институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Нормування матеріальних запасів підприємства.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Нормування матеріальних запасів підприємства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Організація та методика обліку матеріальних запасів

ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти обліку операцій з руху матеріальних запасів .......................................................................................5 1.1. Економічний зміст та сутність виробничих запасів…. 5 1.2. Класифікація матеріальних запасів для потреб бухгалтерського обліку ……………………………………………....………10 1.3. Нормативно-правова база обліку, аналізу та аудиту матеріальних запасів .........................................................................................13 РОЗДІЛ 2. Організація та методика обліку матеріальних запасів ..............................................................................................................................19 2.1. Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження........................................................................................................19 2.2. Організація бухгалтерського обліку матеріальних запасів на підприємстві ……………………………………………...…..……32 2.3. Документування операцій з руху матеріальних запасів…………………………………………………………………………..38 2.4. Синтетичний і аналітичний облік матеріальних запасів ……………………………………………………………………….....47 2.5. Інвентаризація матеріальних запасів ........................56 РОЗДІЛ 3. Аналіз та аудит матеріальних запасів у ВАТ „ЖКСВ”..............................................................................................................62 3.1. Аналіз стану та ефективності використання матеріальних запасів.........................................................................................62 3.2. Аудит руху та використання матеріальних запасів ..............................................................................................................................65 3.3. Шляхи вдосконалення обліку і аналізу операцій матеріальних запасів.......................................................................................71 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ .........................................................76 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...................................80

Облік товарно матеріальних запасів

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Економічна сутність і класифікація обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Аналіз нормативної та спеціальної літератури з питань обліку товарно матеріальних запасів 11 Розділ ІІ. Методика обліку товарно-матеріальних запасів 17 2.1. Первинний облік товарно-матеріальних запасів 17 2.2. Синтетичний і аналітичний облік товарно-матеріальних запасів 19 Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика обліку товарно-матеріальних запасів у іноземних країнах 29 Висновок 38 Список використаних джерел 40 Додатки 42-46 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад оцінки і обліку товарно матеріальних запасів; а саме організації первинного обліку, документування придбання і вибуття товарно матеріальних запасів, відображення обліку придбання і вибуття товарно матеріальних запасів в бухгалтерському обліку. А також відображення придбання і вибуття товарно матеріальних запасів в у звітності. Предметом дослідження є: товарно матеріальних запасів, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком товарно матеріальних запасів. Об’єктом дослідження обране ТОВ „Інтерхем”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

Управління формуванням товарно-матеріальних запасів підприємства (+РЕФЕРАТ + ДОКЛАД + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ)

Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні засади управління товарно-матеріальними запасами підприємства 6 1.1.Товарно-матеріальні запаси підприємства як економічна категорія 6 1.2.Облік та нормування товарно-матеріальних запасів 17 1.3.Аналіз ефективності використання товарно-матеріальних запасів 22 Розділ 2.Аналіз управління товарно - матеріальними запасами на підприємстві ТОВ „Контур” 34 2.1.Загальна характеристика господарської діяльності підприємства 34 2.2.Аналіз витрат за напрямками та центрами відповідальності 40 2.3.Оцінка ефективності використання товарно-матеріальних запасів 44 2.4.Аналіз ефективності формування та використання виробничих запасів 47 Розділ 3.Шляхи вдосконалення механізму управління товарно - матеріальними запасами 53 3.1.Шляхи підвищення прибутковості підприємства 53 3.2.Обґрунтування оптимальної партії постачання матеріалів (товарів) 58 Висновки 74 Література 77

Облік товарно-матеріальних запасів

Вступ 3 1. Економічна сутність і класифікація обліку товарно-матеріальних запасів 5 2. Аналіз нормативної та спеціальної літератури з питань обліку товарно матеріальних запасів 14 3. Оцінка товарно-матеріальних запасів 20 4. Оцінка незавершеного виробництва 23 5. Первинний облік товарно-матеріальних запасів 25 6. Синтетичний і аналітичний облік товарно-матеріальних запасів 27 Висновок 37 Список використаних джерел 39

Облік товарно-матеріальних запасів у зарубіжних країнах

Вступ 3 Розділ І. Теоретично-економічна аспекти, економічна сутність обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Нормативно-правова база, яка досліджує облік товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Сутність та значення товарно-матеріальних запасів 7 1.3. Класифікація товарно-матеріальних запасів 11 Розділ ІІ. Призначення обліку, методика обліку товарно-матеріальних запасів 14 2.1. Документальне оформлення операцій з товарно-матеріальними запасами 14 2.2. Характеристика рахунків з обліку товарно-матеріальних запасів 18 2.3. Облік вибуття товарно-матеріальних запасів 20 Розділ ІІІ. Методика відображення товарно-матеріальних запасів у фінансовій звітності. 27 3.1. Порівняльна характеристика відображення запасів у звітності зарубіжних країн 27 3.2. Відображення товарно-матеріальних запасів у звітності за міжнародними стандартами 29 Висновки 36 Список використаної літератури. 38 Додатки. 40 Звітність

Облік матеріальних запасів на складах та в бухгалтерії

Вступ 3 1. Теоретичні основи обліку матеріальних запасів на складах та в бухгалтерії 5 2. Синтетичний і аналітичний облік матеріальних запасів на складах та в бухгалтерії ВАТ ПТК „Агромат” 11 3. Напрямки удосконалення обліку матеріальних запасів на складах та в бухгалтерії підприємства 26 Висновок 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35 Звітність у файлі

Облік товарно-матеріальних запасів

Вступ 3 Розділ І. Теоретично-економічна побудова обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Нормативно-правові аспекти питань обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.2. Класифікація запасів 7 1.3. Оцінка та визначення запасів 9 Розділ ІІ. Аналітичний і синтетичний облік товарно-матеріальних запасів в зарубіжних країнах 20 2.1. Документальне оформлення операцій з обліку запасів 20 2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліку запасів в зарубіжних країнах 22 2.3. Інвентаризація запасів 25 Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика звітності в зарубіжних країнах 33 Висновки 42 Список використаної літератури. 44

Аналіз використання матеріальних запасів

Зміст Сторінки Вступ................................................................................... Розділ1. Матеріальні запаси та їх значення в підвищенні ефективності виробництва......................................………….. 1.1. Економічний зміст та класифікація матеріальних запасів.......................................................……………………. 1.2. Оцінка матеріальних запасів в сучасних умовах……………. Розділ2. Аналіз використання матеріальних запасів.................………… 2.1. Аналіз виконання плану матеріально-технічного забезпечення……………………………………………………… 2.2. Аналіз матеріальних витрат.....…………………………………. Розділ 3. Резерви та пропозиції щодо підвищення ефективності здійснення матеріальних витрат.................................. ............. Висновки......................................................…....................... Список використаної літератури...................….................... Додатки...............................................................….................

Планування і управління запасами товарно-матеріальних цінностей

Вступ 3 1 Сутність та класифікація запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства. Методи оцінки 4 2. Планування необхідного обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства 11 3. Управління запасами: розрахунок потреби системи управління запасами показники ефективності управління запасами товарно-матеріальних цінностей підприємства 16 4. Бюджетування витрат на придбання запасів товарно-матеріальних цінностей підприємства 25 Висновки 31 Список літератури 33

Облік товарно-матеріальних запасів (облік у зарубіжних країнах)

Вступ 3 1. Теоретично-економічна побудова обліку товарно-матеріальних запасів 5 1.1. Поняття запасів 5 1.2. Методи обліку запасів 12 2. Відмінності в методах оцінки та списання запасів 22 2.1. Оцінка товарно-матеріальних запасів при надходженні 22 2.2. Методи оцінки вибуття запасів 26 3. Відображення запасів у звітності. 29 3.1. Порівняльна характеристика відображення запасів у звітності зарубіжних країн 29 Висновки 38 Список використаної літератури. 40 Додатки. 42

Системи оцінки матеріальних запасів і витрат. Управління матеріальними запасами та контроль за їх використанням

Вступ 3 Розділ 1. Матеріальні запаси та витрати як об єкт аналізу та управління 5 1.1.Сутність, значення та місце матеріальних запасів і витрат в діяльності підприємства 5 1.2.Системи оцінки матеріальних запасів і витрат 7 1.3.Методи і прийоми аналізу матеріальних запасів і витрат 16 Розділ 2.Аналіз управління матеріальними запасами і витратами на підприємстві 23 2.1.Інформаційне забезпечення та завдання аналізу матеріальних запасів і витрат 23 2.2.Загальна оцінка і аналіз складу і динаміки матеріальних запасів і витрат 28 2.3.Аналіз ефективності використання виробничих запасів 31 Розділ 3.Шляхи вдосконалення механізму управління матеріальними запасами і витратами 38 3.1.Проблеми, пов язані мінімізацією матеріальних витрат 38 3.2.Шляхи покращення управління матеріальними запасами і витратами 40 Висновки 45 Література 49

Аналіз використання матеріальних запасів

Зміст Стор. Вступ................................................................................…... Розділ 1. Матеріальні цінності та їх значення в підвищенні ефективності виробництва......................................…………….. 1.1. Економічний зміст та класифікація матеріальних цінностей.......................................................…………………. 1.2. Оцінка матеріальних запасів в сучасних умовах……………. 1.3. Методика проведення інвентаризації..................................... Розділ 2. Аналіз використання матеріальних запасів.................………… 2.1. Аналіз виконання плану матеріально-технічного забезпечення……………………………………………………… 2.2. Аналіз матеріальних витрат.....…………………………………. Розділ 3. Резерви та пропозиції щодо підвищення ефективності використання матеріальних цінностей................................... Висновки......................................................…....................... Список використаних джерел……....................…................ Додатки......................................

Обгрунтування норм запасів виробничого підприємства

Вступ 3 1.Сутність запасів підприємства та їх види 5 2. Фактори, що впливають на обсяг і структуру запасів готової продукції 11 3. Методи нормування запасів готової продукції 15 4. Принципові підходи до визначення потреби у запасах готової продукції 20 Висновок 29 Список літератури 33

Управління поточними витратами підприємства щодо сформування виробничих запасів підприємства

Вступ 2 1. Формування виробничих запасів як основа розрахунку поточних витрат підприємства 4 2. Аналіз виробничих запасів підприємства за 2 роки 14 2.1 Аналіз виробничих запасів по загальному обсягу і структурі 14 2.2 Аналіз виробничих запасів по статтям матеріальних витрат 15 2.3 Аналіз факторів, що впливають на формування виробничих запасів підприємства 19 3. Розробка стратегії управління поточними витратами підприємства щодо формування виробничих запасів 22 Висновки і пропозиції 31 Список використаної літератури 33 Додаток 1. Фінансова звітність ВАТ «...» за 2002 рік 35 Баланс 35 Звіт про фінансові результати 38 Примітки до фінансової звітності 40

Економіка підприємства

1. Нормування виробничих запасів як важливий елемент управління ними. 3 2. Показники рентабельності та ресурсовіддачі. Поняття ефективності використання ресурсів підприємства. 8 Задача 14 За звітними даними собівартість товарної продукції становила 74000 грн., питома вага основної заробітної плати виробничих робітників у ній 26%, матеріальних затрат - 48%. На плановий період передбачено досягти збільшення продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої з/п -на 1% зі зниженням матеріальних затрат на 4%. Вияснити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді? Література 16