институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Формування програми випуску продукції, виконання робіт, надання послуг.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Формування програми випуску продукції, виконання робіт, надання послуг.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг

Вступ 3 1.Поняття та необхідність управління витратами 5 2. Аудит обліку витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг 7 Висновки 10 Література 14

Виробнича програма підприємств

ВСТУП 3 ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА. 4 Зміст та основні завдання виробничої програми 4 Фактори, що впливають на формування виробничої програми підприємства 7 ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 11 Методика розрахунку показників виробничої програми 11 Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю 14 Календарний розподіл виробничої програми 17 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 21 Основні напрямки аналізу. Аналіз обсягу реалізації продукції 21 Аналіз ритмічності випуску продукції. Аналіз виконання плану сортності продукції 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

ВСТУП 3 Розділ I. Теоретичні основи обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг. 5 1.1. Поняття, класифікація та завдання обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 5 1.2. Характеристика рахунків, призначених для обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 8 Розділ II. Облік реалізації готової продукції, робіт, послуг 11 2.1. Порядок формування первісної вартості готової продукції, робіт, послуг 11 2.2. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції 14 2.3. Організація аналітичного обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 17 2.4. Бухгалтерське відображення операцій, пов’язаних з реалізацією готової продукції, робіт, послуг 19 Розділ III. Автоматизація обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг. 30 ВИСНОВКИ 35 Список використаних джерел 38 Додатки 40

Аналіз виконання плану виробництва, оцінка забезпечення робочою силою

Завдання 1. Проаналізуйте виконання плану виробництва продукції (робіт, послуг) в цілому, у тому числі виробництва експортної продукції, а також зміни у порівнянні з минулим роком. 2 Завдання 2. Дайте оцінку виконання плану продукції в цілому і за асортиментом. Визначить величину втрат випуску продукції у зв’язку з порушенням планового асортименту випуску продукції, тис.грн.. 3 Завдання 3. Визначити ритмічність виробництва продукції (робіт, послуг) поквартально і величину втрати випуску продукції в результаті порушення ритмічності виробництва. 4 Завдання 4. За наведеними даними проаналізуйте зміни обсягу реалізації продукції у порівнянні з базисним періодом. Встановіть залежність обсягів реалізації від залишків нереалізованої продукції та обсягів виробництва. 5 Завдання №5. Проаналізуйте забезпечення підприємства робочою силою. 6 Завдання № 6. Проаналізуйте рух робочої сили. 7 Завдання 7. Визначте вплив на випуск продукції змін чисельності працівників та виробітку одного працівника 8 Завдання №8. Обчисліть показники, що характеризують рух і стан основних засобів (фондів) у звітному року. 9 Завдання 9 10 Висновки 18

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, РОБІТ)

ВСТУП 3 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємством 5 1.2. Методика формування в обліку інформації про доходи від реалізації продукції (товарів, послуг) 10 1.3. Нормативно-правове забезпечення системи обліку, аналізу і аудиту реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 14 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, РОБІТ) 17 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Визначення ціни реалізованих товарів та наданих послуг 23 2.3. Документальне оформлення операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 26 2.4. Критична оцінка стану обліку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 ДОДАТКИ

Облік аудит і аналіз витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АУДИТ ВИТРАТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 5 1.2 Законодавчо - нормативне регулювання обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 14 1.3 Класифікація витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 15 1.4 Організаційно - економічна характеристика підприємства 19 РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) 30 2.1 Мета та етапи обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 30 2.2 Аналітичний облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 34 2.3Синтетичний облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 42 2.4 Інвентаризація незавершеного виробництва 46 2.5 Аудит витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 50 2.6 Автоматизація обліку і аудиту витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 57 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) 64 3.1 Значення, завдання та джерела інформації для аналізу витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 64 3.2 Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 69 3.3 Аналіз витратомісткості продукції або аналіз витрат за центрами відповідальності 78 ВИСНОВКИ 89 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92 ДОДАТКИ 96

Облік контроль та аналіз виробництва та реалізації продукції

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ ПОСЛУГ) 9 1.1 Економічна сутність процесів виробництва та реалізації продукції (робіт послуг) їх роль у системі управління діяльністю підприємства 9 1.2 Економіко–правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури за темою дослідження 26 1.3 Передумови організації та методології обліку контролю та економічного аналізу виробництва та реалізації продукції на ТОВ «Укргідроізоляція» 39 Висновки по розділу І 48 РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ „УКРГІДРОІЗОЛЯЦІЯ” 50 2.1 Фінансовий облік процесів виробництва продукції та надання послуг 50 2.2 Узагальнення інформації та методика складання фінансової податкової та статистичної звітності 62 2.3 Організація обліку процесів виробництва продукції та надання послуг на основі інформаційних технологій 71 2.4 Облік процесів виробництва продукції та надання послуг в системі прийняття управлінських рішень 75 Висновки по розділу ІІ 79 РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТОВ «УКРГІДРОІЗОЛЯЦІЯ» 81 3.1 Методика контролю витрат в процесі виробництва продукції та надання послуг 81 3.2 Система економічних показників інформаційна база та основні методи економічного аналізу виробництва продукції та надання послуг 89 3.3 Розробка та апробація методики економічного аналізу виробництва продукції та надання послуг 96 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 115 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 120 ДОДАТКИ 124

Особливості оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг 5 1.1. Економічна природа готової продукції: обліковий аспект 5 1.2. Класифікація готової продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку 15 2. Особливості визнання, оцінки та обліку наявності і руху готової продукції на підприємстві 18 2.1. Економічна характеристика діяльності ЗАТ „Случ” 18 2.2. Загальні аспекти організації обліку на підприємстві 26 2.3. Методологія обліку готової продукції, робіт, послуг 29 2.3.1. Порядок визначення первісної вартості готової продукції (робіт, послуг) 29 2.3.2. Документування операцій з руху готової продукції (робіт, послуг) 31 2.3.3. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції 33 2.3.4. Відображення інформації про готову продукцію (роботи, послуги) в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 39 2.4. Методика проведення інвентаризації готової продукції, робіт, послуг 42 3. Пропозиції з удосконалення обліку готової продукції, робіт, послуг 48 Висновки 50 Список використаних джерел: 53

Організація і методика обліку та аналізу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ I 7 Теоретичні основи обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг на підприємстві 7 1.1 Поняття, класифікація та завдання обліку реалізації готової продукції, робіт, послуг 7 1.2 Організація і методика обліку реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг 11 1.3 Теоретичні основи аналізу реалізації готової продукції, товарів робіт, послуг 22 РОЗДІЛ II 30 Організація та методика обліку реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг на підприємстві 30 2.1 Документування господарських операцій, пов’язаних з реалізацією готової продукції, товарів робіт, послуг 30 2.2 Організація аналітичного та синтетичного обліку реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг 35 2.3 Методика відображення операцій пов’язаних з реалізацією готової продукції, товарів, робіт, послуг 40 2.4 Автоматизація обліку реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг 50 РОЗДІЛ ІІІ 61 Організація та методика аналізу реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг в Асоціації «Укрліссервіс» 61 3.1 Завдання, напрямки аналізу, джерела інформації реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг 61 3.2 Методика аналізу операцій пов язаних з реалізацією готової продукції, товарів, виконаних робіт (послуг) 70 3.3 Особливості аналізу та контролю за відображенням результатів в обліку і фінансовій звітності реалізації готової продукції 81 ВИСНОВОК 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 102 ДОДАТКИ 107

Планування собівартості робіт і послуг на підприємстві

Вступ 3 1. Терміни і поняття собівартості робіт та послуг. Класифікація витрат. Види собівартості. 5 2. Технологія (процедура) планування зниження собівартості робіт та послуг від «нормативної бази на початок планового періоду» 8 3. Аналіз виконання плану собівартості робіт та послуг за плановий період (квартал) 13 4. Необхідність перегляду концепції планування собівартості робіт та послуг. Недоліки планування зниження собівартості робіт та послуг за факторами 19 Висновки та пропозиції 23 Перелік літератури 24

Поточний облік процесу виробництва продукції (робіт, послуг) на ТОВ „Слов’янка”

ЗМІСТ ВСТУП.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи і економічний зміст витрат на виробництво........5 1.1. Економічний зміст, визначення і класифікація витрат................................5 1.2. Формування витрат на виробництво продукції .............................................8 1.3. Нормативно-правове регулювання обліку виробництва продукції (робіт, послуг)......................................................................................................................10 РОЗДІЛ 2 Поточний облік процесу виробництва продукції (робіт, послуг) на ТОВ „Слов’янка”....................................................................................................13 2.1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві..................................13 2.2. Організація первинного, аналітичного і зведеного обліку витрат на виробництво продукції...........................................................................................17 2.3. Методологія обліку виробництва продукції (робіт, послуг)...................23 РОЗДІЛ 3 Вдосконалення поточного обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)........................................................................................28 3.1. Організація поточного обліку процесу виробництва в умовах використання інформаційних систем ...................................................................28 3.2. Шляхи вдосконалення обліку виробництва продукції (робіт, послуг) .33 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.................................................................................35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................38 ДОДАТКИ ..............................................................................................................40

Методологія та організація поточного обліку процесу виробництва

ЗМІСТ ВСТУП.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ I Теоретичні основи і економічний зміст витрат на виробництво........5 1.1. Економічний зміст, визначення і класифікація витрат................................5 1.2. Формування витрат на виробництво продукції .............................................8 1.3. Нормативно-правове регулювання обліку виробництва продукції (робіт, послуг)......................................................................................................................10 РОЗДІЛ II Поточний облік процесу виробництва продукції (робіт, послуг) на ТОВ „Слов’янка”....................................................................................................15 2.1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві..................................15 2.2. Організація первинного, аналітичного і зведеного обліку витрат на виробництво продукції...........................................................................................19 2.3. Методологія обліку виробництва продукції (робіт, послуг)...................25 РОЗДІЛ III Вдосконалення поточного обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)........................................................................................29 3.1. Організація поточного обліку процесу виробництва в умовах використання інформаційних систем ...................................................................29 3.2. Шляхи вдосконалення обліку виробництва продукції (робіт, послуг) .34 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.................................................................................37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................39 ДОДАТКИ ..............................................................................................................42

Облік і аналіз реалізації готової продукції (робіт, послуг)

ЗМІСТ: Вступ....................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку готової продукції, робіт, послуг 1.1. Економічна сутність та трактування поняття „Готова продукція”, „роботи”, „послуги”.........................................................................................................5 1.2. Аналітичний огляд та систематизація наукових поглядів щодо обліку готової продукції (робіт, послуг).....................................................................6 1.3. Класифікація готової продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку ...............................................................................................................................23 1.4. Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку готової продукції (робіт, послуг).............................................24 Висновки до 1-го розділу................................................................................ 27 Розділ 2. Організація і ведення бухгалтерського обліку готової продукції (робіт, послуг) на ТзОВ „Інтер” 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ „Інтер”...............28 2.2. Організаційні аспекти бухгалтерського обліку на ТзОВ „Інтер”.....35 2.3. Особливості обліку готової продукції (робіт, послуг) на ТзОВ „Інтер” .............................................................................................................................38 2.3.1. Порядок визначення первісної вартості готової продукції (робіт, послуг)..............................................................................................................................38 2.3.2. Документування операцій з руху готової продукції (робіт, послуг)...............................................................................................................................41 2.3.3. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції (робіт, послуг)...............................................................................................................................43 2.3.4. Інвентаризація готової продукції (робіт, послуг)............................47 2.3.5. Відображення даних про готову продукцію (роботи, послуги) в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності ..................52 2.4. Особливості обліку експортних операцій.............................................56 2.5. Особливості управлінського обліку готової продукції (робіт, послуг) ..............................................................................................................................59 Висновки до 2-го розділу ................................................................................66 Розділ 3. Організація аналізу і контролю готової продукції на ТзОВ „Інтер” 3.1. Аналіз ефективності використання готової продукції (робіт, послуг) і оцінка фінансового с тану підприємства ................................................68 3.2. Комп’ютеризація обліку готової продукції .........................................82 3.3. Організація аудиту на ТзОВ „Інтер” .....................................................86 3.4. Шляхи удосконалення обліку, аналізу і контролю ..........................96 Розділ 4. Охорона праці у ТзОВ „Інтер” 4.1. Загальні положення ..................................................................................98 4.2. Особливості охорони праці на ТзОВ „Інтер”.....................................100 Висновки та пропозиції .................................................................................106 Список літературних джерел.........................................................................110

Управління собівартістю продукції підприємства

Вступ 2 1. Економічна значимість собівартості продукції 4 2.Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) за 2 роки 16 2.1 Загальна характеристика динаміки виконання плану собівартості продукції 16 2.2 Аналіз затрат на 1 гривню товарної продукції (робіт, послуг) 20 2.3 Аналіз витрат на оплату праці 23 2.4 Аналіз витрат на обслуговування виробництва 26 3. Розрахунок елементів собівартості на майбутній період у взаємозв’язку з розробкою стратегії управління поточними витратами 31 Висновки і пропозиції 36 Список використаної літератури 38 Додаток 1. Фінансова звітність ВАТ „Р..” 41

Питання до Держ іспиту з програми Економічний аналіз

1.3.21 Класифікація факторів і резервів, її значення для управління. 3 1.3.22 Аналіз трудових ресурсів на підприємстві, його значення та задачі. Аналіз продуктивності праці. 4 1.3.23 Аналіз дебіторської заборгованості. 6 1.3.24 Значення, задачі та джерела аналізу матеріальних ресурсів. Аналіз показників використання матеріальних ресурсів. 8 1.3.25 Аналіз ліквідності балансу та оцінка ділової активності підприємства. 9 1.3.26 Аналіз фінансової стійкості підприємств. 11 1.3.27 Аналіз кредиторської заборгованості. 13 1.3.28 Задачі аналізу використання трудових ресурсів Аналіз використання робочого часу. 14 1.3.29 Аналіз використання основних засобів підприємства. 15 1.3.30 Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) по статтях витрат. 16 1.3.31 Аналіз динаміки обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг). 18 1.3.32 Аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). 19 1.3.33 Методика елімінування, характеристика видів елімінування та сфера застосування. 21 1.3.34Аналіз ритмічності випуску продукції та її вплив на якість. 22 1.3.35 Аналіз складу і структури майна підприємства. 23 1.3.36 Аналіз обіговості оборотних засобів підприємства. 24 1.3.37 Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. 25 1.3.38 Аналіз рівня беззбитковості виробництва. 26 1.3.39 Аналіз платоспроможності підприємства. 28 1.3.40 Метод аналізу господарської діяльності і його характерні особливості 29