институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Підприємницька діяльність господарського товариства.

Предмет: Економіка підприємства
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Підприємницька діяльність господарського товариства.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Підприємницька діяльність господарського товариства на прикладі ТОВ «Основа Папір»

ВСТУП 3 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 5 1.1 Підприємницька діяльність як соціально-економічне явище 5 1.2 Особливості ведення підприємницької діяльності господарськими товариствами 9 2. АНАЛІЗ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 18 2.1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності 18 2.2 Оцінка рівня ефективності господарювання товариства 21 2.3 Підвищення ефективності здійснення підприємницької діяльності 25 3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМТВ НА БАЗІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 30 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 50 ДОДАТКИ 51

"Господарські товариства як юридичні особи"

ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та ознаки господарського товариства як юридичної особи 4 1.1. Поняття, і правові ознаки господарського товариства 4 1.2. Правоздатність господарського товариства, як юридичної особи 5 1.3. Правовий статус учасників господарського товариства 7 Розділ 2. Порядок утворення і припинення господарських товариств 12 2.1 Створення, державна реєстрація господарських товариств. Дії по подальшій легалізації їхньої діяльності 12 2.2. Форми, засоби і підстави припинення господарських товариств. 16 2.3. Поняття установчих документів господарського товариства. Вимоги законодавства до їх. форми і змісту 17 Розділ 3. Види господарських товариств. 19 3.1. Акціонерне товариство 19 3.2. Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю 23 3.3. Повне товариство і командитне товариство. 27 ВИСНОВОК 31 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА : 32

"Господарські товариства як юридичні особи"

ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та ознаки господарського товариства як юридичної особи 4 1.1. Поняття, і правові ознаки господарського товариства 4 1.2. Правоздатність господарського товариства, як юридичної особи 5 1.3. Правовий статус учасників господарського товариства 7 Розділ 2. Порядок утворення і припинення господарських товариств 12 2.1 Створення, державна реєстрація господарських товариств. Дії по подальшій легалізації їхньої діяльності 12 2.2. Форми, засоби і підстави припинення господарських товариств. 16 2.3. Поняття установчих документів господарського товариства. Вимоги законодавства до їх. форми і змісту 17 Розділ 3. Види господарських товариств. 19 3.1. Акціонерне товариство 19 3.2. Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю 23 3.3. Повне товариство і командитне товариство. 27 ВИСНОВОК 31 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА : 32

Менеджер і підприємницька діяльність

Вступ Менеджер і підприємницька діяльність Висновки Література

Менеджер і підприємницька діяльність

Вступ Менеджер і підприємницька діяльність Висновки Література

Державна власність та підприємницька діяльність держави

Вступ 3 1. Державна власність у системі економічних відносин 3 2. Підприємницька діяльність держави 9 Висновок 14 Список використаної літератури 14

Особливості підприємницької діяльності різних видів господарських товариств

Зміст 1. Вступ..............................................................................................3 2. Підприємницька діяльність та господарські товариства..........4 a. акціонерне товариство.......................................................5 б. товариство з обмеженою відповідальністю.....................6 в. з додатковою відповідальністю........................................8 г. повне товариство................................................................9 д. командитне товариство....................................................10 3. Висновки......................................................................................13 4. Література....................................................................................14

Фінансове планування в акціонерному товаристві

1. Форма, порядок складання та погодження фінансового плану для господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50% акцій належать держані. 3 2. Методика розрахунку окремих складових плану. 8 3. Навести приклад розроблення фінансового плану конкретного господарського товариства (за вибором студента). 16 Література 17

Суб'єкти господарських правовідносин

Вступ 3 Розділ 1. Суб'єкти господарського права. Поняття та види 4 1.1. Поняття суб'єкта господарського права 4 1.2. Державна реєстрація суб єктів господарювання 6 Розділ 2. Визначення видів суб'єктів господарського права 10 2.1. Види суб'єктів господарських правовідносин 10 2.2. Приватні, колективні та державні підприємства 10 2.3. Поняття господарського об'єднання 15 2.4. Види господарських об’єднань: корпорації, асоціації, концерни та консорціуми 17 Розділ 3. Поняття і види господарського товариства 21 3.1. Характеристика господарських товариств 21 3.2. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства 22 3.3. Товариство з обмеженою відповідальністю 24 3.4. Повне товариство 25 Висновок 27 Закони України 29 Література 29

Фінанси акціонерних товариств

ВСТУП 3 1.ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 5 1.2. Акціонерне товариство відкритого типу 8 1.3. Акціонерні товариства створені внаслідок приватизації (корпоратизації) в Україні 8 2.МАЙНОВА СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА 13 3. ФІНАНСИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. 15 3.1. Об'єднання вкладів засновників та учасників у статутний фонд товариства 15 3.2. Випуск та обіг акцій 17 3.3. Отримання доходів і прибутку 23 3.4. Фінансово-господарська діяльність товариства 24 3.5. Розподіл майна та прибутку у фонди товариства 25 3.6. Правовий режим дивідендів. 28 ВИСНОВОК 31 ЛІТЕРАТУРА 32

Удосконалення господарського права

1. Прийняття Господарського кодексу як одна з центральних задач господарського права 3 2. Реформування в галузі регулювання виробничих відносин 7 3. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво 11 4. Недоліки Закону України “Про господарські товариства”: 19 Список використаної літератури 20

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА

Вступ...........................................................................................................3 1. Поняття господарського товариства....................................................4 2. Реєстрація господарських товариств....................................................6 3. Управління господарськими товариствами та припинення їх діяльності......8 Висновки....................................................................................................11 Використана література............................................................................12

Господарські товариства

Вступ...........................................................................................................3
1. Поняття господарського товариства....................................................4
2. Реєстрація господарських товариств....................................................6
3. Управління господарськими товариствами та припинення їх діяльності.......................................................................8
Висновки....................................................................................................11
Використана література............................................................................12

Міжнародна підприємницька діяльність

Вступ 3 1. Міжнародна підприємницька діяльність як основа співробітництва міжнародних економічних суб'єктів 5 1.1. Поняття та форми міжнародної підприємницької діяльності 5 1.2. Суб’єкти та види міжнародної підприємницької діяльності 9 1.3. Етапи розвитку міжнародної підприємницької діяльності 15 2. Глобалізація сучасного господарського життя як об’єктивна основа розвитку міжнародної підприємницької діяльності 17 2.1. Поняття глобалізації як сучасного аспекту світової економічної системи 17 2.2. Джерела та чинники глобалізації 21 3. Спільні підприємства як основна форма міжнародної підприємницької діяльності 24 3.1. Поняття та особливості міжнародного спільного підприємства 24 3.2. Класифікація міжнародних спільних підприємств 29 3.3. Спільні підприємства в Україні 31 4. Регулювання міжнародної підприємницької діяльності 34 4.1. Мета та основні поняття щодо регулювання міжнародної підприємницької діяльності 34 4.2. Регулювання міжнародної підприємницької діяльності в Україні 40 5. Роль ТНК у сучасній міжнародній підприємницькій діяльності 46 Висновок 48 Список використаної літератури 50

ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР

І. Теоретична частина 1. Поняття господарського договору, його функції в забезпеченні діяльності підприємства (господарського товариства) в становленні і функціонуванні ринкових відносин. Види господарських договорів. 3 2. Форма господарського договору. Правові наслідки недодержання встановленої законом форми господарського договору. 4 3. Зміст господарського договору. 5 4. Співвідношення понять: "правочин", "господарський договір", "господарське зобов'язання". 6 5. Загальні вимоги до виконання господарського зобов'язання. 7 6. Правові засоби забезепечення виконання господарського зобов'язання. 8 II. Практична частина Задача N'1. 10 Задача 92. 11