институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Організаційна структура управління господарським товариством.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Організаційна структура управління господарським товариством.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Удосконалення організаційної структури управління підприємства туристської сфери

Вступ 3 1. Організаційна структура підприємства і її формування: теоретичний аспект 5 1.1. Типи структур організацій 5 1.2. Організаційна модель системи управління. Подолання зростаючої складності управління 8 1.3. Склад системи управління 10 1.4. Структура і компетенція органів управління акціонерним товариством 11 2. Організаційна структура АТЗТ «Турсвіт» 15 2.1. Організаційна структура управління 15 3. Шляхи удосконалення структури управління підприємства 21 3.1. Розробка організаційного механізму взаємодії і співпраці в управлінні процесами 21 3.2. Реорганізація підприємства у рамках удосконалення його організаційної структури 27 Висновки 36 Список літератури 38

Організаційна структура управління підприємством

ЗМІСТ 1. Організаційна структура управління підприємством 3 2. Організаційна структура ТОВ “МКТ” 6 Список використаної літератури 10

Особливості управління акціонерним туристичним підприємством

Вступ 3 1.Акціонерне товариство: поняття та сутність 5 1.1. Поняття господарських товариств, їх види, місце серед них акціонерних 5 1.2. Підстави створення та діяльності акціонерних товариств 13 2.Особливості управління акціонерним туристичним підприємством 19 2.1. Загальна характеристика акціонерного туристичного підприємства та структура його управління 19 2.2. Організаційна структура управління акціонерним товариством 25 2.3. Система методів управління підприємством 29 2.4. Організація роботи менеджера 33 2.5. Аспекти організації кадрової роботи в акціонерному туристичному товаристві 35 3. Правове регулювання діяльності акціонерного туристичного підприємства 41 4. Функції, компетенція та порядок діяльності загальних зборів та інших керівних органів товариства як особливості управління акціонерним туристичним підприємством 47 Висновки 52 Список використаної літератури 53 Додаток 55

Формування та розвиток принципів управління

ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Формування та розвиток принципів управління 5 2. Принципи та функції менеджменту управління організацією 10 3. Структура управління АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 18 3.1. Визначення поняття і принципи побудови АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 18 3.2. Ієрархічний тип структур управління 21 3.3. Органічний тип структур управління 25 Висновок 28 Список використаної літератури 29

Організаційна структура організації

План 1. Поняття структури організації та її характеристика 3 2. Загальна характеристика організацій 6 3. Організаційна структура управління, етапи її формування 7 4. Планування і організаційне проектування. 10 5. Види організаційних структур 11 Використана література: 21

Аналіз організації управління позашкільним закладом естетичної освіти

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Загальна управлінська характеристика закладу позашкільної естетичної освіти 5 1.1. Організаційна структура закладу та його структура управління 5 1.2. Показники ефективності функціонування закладу позашкільної естетичної освіти 10 Розділ 2. Аналіз організації управління позашкільним закладом естетичної освіти 12 2.1. Характер, особливості та специфіка управління 12 2.2. Організаційна структура, її елементи і типи 14 2.3. Структура управління в галузі культури 18 2.4. Формування ринкових ланок у соціально-культурному комплексі 29 Розділ 3. Пропозиції щодо удосконалення управління закладом позашкільної естетичної освіти 32 3.1. Шляхи підвищення оперативності управління, впровадження технічних засобів управління 32 3.2. Напрямки удосконалення інформаційно-технічного забезпечення 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39

Підприємницьке право

Вступ 3 1. Державна підтримка підприємства 4 2. Правове становище довірчих товариств 11 3. Задача 14 Керівник ТОВ "Вересень" Сидорчук А. після прийняття господарським судом постанови про визнання ТОВ "Вересень" банкрутом був позбавлений повноважень щодо управління товариством та звільнений в зв'язку з банкрутством підприємства. Вважаючи такі дії незаконними, Сидорчук А. звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі 1. Чи підлягають позовні вимоги задоволенню Сидорчука А.? 2. Обґрунтуйте відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України. Висновки 16 Список джерел 17

Основні принципи побудови організаційної структури готелю

Основні принципи побудови організаційної структури готелю 2 Тести 7 1. Підрозділи, що складають функціональну організаційну структуру управління, класифікуються за: 2. Однією з переваг системи управління готелем з іноземним менеджментом є: 3. Будь-яка система управління готельним підприємством повинна: 4. Організаційна структура управління, формування якою відбувається за рахунок відокремлення на рівні виробництва послуг (обслуговування) функцій за будь-яким критерієм (ринком збуту, споживачам, видам готельного продукту), а також концентрації функцій управління на конкретних ділянках або сферах, називається: 5. Організаційна структура управління, при якій всередині кожної дільниці, організованої за лінійним принципом, виділяються функціональні ланки, має назву: 6. Основним недоліком матричної організаційної структури управління є: 7. Організаційна структура управління, що найчастіше використовується у міні-готелях, має назву: 8. Одним з недоліків системи управління готелем а іноземним менеджментом є: 9. Однією з переваг матричної структури управління готелю є: 10. Організаційна структура управління, при якій кожна ланка і кожен підлеглий мають одного керівника, через якого одним каналом проходять усі управлінські команди, називається: Література. 11

Організаційна структура управління підприємством, її принципи

План 1. Відтворення робочої сили. Законодавство України про зайнятість трудових ресурсів і соціальний захист трудящих. Система відтворення трудових ресурсів, її основні елементи 3 2. Організаційна структура управління підприємством, її принципи 7 3. В чому суть політики роздержавлення та приватизації в Україні? 9 Список використаної літератури 11

Управління підприємством

Вступ Розділ 1. Поняття управління Розділ 2. Виробнича та загальна структура Розділ 3. Організаційна структура управління технологічним розвитком підприємства Висновки Список використаної літератури

Менеджмент (теорія)

1. Функції управління 3 2. Якісні характеристики сучасного управління 6 3. Централізація і децентралізація управління 8 4. Підбір працівників 10 5. Створення оптимальних умов праці 11 6. Організаційна структура управління 13 Література 15

Організація управління готельним комплексом (турфірмою)

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ 5 1.1. Характеристика основних елементів побудови організаційної структури управління готельним комплексом 5 1.2. Прогресивні чинники підвищення ефективності управління готельним підприємством 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ КОМПЛЕКСОМ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ГОТЕЛЬ «Назва» 12 2.1. Коротка характеристика об’єкта дослідження 12 2.2. Характеристика системи управління готелем «Назва». Статут готелю 13 2.3. Функції окремих підрозділів готелю в системі управління готелем 15 2.4. Оцінка системи управління ВАТ «Готель «Назва» та її елементів. Штатний склад і підпорядкованість персоналу 19 РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЕМ «Назва» 23 3.1. Комплекс заходів щодо вдосконалення системи управління готелем 23 3.2. Впровадження автоматизованої системи управління готелем 27 3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів 28 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 ДОДАТКИ 36 Організаційна структура управління Організаційна структура управління після вдосконалення

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМТСВА

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 5 1.1 Методі управління персоналом організації взаємопоєднання та різниці. 5 1.2 Команда як організаційна форма колективного управління 12 1.3 Реформування організації 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМТСВА ТОВ “КРИВБАСТАРА” 35 2.1 Організаційна структура управління та структура підрозділів підприємства 35 2.2 Техніко економічні показники діяльності ТОВ “Кривбастара” 42 2.3 Аналіз стану системи управління персоналом на ТОВ “Крибастара” 44 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОВ “КРИВБАСТАРА” 48 3.1 Напрямки удосконалення системи управління персоналом 48 3.2.Оптимізація системи управління 52 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59 ДОДАТКИ 61

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМТСВА

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 5 1.1 Методі управління персоналом організації взаємопоєднання та різниці. 5 1.2 Команда як організаційна форма колективного управління 12 1.3 Реформування організації 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМТСВА ТОВ “КРИВБАСТАРА” 35 2.1 Організаційна структура управління та структура підрозділів підприємства 35 2.2 Техніко економічні показники діяльності ТОВ “Кривбастара” 42 2.3 Аналіз стану системи управління персоналом на ТОВ “Крибастара” 44 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОВ “КРИВБАСТАРА” 48 3.1 Напрямки удосконалення системи управління персоналом 48 3.2.Оптимізація системи управління 52 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59 ДОДАТКИ 61

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМТСВА ТОВ “...”

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 5 1.1 Методі управління персоналом організації взаємопоєднання та різниці. 5 1.2 Команда як організаційна форма колективного управління 12 1.3 Реформування організації 23 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМТСВА ТОВ “КРИВБАСТАРА” 35 2.1 Організаційна структура управління та структура підрозділів підприємства 35 2.2 Техніко економічні показники діяльності ТОВ “Кривбастара” 42 2.3 Аналіз стану системи управління персоналом на ТОВ “Крибастара” 44 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ТОВ “КРИВБАСТАРА” 48 3.1 Напрямки удосконалення системи управління персоналом 48 3.2.Оптимізація системи управління 52 ВИСНОВКИ 58 СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59 ДОДАТКИ 61