институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

реферат словникове багатство України

Предмет: укаїнська мова
Вид работы: реферат
План работызробити реферат

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Лекція - Багатство тваринного світу України (Ознайомлення дітей з природою)

ВСТУП……………………………………………………………………1 1.Роль тварини у природі………………………………………………...1 2.Охорона тваринного світу України……………………………………2 ВИСНОВОК……………………………………………………………….3 Література………………………………………………………………….4

Реферат та анотації

План 1. Що таке реферат 3 2. Що таке анотація 5 3. Чим відрізняється відгук від рецензії? 7 Список використаної літератури 8

Реферат з кримінального права

Питання 1. Поняття, види та загальна кримінально-правова характеристика злочинів проти основ національної безпеки України 3 Питання 2 Відмінність диверсії (ст. 113 КК України) від умисного знищення чи пошкодження майна (ст. 194 КК України) та терористичного акту (ст. 258 КК України). 7 Список літератури 9

Історія виникнення та розвитку реферування документів

Вступ 2 Розділ І. Реферат про реферат. 5 1.1. Поняття «реферування» та «реферат». 5 1.2. Різновиди рефератів. 8 Розділ ІІ. Історія виникнення та розвитку реферування документів. 11 2.1. Формування спеціалізованих реферативних служб. 11 2.2. Витоки вітчизняної системи реферування. 18 Розділ ІІІ. Сучасний стан реферування та інформаційно-аналітична діяльність. 33 Висновки 41 Список використаної літератури 43

Національний доход і національне багатство: основа суспільного відтворення

Вступ 3 1. Сутність національного доходу. Національний доход і національне багатство: основа суспільного відтворення 5 2. Проблеми реалізації сукупного суспільного продукту. Методологічні абстракції К. Маркса відносно реалізації сукупного суспільного продукту 10 3. Механізм використання національного доходу. Розподіл національного доходу між державою і підприємствами, між учасниками процесу виробництва. Суспільні доходи споживання. 16 Висновки 23 Список використаних джерел і літератури: 26

Реферат з історії

1. Роль і місце України в економіці Царської Росії. 2. Роль і місце України в економіці СРСР. 3. Роль і місце України в світовій спільноті. Список використаної літератури.

Політекономія

ПОТЕНЦІЙНЕ ТА РЕАЛЬНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО. 2 2. СУСПІЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ. 6 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ. 11

Природні ресурси в системі національного багатства

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика природних ресурсів в системі національного багатства 5 1.1. Національне багатство і його структура 5 1.2. Поняття та класифікація природних ресурсів 7 Розділ 2. Економічна оцінка природних ресурсів 14 2.1. Методологічні основи економічної оцінки природних ресурсів 14 2.2. Основні підходи до економічної оцінки природних ресурсів 21 Розділ 3. Природно-ресурсний потенціал України 25 3.1. Дослідження природно-ресурсного потенціалу України 25 3.2. Правове регулювання природно-ресурсного потенціалу України 30 Висновки 36 Список використаних джерел 39

Національна економіка

1. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО 3 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 8 3. ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ 14 4. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ТА ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 18 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 23

Основні комунікативні ознаки культури мовлення

Зміст Вступ 1. Логічна послідовність 2. Точність мовлення 3. Правильність 4. Ясність 5. Чистота 6. Виразність 7. Різноманітність і багатство 8. Естетичність Висновки Література

Основні комунікативні ознаки культури мовлення

Зміст Вступ 1. Логічна послідовність 2. Точність мовлення 3. Правильність 4. Ясність 5. Чистота 6. Виразність 7. Різноманітність і багатство 8. Естетичність Висновки Література

ПРОБЛЕМА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ І МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Зміст Реферат 2 Вступ 4 1. Бюджетна система України: державний та місцевий бюджети 6 2. Проблеми взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами 10 2.1 Проблеми місцевіх бюджетів в України 10 2.2 Міжбюджетні відносини: стан і проблеми удосконалення 13 Загальні висновки 21 Додаток 1 23 Література 24

Реферат на тему: “Конституція України про права, свободи і обов’язки людини і громадянина”

План 1. Конституційні права і свободи людини. “Загальна декларація прав людини 3 2. Конституція України про особисті, політичні і соціальні права людини і громадянина 5 3. Конституція України про право на правовий захист 7 4. Принцип єдності прав і обов’язків громадянина. Конституція про обов’язки громадян України 8 Література 10

Контрольна робота з фінансів підприємства

План: 1. Функції фінансів 2. Організація фінансового контролю в умовах переходу до ринкових відносин Творче завдання 1. Визначити з посиланням на офіційні джерела: а) які повноваження має Верховна Рада України з фінансових питань? б) термін "податок" і "збір", «методи нарахування амортизації», «національне багатство», «валовий внутрішній продукт». в) термін "бюджетний устрій", «громадські організації», «видатки бюджету», «державний борг», «митний тариф», «Міністерство фінансів України». 2. Навести схему фінансового контролю діяльності підприємства, установи з боку державних органів: податкової адміністрації, державної скарбниці, статистичного управління, державної адміністрації, тощо, (можна навести приклад підприємства, на якому працює студент). 3. Врахувати за даними поточного (або попереднього) року: а) загальні фінансові ресурси України з поясненням. б) питому вагу податків у Державному бюджеті України (з поясненнями).

національна економіка

ВСТУП 3 ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 4 національне багатство 4 природно-ресурсний потенціал 11 людський потенціал 14 ефективність національної економіки 17 ВИСНОВОК 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25