институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Визначення шляхів санації підприємства.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Визначення шляхів санації підприємства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Розробка плану фінансового оздоровлення підприємства, що знаходиться в кризі

Вступ 4 1. Аналіз ТОВ «ТЕХКОМП» 6 2. Визначення причин кризи на підприємстві 9 3. Обгрунтування рішення санації 19 4. Визначення потреби в капіталі для проведення санації 25 5. Джерела покриття потреби в капіталі 27 6. Ефективність санації 30 Висновки 41 Список використаної літератури 43 Додатки 45

Фінансові джерела санації і реалізація програми фінансової санації підприємства

Завдання №18 1. Фінансові джерела санації і реалізація програми фінансової санації підприємства 2. Сутність показників ліквідності і платоспроможності, порядок їх визначення 3. По даним підприємства визначити джерела фінансування капітальних вкладень, проведення поточного, середнього і капітального ремонту

Передумови фінансової кризи на підприємстві та організація фінансової санації

Зміст 1. Передумови фінансової кризи на підприємстві та організація фінансової санації 4 1.1 Фактори, що призводять до фінансової санації 4 1.2. Сутність фінансової санації підприємств 7 1.3. Прийняття рішення про фінансову санацію підприємства 9 2. Проведення фінансової санації на підприємстві 12 2.1. План фінансової санації на підприємстві 12 2.2. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства 18 2.3. Державна фінансова підтримка санації підприємств 21 2.4. Порядок проведення фінансової санації 26 3. Політика попередження фінансової санації на підприємтсві 29 Висновок 33 Література: 35

Фінансова санація підприємства

Зміст Реферат 2 Вступ 4 1. Теоретичні основи фінансової санації підприємств 5 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст і причини виникнення 5 1.2 Економічна сутність санації підприємств 11 1.3 Менеджмент фінансової санації підприємства 16 1.4 Умови проведення фінансової санації підприємства 20 2 Розробка плану санації 22 3 Фінансові джерела санації підприємства 27 4 Практика фінансового оздоровлення підприємств 31 4.1 Вітчизняна практика фінансового оздоровлення підприємств 31 4.2 Зарубіжний досвід санації підприємств 34 Загальні висновки 37 Використана література 38

Методологія оцінки можливості банкрутства підприємства та шляхи його фінансової санації (частина дипломної роботи)

2.3. Визначення ймовірності банкрутства підприємства за різних методоло-гічних підходів.......................................................................................................... Розділ ІІІ. Напрямки поліпшення управління фінансовим станом ПП „АДАН” для запобігання банкрутства 3.1.Стратегічні цілі санації підриємства.......................................................... 3.2. План заходів щодо відновлення платоспроможності та забезпечення фі-нансової рівноваги підприємства....................................................................... 3.3. Прогнозні результати результатів санації підприємства........................

Реалізація програми фінансової санації підприємства (на прикладі конкретного підприємства, харчової промисловості)

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємства 5 1.1 Економічна сутність санації підприємства 5 1.2 Форми фінансової санації підприємства 9 1.3 Державна санаційна підтримка підприємств 12 2. Оцінка потреби у проведенні фінансової санації ВАТ "Назва" 14 2.1 Фінансово — економічна характеристика діяльності ВАТ "Назва" 14 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ "Назва" 20 2.3 Прогнозування імовірності банкрутства ВАТ "Назва" 26 3. Реалізація програми фінансової санації ВАТ "Назва" 27 Висновки 33 Список використаних джерел: 35 Додатки 37

Фінансові джерела санації

Вступ 3 1. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства 4 2. Зовнішні джерела фінансової санації підприємства 11 Висновки 17 Список використаної літератури 19

Фінанси підприємства контрольна робота

1. Склад і характеристика загальнодержавних платежів. Порядок установлення й сплати загальнодержавних податків 3 1.1 Поняття загальнодержавних платежів та їх склад 3 1.2. Встановлення й сплата загальнодержавних податків 6 Висновок 10 2. Умови та форми проведення санації підприємства 12 2.1 Передумови фінансової санації санації 12 2.2 Порядок проведення санації на підприємстві 14 Висновки 16 Література 18

Управління фінансової санацією підприємств

ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ І ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АВТРАМАТ» 6 1.1 Оцінка зовнішніх умов 6 1.2 Аналіз фінансово-господарського стану підприємства 9 1.3 Аналіз причин фінансової кризи та слабких місць 14 1.4 Наявний потенціал 15 2 СТРАТЕГІЯ САНАЦІЇ ВАТ “АВТРАМАТ” 19 2.1 Визначення стратегій фінансової санації 19 2.2 Оперативні заходи фінансової санації 19 3 ПЛАН ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ 22 3.1 План маркетингу та оцінка ринків збуту 22 3.2 План виробництва та інвестицій 27 3.3 Організаційний план 27 3.4 Система фінансових планів 28 4 ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ 35 ВИСНОВКИ 37 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 40 ДОДАТОК А Баланс ВАТ “Автрамат” на 01.01.2009 р. 41

Порядок проведення фінансової санації підприємства

Вступ 3 1. Економічний зміст і порядок проведення фінансової санації підприємства 5 2. Класична модель фінансової санації 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Особливості проведення досудової санації та санації за ухвалою господарського суду

Вступ 3 1. Визначення санації 4 2. Особливості проведення досудової санації 9 3. Особливості проведення санації за ухвалою господарського суду 11 Висновки 16 Література 18

Особливості проведення досудової санації та санації за ухвалою господарського суду

Вступ 3 Особливості проведення досудової санації та санації за ухвалою господарського суду 5 1. Сутність санації підприємств 5 2. Особливості досудової санації та санації за ухвалою господарського суду 8 3. Методика проведення фінансової санації 15 Висновки 33 Список використаної літератури 35

Вітчизняна практика фінансового оздоровлення підприємств

Вступ 4 Розділ 1.Фінансова санація підприємства, її економічний зміст 6 1.1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють 6 1.2. Економічна сутність санації підприємств 10 1.3. Прийняття рішення про фінансову санацію підприємств 14 Розділ 2. Фінансові джерела санації підприємств 16 2.1. Форми та внутрішні джерела фінансової санації 16 2.2. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства 24 2.3. Санація із залученням коштів власників підприємства 31 Розділ 3. Державна фінансова підтримка санації підприємств 41 Висновки 45 Список використаної літератури 48

Теоретичні аспекти формування системи управління фінансовою санацією підприємства

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування системи управління фінансовою санацією підприємства 4 1.1. Сутність та задачі управління фінансовою санацією підприємств 4 1.2. Форми і методи державної підтримки фінансової санації підприємства 15 1.3. Порядок проведення санації через реорганізацію підприємства 23 Розділ 2. Аналіз та оцінка проведення санації підприємства 44 2.1. Загальна характеристика підприємства 44 2.2. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 48 2.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства 62 Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо проведення фінансової санації підприємства 67 Висновки та пропозиції 71 Список використаної літератури 82

Теоретичні аспекти формування системи управління фінансовою санацією підприємства

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти формування системи управління фінансовою санацією підприємства 6 1.1. Сутність та задачі управління фінансовою санацією підприємств 6 1.2. Форми і методи державної підтримки фінансової санації підприємства 17 1.3. Порядок проведення санації через реорганізацію підприємства 25 Розділ 2. Аналіз та оцінка проведення санації підприємства 46 2.1. Загальна характеристика підприємства 46 2.2. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 50 2.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства 64 Розділ 3. Обґрунтування заходів щодо проведення фінансової санації підприємства 69 Висновки та пропозиції 72 Список використаної літератури 85