институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Організаційна структура управління приватним підприємством.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Організаційна структура управління приватним підприємством.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 10 1.1. Сутність управління приватним підприємством 10 1.2. Система показників ефективності управління приватним підприємством 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 26 2.1. Управління приватним підприємством "Уткіна Тетяна Костянтинівна" 26 2.2. Ефективність управління підприємством 38 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 65 3.1. Комплекс заходів підвищення ефективності управління 65 3.2. Ефективність запропонованих заходів для підприємства 69 ВИСНОВКИ 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 89 ДОДАТКИ 92

Організаційна структура управління підприємством

ЗМІСТ 1. Організаційна структура управління підприємством 3 2. Організаційна структура ТОВ “МКТ” 6 Список використаної літератури 10

Організація та управління приватним підприємством

Предмет: менеджмент організацій ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 4 1.1. Приватне підприємство як економічний суб'єкт господарювання 4 1.2. Особливості створення підприємства підприємницького типу 10 1.3. Функції та мета приватного підприємства 15 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 19 2.1. Правове становище приватного підприємства „Арт-мед” 19 2.2. Державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності ПП „Арт-мед” як юридичної особи 23 2.3. Організація та управління ПП „Арт-мед” 28 ВИСНОВКИ 39 ЛІТЕРАТУРА 40 ДОДАТКИ 41

Організаційна структура управління підприємством, її принципи

План 1. Відтворення робочої сили. Законодавство України про зайнятість трудових ресурсів і соціальний захист трудящих. Система відтворення трудових ресурсів, її основні елементи 3 2. Організаційна структура управління підприємством, її принципи 7 3. В чому суть політики роздержавлення та приватизації в Україні? 9 Список використаної літератури 11

Розробка стратегії та структура управління підприємством

Зміст Вступ 2 І. Основи формування стратегії та структури управління підприємством 3 1.1. Цільовий підхід до розробки стратегії та структури управління 3 1.2. Роль, значення, сутність і місце мети в стратегічному управлінні 5 1.3. Сутність стратегії 9 ІІ. Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку 14 2.1. Організаційна структура управління підприємством 14 2.2. Формування ОСУ стратегічного типу 19 ІІІ. Розробка стратегії управління підприємством 24 3.1. Етапи формування ОСУ стратегічного типу 24 3.2. Обстеження та аналіз діяльності підприємства i його системи управління 32 Висновки 34 Використана література 36

Удосконалення організаційної структури управління підприємства туристської сфери

Вступ 3 1. Організаційна структура підприємства і її формування: теоретичний аспект 5 1.1. Типи структур організацій 5 1.2. Організаційна модель системи управління. Подолання зростаючої складності управління 8 1.3. Склад системи управління 10 1.4. Структура і компетенція органів управління акціонерним товариством 11 2. Організаційна структура АТЗТ «Турсвіт» 15 2.1. Організаційна структура управління 15 3. Шляхи удосконалення структури управління підприємства 21 3.1. Розробка організаційного механізму взаємодії і співпраці в управлінні процесами 21 3.2. Реорганізація підприємства у рамках удосконалення його організаційної структури 27 Висновки 36 Список літератури 38

Організаційна структура управління підприємством та обґрунтування проекту її вдосконалення

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні питання формування сучасних організаційних структур управління підприємством 6 1.1. Визначення поняття „структура управління” та її характеристики 6 1.2. Системно-цільовий підхід до проектування структур та його основні етапи 18 1.3. Принципи та методи побудови організаційної структури управління підприємством та оцінка її ефективності 21 1.4. Світовий досвід модифікації організаційних структур управління підприємством 30 РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності функціонування підприємства та оцінка діючих структур управління 41 2.1. Характеристика ефективності функціонування підприємства 41 2.2. Аналіз різновидів організаційних структур управління 47 2.3. Аналіз організаційної структури підприємства та її основні недоліки 62 РОЗДІЛ 3. Обґрунтування проекту удосконалення організаційної структури управління підприємством 79 3.1. Методи проведення робіт щодо вдосконалення організаційної структури управління підприємством 79 3.2. Схема розробки оновленої організаційної структури управління підприємством 84 3.3. Оцінка ефективності оновленої організаційної структури управління підприємством та її вплив на ефективність його функціонування 104 ВИСНОВОК 110 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 113 ДОДАТКИ 117

Управління підприємством

Вступ Розділ 1. Поняття управління Розділ 2. Виробнича та загальна структура Розділ 3. Організаційна структура управління технологічним розвитком підприємства Висновки Список використаної літератури

Організація як об’єкт управління

ВСТУП 2 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ 3 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 8 3. ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 12 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 21-22

Структура і управління підприємством

Структура і управління підприємством 3 1. Сутність, функції та методи процесу управління 3 2. Організаційні структури управління та особливості їх застосування 7 3. Виробнича і загальна структура підприємства 10 Задача 14 Список використаної літератури 16

Особливості управління акціонерним туристичним підприємством

Вступ 3 1.Акціонерне товариство: поняття та сутність 5 1.1. Поняття господарських товариств, їх види, місце серед них акціонерних 5 1.2. Підстави створення та діяльності акціонерних товариств 13 2.Особливості управління акціонерним туристичним підприємством 19 2.1. Загальна характеристика акціонерного туристичного підприємства та структура його управління 19 2.2. Організаційна структура управління акціонерним товариством 25 2.3. Система методів управління підприємством 29 2.4. Організація роботи менеджера 33 2.5. Аспекти організації кадрової роботи в акціонерному туристичному товаристві 35 3. Правове регулювання діяльності акціонерного туристичного підприємства 41 4. Функції, компетенція та порядок діяльності загальних зборів та інших керівних органів товариства як особливості управління акціонерним туристичним підприємством 47 Висновки 52 Список використаної літератури 53 Додаток 55

Організаційна структура управління промисловим підприємством

Вступ 3 Розділ 1.Сутність організаційної структури управління промислових підприємств характеристика основних видів 6 1.1.Сутність організаційної структури управління промисловим підприємством 6 1.2.Характеристика основних моделей ОСУ промисловим підприємством 15 Розділ 2.Аналіз організаційної структури управління ТОВ «Екомеб» основні її недоліки 22 Розділ 3.Вдосконалення організаційної структури управління 26 Висновки 31 Список літератури 35

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття організаційної структури управління підприємством 6 1.1. Класифікація, статика і динаміка організації 6 1.2. Зміст та створення оптимальної структури підприємства 11 Розділ 2. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ "Рахівхліб" 20 2.1. Аналіз на основі звіту та балансу 20 2.2. Схема управління підприємством 22 2.3. Виробнича структура підприємства 27 Розділ 3. Удосконалення системи організаційного управління на підприємстві 29 3.1. Основні проблеми, пов'язані з ефективністю системи управління на підприємстві 29 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення організаційного управління на підприємстві 36 Висновки 41 Список використаної літератури 44 ДОДАТКИ 47

Основні принципи побудови організаційної структури готелю

Основні принципи побудови організаційної структури готелю 2 Тести 7 1. Підрозділи, що складають функціональну організаційну структуру управління, класифікуються за: 2. Однією з переваг системи управління готелем з іноземним менеджментом є: 3. Будь-яка система управління готельним підприємством повинна: 4. Організаційна структура управління, формування якою відбувається за рахунок відокремлення на рівні виробництва послуг (обслуговування) функцій за будь-яким критерієм (ринком збуту, споживачам, видам готельного продукту), а також концентрації функцій управління на конкретних ділянках або сферах, називається: 5. Організаційна структура управління, при якій всередині кожної дільниці, організованої за лінійним принципом, виділяються функціональні ланки, має назву: 6. Основним недоліком матричної організаційної структури управління є: 7. Організаційна структура управління, що найчастіше використовується у міні-готелях, має назву: 8. Одним з недоліків системи управління готелем а іноземним менеджментом є: 9. Однією з переваг матричної структури управління готелю є: 10. Організаційна структура управління, при якій кожна ланка і кожен підлеглий мають одного керівника, через якого одним каналом проходять усі управлінські команди, називається: Література. 11

Організаційна структура управління підприємством

ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Організація управління підприємством: характеристика, структура, ефективність 6 1.2 Методологія проектування структур управління підприємством 12 1.3 Сутність, зміст та основні напрями структурної реорганізації фірми 20 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26 2.1 Загальна характеристика фірми 26 2.2 Аналіз показників господарської діяльності підприємства 29 2.3 Оцінка ефективності функціонування діючої системи управління 41 3 ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 46 3.1 Основні напрями удосконалення структури управління підприємства 46 3.2 Економічне обґрунтування реорганізації системи управління фірми 50 3.3 Оцінка ефективності впровадження проектних рішень щодо удосконалення структури управління 53 ВИСНОВКИ 58 ДОДАТКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63