институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

переказ з укр мови за 10 клас Микола Гулак у літку 1899

Предмет: Контрольная
Вид работы: Контрольная

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Банківський переказ

Вступ 3 1. Сутність банківського переказу 4 2. Використання банківських переказів 9 3. Банківський міжнародний переказ 13 Висновки 18 Список використаної літератури 20

Микола Хвильовий

Назва роботи Микола Хвильовий Розділ Література Вид роботи Матеріал Кількість сторінок 13 Ціна 0 Зміст Без змісту

Історія розвиток та культура німецької мови

ЗМІСТ Вступ 3 1. Германські мови –загальні відомості 4 2. Фонетичний та граматичний устрій німецької мови 10 3. Періодизація історії німецької мови 12 4. Діалекти та національні варіанти німецької мови 14 Висновок 18 Список використаних джерел 19

Поетика сну в прозі М. Хвильового

Література 1. Жулинський М. Микола Хвильовий // Із забуття – в безсмертя. – К., 1990. 2. Історія української літератури ХХ ст.: Книга перша. – К., 1993. 3. Кислий Ф. Микола Хвильовий // Нові імена в програмі української літератури. – К., 1993. 4. Хвильовий М. Новели, оповідання. – К., 1992.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ. УКРАЇНСЬКА МОВА У ХХ СТОЛІТТІ

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ МОВИ 4 1.1. Мова як система. Суспільний характер мови 4 1.2. Функції мови у сучасному суспільстві. 5 1.3.Державотворча функція мови 6 РОЗДІЛ ІІ. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ 8 2.1. Проблема державних мов в історичному екскурсі 8 2.2. Розвиток української мови як державної: проблеми і перспективи 9 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

Шотландський варіант сучасної англійської мови

Зміст Вступ 3 Розділ І. Історико-географічний опис шотландського варіанту англійської мови 5 1.1 Короткі географічні дані 5 1.2 Історія розвитку шотландського варіанту англійської мови 7 Розділ ІІ. Особливості шотландської англійської мови 11 2.1 Граматична система шотландської англійської мови 11 2.2 Особливості фонетичної системи шотландської англійської мови 18 2.3 Лексика шотландської англійської мови 22 Розділ ІІІ. Сучасний стан шотландського варіанту англійської мови 25 Висновки 28 Список використаних джерел 30

Флективний спосіб словотворення в українській мові

ЗМІСТ стр. Вступ……………………………………………………………………3-6 Розділ 1.Словотвір. Загальні відомості. Флективний спосіб словотворення………………………………………………………….7-25 1.1.Загальна характеристика флективного способу словотворення..7-11 1.2. Погляди вчених на флективний спосіб словотворення……….. 11-25 Розділ 2. Флективний спосіб словотворення на матеріалі роману І.Нечуй- Левицького „Микола Джеря”……………………………26-41 2.1. Модифікаційні флексії……………………………………27-31 2.2. Флексії з мутаційною функцією……………………….. 32-33 2.3. Флексії з транспозиційною функцією………………….34-41 Розділ 3. Клас синкретичних флексій…………………………….42-46 Висновки……………………………………………………………47-50 Список використаної літератури………………………………….51-54

Походження та формування української мови

П л а н Вступ 1. Початок формування української мови 2. Давність мови 3. Зв’язок української та російської мови 4. Сучасні гіпотези про походження української мови Висновки Список використаної літератури

Державний статус мови

Зміст Вступ 3 1. Державний статус мови 4 2. Закон про українську мову 6 3. Питання мови з Конституції України 7 4. Структура та функції мови 9 Висновки 13 Список використаної літератури 15

Державний статус мови

Зміст Вступ 3 1. Державний статус мови 4 2. Закон про українську мову 6 3. Питання мови з Конституції України 7 4. Структура та функції мови 9 Висновки 13 Список використаної літератури 15

Презентація PowerPoint з курсу "Я і Україна" Технологія організації спільного навчання учнів і вчителя

Найпоширенiшi нестандартнi уроки Урок-інтелектуальна розвага Урок-екскурсія Урок-подорож Урок-гра Приклади ігор для використання на уроках курсу “Я і Україна” 2 клас Ігрові технології навчання Приклади використання опорних схем на уроках Опорні схеми до уроку з курсу “Я і Україна” 3 клас: Розмноження квіткових Опорні схеми до уроку з курсу “Я і Україна” 3 клас: Тіла. Речовини. Молекули Опорні схеми до уроку з курсу “Я і Україна” 3 клас Будова рослин. Рослини живі організми. 34 слайди - презентація Microsoft PowerPoint

Особливості опанування іноземної мови в початковій школі

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі 5 1.1. Особливості навчання іноземної мови у початковій школі 5 1.2. Цілі та зміст навчання іноземної мови на початковому ступені 13 1.3. Розвиток індивідуальності молодшого школяра засобами іноземної мови 16 Розділ 2. Особливості опанування іноземної мови в початковій школі 21 2.1. Цілі опанування іноземної мови в початковій школі 21 2.2. Вивчення англійської мови через гру 24 2.3. Варіанти декількох розробок уроків іноземної мови в початковій школі 26 Висновки 32 Резюме 34 Список використаної літератури 35

Формування української національної мови

План Вступ 3 1. Формування української національної мови 3 2. Статус української мови як державної в світі. 8 3. Закони про мови в Україні. 9 Висновок 12 Література 13

Формування української національної мови

План Вступ 3 1. Формування української національної мови 3 2. Статус української мови як державної в світі. 8 3. Закони про мови в Україні. 9 Висновок 12 Література 13

Походження української мови

Зміст Вступ 2 1. Походження назви “Україна” 3 2. Походження української мови 6 3. Місце української мови серед слов’янських мов 7 4. Закон про мови в УРСР 7 5. Літературна мова - нормалізована і легітимізована загальноукраїнська мова 8 Висновки 9 Використана література 10