институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Оцінка ймовірності банкрутства підприємства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Банкрутство підприємства

Зміст ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА.....5 1.1. Сутність банкрутства підприємства...............................................................5 1.2. Нормативно-правове забезпечення з питань банкрутства підприємств....10 1.3. Методи оцінки виявлення банкрутства..........................................................16 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ПП «ВЕРТЕКС».......................................................................20 2.1. Загальна характеристика підприємства...........................................................20 2.2. Оцінка економічної діяльності підприємства.................................................22 РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ПП «ВЕРТЕКС»......24 3.1. Оцінка ліквідності балансу...............................................................................24 3.2. Аналіз ймовірності банкрутства (індекс Альтмана)......................................26 3.3. Шляхи виходу підприємства з банкрутства....................................................32 ВИСНОВКИ..............................................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................................40 ДОДАТКИ

Завдання №2. Діагностика ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання

Завдання №2. Діагностика ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання 2.1 Проведення SWOT-аналізу з виявленням та розширеним описанням сильних та слабких сторін діяльності підприємства, а також ідентифікацією можливостей і загроз бізнесу 2 2.2 Визначення ймовірності банкрутства підприємства за кількома (не менше 3-х) методиками 14 2.3 Аналіз стану заборгованості клієнта з ідентифікацією найнебезпечніших кредиторів (обґрунтувати своє твердження). Ранжування кредиторів за ступенем їх небезпеки та важливості для підприємства. 19 2.4 Оцінка часового інтервалу захищеності від порушення справи про банкрутство підприємства. 23 2.5 Оцінка доцільності подальшого функціонування підприємства. 25 2.6 Розробка та обґрунтування заходів, спрямованих на недопущення відкриття справи про банкрутство підприємства та відновлення його платоспроможності 26 Література 29 Додаток А. Дані фінансової звітності базового підприємства за 2003-2006 рр. 32

Діагностика банкрутства підприємства

Вступ 1. Теоретично-методологічні аспекти діагностики банкрутства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення банкрутства 1.2 Підходи до діагностики банкрутства на підприємстві 1.3. Інформаційно - правові аспекти регулювання процесу банкрутства 2. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства ВАТ завод “Сільмаш” 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства. 2.2. Оцінка фінансово-майнового стану ВАТ завод „Cільмаш” 2.3 Аналіз та оцінка платоспроможності та ділової активності 3. Напрямки стабілізації фінансового стану підприємства 3.1 Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та можливі шляхи стабілізації фінансової діяльності 3.2 Фінансова санація ВАТ “Cільмаш” Висновки Література

Діагностика банкрутства підприємства

Вступ 1. Теоретично-методологічні аспекти діагностики банкрутства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення банкрутства 1.2 Підходи до діагностики банкрутства на підприємстві 1.3. Інформаційно - правові аспекти регулювання процесу банкрутства 2. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства ВАТ завод “Сільмаш” 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства. 2.2. Оцінка фінансово-майнового стану ВАТ завод „Cільмаш” 2.3 Аналіз та оцінка платоспроможності та ділової активності 3. Напрямки стабілізації фінансового стану підприємства 3.1 Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та можливі шляхи стабілізації фінансової діяльності 3.2 Фінансова санація ВАТ “Cільмаш” Висновки Література

Оцінка ймовірності банкрутства підриємства. Обгрунтування проекту виходу з кризи

Резюме 4 Розділ І. Діагностика сучасного стану підприємства 5 1.1. Фінансово-економічний аналіз підприємства 5 1.2. Аналіз середовища функціонування об’єкта дослідження 21 1.3. Оцінка ймовірності банкрутства досліджуваного підриємства 26 2. Обгрунтування проекту виходу з кризи 31 2.1 Аналіз ризиків впровадження заходів стабілізації діяльності малого підприємства 31 2.2 Кадрова політика у векторі антикризового управління підприємством 36 Список використаних джерел 44 Додатки 47

Оцінка фінансового стану та ймовірності банкрутства Львівобленерго

Розрахувати всі можливі показники, що описують фінансовий стан підприємства. Дослідити імовірність банкрутства 3 Список літератури 10 Додатки 11

Комплексна оцінка та аналіз фінансового стану

ЗМІСТ 1. Комплексна оцінка та аналіз фінансового стану ВАТ «Комплект» 3 1.1 Техніко - економічна характеристика підприємства 3 1.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства 6 1.3 Оцінка платоспроможності та ділової активності підприємства 14 1.4 Дослідження ймовірності банкрутства за допомогою багатофакторних моделей прогнозування банкрутства 18 2. Шляхи зменшення збитковості підприємства 24 Висновки 28 Література 30

Комплексна оцінка та аналіз фінансового стану ВАТ «Комплект»

Зміст 1. Комплексна оцінка та аналіз фінансового стану ВАТ «Комплект» 3 1.1 Техніко - економічна характеристика підприємства 3 1.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства 6 1.4. Дослідження ймовірності банкрутства за допомогою багатофакторних моделей прогнозування банкрутства 18 2. Шляхи зменшення збитковості підприємства 24 Висновки 28 Література 30

Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута готельного господарства та процесу його ліквідації в умовах ринкових відносин

Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства-банкрута 5 1.1. Економічна сутність банкрутства та ліквідації підприємства 5 1.2.Інструменти економічного аналізу для діагностики кризових явищ та прогнозування банкрутства 8 2. Організаційно-економічна характеристика базового готелю 14 3. Оцінка фінансового стану базового готелю 18 4. Оцінка банкрутства на основі факторних моделей 24 5. Оцінка ймовірності банкрутства в умовах АРМ 32 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Додатки 42-45 Метою роботи є проведення діагностики кризового стану та прогнозування банкрутства підприємства Курсову роботу виконано на базі законодавчо-нормативних джерел з питань банкрутства, теоретичних розробок з методики діагностики банкрутства, антикризового управління підприємством, які представлені в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів. В якості практичної бази застосовано дані фінансової звітності конкретного готелю

Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання

Вступ 3 1. Поняття та сутність банкрутства 4 1.1 Поняття банкрутства підприємства 4 1.2 Причини банкрутства 8 2. Аналіз фінансового стану підприємства як засіб оцінки ймовірності банкрутства 13 2.1 Аналіз фінансової стійкості підприємства, ліквідності і платоспроможності 13 2.2 Аналіз імовірності банкрутства 22 3. Процедура відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом 26 3.1 Шляхи подолання банкрутства, особливості антикризисного управління 26 3.2 Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України 29 3.3 Наслідки визнання підприємства банкрутом 35 Висновки 39 Література 41

Банкрутство підприємства та механізми визначення, шляхи подолання

Вступ 3 1. Поняття та сутність банкрутства 4 1.1 Поняття банкрутства підприємства 4 1.2 Причини банкрутства 8 2. Аналіз фінансового стану підприємства як засіб оцінки ймовірності банкрутства 13 2.1 Аналіз фінансової стійкості підприємства, ліквідності і платоспроможності 13 2.2 Аналіз імовірності банкрутства 22 3. Процедура відновлення платоспроможності підприємства або визнання його банкрутом 26 3.1 Шляхи подолання банкрутства, особливості антикризисного управління 26 3.2 Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України 29 3.3 Наслідки визнання підприємства банкрутом 35 Висновки 39 Література 41

Банкрутство підприємства: механізм визначення та шляхи подолання

ВСТУП 3 1. Поняття та сутність банкрутства 5 2. Ознаки та особливості банкрутства в умовах сучасної економічної кризи України 9 3. Аналіз фінансового стану підприємства як засіб оцінки ймовірності банкрутства (на прикладі) 14 4. Процедура відновлення платоспроможності підприємства (на прикладі) 41 ВИСНОВКИ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 59

Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання

Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методологічні поняття банкрутства: законодавчі аспекти 5 1.1. Законодавче поняття банкрутства підприємства 5 1.2. Аспекти формування механізму банкрутства в Україні 7 1.3. Теорія банкрутства 11 Розділ ІІ. Оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства 14 2.1. Характеристика показників підприємства «Дельта-Форс» щодо загрози банкрутства 14 2.2. Аналіз основних фінансово-економічних коефіцієнтів підприємства «Дельта-Форс» 25 2.3. Оцінка витрат банкрутства на підприємстві «Дельта-Форс» 27 Розділ ІІІ. Процеси банкрутства 28 Висновки 41 Список використаної літератури 43

Методологія оцінки можливості банкрутства підприємства та шляхи його фінансової санації (частина дипломної роботи)

2.3. Визначення ймовірності банкрутства підприємства за різних методоло-гічних підходів.......................................................................................................... Розділ ІІІ. Напрямки поліпшення управління фінансовим станом ПП „АДАН” для запобігання банкрутства 3.1.Стратегічні цілі санації підриємства.......................................................... 3.2. План заходів щодо відновлення платоспроможності та забезпечення фі-нансової рівноваги підприємства....................................................................... 3.3. Прогнозні результати результатів санації підприємства........................

Індивідуальне завдання Оцінка потенціалу підприємства

Теорія: 1. Схема керування підприємством 3 2. Методи й форми діагностики потенціалу підприємства 5 3. Діагностика діяльності підприємства на основі рейтингового аналізу 9 4. Методи діагностики ймовірності банкрутства 11 5. Список використаної літератури 13 Практика (на прикладі конкретного підприємства): ВСТУП 15 1. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 18 2. КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 20 2.1. Аналіз обсягів операційної діяльності підприємства 20 2.2. Аналіз стану фондів підприємства 22 2.3. Аналіз оборотних коштів підприємства 25 2.4. Аналіз трудових ресурсів підприємства та систем матеріального стимулювання на ньому 27 Система соціальних пільг, наданих за рахунок Підприємства відображено в таблиці 5. 30 Безкоштовне користування спортивним інвентарем 30 2.5. Аналіз фінансових результатів операційної системи діяльності підприємства 32 Оцінка фінансової стабільності підприємства складає основу аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. 32 2.6. Фінансовий аналіз господарської діяльності 34 2.7. Аналіз капіталу підприємства 41 ВИСНОВКИ 44 1. Схема керування підприємством 45 2. Методи й форми діагностики потенціалу підприємства 47 3. Діагностика діяльності підприємства на основі рейтингового аналізу 50 4. Методи діагностики ймовірності банкрутства 51 ДОДАТКИ 56