институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Соціологічне дослідження на тему Політичні орієнтації львівського студентства

Предмет: cjwsjkjusz
Вид работы: контрольна робота

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Соціологічне дослідження на тему: Мотиви ті цінності підприємницької діяльності в Україні

ЗМІСТ Актуальність теми 3 Предмет дослідження (чому саме ця тема); 4 Об'єкт дослідження (категорія опитуваних людей) 6 Мета дослідження (думка, рейтинг); 6 Задача дослідження (добре чи погано); 6 Вибірка; 6 Який метод опитування. 6 Анкета 6 Гіпотеза 9 Література 10

Соціологія. Відповіді на питання

1. Соціалізація. Основні групи факторів суспільного життя. 3 2. Структура та основні елементи програми соціологічного дослідження. 6 3. Соціологічне дослідження на тему: „Алкоголізм і наркоманія в житті студентів”. 9 Література 17

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ВСТУП 3 1. Структура валового продукту Львівського регіону 4 2. Структура промисловості Львівського регіону 6 3. Сирьєва база регіону 10 4. Головні промислові підприємства 15 5. Клімат та характеристика земель сільхозпризначення 16 6. Інфраструктура Львівського регіону 20 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27 ДОДАТКИ 28

Соціологія. Відповіді на питання плюс практичне дослідження

1. Поняття „культури” та її роль в соціології. Елементи (складові частини культури). 3 2. Методологічний етап програмування, основні елементи 7 3. Соціологічне дослідження на тему: „Алкоголізм і наркоманія в житті студентів”. 10 Література 18

Соціологічне дослідження вільного часу студентів

Соціологічне дослідження вільного часу студентів Анкета соціологічного дослідження Висновки

Контрольна робота з предмету соціологія

Зміст Поняття культури та її роль в соціології. Елементи культури. 3 Форми культури 7 Методологічний етап програмування, основні елементи. 8 Політичні орієнтації молоді (в цьому питання описано про всі партії України до яких партій більш прихильна молодь) 11 Список літератури Список використаної літератури. 1.Алисова Л. Н., Голенкова 3. Т. и др. Политическая социология. –М.,2000.–460с. 2.Соціологія: підручник для вузів За ред.С.О.Макеева.–К.,1999.–344с. 3.Соціологічне дослідження серед студентської молоді у 5-ти містах України, проведені ГО „Молодіжна альтернатива”. від 13.10.2004. 4.Методология и методы социологических исследований. М., 1996.– 340с. 5.В.Н. Минина. Методы социального программирования.–СПб., 2001.–60с. 6.Шаповал М. Соціологія українського відродження. – К., 1994.–220с.

Соціологічне дослідження педагогічних умов удосконалення управління розвитком школи

План Вступ 3 1. Соціологічне дослідження педагогічних умов удосконалення управління розвитком школи 5 2. Організація процесу планування розвитку школи 19 Висновки 42 Список використаної літератури 43 Додаток 44

Соціологічне дослідження педагогічних умов удосконалення управління розвитком школи

План Вступ 3 1. Соціологічне дослідження педагогічних умов удосконалення управління розвитком школи 5 2. Організація процесу планування розвитку школи 19 Висновки 42 Список використаної літератури 43 Додаток 44

Соціологічне дослідження алкоголизму серед населення України

Вступ 3 1. Постановка проблеми 3 2. Визначення методів дослідження 7 3. Результати дослідження 8

Програма та методика конкретного соціологічного дослідження

Вступ 3 1. Методологія конкретного соціологічного дослідження 4 2. Соціологічне дослідження на тему “Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві” 9 2.1. Актуальність теми. 9 2.2. Мета і завдання дослідження. 12 3. Програма дослідження 13 3.1. Гендерна нерівність у сучасному суспільстві: теоретичні засади аналізу 13 3.2. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному суспільстві: методологія соціологічного аналізу 15 3.3. Соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві 18 Висновки 23 Література 27

Соціологічне дослідження та статистична обробка і аналіз емпіричної інформації

Зміст 1. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види . 3 2. Статистична обробка і аналіз емпіричної інформації 13 Використана література. 16 Використана література. 1. Економічна соціологія: Назч. посібник В. М. Ворона, В. Є. Пилипен-ко та ін. — К.: Ін-т соціології НАН України. 1997. 2. Как провести социологическое исследование. — М.: Политиздат, 1990. Капитонов 3. А. Социология XX века: История й технологии. — Рос-тов-на- 3. Кравченко А. Й. Социология: Учеб. для вузов. — М.: Логос, Екате-ринбург: Деловая книга, 2000. 4. Осадчая Г. Й. Социология социальной сферы: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МГСУ Союз, 1999.

політичні вчення стародавнього світу

Вступ 3 1. Загальні відомості про політичні вчення стародавнього світу 4 2. Політичні доктрини в Китаї. Конфуціанство. 6 3. Політичні вчення в Стародавній Греції 7 4. Політичні вчення аристократії. Платон і Аристотель 9 5. Політичні вчення в Стародавньому Римі 14 Висновок 17 Список використаної літератури 18

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота

Вступ 3 1. Сутність професійної орієнтації та її елементів 4 2. Професійна орієнтація як система 6 3. Головні елементи та об’єкти професійної орієнтації 10 4. Завдання і функції системи професійної орієнтації 12 Висновки 18 Список використаної літератури 19

Соціологічне дослідження: Ставлення молоді до шлюбу

1. Визначення проблемної ситуації 3 2. Об'єкт і предмет дослідження 6 Об'єктом нашого дослідження є студентська молодь. Велика кількість молоді відноситься до шлюбу абсолютно не серйозно, внаслідок чого це приводить до частих розлучень. 3. Мета і завдання дослідження 6 4. Попередній аналіз об'єкту дослідження 6 4.1 Логічний аналіз основних понять 6 4.2 Гіпотези дослідження 7 Основна гіпотеза - Студенти легковажно відносяться до шлюбу. 5. Організаційно - методичний розділ. 8 5.1 Визначення вибіркової сукупності 8 загальне число респондентів складе 60 чоловік 5.2. Робочий план дослідження 8 5.3 Анкета дослідження 8 Висновок 13