институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Операційна діяльність суб’єктів господарювання.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Операційна діяльність суб’єктів господарювання.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів аграрного господарювання

1. Основні положення правового регулювання фінансової діяльності суб'єктів аграрного господарювання 4 2. Планування фінансування господарської діяльності суб'єктів аграрного господарювання 10 3. Правове регулювання кредитування суб'єктів аграрного господарювання 14 4. Правове регулювання розрахунково-касових операцій суб'єктів аграрного господарювання 16 5. Правове регулювання податкових відносин субєктів аграрного господарювання 19 Висновки 23 Перелік використаних джерел 24

Правові проблеми субєктів господарювання та споживачів

Зміст Вступ 3 1. Загальні положення захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.1. Законодавство України про захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.2. Правове становище суб’єктів господарювання та споживачів 14 1.3. Міжнародно-правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 23 2. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів господарювання та споживачів 36 2.1. Державний захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і споживачів 36 2.2. Відносини органів державної влади з правоохоронними органами по здійсненню охорони прав суб’єктів господарювання та споживачів 46 2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав суб’єктів господарювання і споживачів 54 3. Особливий порядок захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 59 3.1. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому порядку 59 3.2. Проблемні питання судового захисту прав споживачів 70 3.3. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 85 Висновки 102 Перелік використаних джерел 104 Об’єктом дослідження є права суб’єктів господарювання та споживачів, що потребують захисту. Предметом дослідження є правові норми українського та міжнародного законодавства, які регулюють захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання державного захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, виявлення наявних в цьому питанні проблем та пошук шляхів їх вирішення. Структурно робота складається з трьох розділів, розділених на підрозділи та пункти, вступу, висновків та переліку використаних джерел.

ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарської діяльності в іноземній валюті. 8 1.1. Сутність операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 8 1.2. Нормативне регулювання обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання діяльності в іноземній валюті 15 Розділ 2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 21 2.1. Принципи організації облікової політики банку 21 2.2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 30 2.3. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 37 2.4 Формування та використання резервів створених під заборгованість під нараховані доходи від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 45 Розділ 3. Аналіз доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.1. Аналіз ефективності проведення операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.2. Вплив доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті на загальний фінансовий результат комерційного банку 66 Розділ 4. Напрямки вдосконалення, нові підходи та продукти, спрямовані на збільшення доходності від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 71 ВИСНОВКИ 81 Список використаних джерел 86 Додатки 91

Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності

Вступ 3 1. Поняття суб’єктів господарювання і їх організація 4 2. Принципи організації фінансових відносин підприємства 8 3. Фінансові відносини суб’єктів господарювання 12 Висновки і пропозиції 19 Список використаної літератури 23

Державна реєстрація суб’єктів господарювання

Вступ 3 Розділ 1. Поняття та система державної реєстрації суб’єктів господарювання 5 1.1. Поняття державної реєстрації суб’єктів господарювання 5 1.2. Система державної реєстрації суб’єктів господарювання 11 Розділ 2. Державна реєстрація суб’єктів господарювання 16 2.1. Державна реєстрація юридичних осіб 16 2.2. Державна реєстрація фізичних осіб підприємців 33 Висновки 40 Список джерел 43

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Процедура та порядок виплати грошових дивідендів 3 2. Основні теоретичні моделі та концепції дивідендної політики 5 3. Особливості збільшення статутного капіталу підприємств різних правових форм організації бізнесу 9 4. Формування статутного капіталу суб’єктів господарювання. Номінальний капітал 14 5. Збалансування та координація бюджетів у системі бюджетування 18 6. Бюджетний контроль 23 7. Практичне завдання 27 Список літератури 35 Додатки 37

Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

1. Заходи що застосовуються судом для відновлення платоспроможності боржника 2 2. Поняття та види суб єктів господарювання 10 Список використаних джерел 15

Суб єкти господарських правовідносин

Вступ 2 Розділ І. Законодавче визначення суб єктів господарських відносин, порядку їх утворення та реєстрації 3 1.1 Поняття суб єктів господарювання та правова регламентація їх утворення 3 1.2 Державна реєстрація суб єктів господарювання 7 Розділ ІІ. Види суб єктів господарських відносин 12 2.1 Державні та комунальні підприємства 12 2.2 Господарські товариства 16 2.3 Підприємства колективної власності 22 2.4 Приватні підприємства та інші їх види 26 2.5 Об єднання підприємств 28 2.6 Громадяни як суб єкти господарювання 33 Висновки 34 Список використаних джерел 36

Суб’єкти господарювання

Вступ 3 1. Поняття та ознаки суб’єкта господарювання 4 2. Види суб’єктів господарювання 8 3. Цілі та предмет діяльності суб’єкта господарювання 13 Висновки 15 Список використаної літератури 17

Структура і зміст операційної діяльності підприємства (на прикладі будівельного підприємства ТОВ „Дюна Плюс”)

Вступ 3 1. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАГАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Загальна структура економічної діяльності підприємства 5 1.2. Управлінська діяльність підприємства 10 1.3. Фінансова діяльність підприємства 22 1.4. Кадрова діяльність підприємства 25 1.5. Логістична діяльність підприємства 34 1.6. Маркетингова діяльність підприємства 37 1.7. Операційна діяльність підприємства 45 1.8. Специфіка операційного менеджменту в будівельних організаціях 50 1.8.1. Особливості операційної діяльності будівельної організації 50 1.8.2. Специфіка управління операційною діяльністю будівельного підприємства 52 1.9. Нормативно-правова база операційної діяльності підприємства 55 1.10. Структура операційної діяльності та управління нею 63 1.11. Контроль операційної діяльності 67 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ДЮНА-ПЛЮС» 71 2.1. Загальна економічна характеристика підприємства «Дюна-плюс» 71 2.2. Операційна діяльність на підприємстві «Дюна-плюс» та управління нею 95 2.3. Недоліки в операційній діяльності та управлінні нею та рекомендації щодо її поліпшення 104 2.4. Рекомендації щодо поліпшення операційної діяльності на підприємстві „Дюна Плюс” 106 Висновки 111 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 114

Принцип об’єктивної істини в процесі захисту суб’єктів господарювання

Вступ 3 1. Захист суб’єктів господарювання 4 2. Принцип об’єктивної істини в процесі захисту суб’єктів господарювання 8 Висновки 19 Список джерел 20

Кредитування суб’єктів господарювання

Вступ 2 1.Теоретичні засади кредитування суб’єктів господарювання 3 2.Практичні аспекти кредитних операцій. 13 3.Проблеми кредитування та шляхи їх вирішення 24 Висновки 33 Література 34 Додатки 36

Поняття та види суб'єктів господарського права

ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 11 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 17 2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 17 2.2. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 20 2.3. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НОРМАМИ ЦИВІЛЬНОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 25 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи

Вступ 3 1. Сутність фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні 4 1.1 Фінанси підприємств як складова частина фінансової діяльності 4 1.2 Правові форми організації бізнесу 6 1.3 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 8 1.3 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств, ЗАТариств з обмеженою діяльністю, акціонерних ЗАТариств, командитних і повних ЗАТариств, кооперативів та підприємств з іноземними інвестиціями 10 1.4 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 17 2. Особливості формування статутного фонду підприємств різних організаційно-правових форм 19 2.1 Власний капітал, його функції та складові 19 2.2 Статутний капітал і корпоративні права підприємства 24 2.3 Збільшення статутного капіталу підприємства 27 2.3.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 27 2.3.2 Збільшення статутного капіталу ЗАТ 29 2.3.3 Методи та джерела збільшення статутного капіталу AT 30 2.4 Зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.2. Зменшення статутного капіталу ЗАТ 34 2.4.3. Способи зменшення статутного капіталу AT 36 3. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств різних форм власності 41 Висновок 52 Література 53

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи

Вступ 3 1. Сутність фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні 4 1.1 Фінанси підприємств як складова частина фінансової діяльності 4 1.2 Правові форми організації бізнесу 6 1.3 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 8 1.3 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств, ЗАТариств з обмеженою діяльністю, акціонерних ЗАТариств, командитних і повних ЗАТариств, кооперативів та підприємств з іноземними інвестиціями 10 1.4 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 17 2. Особливості формування статутного фонду підприємств різних організаційно-правових форм 19 2.1 Власний капітал, його функції та складові 19 2.2 Статутний капітал і корпоративні права підприємства 24 2.3 Збільшення статутного капіталу підприємства 27 2.3.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 27 2.3.2 Збільшення статутного капіталу ЗАТ 29 2.3.3 Методи та джерела збільшення статутного капіталу AT 30 2.4 Зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.2. Зменшення статутного капіталу ЗАТ 34 2.4.3. Способи зменшення статутного капіталу AT 36 3. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств різних форм власності 41 Висновок 52 Література 53