институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Стаття на морально етичну тему заняття для души

Предмет: Мова
Вид работы: Стаття Контрольная работа

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Наша спадковість – совість (твір на морально-етичну тему)

Наша спадковість – совість (твір на морально-етичну тему)

Методика викладання дисципліни з управління трудовими ресурсами

Вступ 3 1. Короткий зміст лекції на тему «Управління кадровим складом як основа конкурентоспроможності підприємства» 4 1.1. Стратегія управління кадровим складом підприємства 4 1.2. Кадрова політика як складова загальної політики підприємства "Назва" 6 1.3. Система роботи з персоналом 7 1.4. Методи оцінки персоналу 9 1.5. Процес вибору кадрової стратегії 12 1.6. Парадигма якості праці 13 2. Семінарське заняття на тему «Оцінка робочих показників» 16 2.1. План заняття 16 2.1.1. Поняття критеріїв оцінки робочих показників 16 2.1.2. Вибір шкали оцінок 16 2.1.3. Заповнення оцінкових форм 16 3. Самоаналіз результатів семінару 23 Висновки 25 Список використаної літератури 28

Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів

Вступ. 2 Розділ І. Соціально-педагогічні умови морально-естетичного виховання старшокласників засобами мистецтва. 5 1.1. Історико-теоретичні аспекти проблеми морально-естетичного розвитку особистості. 5 1.2. Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників. 11 1.3. Художньо-педагогічне спілкування як основа морально-естетичного виховання 25 Розділ 2. Практичне використання світової художньої культури як засобу морально-естетичного виховання молоді. 38 2.1.Аналіз сучасного стану морально-естетичного виховання старшокласників 38 2.2. Формування морально-естетичних якостей учнів на уроках англійської літератури в 10 класі. 46 Висновки. 61 Список використаної літератури. 64

Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів

Вступ. 2 Розділ І. Соціально-педагогічні умови морально-естетичного виховання старшокласників засобами мистецтва. 5 1.1. Історико-теоретичні аспекти проблеми морально-естетичного розвитку особистості. 5 1.2. Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників. 11 1.3. Художньо-педагогічне спілкування як основа морально-естетичного виховання 25 Розділ 2. Практичне використання світової художньої культури як засобу морально-естетичного виховання молоді. 38 2.1.Аналіз сучасного стану морально-естетичного виховання старшокласників 38 2.2. Формування морально-естетичних якостей учнів на уроках англійської літератури в 10 класі. 46 Висновки. 61 Список використаної літератури. 64

Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів

Вступ. 2 Розділ І. Соціально-педагогічні умови морально-естетичного виховання старшокласників засобами мистецтва. 5 1.1. Історико-теоретичні аспекти проблеми морально-естетичного розвитку особистості. 5 1.2. Виховні можливості мистецтва у морально-естетичному розвитку старшокласників. 11 1.3. Художньо-педагогічне спілкування як основа морально-естетичного виховання 25 Розділ 2. Практичне використання світової художньої культури як засобу морально-естетичного виховання молоді. 38 2.1.Аналіз сучасного стану морально-естетичного виховання старшокласників 38 2.2. Формування морально-естетичних якостей учнів на уроках англійської літератури в 10 класі. 46 Висновки. 61 Список використаної літератури. 64

Принципи і структура тренування в гімнастиці

Зміст Вступ ….......................................................................................................................3 Розділ 1. Принципи і структура тренування в гімнастиці ..............................5 1.1. Основні принципи тренування ......................................................................5 1.2. Структура тренувального процесу в гімнастиці .........................................12 Розділ 2. Тренувальні заняття гімнастів ...........................................................19 2.1. Структура занять спортивною гімнастикою ...............................................19 2.2. Типи занять спортивною гімнастикою та с особливості проведення........24 2.2.1. Навчальне заняття та його специфіка ................................................24 2.2.2. Тренувальне заняття ..............................................................................27 2.2.3. Модельне заняття ..................................................................................28 2.2.4. Контрольне заняття ..............................................................................29 2.2.5. Заняття з загальної фізичної підготовки .............................................31 2.2.6. Заняття зі спеціальної фізичної підготовки ........................................33 2.2.7. Розминокове та відновлювальне заняття ............................................34 Висновки ..................................................................................................................36 Список літератури .................................................................................................37

Принципи і структура тренування в гімнастиці

Зміст Вступ ….......................................................................................................................3 Розділ 1. Принципи і структура тренування в гімнастиці ..............................5 1.1. Основні принципи тренування ......................................................................5 1.2. Структура тренувального процесу в гімнастиці .........................................12 Розділ 2. Тренувальні заняття гімнастів ...........................................................19 2.1. Структура занять спортивною гімнастикою ...............................................19 2.2. Типи занять спортивною гімнастикою та с особливості проведення........24 2.2.1. Навчальне заняття та його специфіка ................................................24 2.2.2. Тренувальне заняття ..............................................................................27 2.2.3. Модельне заняття ..................................................................................28 2.2.4. Контрольне заняття ..............................................................................29 2.2.5. Заняття з загальної фізичної підготовки .............................................31 2.2.6. Заняття зі спеціальної фізичної підготовки ........................................33 2.2.7. Розминокове та відновлювальне заняття ............................................34 Висновки ..................................................................................................................36 Список літератури .................................................................................................37

Лекція та практичне заняття на тему: Теорії психічного розвитку особистості

І. ЛЕКЦІЯ 2 І.1. Історія розвитку уявлень про особистість 2 І.2. Структура особистості 2 І.3. Розвиток особистості 3 І.4. Індивідуальні властивості особистості 5 І.5. Теорії особистості 6 ІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ (МЕТОДИКА Г.АЙЗЕНКА) 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17 ДОДАТОК 1 18

Лукреций Кар о природе духа и души

План Введение 3 1.Лукреций Кар о природе духа и души 6 2. Марк Туллий Цицерон и его "душа" 11 3. Сенека о душе человеческой 17 Вывод 21 Список использованной литературы 22

К/р по истории психологических учений

План Часть I. 3 1. Осуществите реферативное исследование на одну из тем: Происхождение богов и мироздания в произведениях Гомера. 3 2. Выполните серию тестовых заданий: 7 Часть II. 8 Реферативное исследование на тему: «Платон: идея бессмертия души» 8 Литература 13

К/р по истории психологических учений

План Часть I. 3 1. Осуществите реферативное исследование на одну из тем: Происхождение богов и мироздания в произведениях Гомера. 3 2. Выполните серию тестовых заданий: 8 Часть II. 10 Реферативное исследование на тему: «Платон: идея бессмертия души» 10 Литература 16

Поняття морально-етичних цінностей їх структура та розвиток

Вступ 3 1. Філософія морально-етичних категорій. 6 2. Морально-етичні цінності християн. 14 3. Моральні цінності та релігія. 18 Висновки 28 Список використаної літератури 29

Написати сценарій лекції (семінарського заняття, практичного заняття) на любу тему з курсу Загальна психологія

1. Класифікація методів навчання 3 Методи контролю і самоконтролю в навчанні: 9 2. Характеристика методів викладання психології 9 3. Сценарій лекції з дисципліни „Загальна психологія” 13 Короткий конспект лекції 17 1. Основні поняття психологічних досліджень мотивації 17 2. Мотивація агресивної та просоціальної поведінки 19 3. Мотиваційно-психологічні фактори, які сприяють або перешкоджають досягненню успіхів 22 Список використаної літератури 26

Стаття Фінансовий аналіз і контроль діяльності науково-дослідної установи

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ Стаття на тему «Фінансовий аналіз і контроль діяльності науково-дослідної установи» виконана на базі результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених та базується на теоретичному огляді прийомів і методів фінансового аналізу і контролю діяльності науково-дослідних установ. Обсяг роботи 7 сторінок. На основі дослідженого матеріалу зроблено висновки.

Морально-психологічний клімат у колективі

1.Морально-психологический климат в коллективе 2.Понятие «личность». Практическая часть Список литературы.