институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Поняття про синтетичні лікарські препарати на прикладі аспірину

Предмет: хімія
Вид работы: реферат

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Логістика

Варіант 1. 3 Завдання. Протягом перших двох кварталів року фірма от¬римувала продукцію від постачальників — фармацевтичного об'єднання "Вітас" та акціонерного товариства "Галичфарм". Необхідно розрахувати рейтинг постачальників за показниками середньозваженого темпу підвищення/зниження цін, частки то¬варів неналежної якості та середнього запізнення на одну постав¬ку. Динаміку цін на продукцію постачальників, а також якості та надійності продукції наведено в таблицях 1- 4. Таблиця 1. Акціонерне товариство «Галичфарм» І квартал № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару Кіль¬кість поста¬вок Загаль¬на кіль¬кість за¬пізнень, днів Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, грн. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, грн. нена¬лежної якості, од. 1 35 2,32 140 20 5 2 3 Таблиця 2. Акціонерне товариство «Галичфарм» І І квартал № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару Кіль¬кість поста¬вок Загаль¬на кіль¬кість за¬пізнень, днів Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, грн. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, грн. нена¬лежної якості, од. 1 90 2,70 110 19 3 5 6 Таблиця 3. Фармацевтичного об'єднання "Вітас" І квартал № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару не¬належної якості, од. Кіль¬кість поста¬вок Загальна кількість запіз¬нень, ДНІВ Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, гри. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, гри. 1 71 4,45 109 10 8 2 5 Таблиця 4. Фармацевтичного об'єднання "Вітас" І І квартал № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару не¬належної якості, од. Кіль¬кість поста¬вок Загальна кількість запіз¬нень, ДНІВ Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, гри. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, гри. 1 200 4,00 80 9 4 5 6 Список використаної літератури: 8

Логістика

Варіант 8. 3 Завдання. Протягом перших двох кварталів року фірма от¬римувала продукцію від постачальників — фармацевтичного об'єднання "Вітас" та акціонерного товариства "Галичфарм". Необхідно розрахувати рейтинг постачальників за показниками середньозваженого темпу підвищення/зниження цін, частки то¬варів неналежної якості та середнього запізнення на одну постав¬ку. Динаміку цін на продукцію постачальників, а також якості та надійності продукції наведено в таблицях 1- 4. Таблиця 1. Акціонерне товариство «Галичфарм» І квартал № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару Кіль¬кість поста¬вок Загаль¬на кіль¬кість за¬пізнень, днів Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, грн. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, грн. нена¬лежної якості, од. 1 29 2,4 180 50 9 7 3 Таблиця 2. Акціонерне товариство «Галичфарм» І І квартал № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару Кіль¬кість поста¬вок Загаль¬на кіль¬кість за¬пізнень, днів Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, грн. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, грн. нена¬лежної якості, од. 1 60 2,2 260 48 7 5 7 Таблиця 3. Фармацевтичного об'єднання "Вітас" І квартал № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару не¬належної якості, од. Кіль¬кість поста¬вок Загальна кількість запіз¬нень, ДНІВ Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, гри. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, гри. 1 61 5,03 160 26 8 3 4 Таблиця 4. Фармацевтичного об'єднання "Вітас" І І квартал № Лікарські препарати Вироби медичного призначення Кількість товару не¬належної якості, од. Кіль¬кість поста¬вок Загальна кількість запіз¬нень, ДНІВ Обсяг поставки за період, од. Ціна за одиницю, гри. Обсяг поставки за період, од. Ціна за одини¬цю, гри. 1 190 5 110 23 2 3 4 Список використаної літератури 7

Аналітичні та синтетичні рахунки в бухгалтерському обліку

1. Синтетичні і аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. Субрахунки та їх використання 3 2. Узагальнення даних поточного синтетичного обліку 7 Список використаної літератури 11

Контрольна з інформатики

Тема: Використання офісних СУБД для автоматизації обліку запасів товарів. Мета: засвоїти вміння та навички проектувати та реалізовувати БД засобами Microsoft Access па прикладі обліку товарів медичної фірми. Практична частина 1.З'ясувати IP-адресу комп'ютера засобами режиму командного рядка та Windows. 2.Перевірити наявність зв'язку з одним із сусідніх комп'ютерів мережі (чи віддаленим комп'ютером при наявності підключення до Інтернету). 3.Узнати ім'я вашого комп'ютера в мережі. 4.Скопіювати кілька файлів із сусідніх комп'ютерів локальної мережі на ваш комп'ютер. 5.Надати доступ читання до однієї з папок вашого комп'ютера. 6.Надати повний доступ з паролем до однієї з папок. 7.Підключити мережний диск. 8.Відключити мережний диск. Завдання 1.На першому листі створити таблицю згідно поданої нижче структури. Відформатувати її за шаблоном. Перейменувати лист в "Лікарські засоби". Таблиця 1. Лікарські засоби. 2.Заповніть таблицю (15-20 рядків) своїми значеннями. У стовпці "Вартість" обчислення проводяться за формулою: вартість = ціна_упаковки кількість_упаковок. В інших стовпцях значення повинні повторюватися, зокрема, у стовпцях: "Назва товар}". "Лікарська форма". "Виробник"... і.т.д.

Хімія в побуті

Вступ 3 1. Хімія та чистота 3 2. Хімія на кухні 6 3. Парфюмерно-косметичні засоби 7 4. Хімічні препарати для боротьби зі шкідливими комахами 7 Висновки 10 Література 12

Контрольна з обліку та аудиту

1. Облік процесу виробництва 3 2. Синтетичні та аналітичні рахунки і взаємозв’язки між ними 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12

Контрольна з бухобліку

1. Структура і зміст бухгалтерського балансу (актив, пасив, статті, групи, розділи) 3 2. Синтетичні рахунки, синтетичний облік та їх особливості. 9 ЛІТЕРАТУРА 15

Стратегічне маркетування

ВСТУП 1 1. РОЗГЛЯД МАТРИЦІ 2 1.1. Матриця Мак-Кінсі та Ансоффа 3 2. ОСНОВНІ СИНТЕТИЧНІ ЗАСОБИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 8 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16

Управління бізнесом у медицині та фармакології

Вступ 3 1. Принципи сучасного медичного і фармацевтичного менеджменту 4 2. Закон України «Про лікарські засоби» 6 3. Найважливіші індикатори фінансового стану медичної і фармацевтичної організації 10 Висновки 16 Література 18

Поняття про народну медицину, її коротка історія

Зміст Вступ 3 1. Поняття про народну медицину, її коротка історія 5 2. Використання лікувальної сили слова 9 2.1. Механізм словесного впливу на діяльність організму 9 2.2. Психотерапія та психічна саморегуляція 10 2.3. Лікувальні заговори та промовки 12 2.4. Оздоровлюючий вплив молитви 13 3. Зелотерапія: рослинні ліки та ix застосування 16 3.1. Дикорослі лікарські трави 16 3.2. Дерева і кущі в народній медицині 20 3.3. Лікувальні властивості овочів та інших городніх культур 22 4. Нетрадиційні методи лікування 27 4.1. Точковий масаж 27 4.2. Мануальна терапія 32 4.3. Екстрасенсорика 33 4.4. Інші розповсюджені методи лікування 33 Висновки 36 Література 38

Поняття про народну медицину, її коротка історія

Зміст Вступ 3 1. Поняття про народну медицину, її коротка історія 5 2. Використання лікувальної сили слова 9 2.1. Механізм словесного впливу на діяльність організму 9 2.2. Психотерапія та психічна саморегуляція 10 2.3. Лікувальні заговори та промовки 12 2.4. Оздоровлюючий вплив молитви 13 3. Зелотерапія: рослинні ліки та ix застосування 16 3.1. Дикорослі лікарські трави 16 3.2. Дерева і кущі в народній медицині 20 3.3. Лікувальні властивості овочів та інших городніх культур 22 4. Нетрадиційні методи лікування 27 4.1. Точковий масаж 27 4.2. Мануальна терапія 32 4.3. Екстрасенсорика 33 4.4. Інші розповсюджені методи лікування 33 Висновки 36 Література 38

Контрольна з бухгалтерського обліку

1. Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, їх взаємозв’язок 3 2. Інвентаризація, її ціль і завдання 5 3. Обігова відомість її значення 11 Використана література 14

Сучасні нетрадиційні культи

Вступ 3 1. Причини виникнення нетрадиційних культів 4 2. Нехристиянські течії 5 3. Вірування на загальнохристиянській основі 9 4. Орієнталістські "східні" релігії 11 5. Синтетичні релігії 12 6. Саєнтологічні рухи, сатанізм 14 Висновки 17 Бібліографія 18

Бухгалтерський облік

1. Основні питання з обліку касових операцій та інших коштів. Характеристика рахунків з обліку грошових коштів 2. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх значення і особливості

Облік грошових коштів підприємства (на прикладі ТОВ “Міранда”)

Вступ 3 1. Грошові кошти у сисемі управління підприємством як об’єкт обліку 5 2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури операцій з грошовими коштами 21 3. Організаційно – економічна характеристика ТОВ “Міранда” 26 4. Організація обліку з грошовими коштами на підприємстві ТОВ 33 4.1 Документальне оформлення операцій з грошовими коштами 33 4.2 Характеристика рахунків 38 5. Обіг грошових коштів в касі 40 6. Синтетичні та аналітичні облік грошових коштів на рахунках в банківських установах 47 6.1 Облік грошових коштів у національній валюті 47 7. Відображення у звітності наявності та руху грошових коштів на підприємстві ТОВ „Міранда” 49 Висновки і пропозиції 51 Список використаної джерел 53 Додатки 55-73