институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

твір Крадій про кота який крав курчат

Предмет: укр м
Вид работы: прочитати

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

«твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові

Тема: «твір-роздум про твір Роксоляна» на тему що значить служити Богові Предмет: українська література Вид: твір-роздум

Контрольна робота мікроекономіка

Теоретичне питання 3 Що змінилося б у Вашому житті, якщо б ви припинили навчання у вищому навчальному закладі? Що в такому випадку є альтернативною вартістю Вашого навчання? Задача 5 Накресліть графік попиту і пропозиції курчат за даними таблиці. Визначити ціну рівноваги й рівноважний обсяг продукту. Ціна 1 кг, грн Попит, тонн на місяць Пропозиція, тонн на місяць 5 9 18 4 10 16 3 12 12 2 15 7 1 20 0 Накресліть нові графіки попиту та пропозиції, які відображали б такі події: А) відбувалося підвищення цін на свинину та яловичину. Б) Уряд збільшив податок на прибуток громадян В) Зросли ціни на комбікорми Г) Виведена нова порода курчат, що швидко ростуть. Д) Очікується, що найближчим часом ціни на курча значно зростуть. Поясніть, як ці події вплинуть на рівноважні ціну і обсяг продукції. Припустимо, що уряд фіксує ціни на курчат на рівні 2 грн. на кг. Які наслідки матиме встановлення такої ціни? Покажіть їх графічно. Список використаної літератури 12

Твір на тему чи сучасно бути скромним

Тема: Твір на тему чи сучасно бути скромним Предмет: Українська мова Вид: твір

Твір на тему чи сучасно бути скромним

Тема: Твір на тему чи сучасно бути скромним Предмет: Українська мова Вид: твір

Мікроекономика

Задача 1. 3 Задача 1. На основі даних підприємства по виробництву порцелянових виробів про залежність сукупних витрат від обсягу випуску продукції в короткому періоді визначте витрати: постійні, змінні, граничні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні. Останні чотири величини зобразіть графічно. Обсяг 0 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 виробництва сервізів в од часу Загальні 40 80 102 118 130 144 160 180 203 234 280 348 витрати, гр.од Задача 2. 6 Задача 2. Місячний дохід становить 1000 гр. од. Використовуючи малюнок, виконайте наступні завдання. а) Знайдіть ціну товару X. б) Визначте ціну товару У в т. А і т. В. в) Запишіть рівняння зображених бюджетних ліній. г) Побудуйте лінії попиту споживача товару У. Задача 3. 9 Задача 3. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту на свинину по відношенню до ціни курчат EXY = 0,999. Припустимо, відбулося 10 % зниження ціни курчат. Розрахуйте процентну зміну обсягу попиту на свинину. Задача 4 10 Задача 4 Інформація про функцію попиту на продукцію монополіста і його загальні витрати наведена в таблиці: Обсяг випуску (штуки) Ціна (гр. од.) Загальні витрати (гр. од.) 1 12 23 2 11 24 3 10 25 4 9 27 5 8 ЗО 6 7 34 7 6 39 8 5 45 9 4 52 а) який обсяг випуску продукції забезпечить максимізацію прибутку б) зобразіть графічно криву загального доходу і витрат, граничного доходу і граничних витрат Проаналізуйте дану ситуацію. Література 13

твір роздум: бери вершину і матимеш середину

Тема: твір роздум: бери вершину і матимеш середину Предмет: укр.язык Вид: твір

твір на тему: хто з мудрим спілкується той сам стає мудрим

Тема: твір на тему: хто з мудрим спілкується той сам стає мудрим Предмет: Українська мова Вид: Твір

твір Максима Рильського Співець правди, краси, добра

Тема: твір Максима Рильського Співець правди, краси, добра Предмет: українська мова Вид: твір

Твір у публіцистичному стилі на тему "Неповторна краса рідного краю»

Тема: Твір у публіцистичному стилі на тему "Неповторна краса рідного краю» Предмет: укр. мова Вид: твір

Видавничий договір на літературний твір

Зміст Зміст 2 1. Видавничий договір на літературний твір 3 2. Захист авторського і суміжного права 9 3. Спори, що виникають у зв"язку з співавторством 17 Список використаної літератури 19

Видавничий договір на літературний твір

Зміст Зміст 2 1. Видавничий договір на літературний твір 3 2. Захист авторського і суміжного права 9 3. Спори, що виникають у зв"язку з співавторством 17 Список використаної літератури 19

Хто з мудрим спілкується, той сам стає мудрим

Тема: твір на тему: «Хто з мудрим спілкується, той сам стає мудрим» Предмет: українська мова Вид: твір

Мікроекономіка контрольна

Задача 1 3 Припустимо, що уряд обклав продаж сигарет податком у розмірі 25 центів з пачки, що викликало зсув кривої пропозиції з S до S1, як показано на малюнку. Дайте відповідь на наступні запитання: а) Який сукупний дохід від податку, якщо крива попиту D1? D2? б) поясніть, чому рівноважна ціна сигарет не підвищується на 25 центів при кривій попиту D1 і D2? в)за якого попиту - D1 чи D2 –введення податку викличе більшою мірою зменшення числа курящих? г) Розрахуйте величину валового доходу виробника після введення податку. Задача 2 5 У набір споживача входять два товари: пиво і раки. Загальна корисність характеризується такими даними: Кількість кухлів пива 1 2 3 4 5 6 Загальна корисність 10 18 24 28 31 33 Кількість раків 10 20 30 40 50 60 Загальна корисність 7 13 18 22 25 27 Ціна одного кухля пива дорівнює 10 дол., ціна одного рака – 50 центів. Загальний дохід споживача, що витрачається на пиво і раки становить 25 доларів. Яку кількість кухлів пива і раків купує раціональний споживач у стані рівноваги. Задача 3 7 Фірма купує робочу силу на конкурентному ринку, де рівень заробітної плати 12,5 грн. Створений продукт продається на неконкурентному ринку. Дані про діяльність підприємства наведені в таблиці. Одиниці ресурсу Всього одиниць продукції Ціна створеного продукту 0 0 2,80 1 7 2,60 2 13 2,40 3 18 2,20 4 22 2,00 5 25 1,85 6 27 1,75 7 28 1,65 Зробіть необхідні розрахунки і побудуйте графіки попиту і пропозиції праці. Визначить оптимальну чисельність зайнятих. Задача 4. 10 Коефіцієнт перехресної еластичності попиту на свинину по відношенню ціни курчат ЕXY=0.49. Припустимо, відбулося 5% зниження ціни курчат. Розрахуйте процентну зміну обсягу попиту на свинину. Список використаних джерел 11

Етапи роботи над історичним твором

Зміст 2 Вступ 3 Теоретична частина 5 Історичний твір та історичний образ-персонаж 5 Практична частина. Твір Пантелеймона Куліша “Чорна Рада”. 9 План-конспект уроку №1 9 План-конспект уроку №2 16 План-конспект уроку №3 27 Висновки 31 Список використаної літератури 32

Джеймс Олдрідж останній дюйм твір-роздум на тему їм обом потрібен час

Тема: Джеймс Олдрідж останній дюйм твір-роздум на тему їм обом потрібен час Предмет: зарубіжна література