институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

сенкан юрка їз оповідання сімя дикої качки

Предмет: Домашняя
Вид работы: Домашняя
План работынаписати сенкан Юрка їз оповідання: Сімя дикої качки"

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Проблематика твору Нечуй-Левицького Кайдашева Сім’я

Проблематика твору Нечуй-Левицького Кайдашева Сім’я (Актуальність проблематики повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сімя" для сучасності)

Новаторство Володимира Винниченко у змалюванні дитячої психології

Вступ Розділ І. Особливості поетики ранньої прози Володимира Винниченка Розділ ІІ. Засоби творення дитячих характерів у оповіданнях Володимира Винниченка “Федько-халамидник” та “Кумедія з Костем” Розділ ІІІ. Психологізм оповідання “Бабусин подарунок” Висновки Список використаної літератури

Поетика сну в прозі М. Хвильового

Література 1. Жулинський М. Микола Хвильовий // Із забуття – в безсмертя. – К., 1990. 2. Історія української літератури ХХ ст.: Книга перша. – К., 1993. 3. Кислий Ф. Микола Хвильовий // Нові імена в програмі української літератури. – К., 1993. 4. Хвильовий М. Новели, оповідання. – К., 1992.

Особливості стилю Ф. Кафки (Ф. Кафка)

Вступ 3 Розділ 1. Діалектика життя та творчості митця 6 Розділ 2. Світи Кафки: Сон – Страх – Абсурд 12 Розділ 3. Стилістичні та виразні засоби творів Ф.Кафки 16 Розділ 4. Людина в творах Ф.Кафки 20 Розділ 5. Специфіка стилю Ф.Кафки на прикладі оповідання “Перевтілення” 25 Висновок 28 Resume 31 Список використаних джерел 32

Шляхи аналізу художнього твору

Вступ 3 1.Методологічні засади вивчення художнього твору в шкільному курсі літератури 6 1.1. Філософські основи аналізу художнього твору 6 1.2. Психолого-педагогічні передумови навчання літературного аналізу 9 1.3. Методичні основи навчання на уроках літератури 13 2. Теоретико-методична модель вироблення в учнів умінь аналізувати художні твори 20 2.1. Технології навчання аналізу художнього твору 20 2.2. Аналіз художнього твору» (на основі аналізу оповідання Марка Вовчка «Два сини») 23 2.3. Формування в учнів умінь аналізу прозового твору (основна і старша школи) 26 2.4. Особливості навчання аналізу творів різного літературного роду й виду 30 Висновки 37 Література 40

Проективний метод «Неіснуюча тварина» та особливості його інтерпретації

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ "НЕІСНУЮЧА ТВАРИНА" У ПСИХОДІАГНОСТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 4 1.1. Методологічні засади тесту 4 1.2. Процедура тесту, показники й інтерпретація 5 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ "НЕІСНУЮЧА ТВАРИНА" 11 2.1. Організація дослідження, отримання результатів 11 2.2. Аналіз і інтерпретація результатів 13 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17 ВСТУП Проективні тести – методики, скеровані на виявлення певних психічних властивостей людини. Вони передбачають стимули, реагуючи на які, людина виявляє найхарактерніші свої якості. Для цього досліджуваній особі пропонують витлумачити події, відновити ціле за деталями, надати сенс неоформленому матеріалу, створити оповідання за малюнком із невизначеним змістом. Останнім часом такі тести становляться досить популярними у середовищі практичних психологів. Вони допомагають не тільки встановити діагноз, зрозуміти мотиви вчинків людини, а й дозволяють певним чином оцінити глибини психіки людини, так зване "несвідоме". Однак, на сьогоднішній день проективні методики поки що залишаються допоміжним інструментом при всебічному і глибокому дослідженні психічної сфери людини. Вони доповнюють, підтверджують інформацію, що береться з результатів основних методик, спостережень, бесід. Такою методикою є тест "Неіснуюча тварина", про який й піде мова в цій роботі.

Літературознавство Екзаменаційні білети шпори питання

Білет №1 1. Метрична (квантитативна) система віршування. 2. Сюжет та його елементи. Білет №2 1. Силабо-тонічна система віршування. 2. Архаїзми, неологізми, варваризми. Білет №3 1. Тонічна та силабічна системи віршування. 2. Ода, елегія, послання, романс. Білет №4 1. Поняття про літературний напрям. 2.Анафора, епіфора, симплока, зіткнення, кільце. Білет №5 1. Епос як рід літератури. 2. Алегорія. Метонімія, синекдоха та її види. Білет №6 1. Драма як рід. 2. Сонет і онегінська строфа. Білет №7 1. Лірика як рід. 2. Сюжет і фабула літературного твору. Білет №8 1. Класицизм. Осноні риси. Творі принципи. 2. Порівняння та його види. Білет №9 1. Література українського барокко. Естетична цінність. 2. Способи римування. Білет №10. 1. Література як вид мистецтва. 2. Рима. Види рим. Білет №11. 1. Сентименталізм. 2. Епітети, їх види. Метафора. Білет №12 1. Романтизм. Суть, основні етапи розвитку. 1. Тропи, їх види, особливості. Білет №13 1. Аристотель про трагедію. 2. Ліричні відступи, вставні епізоди, монологи. Білет №14 1. Теорія літератури серед інших літературознавчих дисциплін. 2. Синтаксичні конструкції. Білет №15. 1. І.Франко «Із секретів поетичної творчості» та його ремінісценції у європейському класичному психоаналізі та архетиплології. 2. Види лірики. Білет №16. 1. Багатоманітність напрямів і течій у літературі ХХ ст. 2. Строфа та її види Білет №17. 1. Шеллінг – теоретик літератури. 2. Сюжет і композиція художнього твору. Білет №18. 1. Аристотель, Гегель, Белінський, Франко про родовий розподіл літератури. 2. Ода, елегія, послання, романс. Білет №19 1. Поняття літературного процесу. 2. Пейзаж. Його роль та функції в хужожньому творі. Білет №20. 1. Аристотель про мімезис і катарсис. 2. Тропи, їх види та особливості. Білет №21. 1. Основні тер етико-літературні положення «Лаокоону» Лесінга. 2. Художні паралелізми. Антитеза. Білет №22 1.Теорія класицизму в працях Горація «Послання до Пізонів» та Н.Буало «Мистецтво поетичне». 2. Види драми. Білет №23. 1. Засоби творення образів-характерів в художньому творі. 2. Дума, балада, історична пісня. Спільне та відмінне. Білет №24. 1. Історія розвитку роману. 2. Художня тематика та проблематика літературного твору. Білет№ 25 1. Комедія та її жанрові різновиди. 2. Пафос та його види. Білет №26 1. Жанрові різновиди епічних творів: роман, повість, оповідання, Білет №28. 1. Трагедія та історія її розвитку. 1. Жанрові різновиди роману. Білет №29. 1. Поняття про індивідуальний стиль письменника. 2. Синоніми, омоніми, антоніми. Білет №30 1. Поема та її жанрові різновиди. 2. Етапи розвитку реалізму