институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Химия

S - елементи

Зміст Розділ 1. Класифікація S - елементів за електронною будовою 1.1. Загальна характеристика лужних металів 1.2. Загальна характеристика лужноземельних металів Розділ 2. S - елементи в природі. Ізотопний склад S - елементів 2.1. Лужні метали в прир...

Аерозолі динаміка та методи утворення

1. Загальні відомості про аерозолі 3 2 Хімічний склад та основні джерела аерозольних часток 5 3. Оптичні параметри аерозолей 7 4. Вплив аерозоля на клімат 8 Висновок 12 Список використаних джерел 13 ...

Акції, їхній зміст і соціально-економічне значення. Дивіденди і їх значення. Облігації

ЗМІСТ ВСТУП 4 Розділ І. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ФІНАНСІВ 5 Розділ ІІ. ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ 12 2.1. Функції фінансів 12 2.2. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва 15 Розділ ІІІ. ФІНАНСОВА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА 21 3.1. Понятт...

Анализ финансового состояния предприятия СТРУМОК

Введение 3 1.Теоретические аспекты исследования финансового состояния предприятия 5 1.1.Необходимость оценки финансового состояния деятельности предприятия 5 1.2.Зарубежный опыт оценки финансового состояния предприятия 9 2.Комплексный анализ финансов...

Аналіз фінансового стану Укрсоцбанку

Вступ 4 Розділ 1. Стабільність – основна умова ефективної діяльності комерційних банків 6 1.1. Регулювання роботи комерційних банків Національним банком України 6 1.2. Показники, що використовуються в практиці оцінки комерційного банку 13 Розді...

Аналітична хімія

1. Підготовка зразка до аналізу, порядок відбору середньої проби, її розчинення 3 2. Аналітичні реакції аніонів другої аналітичної групи 5 3. Основні способи розрахунків в об’ємному аналізі 13 4. 4. Розрахуйте добуток розчинності AgCI, якщо моля...

Аналітична хімія

1. Способи вираження розчинності малорозчинних електролітів 3 2. Аналітичні реакції деяких органічних аніонів 5 3. Загальна характеристика окисно-відновних методів титрування в кількісному аналізі 7 4. Визначте молярну концентрацію катіонів Pb2+ ...

Антибіотики в біотехнології

Вступ 3 1. Біотехнологія як передова галузь біоіндустрії: технологія продукування біопрепаратів та сполук 4 2. Антибіотики та їх характеристика 10 3. Біотехнологічне отримання антибіотиків 18 Висновок 21 Список використаної літератури 22 ...

АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЧОДП “ЧЕРНІВЦІТУРИСТ”

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………..............................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГІЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ АКТИВІВ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ..........................................................................

Біохімічні процеси

1.Біохімічні процеси 2. Виробництво хімічних волокон Задача Список використаної літератури...

Біохімія

1) Класифікація білків за фізико-хімічними властивостями, характеристика протеїнів. 3 2) Поняття про ферменти як білкові речовини, що мають каталітичні властивості. 3 3) Фотофосфорилювання, циклічне та нециклічне фосфорилювання. 4 4) Фізико-хімічн...

Галогенпохідні вуглеводні

План. І. Вступ. ІІ. Основна частина. 1. Класифікація галогенопохідних вуглеводнів. 2. Моногалогеноалкани. а) Номенклатура; б) Ізомерія в) Методи добування г) Фізичні властивості д) Хімічні властивості 3. Дигалогенопохідні алкани. 4. Полігалогенпохі...

Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини

ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 7 1.1. ГРОШІ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ 7 1.2. НАЯВНІ ТА КРЕДИТНІ ГРОШІ. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ. 9 1.3. ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА ЙОГО ЗАКОНИ. РІВНЯННЯ ОБМІНУ 13 РОЗДІЛ 2. ІНФЛЯЦІЯ...

Диференціація доходів у суспільстві. Проблеми багатих і бідних

ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. РОЗПОДІЛ І ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 7 1.1. СУТЬ РОЗПОДІЛУ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ 7 1.2. ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ СТРУКТУРА 9 РОЗДІЛ 2. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ І СПОЖИВАННЯ 12 2....

Електрохімічні процеси

1. Електрохімічні процеси 2. Виготовлення виробів різанням. Основні способи різання Задача Список використаної літератури...

Залікова робота з хімії

1. Розкрийте суть періодичного закону Д.І. Менделєєва у світі теорії будови атома 2 2. Складіть структурні формули трьох ізомерів сполуки складу С5Н12, дайте їм назви 4 3. З якими із зазначених речовин – нітратна кислота, гідроксид натрію, оксид фо...

Значення розчинів в природі та житті людини

Значення розчинів в природі та житті людини...

Инфляция

Зміст 1. Суть iнфляцii та ii причини 2.Соцiально-економiчнi наслiдки iнфляцii 3. Антиiнфляцiйна полiтика держави 4. Антиiнфляцiйна полiтика Украiни у 1992-1996 рр....

Исторические условия формирования идей Смита

Содержание: ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕЙ СМИТА. 2 ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ. 2 КЛАССЫ И ДОХОДЫ. 4 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. 4 ТЕОРИЯ ПРИБЫЛИ. 5 ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА. 6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 7...

Карбонові кислоти

П Л А Н Вступ...........................................................................…3 1. Монокарбонові ненасичені кислоти………………………..6 1.1.Класифікація монокарбонових ненасичених кислот.................................…………………................

Конспект з фізколоїдної хімії

ЗМІСТ 1. Елементи вчення про будову речовини 3 2. Хімічна термодинаміка. Термохімія. Хімічна рівновага. 6 3. Гетерогенна (фазова) рівновага 9 4. Молекулярні розчини 11 5. Розчини електролітів 17 6. Електрохімічні процеси. Електрорушійна сила. 2...

Конспект з фізколоїдної хімії

ЗМІСТ 1. Елементи вчення про будову речовини 3 2. Хімічна термодинаміка. Термохімія. Хімічна рівновага. 6 3. Гетерогенна (фазова) рівновага 9 4. Молекулярні розчини 11 5. Розчини електролітів 17 6. Електрохімічні процеси. Електрорушійна сила. 2...

Конспект по хімії

1. Насичені та ненасичені вуглеводні 3 2. Ароматичні вуглеводні 5 3. Галагенопохідні вуглеводнів 7 4. Одноатомні та багатоатомні спирти, феноли, прості ефіри (естери) 8 5. Альдегіди та кетони (карбонільні сполуки) 12 6. Карбовані кислоти. Жири...

Страницы: | 1 | 2 | 3 |