институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Як би я себе повів зустрівшись з янголом

Предмет: контрольная
Вид работы: сочинение
План работыочень срочно нужно это сочинение,можно немного,главное хоть что то

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Причины неуверенности в себе

Содержание Введение…………………………………………………………………………...3 1. Причины неуверенности в себе………………………………………………..4 2. Как развить уверенность в себе……………………………………………….4 3. Психологические рекомендации для развития уверенности в себе………...6 4. 7 шагов к уверенности в себе………………………………………………….8 5. Несколько советов в развитии уверенности………………………………...10 6. Как развить руководителю уверенность в себе……………………………..11 Заключение……………………………………………………………………….17 Список использованных источников…………………………………………...20

Причины неуверенности в себе

Содержание Введение…………………………………………………………………………...3 1. Причины неуверенности в себе………………………………………………..4 2. Как развить уверенность в себе……………………………………………….4 3. Психологические рекомендации для развития уверенности в себе………...6 4. 7 шагов к уверенности в себе………………………………………………….8 5. Несколько советов в развитии уверенности………………………………...10 6. Как развить руководителю уверенность в себе……………………………..11 Заключение……………………………………………………………………….17 Список использованных источников…………………………………………...20

Самосознание личности

1. Представление о себе. Личностная рефлексия 2 2. Эмоционально-ценностное отношение к себе 6 3. Самооценка и уровень притязаний. «Я-концепция» личности и ее структура 10 4. Проблема «локуса контроля». Развитие самосознания в онтогенезе 19 5. Патологические изменения самосознания 23 6. Деперсонализация 27 ЛИТЕРАТУРА 31

Особливості усвідомлення самого себе, як суб’єкта навчальної діяльності в підлітковому віці

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти процесу усвідомлення самого себе як суб’єкта навчальної діяльності у підлітковому віці 5 1.1. Загальна характеристика підліткового віку 5 1.2. Особистість як суб'єкт самотворення 9 Розділ ІІ. Дослідно-експериментальна робота з виявлення особливостей усвідомлення самого себе як суб’єкта навчальної діяльності у підлітковому віці 16 2.1. Методика проведення дослідження 16 2.2. Аналіз результатів дослідження 23 2.3. Методичні рекомендації 29 Висновки 34 Список використаних джерел 36 Додатки 38

Що цікавого для себе я знайшла в роботах філософа Гіпократа?

Що цікавого для себе я знайшла в роботах філософа Гіппократа ?. 2 Список використаних джерел…………………………………………7

Виникнення етикету

Література 1. Аасамаа І. Як себе поводити. - К.: Молодь, 1974. - 192 с. 2. Артеїиова Л.Ф. Моральне виховання дошкільників. - К.: Радянська школа, 1974. 3. Бушелева Б.В. Поговорим о воспитании. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с. 4. За ред. Войтка В.І. Психологічний словник. - К.: Вища школа, 1982. - 216 с. 5. Газета "Метро". Питання етикету. - К.: №50(57), 1998. 6. Дорохов А.А. Як себе поводити. -Мінськ: Народна освіта, 1979. -112с.

Що цікавого для себе я знайшла в роботах філософа Карла Маркса?

1. Що цікавого для себе я знайшла в роботах філософа К.Маркса? 3 ВИСНОВОК 7 Список використаних джерел 8

Маркетинг

1. Значення та процес маркетингових досліджень - 3 - 2. Стратегія розроблення нових товарів - 8 - 3. Практична частина - 15 - 1. Концепція маркетингу - 16 - 2. Маркетингове середовище. Сильні та слабкі сторони компанії - 17 - 3. Дерево цілей ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» - 26 - 4. Асортимент та господарський портфель ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» - 27 - 5. Канали розподілу та методи просування продукції «Компанії» - 29 - 6. Можливі варіанти розвитку товарів та ринків «Компанії» - 30 - Список використаної літератури - 33 -

Маркетинг

1. Загальна інформація про ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» - 3 - 1.1. Стан ринку пива - 4 - 1.2. Асортимент продукцї ТОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» - 7 - 2. Аналіз пива «Platinum» від Першої приватної броварні. - 10 - 3. Цільовий ринок пива «Platinum» - 12 - 4. Рекомендації по товарній та ціновій політиці - 14 - 5. Канали розподілу та методи просування продукції «Компанії» - 17 - 6. Можливі варіанти розвитку товарів та ринків «Компанії» - 21 - Список використаної літератури - 23 -

Своєрідність поезії Лермонтова

Своєрідність поезії Лермонтова (Що я відкрила для себе в поезії Лермонтова) (Що я відкрив для себе в поезії Лермонтова)

Вчення і доля Сократа

Вступ 1. Етапи формування грецької античної філософії 2. Мудрець, що не вважав себе мудрим 3. “Сократівський” методВисновок

Контрольна робота з психології особистості Варіант 2

1. Методологічні принципи психології особистості 3 2. Спосіб життя як сукупність типових для суспільства, групи або індивіда характеристик життя. «Соціальна ситуація розвитку». 7 3. Причини виникнення статевого диморфізму і його адаптивна функція в історико-волюційному процесі. 9 4. Феномени, механізми й напрями соціалізації. 11 5. Соціальна роль як фіксована в культурі форма передачі суспільно-історичного досвіду й індивідуальної поведінки особистості. 15 6. Життєва перспектива як сукупність обставин й умов життя, які створюють умови для оптимального життєвого прогресу. 17 7. Переживання людиною себе як суверенного джерела активності, здатного в певних межах здійснювати зміни навколишнього світу й себе як основна характеристика суб'єкта. 18 8. Психологічні функції. Мислення. Почуття. Відчуття. Інтуїція. 22 9. Стабільність та змінність у розвитку особистості. 29 Список використаної літератури 34

Релігія

План 1. Гуманісти ХV-ХVI ст. про цінність людського життя. Людина як творець самого себе 3 2. Критика релігійного світогляду, антиклерикалізм 8 3. Вільнодумство у мистецтві і літературі Відродження 11 Література 17

Аналіз сприйняття себе і своєї хвороби у пацієнтів, що проходять лікування із приводу бронхіальної астми

Вступ 3 1. Бронхіальна астма як психосоматичне 6 захворювання у світлі різних підходів: 6 теоретичний аналіз 6 1.1.Проблема психосоматичних розладів у психології 6 1. 2. Поняття про внутрішню картину хвороби 11 1.3.Бронхіальна астма як психосоматичне захворювання 17 1.4.Астма у світлі психоаналізу 19 1.5.Астма, як захисний механізм 20 1.6.Бронхіальна астма й емоції 24 1.7.Особливості особистості астматиків 25 1.8.Психічні розлади при бронхіальній астмі 26 2. Емпіричне дослідження відношення хворих бронхіальною астмою до себе й до свого захворювання 29 2.1.Методи й методики дослідження 29 2.2.Характеристика вибірки випробуваних 34 2.3.Результати і їх інтерпретація 35 ВИСНОВКИ 54 Список використаних джерел 56 Додатки 58-70 Ціль роботи – вивчення психологічних особливостей хворих бронхіаль-ною астмою, зокрема сприйняття й оцінювання себе в контексті хвороби. Об'єкт дослідження – психологічні особливості хворих бронхіальною астмою. Предмет дослідження – особливості внутрішньої картини хвороби (ВКХ) і самооцінки хворих бронхіальною астмою. Завдання дослідження: 1) вивчити внутрішню картину хвороби у хворих бронхіальною астмою; 2) вивчити особливості самооцінки в даного контингенту хворих; 3) провести клінічне інтерв'ю серед хворих на бронхіальну астму; 4) зіставити отримані результати з даними, описаними в наукових джерелах. Дослідження проводилося на базі пульмонологічного відділення клініч-ної лікарні протягом вересня 2006 р. Теоретичний огляд літературних джерел і наукових даних поданий у першому розділі. Хід проведення дослідницької частини роботи й аналіз отри-маних результатів відображені у другій частині

Самосприйняття та особливості його формування

Вступ 3 1. Сутність поняття «самосприйняття» 5 2. Розвиток та формування самосприйняття 7 3. Роль самооцінки підлітка в самосприйнятті самого себе 10 Висновки 14 Список використаної літератури: 15