институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Організація оплати праці на підприємстві.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Організація оплати праці на підприємстві.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Організація оплати праці на підприємстві

Зміст: Вступ ...................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи організації оплати праці на підприємстві 1.1. Мотивація трудової діяльності ...........................................................4 1.2. Суть, функції та принципи організації оплати праці на підприємстві .....................................................................................................9 1.3. Державне регулювання оплати праці ......................................12 1.4. Шляхи удосконалення організації оплати праці на підприємстві .....................................................................................................15 Розділ 2. Калькулювання собівартості праці на ТОВ „Мода Люкс”..................................................................................................................22 Висновок ...........................................................................................................27 Список використаної літератури ...............................................................28

Теоретичні основи організації оплати праці на підприємстві

Зміст: Вступ...............................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи організації оплати праці на підприємстві 1.1. Мотивація трудової діяльності........................................................4 1.2. Суть, функції та принципи організації оплати праці на підприємстві ..................................................................................................9 1.3. Державне регулювання оплати праці ...................................12 Розділ 2. Аналіз існуючого рівня організації оплати праці на підприємстві 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства....15 2.2. Організаційні основи оплати праці на підприємстві..........19 2.3. Оцінка ефективності форм і систем оплати праці на підприємстві..................................................................................................23 Розділ 3. Шляхи удосконалення організації оплати праці на підприємстві..................................................................................................27 Висновок......................................................................................................33 Список використаної літератури ..........................................................34 Додаток ........................................................................................................35

Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти та економічна сутність оплати праці 7 1.1. Економічна суть оплати праці 7 1.2. Форми, системи та фонд оплати праці 9 1.3. Завдання обліку праці та її оплати 30 1.4. Огляд нормативно-правової бази по темі дослідження 33 1.5. Коротка характеристика підприємства ТОВ «Назва» 37 Розділ 2. Організація обліку розрахунків по оплаті праці 40 2.1. Особливості організації обліку заробітної плати 40 2.2. Первинний облік оплати праці 41 2.3. Аналітичний та синтетичний облік оплати праці 43 2.4. Автоматизація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці 54 Розділ 3. Аналіз розрахунків з оплати праці 81 3.1. Аналіз формування та використання фонду оплати праці 81 3.2. Аналіз динаміки показників оплати праці 89 3.3. Аналіз стану розрахунків з оплати праці 91 Розділ 4. Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці 98 4.1. Методика та організація проведення аудиту розрахунків з оплати праці 98 4.2. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці 109 4.2.1. Організація і методика аудиту нарахування оплати праці на підприємстві 109 4.2.2. Організація і методика розрахунків з працівниками по оплаті праці 121 4.3. Узагальнення результатів проведення аудиторської перевірки 123 Висновки та пропозиції 126 Список використаних джерел 131 Додатки 140

Форми та системи оплати праці на підприємстві

ВСТУП 2 Розділ I. Теоретичні основи оплати праці в умовах становлення ринкових відносин в Україні. 4 1.1. Сутність оплати праці, її основні системи і форми. 4 1.2. Заробітна плата – основна форма оплати праці. 9 Розділ II. Аналіз форм і систем оплати праці на підприємстві ТОВ “Лія” 12 2.1. Діюча система оплати праці на підприємстві 12 2.2. Принципи нормування праці, документообіг на підприємстві 15 Розділ III. Шляхи удосконалення оплати праці в ТОВ “Лія” 22 3.1. Моральне та матеріальне стимулювання. 22 3.2. Удосконалення оплати праці деяких категорій працівників ТОВ “Лія” 25 Висновки 31 Список використаної літератури 35 Додатки 37

Організація і оплата праці на малому підприємстві особливості, стан, шляхи вдосконалення + Реферат + Рецензія + Анотація +Доповідь +Роздатковий матеріал

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1 Заробітна плата, її сутність та роль в сучасних умовах 6 1.2 Форми та системи оплати праці в торгівлі 13 1.3 Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази організації оплати праці в малому бізнесі 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «АГРОФІРМА «ЗАРОСЯНСЬКА» 27 2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ «Агрофірма «Заросянська» 27 2.2 Оцінка забезпеченості підприємства ТОВ «Агрофірма «Заросянська» трудовими ресурсами та аналіз продуктивності праці 42 2.3 Стан нормування праці на підприємстві та аналіз використання робочого часу 57 2.4 Аналіз організації оплати праці 70 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 83 3.1 Удосконалення основних елементів оплати праці та запровадження сучасних систем оплати праці на підприємстві 83 3.2 Ефективність впровадження ефективної гнучкої тарифної системи оплати праці на підприємстві ТОВ «Агрофірма «Заросянська» 95 ВИСНОВКИ 109 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114 ДОДАТКИ 119

Оплата праці на підприємстві

ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 5 2. ОГЛЯД НОРМАТИВНИХ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 7 3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «__» 11 4. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ 15 5. МЕТОДИКА НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «__» 18 6. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ 19 7. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «__» 28 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 42

Форми і системи оплати праці на підприємстві

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні основи щодо оплати праці на підприємстві 5 1.1 Економічний зміст поняття «заробітна плата», принципи і складові елементи організації заробітної плати 5 1.2 Системи, форми та види оплати праці 7 1.3 Показники, що характеризують ефективність оплати та стимулювання праці 14 Розділ 2. Аналіз сучасної системи організації оплати праці 16 2.1 Організація та методика розрахунків з оплати праці на підприємстві 16 2.2 Роль надбавок, премій та доплат у стимулюванні праці працівників 21 2.3 Формування фонду заробітної плати на підприємстві 31 Розділ 3. Основні шляхи вдосконалення організації оплати праці на підприємстві 36 3.1 Застосування сучасних форм і методів мотивації праці трудових колективів 36 3.2 Напрямки вдосконалення механізму формування і використання фонду оплати праці 45 Висновки 52 ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 54 Додаток А 56

Системи та форми оплати праці та їх удосконалення

ВСТУП 3 Розділ I. Теоретичні основи оплати праці в умовах становлення ринкових відносин в Україні. 5 1.1. Сутність оплати праці, її основні системи і форми. 5 1.2. Заробітна плата – основна форма оплати праці. 10 Розділ II. Аналіз форм і систем оплати праці на підприємстві ТОВ “Лія” 13 2.1. Діюча система оплати праці на підприємстві 13 2.2. Принципи нормування праці, документообіг на підприємстві 16 Розділ III. Шляхи удосконалення оплати праці в ТОВ “Лія” 23 3.1. Моральне та матеріальне стимулювання. 23 3.2. Удосконалення оплати праці деяких категорій працівників ТОВ “Лія” 26 Висновки 32 Список використаної літератури 36 Додатки 38

Оплата праці на підприємствах

ВСТУП 2 Розділ I. Теоретично-методологічні основи оплати праці в умовах ринкових відносин 4 1.1. Сутність оплати праці, її основні системи і форми. 4 1.2. Заробітна плата – основна форма оплати праці. 9 1.3. Функції заробітної плати 12 Розділ II. Аналіз сучасних підходів щодо оплати праці на підприємстві 18 2.1. Принципи нормування праці, документообіг на підприємстві 18 2.2. Сучасні підходи до оплати праці на підприємствах 24 2.3. Досвід фахівців провідних українських компаній щодо сучасних підходів до оплати праці на підприємстві 27 Розділ III. Шляхи удосконалення оплати праці на підприємстві 30 3.1. Напрямки удосконалення системи оплати праці на підприємстві з урахуванням моральних стимулів 30 3.2. Використання закордонного досвіду щодо оплати праці 34 Висновки 42 Список використаної літератури 45 Додатки. 47

Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати

ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти організації обліку операцій з оплати праці 7 1.1 Економічний зміст праці та її оплати 7 1.2 Аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 18 1.3 Організаційно-економічна характеристика підприємства 20 РОЗДІЛ 2 Організація обліку використання та оплати праці 27 2.1 Організація обліку та документування господарських операцій з обліку оплати праці 27 2.2 Фінансовий облік витрат на оплату праці 33 2.3 Управлінський облік з оплати праці 52 2.4 Податковий облік операцій з використанням праці та її оплати 58 2.5. Відображення інформації про заробітну плату у звітності підприємства 69 РОЗДІЛ 3 Організація аналізу оплати праці 74 3.1 Завдання методи та інформаційна база аналізу використання оплати праці 74 3.2. Аналіз структури і динаміки заробітної плати на підприємстві 79 3.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 83 РОЗДІЛ 4 Організація аудиту використання праці та її оплати 91 4.1 Основні концепції зовнішнього аудиту використання праці та її оплати 91 4.2 Організація і методика зовнішнього аудиту оплати праці 93 4.3 Внутрішній аудит операцій з використання праці та її оплати 100 ВИСНОВКИ 107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 ДОДАТКИ 117

Облік, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці

Анотація 2 Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні положення та економічна сутність оплати праці 6 1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ... та оцінка фінансового стану 6 1.2. Економічна суть оплати праці 17 1.3. Огляд нормативно-правової бази по темі дослідження 25 Розділ 2. Облік розрахунків з оплати праці 40 2.1. Первинний облік оплати праці 40 2.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з оплати праці 43 2.3. Автоматизація розрахунків з оплати праці 55 Розділ 3. Аналіз розрахунків з оплати праці 63 3.1. Завдання, джерела та методика аудиту розрахунків з оплати праці 63 3.2. Аналіз розрахунків з оплати праці на підприємстві 65 Розділ 4. Організація та методика аудиту розрахунків з оплати праці 72 4.1. Організація аудиту розрахунків з оплати праці 72 4.2. Методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці 80 4.3. Узагальнення результатів проведення аудиторської перевірки 86 Висновки і пропозиції 90 Список використаних джерел 93 Додатки 9

Організація і планування оплати праці у ВАТ „Граніт”

Зміст Вступ ...................................................................................................................3 1. Економічна характеристика підприємства ......................................4 2. Організація і планування оплати праці у ВАТ „Граніт”............ 12 2.1. Склад і характеристика персоналу підприємства......................12 2.2. Аналіз рівня організації оплати праці на підприємстві ..............16 2.3. Планування оплати праці на підприємстві ..............................20 2.4 Оцінка ефективності використання персоналу підприємства... .24 2.5. Шляхи підвищення ефективності організації і планування оплати праці на підприємстві ......................................................................................28 Висновки і пропозиції ..................................................................................34 Список використаної літератури ...............................................................37

Организація оплати праці на підприємстві

ВСТУП 5 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ 8 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 21 2.1. Нормування праці 21 2.2. Тарифна система 27 2.3. Форми і системи оплати праці 30 2.4. Оплата праці при відхиленні від умов праці 40 2.5.Організація та види матеріального стимулювання працівників 45 2.6. Закордонний досвід застосування сучасних форм і систем оплати праці 64 3. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “АКІРА І КО” 75 3.1.Загальна характеристика підприємства 75 3.2.Організаційна структура підприємства 78 3.3.Оцінка форм і системи заробітної плати на підприємстві 82 3.4. Показники ефективності праці. 83 3.5.Поділ і кооперація праці 86 3.6. Категорії персоналу 88 3.7. Шляхи удосконалювання норм праці 91 3.8. Роль надбавок, доплат та премій у стимулюванні праці працівників ТОВ “Акіра і Ко” 93 ВИСНОВКИ 95 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 98

Аналіз та планування фонду оплати праці на підприємстві

Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фонду оплати праці на підприємстві 5 1.1. Поняття заробітної плати 5 1.2. Теоретичні аспекти аналізу фонду оплати праці 11 1.3. Планування фонду оплати праці 12 2. Економічний аналіз фонду оплати праці на підприємстві 15 2.1. Продуктивність на підприємстві та її вплив на фонд оплати праці 15 2.2. Застосування статистичних засобів економічного аналізу фонду оплати праці 19 3. Планування фонду оплати праці 25 Висновки і пропозиції 28 Список літератури 31 Додаток 1 32

Форми та системи оплати праці на підприємстві

ВСТУП 4 Розділ I. Теоретичні основи оплати праці в умовах становлення ринкових відносин в Україні. 7 1.1. Сутність оплати праці, її основні системи і форми. 7 1.2. Заробітна плата – основна форма оплати праці. 15 1.3. Функції заробітної плати 21 Розділ II. Аналіз форм і систем оплати праці на підприємстві ТОВ “D&V-інвест” 27 2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ “D&V-інвест” 27 2.2. Діюча система оплати праці на підприємстві ТОВ “D&V-інвест” 38 2.3. Принципи нормування праці, документообіг на підприємстві ТОВ “D&V-інвест” 45 2.4. Розрахунок фонду оплати праці для різних виробничих підрозділів ТОВ “D&V-інвест” 54 Розділ III. Шляхи удосконалення оплати праці в ТОВ “D&V-інвест» 59 3.1. Підвищення ефективності праці на підприємстві ТОВ “D&V-інвест”. 59 3.2. Використання закордонного досвіду по оплаті праці 64 3.3. Удосконалення оплати праці деяких категорій працівників ТОВ “D&V-інвест» 71 Висновки 79 Список використаної літератури 83 Додатки. 86