институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Каталог пособий и учебных материалов : Физиология

Адаптації емоцій

Адаптація та її види. 3 Адаптація емоцій. 9 Використана література. 12 ...

Антропометричні виміри дітей шкільного віку

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ У ВІЦІ 11 – 13 РОКІВ 7 1.1 Процеси росту і розвитку організму дітей у віці 11-13 років 7 1.2 Особливості фізичного розвитку дітей 11 – 13 річного віку 22 РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АНТРОПОМЕТРИЧ...

Важкість праці та методика визначення категорії важкості роботи

Зміст Вступ 3 Розділ І. Суть, фактори і методика оцінки важкості праці. 4 1.1. Проблема важкості праці та оцінка різних підходів до її вивчення 4 1.2. Сутність і фактори важкості праці 5 1.3. Медико-фізіологічна класифікація важкості праці 8 1.4. Мет...

Визначення власних здібностей

1. Визначення власних здібностей 2.Визначення потреби фірми у фінансах 3. Ринок і його структура 4. Цілі і завдання маркетингової служби підприємства 5 Соціально-психологічні методи управління 6. Організація управління ремонтними, транспортними і ...

Визначення власних здібностей

1. Визначення власних здібностей 2.Визначення потреби фірми у фінансах 3. Ринок і його структура 4. Цілі і завдання маркетингової служби підприємства 5 Соціально-психологічні методи управління 6. Організація управління ремонтними, транспортними і ...

Використання музичного супроводу в процедурах фізичної реабілітації

Зміст Вступ 4 1. Методика фізичної реабілітації 7 2. Літературний аналіз сучасної проблеми використання музикотерапії в процессі медичної реабілітації 12 3. Застосування музикотерапії в процедурах фізичної реабілітації. 19 4. Музикотерапія й ф...

Гуманістичні ідеї філософії України 15-17 ст.

Вступ 1. Ідеї гуманізму філософів – гуманістів ХV -ХVІ ст. 2. Гуманістичні ідеї в поглядах Г. Сковороди 3. Філософські ідеї діячів Острозької академії 4. Філософські ідеї гуманізму в Києво – Могилянській академії Висновки Список літератури ...

Дефектологія

Диференціація дітей з дефектами зорового аналізатора 3 Особливості розвитку дитини з порушенням зору 5 Шляхи соціальної адаптації дітей з порушенням зору 8 Використана література: 13 ...

Зв’язок психофізіології з іншими науками

Вступ 3 1. Предмет та завдання психофізіології 4 2. Зв’язок психофізіології з іншими науками 6 Висновок 12 Список використаної літератури 13 ...

Індивідуально-типологічні особливості і основні властивості нервової системи

Предмет: психофізіологічні механізми рухової діяльності ПЛАН Вступ 3 1. Індивідуально-типологічні особливості нервової системи 4 2. Основні властивості нервової системи 7 Висновок 13 Список літератури 14...

Контрольна з основ фізіології і гігієни харчування

План 1. Особливості функціонування смакових і нюхових рецепторів, їх роль для процесів травлення і безпеки життя людини. 3 2. Коротко охарактеризувати основні альтернативні концепції харчування (вегетаріанство, роздільне харчування, харчування за ...

Контрольна робота з фізіології нервової системи і вищої нервової діяльності

ЗМІСТ 1. Спинний мозок і його функції 3 2. Довгастий мозок і його функції 4 3. Мозочок і його функції 6 4. Середній мозок і його функції 7 5. Проміжний мозок і його функції 8 6. Ретикулярна формація та її функції 9 7. Кора великих півкуль голо...

Контрольна робота фізиологія і психологія праці

Зміст 1. Енерговитрати людини при різних видах праці 3 1.1 Класифікація робіт за енергетичними витратами. 4 1.2 Класифікація робіт за фізіологічним крітерієм. 5 2. Класи та категорії фізичних робіт 8 2.1 Медико-фізіологічна класифікація важкості...

Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці

Зміст Вступ 3 Розділ І. Сутність, види і критерії монотонності праці 4 Розділ II. Психофізіологічний аналіз трудових операцій та оцінка монотонності праці 14 2.1. Методика і завдання психофізіологічного аналізу трудових операцій 14 2.2. Порівняльний ...

Общие закономерности и рецепторные особенности анализаторных систем

Введение 3 1. Функциональная общность анализаторов 3 2. Общие закономерности функционирования анализаторных систем. Рецепторы и механизмы возбуждения 4 3. Зрительный анализатор 8 4. Слуховой и вестибулярный анализаторы 12 5. Обонятельная, вкус...

Общие и отдельные характеристики психофизиологических особенностей женского организма

Введение 4 1.Психофизиология женского организма. Биологические аспекты половой дифференциации. 6 1.1.Биологические механизмы половой дифференциации. 6 1.2.Этапы и компоненты половой дифференциации 7 1.3.Морфологические различия между лицами мужск...

Основи фізіології і гігєни харчування

1. Процеси, що відбуваються у тонкому кишечнику. Порожнинне і мембранне травлення. 3 2. Фізіологічні потреби дітей у харчових речовинах. Завдання харчової промисловості у створенні харчових продуктів для немовлят та дітей молодшого віку. 5 3. Прич...

Основи фізіології і гігєни харчування

1. Процеси, що відбуваються в товстому кишечнику, їх роль у життєдіяльності організму. 3 2. Пояснити різницю між дієтичним харчуванням в Україні та за кордоном (Німеччина, США). 6 3. Процеси травлення і резорбції жирів у організмі. 8 Використана л...

Основи фізіології і гігієни харчування

1. Класифікація білкових речовин, їх функції в організмі. 3 2. Значення вітаміну А для функціонування організму. Навести приклади гіпервітамінозу харчового походження. 6 3. Послідовність проведення гігієнічної експертизи. Охарактеризувати продукт...

Отличие памяти животных от памяти человека

Вступление 3 1. ПАМ'ЯТЬ КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕС В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 4 2. ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНЫХ 4 Заключение 4 Литература 4 Вступление Биологические исследования человеческого организма и животных многократно...

Предмет, методи та задачі психофізіології

План 1. Предмет та задачі психофізіології 3 2. Психофізіологічна методологія 9 Список використаної літератури 14 ...

Психофізіологія сну

1. Сон і його види 3 2. Теорії сну 4 3. Стадії сну 6 4. Фізіологічні зміни під час сну. 8 5. Сновидіння. Значення сну і потреба в ньому. 10 Список використаної літератури 13...

Стрес. Фізіологічні та психологічні стресори

Вступ 3 1. Теорія стресу 4 1.1 Поняття та ознаки стресу 4 1.2 Фази і компоненти стресу 5 1.3 Характеристика стресорів 6 1.4 Ступені стресу 9 2. Подолання стресу 10 2.1 Неефективні способи подолання стресу 10 2.2 Успішні способи подолання стре...

Фізиологія нервової системи і вищої нервової діяльності

ЗМІСТ 1. Спинний мозок та його функції 4 2. Довгастий мозок та його функції 5 3. Мозочок та його функції 6 4. Середній мозок та його функції 7 5. Проміжний мозок та його функції 8 6. Ретикулярна формація та її функції 9 7. Кора великих півку...

Фізіологія (вікова та ВИД) з основами генетики

Опишіть будову та функції тканин людини: епітеліальної, сполучної, м'язової та нервової. 3 Перерахуйте гігієнічні вимоги до освітлення навчальних приміщень і робочого місця учнів. 5 Охарактеризуйте роль нирок у підтриманні водно- сольового гом...

Страницы: | 1 | 2 |