институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Экономика труда

Конкуренція за вільні робочі місця і за кваліфікаційну робочу силу

Вступ 3 1. Теоретичні основи конкуренції за вільні робочі місця і за кваліфіковану 6 робочу силу 6 1.1. Конкуренція як складова ефективного функціонування ринку праці 6 1.2. Умови забеспечення конкуренції за вільні робочі місця і кваліфіковану ро...

Контракт як особливий вид трудового договору

ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття контракту та сфера його застосування, як особливого виду трудового договору 4 2. Порядок укладання контракту 20 Висновки 25 Список використаних джерел 27 ...

Контрактна система оплати праці

ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність контрактної системи оплати праці 4 2. Державне регулювання застосування контрактної форми трудового договору 7 Список використаної літератури 13 ...

Контрольна економіка праці

ЗМІСТ 1. Аналіз ринку праці м. Києва………………………………………….3 2. Описати організацію праці і нормування праці (Завод „КВРЗ”, посада „бухгалтер”)………………………………………………………8 3. Враховуючи усі п’ять елементів організації заробітної плати, оцінити в системі...

Контрольна економіка праці

ЗМІСТ 1. Аналіз ринку праці м. Києва 3 2. Описати організацію праці і нормування праці (Ресторан „Липский особняк”, посада „кондитер”) 13 3. Враховуючи усі п’ять елементів організації заробітної плати оцінити в системі оплати праці і запропонува...

Контрольна економіка праці

Задача №3. У звітному періоді рівень безробіття становив 12,1% і зріс на 0,9% порівняно з базисним періодом. При цьому чисельність економічно активного населення не змінилась. Який рівень безробіття був у базисному періоді? Задача №8. Розрахувати зр...

Контрольна з економіки праці

1. Назвіть чинники ринкового і неринкового характеру, які впливають на розмір витрат на робочу силу (зокрема на з/п) 2. Розкрийте структуру і зміст генеральної тарифної угоди. 3. Назвіть заходи щодо скорочення сукупної пропозиції робочої сили 4. Н...

Контрольна з економіки праці

1. Задача 1. Дано тарифну сітку: Тарифні розряди 1 2 3 4 5 6 Тарифні коефіцієнти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0 Визначте діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне зростання її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює така тарифна сітка пі...

Контрольна з економіки праці

Зміст 3. Назвіть принципи соціального партнерства. 2 4. Які питання є предметом Генеральної тарифної угоди? 5 5. Назвіть основні напрямки аналізу ринку праці. 6 6. Які показники характеризують інфраструктуру ринку праці. 8 7. Чому в Україні в су...

Контрольна робота Варіант 2. Економіка праці

1. Сутність і характеристика категорії «трудові ресурси» 3 2. Методика розрахунку і економічний зміст показників зовнішнього руху кадрів 9 3. Задача 13 За даними табельного обліку на підприємстві за 20 робочих днів квітня зареєстровано людино-днів...

Контрольна робота економіка праці

Зміст 1. НАЗВІТЬ КАТЕГОРІЮ БЕЗРОБІТНИХ, ДЛЯ ЯКИХ ГАРАНТУЄТЬСЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ МІСЦІ РОБОТИ НА ПЕРІОД ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (АЛЕ НЕ БІЛЬШЕ НІЖ НА ТРИ МІСЯЦІ) СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, А ТАКОЖ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З БЕЗРОБІТТ...

Контрольна робота економіка праці

Зміст. 1. В чому полягає сутність методу сучасної економіки праці. 2 2. Які функції виконує ринок праці. 2 3. Охарактеризуйте зміст категорії "робочої сили" 3 4. Назвіть різновиди почасової системи оплати праці 5 5. Розкрийте зміст і назвіть еле...

Контрольна робота економіка праці

1. Сучасні напрями соціальної політики в Україні. 3 2. Завдання з ІФРД (індивідуальна фотографія робочого дня). 7 Звести результати спостереження в окрему таблицю. Розрахувати: А) питому вагу оперативного часу; Б) питому вагу втрат робочого часу...

Контрольна робота економіка праці

1 Розширене, просте та звужене відтворення населення. Показники використання трудових ресурсів 2 2 Форми і системи оплати праці. Преміювання працівників 15 Список літератури 21 ...

Контрольна робота економіка праці

1. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Умови виникнення та ефективного функціонування рику праці 3 2. На основі статистичних даних дати оцінку демографічної ситуації в Україні. 10 3. Практичне завдання 15 Завдання 1 За даними таблиці ...

Контрольна робота економіка праці в організації

1. Тарифна сітка 3 2. Які соціальні виплати та пільги входять до складу витрат на робочу силу? 6 Задача. 15 Розрахувати норму обслуговування для робітника-багатоверстатника, якщо оперативний час становить 30 хв, час зайнятості робітника — 5 хв, д...

Контрольна робота економіка праці і соціально трудові відносини

Соціально-трудові відносини та їх характеристика 3 Вступ 3 Формування системи соціального партнерства в Україні 4 Соціальне партнерство та його суть у ринкових умовах 6 Висновки 9 Тести 10 1. Свідома доцільна діяльність людей, спрямована на ств...

Контрольна робота економіка праці та соціально трудових відносин

ЗМІСТ 1.Оцінка демографічної сетуації в Україні на основі аналізу стислих даних 3 2. Аналіз останіх публікацій з проблем формування та регулювання соціально-трудових відносин на новому етапі стислих перетворень 7 3. Огляд літературних джерел з п...

Контрольна робота з дисципліни економіка праці та соціально трудові відносини

ЗМІСТ 1. Регулювання доходів населення. 3 2.Поняття соціального захисту і її основні напрямки в сфері праці. 8 Задача (варіант 1). 14 Задача (варіант 1). Необхідний оборот персоналу – кількість вибувших робітників по загальнодержавним або виробн...

Контрольна робота з дисципліни «Економіка праці й соціально - трудові відносини»

Зміст 1. Організація праці на підприємстві. 3 1.1. Роль НОП у складанні ефективної системи організації праці. 3 1.2. Організація і обслуговування робочих місць. 6 1.3. Нормування праці. 14 1.4. Висновки: 19 2. Рішення задач. 21 Задача 5 За...

Контрольна робота з дисципліни: Економіка праці

1. Дано тарифну сітку: тарифні розряди 1 2 3 4 5 6 тарифні коефіцієнти 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Визначте діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне зростання її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює така тарифна сітка підвищення кваліфікації? Ч...

Контрольна робота з економіки праці

1. Суть, значення і роль трудових ресурсів на сучасному етапі економічного розвитку держави. Міграція, її види й показники 4 2. Дослідження змін продуктивності праці в умовах діючого підприємства 10 Список використаної літератури 23 ...

Контрольна робота з економіки праці

1. Складові частини норм часу і їх характеристика 3 2. Диференціація посадових окладів керівників, спеціалістів і службовців за складністю праці 10 Список використаних джерел 17 ...

Контрольна робота з економіки праці

1. Поняття та особливості ринку праці 4 2. Попит та особливості праці 8 3. Особливості пропозиції праці у кризовій економіці 11 4. Профспілки і ринок праці. Двостороння монополія 13 Висновок 15 Список використаних джерел 16 ...

Контрольна робота з економіки праці

Зміст Сучасні напрями соціальної політики України 3 Завдання 2 8 Завдання з хронометражу 1. Визначити тривалість прийомів і рухів за хронологічними рядами. 2. Перевірити ряди на стійкість. 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати: суму, сер...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |