институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

доведіть або спростуйте свою думку Григорія Сковороди "Людина-коваль свого щастя"

Предмет: твір з української літератури у вигляді твору на ЗНО
Вид работы:

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Педагогічна діяльність Григорія Сковороди

Зміст Вступ………………………………………………………………….3 Розділ I. Бібліографічна справка, загальні відомості про діяча культури XVIII століття Григорія Сковороду……….............4 1.1. Бібліографічна справка Григорія Сковороди…………4 Розділ II. Педагогічна діяльність Григорія Сковороди……………12 2.1. Умови щасливого життя…………………………………12 2.2. Педагогічна діяльність Сковороди……………………..16 2.3. Сковорода та сучасність…………………………………20 Висновки……………………………………………………………..23 Використана література……………………………………………..25

Григорій Сковорода видатний діяч української культури

Зміст 1. Роль філософської творчості Григорія Сковороди в розвитку української культури 3 2. Естетична проблематика Григорія Сковороди 5 3. Філософія культури у творчості Григорія Сковороди 8 Список використаної літератури 12

Контрольна робота “Гуманістичні ідеї в творчості Г. С. Сковороди”

План 1.Вступ. 2.Життєвий шлях Григорія Савовича Сковороди. 3.Гуманізм в творчості Сковороди. 4.Філософська система Сковороди. 5.Висновок. 6.Література.

1. Філософія Г.Сковороди 2. Історичні форми матеріалізму

1. ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 2 1.1. Онтологічні погляди Г.Сковороди 3 1.2. Релігійний антропологізм Г.Сковороди 4 1.3. Відношення до Христа і релігії 5 1.4. Етика Г.Сковороди 6 Висновки 7 2. ІСТОРИЧНІ ФОРМИ МАТЕРІАЛІЗМУ 8 2.1. Натурфілософія античності 8 2.2. Матеріалізм епохи Відродження 9 2.3. Метафізичний (механістичний) матеріалізм XVII – XVIII ст.ст. 10 2.4. Французький матеріалізм XVIIІ ст. 13 2.5. Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха 14 2.6. Діалектичний матеріалізм 15 Висновки 16 Література 17

Коротка біографія, творча діяльність, внесок в риторику Сковороди

ВСТУП 3 1. Життєвий шлях Григорія Сковороди 4 2. Творча діяльність. система поглядів, які розкривав Г.С.Сковорода у своїх творах 5 3. Внесок Г.Сковороди в риторику 7 ВИСНОВКИ 12 БІБЛІОГРАФІЯ 14

Щастя як категорія моральної свідомості

Вступ 3 1. Фактори щастя 4 2. Сенс життя і щастя. Історичне ставлення проблеми щастя 5 3. Формула щастя 7 Висновки 12 Список використаної літератури 13

Порада Григорія Сковороди

Порада Григорія Сковороди

Контрольна з історії

I. Оцінюється за 50-бальною системою. Доведіть або спростуйте думку щодо етнічної єдності українців, росіян і білорусів. II. Оцінюється за 30-бальною системою. Визначте вірну відповідь: 1. Причинами індустріалізації були: 2. Метою індустріалізації стали: 3. Чи був зв'язок форсованої індустріалізації і насильницької колективізації? III. Оцінюється за 20-бальною системою. Розкрийте зміст поняття ОУН". Організа́ція Украї́нських Націоналі́стів (ОУН) - український політичний рух, що ставив собі за мету встановлення незалежної Української держави будь якими методами.

Українська та зарубіжна культура

1. Охарактеризуйте сутність “каролінгського” і “оттонова” відродження 3 2. Які основні положення педагогічної етики Григорія Сковороди? 6 Література 9

Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди, їх сучасне значення

Зміст Вступ 3 1. Педагогічні погляди Г.Сковороди 4 2. Соціально-педагогічні вчення Г. Сковороди 6 3. Педагогічна спадщина Г.Сковороди 10 Висновки 13 Література 14

Розвиток комунікативних умінь учнів через вміння аргументувати і відстоювати свою думку та здатність до діалогу

Розвиток комунікативних умінь учнів через вміння аргументувати і відстоювати свою думку та здатність до діалогу За допомогою іноземної мови людина прилучається до світової культурної спадщини, до сучасних процесів духовного розвитку іншої нації. Актуальним сьогодні є питання оволодіння найменшими громадянами України літературними нормами не лише державної української мови, але й найпоширеніших мов світу, до яких зокрема відноситься англійська. Успішне розв'язання цієї проблеми багато в чому залежить від мовленнєвої куль¬тури вчителів іноземних мов шкільних закладів.

Григорій Сковорода – філософ, мандрівник (філософія туризму)

Вступ 3 1. Особливості філософії Г. Сковороди 3 2. Ставлення Г. Сковороди до багатства та розкоші 5 3. Національне питання у творчості Г. Сковороди 6 Висновок 8 Література 9

ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

1. Життя і творчість 2. Проблема світового зла й мета філософії 3. Наука про Бога, або Вічну натуру 4. Вчення про самопізнання людини та переображення її «серця» 5. Біблійна екзегетика та символізм 6. Етичні погляди 7. Григорій Сковорода й Просвітництво

Розвиток християнської філософії в Україні

1. Релігійна філософія князівської доби 3 2. Релігія в філософській системі Григорія Сковороди 7 3. Нова та новітня релігійна система в Україні 11 Список використаної літератури 13