институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Процедура та порядок виплати грошових дивідендів 3 2. Основні теоретичні моделі та концепції дивідендної політики 5 3. Особливості збільшення статутного капіталу підприємств різних правових форм організації бізнесу 9 4. Формування статутного капіталу суб’єктів господарювання. Номінальний капітал 14 5. Збалансування та координація бюджетів у системі бюджетування 18 6. Бюджетний контроль 23 7. Практичне завдання 27 Список літератури 35 Додатки 37

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи

Вступ 3 1. Сутність фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні 4 1.1 Фінанси підприємств як складова частина фінансової діяльності 4 1.2 Правові форми організації бізнесу 6 1.3 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 8 1.3 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств, ЗАТариств з обмеженою діяльністю, акціонерних ЗАТариств, командитних і повних ЗАТариств, кооперативів та підприємств з іноземними інвестиціями 10 1.4 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 17 2. Особливості формування статутного фонду підприємств різних організаційно-правових форм 19 2.1 Власний капітал, його функції та складові 19 2.2 Статутний капітал і корпоративні права підприємства 24 2.3 Збільшення статутного капіталу підприємства 27 2.3.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 27 2.3.2 Збільшення статутного капіталу ЗАТ 29 2.3.3 Методи та джерела збільшення статутного капіталу AT 30 2.4 Зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.2. Зменшення статутного капіталу ЗАТ 34 2.4.3. Способи зменшення статутного капіталу AT 36 3. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств різних форм власності 41 Висновок 52 Література 53

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи

Вступ 3 1. Сутність фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні 4 1.1 Фінанси підприємств як складова частина фінансової діяльності 4 1.2 Правові форми організації бізнесу 6 1.3 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 8 1.3 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств, ЗАТариств з обмеженою діяльністю, акціонерних ЗАТариств, командитних і повних ЗАТариств, кооперативів та підприємств з іноземними інвестиціями 10 1.4 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 17 2. Особливості формування статутного фонду підприємств різних організаційно-правових форм 19 2.1 Власний капітал, його функції та складові 19 2.2 Статутний капітал і корпоративні права підприємства 24 2.3 Збільшення статутного капіталу підприємства 27 2.3.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 27 2.3.2 Збільшення статутного капіталу ЗАТ 29 2.3.3 Методи та джерела збільшення статутного капіталу AT 30 2.4 Зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.2. Зменшення статутного капіталу ЗАТ 34 2.4.3. Способи зменшення статутного капіталу AT 36 3. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств різних форм власності 41 Висновок 52 Література 53

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Види санаційних заходів 2 2. Види прямих та непрямих податків 8 Література 15

Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів аграрного господарювання

1. Основні положення правового регулювання фінансової діяльності суб'єктів аграрного господарювання 4 2. Планування фінансування господарської діяльності суб'єктів аграрного господарювання 10 3. Правове регулювання кредитування суб'єктів аграрного господарювання 14 4. Правове регулювання розрахунково-касових операцій суб'єктів аграрного господарювання 16 5. Правове регулювання податкових відносин субєктів аграрного господарювання 19 Висновки 23 Перелік використаних джерел 24

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Охарактеризувати методи нарахування дивідендів 3 2. Розкрити зміст фінансової діяльності казенних підприємств 16 3. Характеристика самофінансування підприємств 19 Список використаної літератури 23

Правові проблеми субєктів господарювання та споживачів

Зміст Вступ 3 1. Загальні положення захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.1. Законодавство України про захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.2. Правове становище суб’єктів господарювання та споживачів 14 1.3. Міжнародно-правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 23 2. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів господарювання та споживачів 36 2.1. Державний захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і споживачів 36 2.2. Відносини органів державної влади з правоохоронними органами по здійсненню охорони прав суб’єктів господарювання та споживачів 46 2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав суб’єктів господарювання і споживачів 54 3. Особливий порядок захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 59 3.1. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому порядку 59 3.2. Проблемні питання судового захисту прав споживачів 70 3.3. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 85 Висновки 102 Перелік використаних джерел 104 Об’єктом дослідження є права суб’єктів господарювання та споживачів, що потребують захисту. Предметом дослідження є правові норми українського та міжнародного законодавства, які регулюють захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання державного захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, виявлення наявних в цьому питанні проблем та пошук шляхів їх вирішення. Структурно робота складається з трьох розділів, розділених на підрозділи та пункти, вступу, висновків та переліку використаних джерел.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Методи розрахунку Cash-Flow 3 2. Оподаткування доходів від спільної діяльності без створення юридичної особи 11 3. Мета та загальні методологічні засади складання бізнес-плану та інвестиційного проекту 17 Література. 28

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання Варіант 4

1. Оперативний контролінг: методологічні аспекти та проблеми організації. 3 2. Методи оцінки фінансових інвестицій. 5 3. Взаємозв'язок дивідендної політики підприємства і структури його капіталу. 10 Список використаної літератури. 15

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарської діяльності в іноземній валюті. 8 1.1. Сутність операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 8 1.2. Нормативне регулювання обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання діяльності в іноземній валюті 15 Розділ 2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 21 2.1. Принципи організації облікової політики банку 21 2.2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 30 2.3. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 37 2.4 Формування та використання резервів створених під заборгованість під нараховані доходи від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 45 Розділ 3. Аналіз доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.1. Аналіз ефективності проведення операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.2. Вплив доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті на загальний фінансовий результат комерційного банку 66 Розділ 4. Напрямки вдосконалення, нові підходи та продукти, спрямовані на збільшення доходності від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 71 ВИСНОВКИ 81 Список використаних джерел 86 Додатки 91

Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності

Вступ 3 1. Поняття суб’єктів господарювання і їх організація 4 2. Принципи організації фінансових відносин підприємства 8 3. Фінансові відносини суб’єктів господарювання 12 Висновки і пропозиції 19 Список використаної літератури 23

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1.Особливості дивідендної політики акціонерних та господарських товариств 3 2.Фінансові інвестицій у корпоративні права інших підприємств: порядок здійснення та законодавчого регулювання 10 3.Інструменти та методи контролінгу: вартісний аналіз, портфельний аналіз, бенчмаркінг, АВС-аналіз та інші 16 Використана література 21

Державна реєстрація суб’єктів господарювання

Вступ 3 Розділ 1. Поняття та система державної реєстрації суб’єктів господарювання 5 1.1. Поняття державної реєстрації суб’єктів господарювання 5 1.2. Система державної реєстрації суб’єктів господарювання 11 Розділ 2. Державна реєстрація суб’єктів господарювання 16 2.1. Державна реєстрація юридичних осіб 16 2.2. Державна реєстрація фізичних осіб підприємців 33 Висновки 40 Список джерел 43

Фінансова модель ринкової економіки

1. ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ЇЇ ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ 3 2. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 13 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ЗМІСТОМ 23 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 35

Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

1. Заходи що застосовуються судом для відновлення платоспроможності боржника 2 2. Поняття та види суб єктів господарювання 10 Список використаних джерел 15