институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Биржевое дело

Афіни

Вступ 1. Утворення Афінської рабовласницької держави. Реформи Тесея 2. Органи влади та управління Афінської республіки за реформи Солона і Кліфена Висновки Список використаної літератури...

Банківська справа

1. Дайте огляд існуючих систем страхування та гарантування депозитів. 3 2. Яке значення мав федеральний резервний акт 1913 р. для реорганізації системи банкнотної емісії США? 8 3. Які особливості організації та діяльності комерційних банків Японії?...

Біржова діяльність

1. Організація проведення біржового торгу 3 2. Котирування цінних паперів на фондовій біржі 11 Задачі 15 ЗАДАЧА 1 На товарній біржі брокерська контора продає 75 контрактів на загальну суму 750 млн. грн.. При закритті позиції варіаційна маржа по ...

Біржова діяльність

1. Організаційна структура товарної біржі 3 2. Котирування цінних паперів 10 3. Загальний опис клірингу та розрахунків 13 Література 15 ...

Біржова діяльність

1. Види біржових угод на товарних біржах 3 2. Механізм біржової фючерсної торгівлі 10 Задача 1 15 На товарній біржі брокерська контора продає 120 контрактів на і загальну суму 500 млн. грн.. При закритті позиції варіаційна маржа по контрактах скл...

Біржова діяльність

1. Оформлення і виконання біржової угоди з цінними паперами 3 2. Сутність облігації, їх види 5 3. Інститут фінансових посередників на ринку цінних паперів 6 Література 9 ...

Біржова діяльність Гроши та кредит

Задача 1 Підприємство купує зерно і виробляє з нього борошно. Поточна ціна зерна на наявному ринку складає 800 грн. за 1 тонну, але передбачається, що через З місяці ціна на зерно може збільшитись, що зробить виробництво борошна збитковим. Щоб зас...

Біржова діяльність та цінні папери 5

Задача 1 Визначити розмір дивідендів, які акціонерне товариство повинно виплатити акціонерам, за такими даними: Показники Значення Чистий прибуток товариства за результатами річної господарської діяльності (грн.) 1750100 Згідно із рішенням збор...

Біржова діяльність та цінні папери 2

Задача 1 Визначити розмір дивідендів, які акціонерне товариство повинно виплатити акціонерам, за такими даними: Показники Значення Чистий прибуток товариства за результатами річної господарської діяльності (грн.) 1800000 Згідно із рішенням збор...

Біржове право

1. Види товарних бірж, їх класифікація 3 2. Види біржових угод 7 Список використаної літератури 19 ...

Біржовий лістинг: сутність, роль, функції

Вступ 3 1. Сутність та роль лістингу 4 2. Процедура лістингу 9 3. Світовий досвід лістингу 14 Висновок 17 Список використаної літератури 18 ...

Види бірж та їх функціональне призначення

Вступ 2 Розділ 1. Типи, види і функції бірж 3 1.1.Типи і види бірж 3 1.2. Функції бірж 8 Розділ 2. Товарна біржа 10 2.1. Товарна біржа як частина ринку 10 2.2. Членство і керування на біржі 12 2.3. Організація роботи товарних бірж 14 2.4. Баз...

Видовий склад фауністичного комплексу України

Вступ 2 1. Загальна оцінка тваринного світу нашої країни 3 2. Характеристика Червоної книги України 6 3. Тваринний світ окремих регіонів України (на прикладі Поліського заповідника) 8 Висновки 12 Література 14 ...

Гарантованість виконання біржових угод

Література: 1.Конституція України від 28.06.1996 р 2.Господарський Кодекс України. 3.Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ 4.Закон України ««Про товарну біржу» від 10.12.1991, № 1956-ХІІ. 5.Закон Україн...

Географічне дослідження Швеції

Вступ 2 1. ПРИРОДА 4 2. НАСЕЛЕННЯ 9 3. СТОКГОЛЬМ – МІСТО 14 ОСТРОВІВ. 12 Висновки 19 Список використаної літератури 20 ...

Географія виробництва текстильних виробів в Україні

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ І РОЛЬ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 6 1.1. СТРУКТУРА ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА СИРОВИННА БАЗА 6 1.2. МІЖГАЛУЗЕВІ І РЕГІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 10 1.3. МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖ...

Географія Канади

Вступ 2 1. Природно-ресурсний потенціал Канади 3 2. Населення Канади 7 2.1. Загальна характеристика 7 2.2. Населення провінцій 8 3. Розвиток економіки Канади 13 3.1. Сучасні тенденції розвитку економіки Канади 13 3.2. США – Канада: взаємопереплете...

Географія Канади

Вступ 2 1. Природно-ресурсний потенціал Канади 3 2. Населення Канади 7 2.1. Загальна характеристика 7 2.2. Населення провінцій 8 3. Розвиток економіки Канади 13 3.1. Сучасні тенденції розвитку економіки Канади 13 3.2. США – Канада: взаємопереплете...

ДОКЛАД Про основні товарні біржі Європи

ВСТУП 3 1. Основні засади функціонування бірж. 4 2. Особливості біржової торгівлі 8 3. Тенденції розвитку біржової торгівлі 10 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15 ...

Закономірність поширення боліт та підземних вод України

Вступ 3 1. Закономірності поширення боліт 4 2. Основні закономірності поширення підземних вод України 8 3. Основні гідрогеологічні регіони (райони розташування підземних вод) 10 4. Закономірності поширення мінеральних вод 14 Висновок 16 Список викори...

Контрольна робота з біржової діяльності

Вступ 3 1. Макроекономічні функції товарних бірж 4 2. Угоди на реальний товар: спотові, форвардні 10 Висновки 17 Список використаних джерел 19 ...

Контрольна робота з біржової діяльності

1. Мета, завдання та особливості аукціонної та ярмаркової торгівлі 3 2. Характеристика суб’єктів біржового посередництва 8 3. Спекуляція на біржових торгах, зміст біржової гри 11 Література 15...

Контрольна робота з курсу Біржове право Варіант 6

1. Регламентація проведення біржових торгів 3 2. Поняття валюти і валютного ринку 6 Перелік використаних джерел 15 ...

Контрольна робота з предмету: «Біржова діяльність»

1. Види біржових угод на товарних біржах 3 2. Види біржових угод на фондовій біржі і їх основні характеристики 9 Задача 1 15 На товарній біржі брокерська контора продає 900 контрактів на загальну суму 900 млн. грн.. При закритті позиції варіацій...

Кр біржове право

1. Документи які підтверджують угоди з цінними паперами 3 2. Члени УМВБ та вимоги до них 7 Список використаної літератури 16 ...

Страницы: | 1 | 2 | 3 |