институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Каталог пособий и учебных материалов : Психология социальная

Я-концепція, як центральне ядро структури особистості

Вступ 3 1. Загальне поняття Я-концепції. 4 2. Теорія Я-концепції Еріка Бернса 7 3. Формування особистості в підлітковому віці 11 Висновки 16 Література 17 ...

The present perfect tens. семантика. Прагматика (+ Summary)

Вступ 3 Розділ І. Поняття Present Perfect Tense та його місце в системі часів англійської мови 5 1.1 Лінгвістичний аспект форм Perfect 5 1.2 Основні значення Present Perfect Tense 8 1.3 Специфічні риси Present Perfect 11 Розділ ІІ. Функціональнр-сема...

Агресивна поведінка безробітних в процесі пошуку роботи

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 5 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ БЕЗРОБІТНИХ 5 1.1. Соціально-психологічна характеристика безробітної людини та її агресивності 5 1.2. Агресія як етап в психосоціальному розвитку безробітного 9 1.3. Методики визначення ...

Адиктивна поведінка молоді як психолого-педагогічна та соціальна проблема

ВСТУП 3 1. АДИКТИВНА ПОВЕДІНКА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 5 1.1. Адиктивна особистість 6 2. ЕТАПИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ АДИКЦІЇ 8 2.1. Освіта 10 2.2. Засоби масової інформації 13 2.3. Релігія 14 2.4. Суспільство 16 3. ВІКОВІ ФАКТ...

Англійська мова

CONTENT 1. Role of art in human’s life 3 2. Sport is the way for character formation 5 Literature 7 ПЕРЕКЛАД 8 1. Роль мистецтва в житті людини 8 2. Спорт – шлях формування характеру 10 ...

Библия как источник русской фразеологии

Введение 3 1. История вопроса 5 2. Исследование языкового материала 13 Выводы 22 Список использованной литературы 24 ...

Білети соціальна психологія

План: 1.Програма і методика проведення психофізіологічних досліджень. Методи реєстрації психофізіологічних реакцій. 2.Основні закономірності функціонування нервової системи. 3.Структурні одиниці ЦНС та її функціональна спеціалізація. 4.Механізми...

Вживання м'якого знаку та апострофу

Вступ 2 1. Історія українського правопису. 4 2. Вживання апострофа. 10 3. Вживання м‘якого знака. 11 Висновки 13 Список використаної літератури 14 ...

Використання різних видів диктантів на уроках української мови

Вступ 2 1. Огляд літератури з проблематики 4 2. Загальні аспекти методики роботи учнів з текстом 7 3. Досвід вчителів-мовників у використанні диктантів. Приклади видів диктантів 13 4. План-конспект уроку «Роль дієслів у мовленні» з використанням ...

Відповіді на питання (міліція, експеримент, Юнг)

1. Шляхи психологічної роботи працівників органів внутрішніх справ з масовидними скупченнями громадян. 2 2. Експеримент як метод соціальної психології. 6 3. Колективне несвідоме в теорії Карла Юнга. 10 Література 14 ...

Відчислівникові словотвірні типи і їх функціонування в українській мові

Вступ 3 Розділ І. Історичний аспект розвитку від числівникових слів 5 1.1 Генеза розвитку поняття «кількість» 5 Розділ ІІ. Словотвір як розділ мовознавства 11 2.1 Словотвір та словотвірна похідність 11 2.3 Взаємопереходи в системі частини мови 17 Роз...

Вплив характеру та стилю взаємовідносин вчителя та учнів на успішність їх навчання та виховання

Вступ 3 Розділ I. Теоретичні аспекти впливу характеру та стилю взаємовідносин вчителя та учнів на успішність їх навчання та виховання. 5 1.1. Вимоги що до особистості педагога 5 1.2. Стиль взаємовідносин вчителя та учнів 7 1.3. Методи діагностик...

Г.Вервес польський письменник, перекладач

Вступ 3 Розділ І. Дорогою до майстерності. Основні віхи життєвого шляху Григорія Давидовича Вервеса (1920 – 2001) 5 Розділ ІІ. Г.Д. Вервес як науковець-філолог, засновник літературознавчої школи 8 2.1. Дослідження Г.Д. Вервесом польської літерату...

Гендерні стереотипи (фемінність і маскулінність) їх розуміння і взаємозв’язок з соціальним інтелектом

Зміст ВСТУП 3 Розділ 1 Розуміння гендерних стереотипів 5 1.1 Поняття гендер. 5 1.2 Гедерні стереотипи. 8 Розділ 2. Зв'язок гендерних стереотипів із соціальним інтелектом. 13 2.1 Поняття соціального інтелекту 13 2.2 Зв'язок гендерних стереоти...

Граматичні форми і функціонування давального відмінка в українській мові

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні засади визначення морфологічних категорій іменника 5 1.1 Основи еволюції морфологічних категорій 5 1.2 Система відмінків. Взаємодія морфологічних категорій іменника - роду і відмінка 6 1.3 Структура категорії відмінка іме...

Групові конфлікти, їх природа, типологія та функції

Вступ 2 1. Природа, причини та типологія групових конфліктів 3 2. Функції та підходи групових конфліктів 8 Висновки 14 Список літератури 15 ...

Групові конфлікти, їх природа, типологія та функції (Групові конфлікти у виробничих колективах, їх природа, типологія та функції)

ВСТУП 3 Розділ І. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ГРУПОВИХ КОНФЛІКТІВ 5 1.1. Досвід вивчення групових конфліктів у вітчизняній та зарубіжній соціальній психології 5 1.2. Орієнтири сучасних наукових підходів щодо причин, структури, способі...

Ділові напрямки сучасної прикладної соціальної психології. Співвідношення фундаментального і прикладного знання

ВВЕДЕНИЕ 3 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 4 2. ДЕЛОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРИКЛАДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 6 3. СООТНОШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ЗНАНИЯ 13 ВЫВОДЫ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16...

Друкарство до 90-тих років

Вступ 2 1. Зародження книгодрукування в Китаї. 5 2. Початки друкарської справи в Європі. 6 3. Друкарська справа на Україні. 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14 ...

Контрольна з психології сім'ї

1. ЗАВЕРШІТЬ РЕЧЕННЯ ТАКИМ ЧИНОМ, ЩОБ ВІДПОВІДЬ НАЙТОЧНІШЕ ВІДБИВАЛА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СІМ'Я»: 3 «СІМ'Я – ЦЕ МАЛА СОЦІАЛЬНА ГРУПА, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ШЛЮБІ ТА (АБО) КРОВНІЙ СПОРІДНЕНОСТІ Й...» 3 ОБҐРУНТУЙТЕ ВАШУ ВІДПОВІДЬ. 3 2. ЯКИМИ Є ТЕНДЕНЦІЇ РО...

Контрольна робота з типології управління

ЗМІСТ 1. Управлінська практика і теорії ососбистості 3 2. Менеджер як особистість і його мотиваційна сфера 4 3. Методи вивчення ососбистості з метою удосконалення управління 5 4. Методи психологічного впливу в системах управління 7 5. Моти...

Конфліктні подружні взаємини та їх вплив на характер і особливості дитини

Вступ 3 1. Технологія дослідження впливу конфліктних подружніх взаємин на характер і особливості дитини 6 2. Результати дослідження 14 Висновки 17 Список використаних джерел 19 Додатки 22 Об’єктом дослідження - являється процес формування ос...

Крылатые слова, как объект лингвистического описания

Вступление 3 Раздел 1. Научные тенденции развития науки о крылатых словах 5 Раздел 2. Происхождение и анализ крылатых слов 14 Раздел 3. Генезис и развитие крылатых слов 20 Вывод 27 Список использованой литеретуры 29 ...

Крылатые слова, как объект лингвистического описания

Вступление 3 Раздел 1. Научные тенденции развития науки о крылатых словах 5 Раздел 2. Происхождение и анализ крылатых слов 14 Раздел 3. Генезис и развитие крылатых слов 20 Вывод 27 Список использованой литеретуры 29 ...

Латинська мова

Основи фонетики. Правила читання та наголосу. Граматичні категорії іменника. Іменники та прикмет­ники І відміни. Дієслово-зв язка esse (бути). Список літератури...

Страницы: | 1 | 2 | 3 | 4 |