на всіх рівнях управління. 5 3. Методи аналізу продуктивності праці. 10 Задача 13 Розрахувати відрядну заробітну плату льотного...

Контрольна робота з економіки праці

1. Підходи до визначення поняття та рівня безробіття. Види безробіття. 3 2. Тарифне договірне регулювання оплати праці на рівні підприємства. 8 3. Методи аналізу трудомісткості праці. 13 Задача 18 Розрахувати чисельність льотного складу, річний ...

Контрольна робота з економіки праці

Зміст 1. Розкрийте сутність стимулювання фірмою добору персоналу 3 2. Процедура і критерії оцінювання персоналу 5 3. Охарактеризуйте зміни в мінімальній та середній заробітній платі відносно прожиткового мінімуму в Україні 7 4. Назвіть негативні ...

Контрольна робота з економіки праці

ВСТУП 3 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ 4 2. СУБЄКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. ПРЕДМЕТ ПЕРЕГОВОРІВ НА ВСІХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ 4 3. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 12 ВИСНОВОК 17 ЛІТЕРАТУРА 18 ЗАДАЧА Розрахувати відрядну за...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ Варіант 11

ЗМІСТ Форми і системи оплати праці, їх різновиди, суть, місце та роль в організації оплати праці. 2 Практичне завдання. 6 Залежно від варіанта провести розрахунки за індивідуальною фотографією робочого дня (далі – ІФРД) або хронометражем. Завданн...

Контрольна робота з економіки праці та соціально трудових відносин

Зміст 1. Формування і регулювання систем соціально-трудових відносин в умовах перехідної економіки 3 2. Необхідність державного регулювання на ринку праці. Основні методи регулювання 5 3. Вартість і ціна робочої сили. Особливості сучасного стану...

Контрольна робота з організація праці

ЗМІСТ 1. Аналіз ринку праці м.Києва 3 2. Описати організацію праці та її нормування на прикладі підприємства 17 Література 29 ...

Контрольна робота з предмету управління трудовими ресурсами 8

Завдання № 1 Дайте загальне визначення управління як соціально-економічного явища і процесу. Які особливості управління трудовими ресурсами у загальному процесі регулювання розвитком економіки? Завдання № 2 Зазначте види зайнятості, що характе...

Контрольна робота з соціально-трудових відносин

1. Складові частини норми часу і їх характеристика 3 2. Диференціація посадових окладів керівників, спеціалістів і службовців за складністю праці 9 3. Тест 18 Дайте вірну відповідь і пояснення. При якій системі оплати праці буде найбільше зацікавл...

Контрольна робота з управління трудовими ресурсами

Вступ 3 1. Назвіть чинники, що визначають величину трудових ресурсів 3 2. Розкрийте зміст механізму управління трудовими ресурсами, його економічних, організаційних і функціональних елементів 8 3. Стисло охарактеризуйте демографічну ситуацію в...

Контрольна робота з «Економіка праці та соціально трудові відносини»

Варіант № 3 Зміст 1. ВПЛИВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 3 2. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ПРАЦІ 7 ЗАДАЧА 13 У бригаді працює п'ять робітників. Двоє з них мають V розряд, один - IV, один - III і один -...

Контрольна робота з «Економіка праці та соціально трудові відносини»

Варіант № 1 Зміст 1. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Й ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 3 2. ОСНОВНІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ 5 ЗАДАЧА 13 ЗАДАЧА 14 Чисельність населення країни...

Контрольна робота з «Економіка праці та соціально трудові відносини»

Варіант № 2 Зміст 1. НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС - ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 3 2. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7 ЗАДАЧА 12 Змінна тарифна ставка підсобного робітника становить 15 грн, він об-слуговує двох основних робітників, змінні нор...

Контрольна робота ринок праці

Ціна і вартість робочої сили 3 Практичне завдання 6 1: Побудувати блок-схеми: - Структура чисельності осіб, що мали статус безробітного у динамиці (за тривалістю безробіття). -Чисельність осіб, що мали статус безробітного у динамиці (за тривалі...

Контрольна робота ринок праці

Теорія. Гранична продуктивність праці. 2 Задача. 7 Еластичність кривої попиту на робочу силу по заробітній платі на відрізку АВ становить від х до у, а на відрізку МN від z до g. Які умови найму робочої сили вигідніші підприємцеві, котрі відповідаю...

Контрольная по экономике

Содержание работы. 1. Организация оплаты труда. 2 1.2. Тарифная система как основа организации и оплаты труда. 2 1.2. Тарифная сетка, тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочники. 5 2. Производственные инвестиции предприятия. 9 2.1. Вид...

Кроссворд на тему «Економіка праці»

Кросворд Питання: Відповіді на кросворд. ...

Кроссворд на тему «Економіка праці»

Кросворд на тему: «Економіка праці» Питання: Відповіді на кросворд. ...

Людський капітал і відтворення робочої сили

Зміст 1. Вступ…………………………………………………………………….3 2. Людський капітал і відтворення робочої сили…………….4 3. Попит та пропозиція робочої сили…………………………….5 4. Державна політика зайнятості і її ефективність………….9 5. Забезпечення зайнятості…………………………………………11 6....

Людський капітал як економічна категорія

1. Розкрити сутність поняття „капітал” 3 2. Що таке „формування” людського капіталу ? 8 3. Які є фактори (чинники) формування людського капіталу, на що вони впливають 13 4. Кількісне формування людського капіталу 15 Список використаної літератури...

Метод моментных наблюдений

Введение 2 Принципы оптимальной организации трудового процесса 3 Методы изучения затрат рабочего времени 6 Метод моментных наблюдений. 9 Анализ затрат рабочего времени кассиров супермаркета методом моментных наблюдений 10 Выводы 14 Список использован...

Методи регулювання ринку праці

1. Методи регулювання ринку праці: пасивна і активна політика ринку праці 3 2. Тарифна система і тарифно-договірне регулювання заробітної плати 10 3. Соціально-економічний зміст продуктивності праці 15 Задача 1. 18 Задача 2. 18 Література 19...

Методика аналізу використання трудових ресурсів

ВСТУП 3 1. Задачі, джерела і напрямки аналізу 4 2. Аналіз чисельності, складу і руху трудових ресурсів 8 3. Аналіз використання фонду робочого часу 11 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15 ...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |