институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Інформатика контрольна

Предмет:
Вид работы:

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Інформація, інформатика. Одиниці вимірювання інформації

Зміст 1. Інформація, інформатика. Одиниці вимірювання інформації. 3 2. Поняття про системи числення. Двійкові числа. Дії з двійковими числами. Виконання дій у двійковій системі числення: а) 1000+1100; б) 11001-101 в) 111-10 8 3. Операційна система МS-DOS. Перегляд і друкування вмісту файлів. 10 4. Текствоий редактор Word для Windows. Введення та редагування тексту. Яке призначення мають поля в тексті? Як обновлюється поле? 16 Література 20

Інформація, інформатика. Одиниці вимірювання інформації

Зміст 1. Інформація, інформатика. Одиниці вимірювання інформації. 3 2. Поняття про системи числення. Двійкові числа. Дії з двійковими числами. Виконання дій у двійковій системі числення: а) 1000+1100; б) 11001-101 в) 111-10 8 3. Операційна система МS-DOS. Перегляд і друкування вмісту файлів. 10 4. Текствоий редактор Word для Windows. Введення та редагування тексту. Яке призначення мають поля в тексті? Як обновлюється поле? 16 Література 20

Контрольна робота інформатика

1. Сутність числового формату комірки, основні підтипи числових форматів. 3 2. Використання засобу Форма для корегування даних. 5 3. Обрамлення елементів таблиці лініями різної товщини, типу і кольору. Заливка обрамлених елементів. 6

ІНФОРМАТИКА

ІНФОРМАТИКА

Предмет: Інформатика. Вид: Контрольна робота

1.Створення запитів по параметрах 3 2.Звіт на основі запиту по параметрах 3 3.Покрашення вигляду звіта 4 4. Перехресний запит 5 5.Запити створення таблиць 5 6. Таблиця Кадри 6 7.Запити додавання 6 8.Запити видалення 7 9. Запит на зміни 7 Література 9

Контрольна робота інформатика

І. Швидкий пошук потрібної інформації засобами сортування даних. Вибірка лікарських препаратів з бази даних. 3 Завдання 3 Рішення 5 ІІ. Розрахунок комісійної винагороди 7 Завдання 7 Рішення 8 ІІІ. Візуалізація даних 9 Завдання 9 Рішення 10 IV. Розв’язання оптимізації задач в фармації 11 Завдання 11 Рішення 12 Список використаних джерел 14

Контрольна з інформаційних систем в соціальній роботі

1. Принципи імітаційного моделювання 3 2. Інформатика у світі та в Україні 6 Література 13 1. Вентцель Е.С. Исследование операций, Москва «Советское радио», 1972 г. 2. Соболь И.М. Метод Монте-Карло, Москва «Наука»,1985 г. 3. Экономико-математические методы и прикладные модели./ Под ред. Федосеева В.В. , Москва «Юнити» 2001 г. 4. Голобуцький А. Концепція розвитку ІТ в Україні. К.:НІСД, 2001

Інформатика

. Загальний вигляд команди DOS. Як визначити версію операційної системи

Контрольна робота інформатика

1 Значення системи windows і її основні функції. Назвіть основні властивості роботи в Windows 3 2. Як продивитися структуру даних ПК 4 3. Які методи переміщення та копіювання файлів ви знаєте. Назвіть ці методи 5 4.Як здійснити збереження створеного документа на дискету. Як захистити такий документ паролем 7 5. Поясніть як відбувається робота з таблицями в Word 9 6. Як редагуються встроєні об’єкти 11

Правова інформатика

Фінансове право 2 1. Порядок розгляду проекту Державного бюджету 2 2. Візміть для прикладу текст статті будь-якого фінансово-правового акту. Виділіть норму, яка в ній міститься і дайте її характеристику (вид, структура та ін.) 6 Правова інформатика 8 1. Дайте порівняльний аналіз функціональних можливостей ОС MS-DOS та операційної системи Windows-2000 8 3. Класифікація методів та прийомів інформаційно-економічного аналізу 9 4. Використовуючи текстовой процесор Word, підготувати скаргу-заяву в арбітражний суд України. 13 5. Методика аналізу науково-технічного рівня боротьби із злочинами в сфері економіки та виробництва 16 6. Використовуючи систему електронних таблиць Excel , підготувати "Договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ за некомерційним курсом" 23 Література 24

Предмет: інформатика та комп техніка. Вид роботи: Контрольна робота

1. Види економічної інформації. 2 2. Покоління ЕОМ. Елементна база, можливості використання. 5 3. Головне меню операційної системи Windows, його склад Із призначення окремих пунктів меню. 7 4. Основи форматування у середовищі прикладної програми Microsoft Word. процесора Microsoft Word. Графічне представлення даних. 9 5. Програмні засоби управління базами даних 14 Список використаної літератури 16 6. Задача. 17

Інформатика (Ексель, Аксес)

1. Захист загального доступу в екселі. 3 2. Типи звязку між таблицями. 4 3. Створення та використовування запитів. 5 Література 8

Інформатика

Електронні перекладачі 2 Пошук інформації в мережі Інтернет 7 Засоби аналізу даних. Створення сценарієв 15 Список використаної літератури 21

Інформатика

План 1. Кодування звукової інформації 3 2. Управління атрибутами файлів 4 3. Настройка властивостей вікон і папок Windows 98 5 4. Меню “Таблица” Word 97 7 Література 8

Інформатика

Обєктивність та субєктивність інформації. Повнота інформації 2 Зовнішні пристрої комп’ютера 9 Практичне завдання 13 Список використаної літератури 18