институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

курсова робота на тему міжнародний хоббі тур

Предмет:
Вид работы:

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Курсова робота На тему: “Пам’ятні місця оборони Києва в 1941 році”

На тему: “Пам’ятні місця оборони Києва в 1941 році”

Контрольна робота з риторики

1. ДОСВІД ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ РИТОРИКИ 3 2. ПІДГОТУВАТИ ЗВИНУВАЧУВАЛЬНУ ПРОМОВУ НА ОБРАНУ ТЕМУ (НА БУДЬ-ЯКУ ТЕМУ) 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Особливості управління спільним підприємством»

ВСТУП 3 1. Спільне підприємство як об’єкт управління 5 2. Характеристика організаційної структури спільного підприємства ЗАТ "..." 16 3. Методи управління спільним підприємством ЗАТ "..." 24 4. Аналіз прийняття управлінських рішень в спільному підприємстві ЗАТ "..." 30 5. Вдосконалення управління спільного підприємства ЗАТ "..." 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 ДОДАТКИ 43

Курсова робота На тему: “ Проблеми розвитку і територіальна організація транспортного комплексу

Вступ 3 1. Значення транспортного комплексу 4 2. Вплив природних умов, розміщення населення і виробництва на розвиток і розміщення транспорту 4 3. Галузева структура 6 3.1. Залізничний транспорт 7 3.2. Автомобільний транспорт 10 3.3. Морський транспорт 11 3.4. Внутрішній водний транспорт 13 3.5. Трубопровідний транспорт 14 3.6. Повітряний транспорт 15 3.7. Міський пасажирський транспорт. 16 4. Транспорт України 17 Висновок 20

Міжнародний менеджер: характеристика, рольові функції

ЗМІСТ 1. Вступ 2 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 3 Міжнародний менеджер: характеристика, рольові функції 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 11 Міжнародний менеджмент "ЛУКОЙЛ" 4. Висновки 16 5. Список використаної літератури 18 Контрольну роботу виконують у вигляді реферату, який складається з двох частин: • теоретичної, в якій висвітлюється питання з теоретичного аспекту; • практичної, в якій наводиться приклад застосування теоретичних підходів у сфері міжнародного менеджменту. Реферат має містити чітко визначений план і професійно розкривати вибрану тему, а також мати дослідницький характер, що потребує проведення аналізу різноманітних літературних джерел за вибраною темою і формулювання відповідних висновків. Контрольна робота передбачає в середньому такий обсяг: 1. Вступ 2. Теоретична частина 3. Практична частина 4. Висновки 5. Список використаної літератури 6. Додатки (за потребою)

Курсова робота на тему: Референдум і його соціальна функція

Вступ 3 Розділ 1. Поняття і види референдумів 6 Розділ 2. Призначення і порядок проведення референдумів 14 Розділ 3. Предмет всеукраїнського референдуму та його особливості 18 Розділ 4. Правова регламентація організації референдумів і призначення їх результатів 20 Розділ 5. Правові наслідки референдуму 24 Висновок 27 Список використаних джерел 31 Додатки 34 Додаток № 1 34

Курсова робота На тему: Сутність, джерела і методи нагромадження капіталу

План Вступ 3 1. Сутність нагромадження капіталу за різними економічними теоріями 3 2. Джерела та методи нагромадження капіталу в різних умовах історичного розвитку суспільства 7 3. Роль нагромадження капіталу у суспільному відтворенні і економічному зростанні 14 4. Особливості шляхів нагромадження капіталу 19 Висновки 23 Література 24

Курсова робота з економіки на тему: «Економічна система: її сутність, типи та еволюція»

Вступ 3 1. Сутність економічних систем та їх еволюція 5 2. Типи та моделі економічних систем 16 3. Особливості трансформації економічних систем України 24 4. Роль держави в розвитку ринку економіки України 37 Висновки 49 Список використаних джерел 52 Додатки 54

Курсова робота на тему Проблеми трансформації форм власності у перехідній економіці

Вступ. 3 1.Сутність та особливості власності як соціально-економічної основи функціонування господарської системи та її трансформування на сучасному етапі. 4 1.1. Економічна суть власності та її складові. 4 1.2. Причини реформування власності в перехідній економіці. 6 2. Механизми реформування структури власності в Україні: завдання, хід, проблеми, результати та перспективи. 13 Висновки. 22 Список використаної літератури. 23

Курсова робота "міжнародний маркетинг"

1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Характеристика факторів зовнішнього середовища Азербайджана. 3 2.1. Характеристика географічних факторів Азербайджану 3 2.2. Характеристика розвитку транспортної інфраструктури 4 2.3. Характеристика соціальних та демографічних факторів 4 2.4. Рівень економічного розвитку і основні економічні показники Азербайджану 4 2.5. Рівень розвитку в Азербайджані галузі електронної техніки 5 2.6. Характеристика факторів мікросередовища для ТПГ «Назва» 6 3. Розробка стратегії виходу на міжнародний ринок 11 3.1. Сприятливі фактори для ТПГ «Назва»: 11 3.2. Несприятливі фактори для ТПГ «Назва» 11 : 11 3.3. Наявні ризики для ТПГ «Назва»: 12 3.4. Переваги діяльності ТПГ «Назва» на міжнародному ринку 13 3.5. Мета та цілі діяльності ТПГ «Назва» на міжнародному ринку 14 3.6. Форма економічної діяльності ТПГ «Назва» на міжнародному ринку 16 3.7. Товарна політика для виходу на міжнародний ринок ТПГ «Назва» 17 3.8. Основні принципи цінової політики ТПГ «Назва» 20 3.9. Канали дистрибьюції ТПГ «Назва» 20 3.10. Основні види комунікацій ТПГ «Назва» 20 3.11. Форма відшкодування транспортних витрат 21 Література 22

Контрольна робота з міжнародних економічних відносин

3. Міжнародний поділ праці 3 13. Міжнародна торгівля послугами 5 23. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ 10 33. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 13 43. Сутність і види міжнародного бізнесу 17 Список використаної літератури 23

Курсова робота на тему: «Страхування майна від вогню та інших небезпек»

Вступ 3 1.Необхідність та історичний розвиток страхування майна від вогню та інших небезпек 4 2. Особливості надання послуг із страхування майна від вогню та інших небезпек та їх характеристика 14 3. Сучасний стан та перспективи розвитку страхування майна від вогню та інших небезпек в Україні 28 Висновок 32 Список використаної літератури 34

Контрольна робота психологія праці

1. Професіонаолізація суб’єкта праці 3 2. Копія статті на тему "Професіонаолізація суб"єкта праці" 3 схеми та 2 таблиці 6 Кризи професійного розвитку 15 3. Зробити 10 схем або таблиць на тему "Психологічні особливості роботи в системі людина-комп"ютер" 16 Список використаної літератури 22

КУРСОВА РОБОТА на тему: «Йозеф Геббельс»

ВСТУП 3 Розділ 1. Йозеф Геббельс та його приїднання до націонал-соціалістичного руху 5 1.1. Вступ до нацистської партії Німеччини…………………………………………….5 1.2. Початок пропагандистської діяльності Йозефа Геббельса у нацистському русі 7 Розділ 2. Система націонал-соціалізма - методологічна база нацистського руху. 2.1. Вплив на процес приходу до влади нацистів 1933 р. 11 2.2. Йозеф Геббельс та створення пропагандистсько імперії (міністерства) 14 2.3. Націонал-соціалістична пропаганда як міцна зброя в руках нацистів 23 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 33

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: „Економіка підприємства і розповсюдження друкованої продукції „ на тему: „Товарообіг підприємства”

Вступ 3 1.Економічна сутність товарообігу підприємства 5 1.1.Поняття товарообігу підприємства 5 1.2.Класифікація товарообігу підприємства 9 1.3.Аналіз обсягу, динаміки, швидкості й структури товарообігу підприємства 10 2. Загальна характеристика ДП «...» 16 3.Аналіз гуртового та роздрібного товарообігу підприємства 22 3.1. Аналіз динаміки товарообігу 22 3.2. Аналіз товарообігу за методами продажу, асортиментом, мовою 25 3.3 Факторний аналіз роздрібного товарообігу 28 4.Рекомендації щодо підвищення обсягу товарообігу підприємства 33 Висновки 35 Список використаної літератури 37