институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Экология

"Особливості ціноутворення в різних умовах ринку"

ЗМІСТ ВСТУП. 3 1.ЦІНА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1 Система цін в Україні 5 1.2 Ціна за способом формування. 5 1.3.Інформація, необхідна для прийняття рішень щодо цін. 10 1.4. Система оптових цін та підвищення ефективності виробництва 1...

1. Дайте токсикологічну характеристику (ГДК р.з., ГДК м.р. ГДК с.д., клас небезпеки, вплив на людину і рослини) вказаних забруднювачів атмосфери: оксид азоту, кислота сірчана, сірчаний ангідрид; оксид вуглецю; аміак.

ЗМІСТ 1. Дайте токсикологічну характеристику (ГДК р.з., ГДК м.р. ГДК с.д., клас небезпеки, вплив на людину і рослини) вказаних забруднювачів атмосфери: оксид азоту, кислота сірчана, сірчаний ангідрид; оксид вуглецю; аміак. 2. Розрахувати екологічни...

1. Дайте токсикологічну характеристику (ГДК р.з., ГДК м.р. ГДК с.д., клас небезпеки, вплив на людину і рослини) вказаних забруднювачів атмосфери: оксид азоту, кислота сірчана, сірчаний ангідрид; оксид вуглецю; аміак.

ЗМІСТ 1. Дайте токсикологічну характеристику (ГДК р.з., ГДК м.р. ГДК с.д., клас небезпеки, вплив на людину і рослини) вказаних забруднювачів атмосфери: оксид азоту, кислота сірчана, сірчаний ангідрид; оксид вуглецю; аміак. 2. Розрахувати екологічни...

Активізация управління екології в сільській місцевості

Вступ 3 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: сучасні керівні нормативно-правові та технічні документи 5 Механізми політико-правового забезпечення екобезпечного розвитку України та їх активація у XXI сторіччі 12 Створен...

Акустичне забруднення навколишнього середовища

1. Охорона атмосфери 3 2. Шумове забруднення середовища і вплив шуму на людину 4 3. Транспортний шум 8 3.1. Оцінка акустичного забруднення в центральній частині міста Донецька 9 4. Захист населення від шуму 10 Висновок 15 Список літератури 19 ...

Антропогенні зміни в природному середовищі та їх вплив на здоров’я (забруднення водоймів)

Вступ 3 1.Характеристика техногенного впливу на поверхневі води 4 2.Основні чинники зміни хімічного складу поверхневих вод 7 3. Характеристика нормативних документів щодо хімічного складу поверхневих вод як джерела водопостачання 13 Висновки 16 ...

Антропогенное воздействие на гидросферу

Важность охраны почвенного покрова Пути попадания загрязнений в почву Классификация почвенных загрязнений Литература...

Биосфера и человек. Ноосфера

План: Введение 3 1. Характеристика и состав биосферы 5 2. В.И.Вернадский о биосфере и “живом веществе” 8 3. Биосфера и человек. Ноосфера 9 4. Роль человеческого фактора в развитии биосферы 10 Заключение 12 Использова...

Білети з екології

1. Об’єктивні умови розвитку еколого-правових норм 2. Поняття управління в галузі екології.... ... 79.Правові форми та види екологічної експертизи ...

Білети з екології

Білет № 3 1. Екологічна паспортизація. 3 2. Показники гігієнічної і санітарної оцінки води у водоймах. 5 3. Здійснення державного контролю у галузі охорони, захисту та відтворення рибних ресурсів. 7 Білет № 9 1. Теорії виникнення людини, її евол...

Біогеохімія Українського Полісся

Вступ 3 1. Методологія та результати досліджень біогеохімії українського Полісся 6 1.1. Біогеохімія як наука про геохімічні процеси у біосфері 6 1.2. Біосфера сучасного українського Полісся 9 1.3. Біогеохімія заплавного ґрунтотворення українсько...

Біологічна очистка стічних вод

План Вступ 3 1. Біологічна очистка стічних вод 4 2. Екологічна експертиза виробничих підприємств 9 Висновки 21 Список використаних джерел 22...

Біологічне значення повітря

Вступ 3 1. Повітря, його склад та біологічне значення 4 2. Забруднення атмосферного повітря та шляхи боротьби з цим процесом 9 Висновок 22 Література 23 ...

Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

Вступ. 1. Характеристика і склад біосфери. 2. В. І. Вернадський про біосферу і “живій речовині”. 3. Роль людського фактора в розвитку біосфери. Використана література...

Біотичні та абіотичні фактори

Вступ 3 1. Поняття, сутність та види екологічних факторів 4 2. Абіотичні фактори середовища та їхній вплив на живі організми 7 2. Біотичні фактори середовища, їхні види і вплив на живі організми 22 Висновки 30 Література 31 ...

Біотичні та абіотичні фактори

Вступ 3 1. Поняття, сутність та види екологічних факторів 4 2. Абіотичні фактори середовища та їхній вплив на живі організми 7 2. Біотичні фактори середовища, їхні види і вплив на живі організми 22 Висновки 30 Література 31 ...

Важкі метали та їх вплив на організм людини

ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………2 1. Вплив шкідливих речовин на організм людини…………4 1.1. Санітарні норми…………………………………………….5 2. Важкі метали та їх вплив на організм людини………..8 2.1. Водні ресурси……………………………………………….9 2.2. Забруднен...

Важкі метали та їх вплив на організм людини, санітарні норми

ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………2 1. Вплив шкідливих речовин на організм людини…………4 1.1. Санітарні норми…………………………………………….5 2. Важкі метали та їх вплив на організм людини………..8 2.1. Водні ресурси……………………………………………….9 2.2. Забруднен...

Взаємини людини і природи в предметі екології

План. 1.Людина як частина природи і її протилежність. 2.Людська діяльність як геологічна сила (концепція В.Вернадського) і чинник екологічних проблем. 3.Аксіологічні аспекти в науково-екологічному пізнанні...

Види права користування надрами

План Вступ……………………………………………………….........................................3 1. Поняття надр і склад державного фонду...........................................................…5 2. Суб’єкти і об’єкти право власності ...

Виды нормативов окружающей среды

Содержание Введение 3 1. Виды нормативов окружающей среды 4 2. Характеристики нормативов окружающей среды 6 Заключение 11 Список литературы 13...

Визначення економічної ефективності природоохоронних заходів

1. Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів. 3 2. Економічне обґрунтування природоохоронних заходів. 8 Задача 1 13 Розрахувати викиди окису вуглецю та окислів азоту двигунами повітряних кораблів. Задача 2 17 Виконати еколого-екон...

Визначення, предмет і завдання екології. Об’єкти вивчення в екології

Вступ 3 1. Визначення екології 4 2. Предмет та завдання в екології 7 3. Об’єкти вивчення в екології 9 Висновки 15 Література 16 ...

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 3 ЄКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВЯЗАНІ З АВАРІЄЮ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 3 ТЕРРИТОРІАЛЬНІ ПРИРОДООХОРОННІ ПРОБЛЕМИ. 6 ЛІТЕРАТУРА 10 ...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |