институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Основна оплата праці працівників підприємства.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Основна оплата праці працівників підприємства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Организація оплати праці на підприємстві

ВСТУП 5 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ 8 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 21 2.1. Нормування праці 21 2.2. Тарифна система 27 2.3. Форми і системи оплати праці 30 2.4. Оплата праці при відхиленні від умов праці 40 2.5.Організація та види матеріального стимулювання працівників 45 2.6. Закордонний досвід застосування сучасних форм і систем оплати праці 64 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “АКІРА І КО” 75 3.1.Загальна характеристика підприємства 75 3.2.Організаційна структура підприємства 78 3.3.Оцінка форм і системи заробітної плати на підприємстві 82 3.4. Показники ефективності праці. 83 3.5.Поділ і кооперація праці 86 3.6. Категорії персоналу 88 3.7. Шляхи удосконалювання норм праці 91 3.8. Роль надбавок, доплат та премій у стимулюванні праці працівників ТОВ “Акіра і Ко” 93 ВИСНОВКИ 95 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 98

Особливості регулювання в Україні оплати праці державних службовців та працівників бюджетних установ

1. Оплата праці та її державне регулювання за українським законодавством 2 2. Оплата праці державних службовців та працівників бюджетних установ і організацій в Україні 7 3. Державне регулювання оплати праці та її особливості відносно державних службовців в зарубіжних країнах 10 Список використаних джерел 12

Мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства

Зміст 2 Вступ 3 Заробітна платня як основний мотив продуктивної діяльності 7 Основи планування заробітної платні 14 Чинники, що впливають на вибір форми і системи оплати праці 17 Оцінка сучасного положення організації нормування і оплати праці в Україні 20 Структура заробітної платні 22 Фонд заробітної платні 23 Фонд матеріального заохочення 24 Відрядна платня праці 24 Почасова оплата праці 25 Оплата праці працюючих за контрактом 27 Оплата праці адміністративного апарата 27 Висновок 35 Список використаної літератури. 38

Мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства

Зміст 2 Вступ 3 Заробітна платня як основний мотив продуктивної діяльності 7 Основи планування заробітної платні 14 Чинники, що впливають на вибір форми і системи оплати праці 17 Оцінка сучасного положення організації нормування і оплати праці в Україні 20 Структура заробітної платні 22 Фонд заробітної платні 23 Фонд матеріального заохочення 24 Відрядна платня праці 24 Почасова оплата праці 25 Оплата праці працюючих за контрактом 27 Оплата праці адміністративного апарата 27 Висновок 35 Список використаної літератури. 38

Оплата праці працівників підприємства, її частка в собівартості продукції, напрямки регулювання

ВСТУП 3 1. Аналітична частина. Оплата праці працівників підприємства, її частка в собівартості продукції, напрямки регулювання. 5 1.1. Вартість товару робоча сила. Сутність заробітної плати. 5 1.2. Номінальна і реальна заробітна плата 8 1.3.Сучасні види, форми і системи заробітної плати 10 1.4. Закордонний досвід оплати праці 15 1.5.Необхідність і суть реформи оплати праці 22 2. Розрахункова частина 33 Вихідні дані для розрахунків 33 2.1. Визначення виробничої програми підприємства 34 2.2. Розрахунки необхідних трудових ресурсів і ефективності їх використання 39 2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і 40 ефективності їх використання 40 2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення ії структури 43 2.5. Визначення цін на продукцію, оформлення і розподіл прибутку підприємства 45 2.6. Виконання підприємством обов’язків перед бюджетом і соціальними 46 фондами 46 2.7. Соціальна діяльність підприємства 47 2.7.1. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві 47 2.7.2. Виконання соціальної програми підприємства(забезпечення 49 житлом) 49 ВИСНОВКИ 50 ЛІТЕРАТУРА 52 ДОДАТКИ 53

Поняття, характерні риси та особливості заробітної плати трудового законодавства України

Зміст І. Вступ 6 ІІ. Основна частина 9 1. Поняття, характерні риси та особливості заробітної плати трудового законодавства України 9 2. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації, на важких роботах, на роботах із шкідливими умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами 19 3. Оплата праці при суміщенні професій і виконанні обов"язків тимчасово відсутнього працівника, в надурочний час та у святкові і неробочі дні 20 4. Оплата праці у нічний час, при невиконанні норм виробітку і простою 23 ІІІ. Задача 28 ІV. Висновки 30 V. Список використаних джерел 32

Поняття, характерні риси та особливості заробітної плати трудового законодавства України

Зміст І. Вступ 6 ІІ. Основна частина 9 1. Поняття, характерні риси та особливості заробітної плати трудового законодавства України 9 2. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації, на важких роботах, на роботах із шкідливими умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами 19 3. Оплата праці при суміщенні професій і виконанні обов"язків тимчасово відсутнього працівника, в надурочний час та у святкові і неробочі дні 20 4. Оплата праці у нічний час, при невиконанні норм виробітку і простою 23 ІІІ. Задача 28 ІV. Висновки 30 V. Список використаних джерел 32

Особливості режиму праці і відпочинку різних груп працівників підприємств ресторанного господарства

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи процесу організації праці і відпочинку працівників 5 1.1 Сутність та значення ефективності організації режиму праці і відпочинку 5 1.2 Організація праці і відпочинку 12 Розділ 2. Дослідження організації праці і відпочинку працівників підприємства по обслуговуванню споживачів «Бар Черчилль» 23 2.1 Характеристика підприємства «Бар Черчилль» 23 2.2 Аналіз праці і відпочинку працівників «Бар Черчилль» 30 Розділ 3. Вдосконалення процесу організації праці і відпочинку працівників підприємства 40 3.1 Поліпшення режиму праці і відпочинку різних груп працівників бару "Черчилль" 40 Висновок 50 Список використаної літератури 52

Мотивація і стимулювання праці

Вступ 2 1. Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці 8 1.1 Роль мотивації і стимулювання на ринку праці 8 1.2 Ринок праці та суб’єкти ринку праці 17 2. Мотивація праці як елемент процесу управління персоналом 31 2.1 Стратегія управління людськими ресурсами фірми 31 2.2 Способи мотивації 38 2.3. Досвід кадрової політики зарубіжних фірм. 52 2.4 Проблеми мотивації праці на українських підприємствах 55 2.5. Оплата праці 59 3. Аналіз системи мотивації і стимулювання праці працівників на підприємстві ЗАГТ “Молпродукт” 64 3.1 Створення умов для продуктивної праці на підприємстві 64 3.2 Організація стимулювання праці на підприємстві 74 3.3 Шляхи вдосконалення мотивації праці на підприємстві 84 Висновок 89 Список використаної літератури 93 Додатки. 94

Оплата праці в сучасних умовах господарювання (на прикладі ТОВ)

Анотація 2 ВСТУП 4 Розділ 1. Теоретичне та методичне обґрунтування мотивації до праці персоналу підприємства 8 1.1. Форми та системи оплати праці персоналу, їх значення для діяльності підприємства 10 1.1.1. Тарифна система заробітної плати 23 1.2. Державне та договірне регулювання оплати праці 27 1.3. Удосконалення мотивації праці на підприємстві 33 Розділ 2. Техніко-економічна характеристика та аналіз виробничо-господарської діяльності 42 2.1. Структура (схема) управління ТОВ “D&V-інвест” 42 2.2. Техніко-економічна характеристика “D&V-інвест” 44 2.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності “D&V-інвест” 48 2.4. Аналіз чисельності працівників, продуктивності праці та взаємозв’язок з рівнем оплати праці 55 2.5. Аналіз рівня заробітної плати різних категорій працівників 61 Розділ 3. Розробка плану з оплати праці ТОВ “D&V-інвест” та розрахунок економічної ефективності заходу з покращення оплати праці 64 3.1. Діюча система оплати праці на підприємстві ТОВ “D&V-інвест” 64 3.2. Розрахунок фонду оплати праці для різних виробничих підрозділів ТОВ “D&V-інвест” 72 3.3. Удосконалення оплати праці деяких категорій працівників ТОВ “D&V-інвест» 77 ВИСНОВКИ 89 Список використаної літератури 94 Додатки. 95

Оплата праці

ВСТУП 3 1. Аналітична частина. Оплата праці працівників підприємства, її частка в собівартості продукції, напрямки регулювання. 5 1.1. Вартість товару робоча сила. Сутність заробітної плати. 5 1.2. Номінальна і реальна заробітна плата 8 1.3.Сучасні види, форми і системи заробітної плати 10 1.4. Закордонний досвід оплати праці 15 1.5.Необхідність і суть реформи оплати праці 22 2. Рекомендації. Мета і завдання реформи оплати праці 25 2. Розрахункова частина 33 Вихідні дані для розрахунків 33 2.1. Визначення виробничої програми підприємства 34 2.2. Розрахунки необхідних трудових ресурсів і ефективності їх використання 38 2.3. Визначення виробничої потужності, виробничих фондів і ефективності їх використання 39 2.4. Складання собівартості товарної продукції і визначення ії структури 42 2.5. Визначення цін на продукцію, оформлення і розподіл прибутку підприємства 44 2.6. Виконання підприємством обов’язків перед бюджетом і соціальними фондами 45 2.7. Соціальна діяльність підприємства 46 2.7.1. Розрахунок середньомісячної заробітної плати на підприємстві 47 2.7.2. Виконання соціальної програми підприємства(забезпечення житлом) 48 Висновки 49 ЛІТЕРАТУРА 51

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні овочів

ВСТУП 3 1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ЕЛЕВАТОР» 5 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ НА ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ 9 3 РОЗРОБКА НОРМАТИВІВ І НОРМ ПРАЦІ 14 4 ОПЛАТА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 19 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28 Додаток 29

Продукт праці та її оплата у підприємстві

Вступ 3 1. Поняття продукту праці 4 2. Оплата праці на підприємстві 7 Висновки 12 Список використаної літератури 13

Планування коштів на оплату праці працівників

Вступ 3 1. Фонд оплати праці як джерело матеріального стимулювання працівників 6 2. Основні тенденції у формуванні і використанні коштів з фонду оплати праці за 2003-2004 рр. ВАТ "..." 12 2.1. Аналіз загального обсягу і структури фонду оплати праці 12 2.2. Аналіз елементів середнього розміру заробітної плати працівників 17 2.3. Факторний аналіз фонду оплати праці 20 3. Розрахунок планової суми коштів на оплату праці працівників на наступний період 25 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 35 Додаток А. Баланс підприємства за 2002-2004 рр. 35 Додаток Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2002-2004 рр. 36 Додаток В 38

АНАЛІЗ СИСТЕМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 9 СТИМУЛЮВАННЯ І МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 9 Соціально-економічні аспекти стимулювання і мотивації 9 1.2. Місце стимулювання праці в системі виробничих відносин 20 1.3. Методи, форми і функції стимулювання працівників 39 РОЗДІЛ 2 49 АНАЛІЗ СИСТЕМ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 49 2.1. Аналіз основних трудових показників підприємства 49 2.1.1. Аналіз чисельності, структури, руху кадрів 49 2.1.2. Аналіз продуктивності праці 54 2.2. Організаційні аспекти оплати праці і преміювання 57 2.3. Аналіз нематеріального стимулювання працівників на підприємстві 67 РОЗДІЛ 3 71 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 71 3.1. Дослідження можливості застосування різних методів стимулювання робітників 71 3.2. Розробка пропозицій з удосконалення системи стимулювання робітників підприємства 75 ВИСНОВКИ 82 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85