институт.com.ua - национальный студенческий портал Украины
  • ТОП-объявления
  • Работа для студентов
Система объявлений институт.com.ua поможет Вам найти или разместить объявления для студентов, связанные с образованием в Украине и зарубежом, трудоустройством для студентов, репетиторством. Также Вы можете разместить информацию об услугах в сфере образования.

Вакансии от ведущего новостного сервера Новости Мира

Мы рады пригласить к сотрудничеству целеустремлённых и образованных молодых людей. Если вы всегда в курсе событий в мире и не только, если вы отлично владеете языком, как инструментом выражения своих мыслей, если вам есть чем поделиться с окружающими вас людьми и миром мы рады предложить вам свои страницы для размещения ваших новостных и аналитических материалов.

Мы не ограничим ваc в средствах выражения, при условии что они не выйдут за пределы действующего законодательства. Мы не станем навязывать вам своё мнение и вмешиваться в творческий процесс. От вас требуется отличное знание грамматики и написание текстов без грамматических и пунктуационных ошибок. Так же обязательным требованием является понимание сути предмета или проблемы о которой пишете.

Если вы чувствуете в себе силы и желание творить, мы будем рады видеть ваши материалы на страницах сайта novostimira.com.ua

Гарантируем достойный и адекватный уровень оплаты ваших трудов.

Заполнить анкету можно здесь

Главная| Новости| Образование в Украине| Конференции, семинары| Работа для студентов| Рефераты| Контакты

Не доля керує людиною а людина долею

Предмет: українська мова
Вид работы: реферат

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Психологічні проблеми комп’ютерізації навчання

Вступ 1. Позитивні та негативні впливи інформаційних технологій на суб'єкти навчання 2. Психологічні феномени, пов'язані з освоєнням людиною НІТ 3. Персоніфікація у діалозі "людина - комп'ютер" Література

Як порозумітися з людиною Останній дюйм

Тема: Як порозумітися з людиною Останній дюйм Предмет: Зарубежная литература Вид: контрольная

Людина як елемент життєдіяльності середовища

1. Людина як біологічний та соціальний суб’єкт 3 2. Діяльність людини 4 Література 7

Концептуальні моделі у процесі управління СЛМ

Вступ 3 1. Моделі систем «людина—машина» та місце в них людини 4 2. Розподіл функцій і взаємодія людини і машини 9 3. Структура діяльності в моделі системи „людина-машина” 12 4. Ергономічна оцінка експлуатованих систем “людина-машина” 14 Висновок 16 Список використаної літератури 17

Сучасна НТР і екологія

Вступ 3 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ "НТР" І "ЕКОЛОГІЯ" 4 2. ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЕКОЛОГІЮ 8 3. ЛЮДСТВО НА ШЛЯХУ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 12 Висновки 16 Література 17 Вступ Поняття "НТР" і "екологія", що винесені в заголовок цієї роботи, за своєю суттю та змістом, не можуть існувати самі по собі, тобто окремо від третього елемента – людини. Саме людина є єдиною рушійною силою науково-технічної революції, саме людина є головною причиною того, що останнім часом порушилась і продовжує порушуватися екологія планети. В даній роботі вплив НТР на екологію буде розглянутий як раз з точки зору діяльності людини, яка створила такі умови проживання в нашому загальному домі – планеті Земля – що останнім часом все частіше підіймаються голоси проти подальшого науково-технічного розвитку людства. Проблеми, які виникли під час глобального використання людьми досягнень науки і техніки, примушують нас замислиться над подальшою долею населення Землі. Висновки Людство дійшло розуміння, що подальший розвиток технічного прогресу неможливий без оцінки впливу нових технологій на екологічну ситуацію. Нові зв'язки, створювані людиною, повинні бути замкнуті, щоб забезпечити незмінність тих основних параметрів системи планети Земля, які впливають на її екологічну стабільність. Природа, яка ще не зазнала руйнівного впливу цивілізації, повинна залишатися резервом, який з часом, коли велика частина земної кулі служитиме промисловим, естетичним і науковим цілям, стане набувати все більше значення еталона, критерію, зокрема естетичного, а надалі можлива поява і інших невідомих нині значень цих зон. Тому необхідний раціональний, науково обґрунтований підхід до практики розширення областей чистої природи, заповідників, тим більше, що у міру розвитку науково-технічної революції обсяг негативних впливів на природні естетично цінні об'єкти збільшується настільки, що діяльність людей, яка спрямована на компенсацію збитку, що завдається, часом не справляється з своїми задачами. Необхідна нова, науково обґрунтована стратегія і планомірна організація у взаємодіях суспільства з природним середовищем, що стане новим етапом природокористування.

Психологічні аспекти управління людиною організацією

Зміст Вступ 3 Психологічні аспекти управління людиною організацією 4 Висновки 10 Використана література 11

Психологічні аспекти управління людиною організацією

Зміст Вступ 3 Психологічні аспекти управління людиною організацією 4 Висновки 10 Використана література 11

МЕТОДОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОГО ПІЗНАННЯ

ВСТУП 2 1. МЕТОДОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОГО ПІЗНАННЯ 2 2. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЛЮДИНОЮ СВІТУ 3 3. ІСТИНА – МЕТА ПІЗНАННЯ ЛЮДИНОЮ СВІТУ 4 ВИСНОВОК 5 ЛІТЕРАТУРА 6

Менеджмент у соціальній сфері

ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ «ЛЮДИНА – ЛЮДИНА» 4 2. МІЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ В ГРУПІ 8 3. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 18

Державний герб України: походження і історична доля

Державний герб України: походження і історична доля 3 Висновки 8 Список літератури 9

Правові засади відповідальності держави перед людиною і суспільством за діяльність

ПЛАН ВСТУП.................................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ І СУСПІЛЬСТВОМ..............................................7 1.1 Відповідальність держави за свою діяльність як принцип правової держави............................................................................................................7 1.2 Становлення ідеї відповідальності держави перед людиною і суспільством.................................................................................................14 1.3 Види відповідальності держави за свою діяльність.................................17 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЗИТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ...................................................................................................21 2.1 Поняття та сутність позитивної відповідальності держави......................21 2.2 Політична відповідальність.........................................................................24 2.3 Моральна та етична відповідальність.........................................................39 РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ...................................................................................................46 3.1 Суть, принципи, види та підстави юридичної відповідальності держави перед людиною і суспільством...................................................................46 3.2 Кримінальна відповідальність держави....................................................52 3.3 Цивільно-правова відповідальність держави............................................58 3.4 Конституційна відповідальність………………………………………....62 3.5 Адміністративна та дисциплінарна відповідальність..............................65 3.3 Українська держава як суб’єкт міжнародно-правової відповідальності76 РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ.............................................................................88 ВИСНОВКИ....................................................................................................................102 ДОДАТКИ.......................................................................................................................106 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................108

"КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ"

План Вступ 3 1. Поняття культури 3 1.1. Сучасне розуміння категорії "культура" 3 1.3. Природа і культура 6 2. Людина як продукт культурної еволюції і культура як продукт еволюції людини 7 2.1. Людина як продукт культурної еволюції 9 2.2. Людина як творець культури 14 Висновок 16 Список використаної літератури 16

Професійна придатність у медицині

Вступ 3 1. Особливості медичної професії як професії типу «людина-людина» 4 2. Професійні якості, необхідні медичному працівнику 5 3. Професіограма медсестри 8 Висновок 11 Література 12

Людина в системі Людина - середовище

1. Середовище життєдіяльності людини 3 2. Здоров'я людей як медико-біологічна категорія 6 3. Біологічні ритми та їх вплив на рівень індивідуального ризику 8 Список використаної літератури 10