институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

лист до героя Доріана Грея

Предмет: Зарубіжна література
Вид работы: Лист літературному герою

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Міфологічні зрізи образу портрета у романі Оскара Уайльда „Портрет Доріана Грея”

Вступ 2 Розділ І. Віддзеркалення декадентської доби в особистості й долі О.Уайльда. 4 1.1. О. Уайльд – філософ парадоксальний мислитель та інтелектуал. 4 1.2. Естетизм як провідний принцип світогляду й художньої творчості письменника. 16 1.3. Літературна доля роману «Портрет Доріана Грея». 23 Розділ ІІ. «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда у контексті міфопоетики. 29 2.1. Поняття міфологеми та її міфологічних зрізів. 29 2.2. «Портрет» як одна із міфологем атрибутивної моделі світу. 39 2.3. «Портрет» як смислова домінанта текстового простору роману О.Уайльда. 44 Висновки 51 Список використаної літератури 53

естетичні й етичні категорії в Портреті доріана Грея О. Уайльда

ВСТУП …………………………………………………………………….3 1. Поняття «категорія» у філософії та естетиці …………………………5 2. Витоки естетичної теорії Оскара Уайльда…………………………….7 3. «Краса» і «аморальність» як риси естетизму у романі «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда) …………………………………………...9 ВИСНОВКИ ……………………………………………………………..13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………..14 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ……………….15

Образ романтичного героя в поезія Міцкевича

Тема: Образ романтичного героя в поезія Міцкевича Предмет: Зарубіжна література Вид: Твір

Проблема героя времени в русской литературе

План Введение I. Проблема героя времени в русской литературе II. Типы лишних людей в романах Пушкина и Лермонтова 1. Духовная драма русского европейца Евгения Онегина 2. Печорин - герой своего времени. 3. Cходство и различие образов Онегина и Печорина III. "Евгений Онегин" и "Герой нашего времени" - лучшие художественные документы своей эпохи Вывод Литература

Дискурс пам'яті у китайській літературі ХХ ст.. (на матеріалі новел Ван Мена)

Категорія пам'яті як основа світогляду письменників може виявлятися на двох рівнях: дискурсу і фабули. На рівні дискурсу вона виявляється в органічній інтегральності та цілісності художнього світу. На рівні фабули пам'ять визначає концепцію життя авторського героя, принципи його взаємовідношення із всесвітом і пам'яттю і специфіку його діяльності: створення життєвого світу, безпосередньо-плотське переживання феноменального потоку життя розкриття досвіду існування героя, розчиненого в ритмі буття і відчуваючого «божественну безцільність» і «безглуздя» як вищий сенс.

Лист до Дон Кіхота

Тема: Лист до Дон Кіхота Предмет: Зарубіжна література Вид: твір

Лист до Дон Кіхота

Тема: Лист до Дон Кіхота Предмет: Зарубіжна література Вид: твір

Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна

Образи Ахілла й Гектора як уособлення ідеалу людини, героя, воїна

Зарубіжна література

1. Основні напрями європейського модернізму, їх естетичні програми і представники 3 2. Філософсько-естетична думка кінця XIX - початку XX ст. і художня практика модернізму. 4 3.Творчість Ш.Бодлера – предтечі французького символізму 5 4. Криза культури і французька поезія символізму 6 У Франції найвідомішими предствниками символізму були П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме 5. Творчість Поля Верлена 6 5. Творчість Поля Верлена 7 6. Трагедія життя і творчості А.Рембо 8 7.Аналіз поезій А.Рембо «П‘яний корабель», «Голосні» 9 8. Символістська драма, її ознаки і художні знахідки (Г.Гауптман, М.Метерлінк) 10 9. Натуралізм як літературний напрям і творчий метод 11 10. Творчість Е.Золя у контектсі натуралізму 12 11. Проблематика і художні особливості роману Е.Золя «Жерміналь» 13 12. Новаторство Е.Золя в жанрі роману 14 13.Роман Мопассана «Милий друг» («Життя»): проблематика, художні особливості 15 14.Новелістика Мопассана. Тематичні групи новел 16 15. Характерні риси «нової драми» 17 16. Художній метод драматургії Г.Ібсена 18 17. Поєднання неоромантичної і реалістичної естетики в драмі Г.Ібсена «Пер Гюнт». Особливості інтерпретації фаустіанівських мотивів у драмі. 19 17. Поєднання неоромантичної і реалістичної естетики в драмі Г.Ібсена «Пер Гюнт». Особливості інтерпретації фаустіанівських мотивів у драмі. 19 18.Проблематика і художні особливості драми Г.Ібсена «Ляльковий дім» 20 18.Проблематика і художні особливості драми Г.Ібсена «Ляльковий дім» 20 19. М.Метерлінк: від «драми мовчання» до симолістської драми. Драма-феєрія «Синій птах»: проблематика, поетика, особливості жанру 21 20. Драматургія Г.Гауптмана 22 21. Проблематика новелістики Т.Манна 23 22. «Смерть у Венеції» Т.Манна як модереністська новела 24 23. Американський неоромантизм та його види 25 24. Неоромантичні тенденції роману «Пригоди Тома Соєра..» М.Твена 26 25. Автобіагрофічні риси роману Джека Лондона «Мартін Іден». Розкриття в романі теми митця і містецтва в сучасному суспільстві 27 26.Проблематикк та поетика роману Джека Лондона «Морський вовк» 28 27.Американський імпресіонізм. особливості творчості Г.Джеймса 29 28. Тематичний діапазон новел О‘Генрі 30 29. «Нова драма» Б.Шоу 31 30. Зміст та проблематика драми Б.Шоу «Дім, де розбиваються сердця» 32 31. Інтерпретація античного міфу в драмі Б.Шоу «Пігмаліон» 33 32. Трансформація традицій реалізму в прозі Т.Харді 34 33. Англійський неоромантизм, його особливості 35 34.Пошуки нового героя в пригодницько-психологічній англійській прозі порубіжжя (Стівенсон, Конан Дойль, Конрад) 36 35. Тема двійництва у творі Л.Стівенсона «Дивна історія доктора Джекіля і містера Хайда» 37 36. Розвиток традицій детективної новели у творчості К.Дойля 38 36. Розвиток традицій детективної новели у творчості К.Дойля 38 37. Синтез психологічного аналізу та пригодницького сюжету в прозі Д.Конрада 39 38. Специфіка розкриття теми науково-технічного прогресу і долі вченого в буржуазному суспільстві у творчості Г.Уельса 40 39. Аналіз роману «Коли сплячий прокинеться» Г.Уелса 41 39. Аналіз роману «Коли сплячий прокинеться» Г.Уелса 41 40. Естетизм О.Уальда 42 41.Роман О,Уайльда «Портрет Доріана Грея». Проблемати та поетика твору 43 42. Поезія Р.Кіплінга: проблематика, поетика, специфіка ліричного героя 44 43. Творчість С.Лагерльоф: загальний огляд 45 44.Анімалістична тема в творчості Р.Кіплінга 46 45. Імпресіонізм. Його характерні риси 47 46. Роман К.Гамсуна «Голод» з позиції імпресіонізму 48 46. Роман К.Гамсуна «Голод» з позиції імпресіонізму 48 47. Творчість Дж.Джойса 49 48. Роман Дж.Джойса «Уілісс» як зразок модерністичного роману 50 49. Російська поезія «срібного віку» 51 50. Провідні мотиви поезії російських символістів 52

Майбутнє Діка Сенда – юного героя роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Майбутнє Діка Сенда – юного героя роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Майбутнє Діка Сенда – юного героя роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Майбутнє Діка Сенда – юного героя роману Жуля Верна «П’ятнадцятирічний капітан»

Внутрішня драма головного героя роману Стендаля «Червоне і чорне» шлях від наполеонізму до злочину.

Внутрішня драма головного героя роману Стендаля «Червоне і чорне» шлях від наполеонізму до злочину.

Діловодство

1. Скласти інформаційний лист (лист-запит) 3 2. Описати загальні правила опису документів постійного і тимчасового терміну зберігання 4 3. Сутність поняття „документообіг” 5 4. Порядок підготовки оформлення і виконання внутрішніх документів 6 Список використаної літератури 7

Лист Доріану Грею

Тема: Лист Доріану Грею Предмет: Зарубежная литература Вид: Сочинение

Перемогти в собі звіра - це особиста проблема героя чи вічна проблема кожної людини за твором Педро Кальдерона "Життя це сон".

Перемогти в собі звіра - це особиста проблема героя чи вічна проблема кожної людини за твором Педро Кальдерона "Життя це сон".