институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Законодавство України про міжнародний арбітраж. Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. Їх організація і діяльність.

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Законодавство України про міжнародний арбітраж. Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України. Їх організація і діяльність.
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

Практичне завдання міжнародний комерційний арбітраж

А) Підстави оспорювання арбітражного рішення відповідно до Регламенту Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України 3 Б) Дайте визначення таких термінів як «арбітражний збір», «витрати арбітражного провадження». 5 В) Встановлення арбітражного розміру в Міжнародному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України. 6 Список джерел 9

Міжнародний комерційний арбітраж в міжнародному бізнесі

Вступ……………………………………………………………………………….2 І. Регламентаційна діяльність міжнародного комерційного арбітражу на міжнародному рівні……………………………………………………………….5 1.1 Історія міжнародного комерційного арбітражу……………………………..5 1.2 Регламентаційна діяльність міжнародного комерційного арбітражу на універсальному рівні…………………………………………………………….10 1.3 Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на регіональному рівні…………………………………...........................................21 1.4 Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в СНД…………………………………………………….........................................37 ІІ. Роль міжнародного комерційного арбітражу в міжнародному бізнесі……………………………………………………………………………..50 2.1 Суть, значення та функції сучасного міжнародного комерційного арбітражу…………………………………………………………………………50 2.2 Діяльність Постійної палати третейського суду в Гаазі…………………..66 2.3 Проблемні питання вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражем………………………………………………………………………..70 ІІІ. Україна і міжнародний комерційний арбітраж…………………………....77 3.1 Участь України у міжнародному комерційному арбітражі……………….77 3.2 Законодавча база міжнародного комерційного арбітражу в Україні…….82 3.3 Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України…………………………………………………….86 3.4 Оспорювання та примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу винесених на території України…………………..109 Висновки………………………………………………………………………..119 Список використаних джерел…………………………………………………122

Міжнародний комерційний арбітраж

Варіант ІІ 2 1. Міжнародний комерційний арбітраж у СРСР до 1991 р. 2 2. Формування складу арбітражу 5 3. Скласти третейський запис 9 Список використаних джерел 11

Міжнародний комерційний арбітраж

Міжнародний комерційний арбітраж Агентські угоди в туризмі Список використаної літератури Додатки

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

1. Інструменти зовнішньоторговельної політики 2 2. Економічні проблеми включення України в світове господарство 4 3. Міжнародний комерційний арбітраж у Україні 6 4. Науково-технічна політика в Україні 8 5. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні 10 Література 14 1. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 25, ст.198 ) 2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. //За ред. Г. Климка. К:”Знання”, 1997 р., с. 616-625 3. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. //"Вісник податкової служби", N 42, листопад 2002 р. 4. А. Гриценко ,М.Пашков Украина на мировых рынках: добро пожаловать или…// "Зеркало недели", №25(298), 24 июня 2001

Регламентація міжнародного комерційного арбітражу на міжнародному рівні

Вступ 3 Розділ I. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на універсальному рівні 7 1.1 Міжнародний комерційний арбітраж 7 1.2 UNCITRAL: арбітражний регламент, погоджувальна процедура, типові закони 10 1.3 Визнання і виконання арбітражних рішень 17 Розділ II. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на регіональному рівні 22 2.1 Європейська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 1961 р. 22 2.2 Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 28 2.3 Конвенція Арабських держав про міжнародний комерційний арбітраж 32 2.4 Порівняння Європейської, Міжамериканської та конвенції Арабських держав 38 Розділ ІІІ. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в СНД 42 3.1 Київська Угода 1992 року про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 42 3.2 Мінська Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року 46 3.3 Кишинівська конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 2002 року 49 3.4 Порівняння Київської угоди, Мінської та Кишинівської конвенцій 52 Висновки 57 Список використаних джерел 59

АРБІТРАЖНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ВСТУП 3 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу 4 2. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ 10 ВИСНОВОК 13 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14

Міжнародний комерційний арбітраж

Вступ............................................................................................................3
1. Джерела міжнародного комерційного арбітражу................................4
2. Арбітражна угода....................................................................................7
3. Склад та повноваження третейського суду..........................................8
4. Арбітражне провадження.....................................................................11
5. Винесення арбітражного рішення та припинення розгляду.
Оспорювання рішення..........................................................................13
6. Визнання та виконання арбітражних рішень.....................................16
Висновки....................................................................................................18
Використана література............................................................................20


Зовнішньоекономічна діяльність

1. Міжнародний комерційний арбітраж. 3 2.Агентські угоди в туризмі 10 Список використаної літератури 13

КР з предмету "Міжнародний комерційний арбітраж" - Мирова угода по справі

Вступ 3 1. Процесуальні права сторін в цивільному судочинстві. Право на укладення мирової угоди. 4 2. Мирова угода та правила її укладення 7 3. Укладення мирової угоди відповідно до Закону про Міжнародний комерційний Арбітраж 9 Висновки 12 Література 14 1. Господарський процесуальний кодекс України (у редакції Закону України від 21.06.2001 р. N 2539-III) 2. Цивільний кодекс Української РСР Із змінами і доповненнями, внесеними до 8 жовтня 1999 року N 1136-XIV, ОВУ, 1999 р., N 43, ст. 2128) 3. Цивільний процесуальний кодекс України.( Із змінами і доповненнями, внесеними до 21 червня 2001 року N 2540-III, ОВУ, 2001 р., N 25 ст. 1149) 4. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року N 4002-XII(Із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 ) 5. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 15.05.97 N 01-8/167) 6. Роз’яснення вищого арбітражного суду України, №3, 1998, Юрінком інтер. 7. Актуальні проблеми доарбітражного врегулювання господарських спорів. Право України, №3, 1998. 8. Дмитрієв А.І. Міжнародне публічне право. К:Юрінком Інтер, 2000 р. 9. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнецової. - К.Юрінком, 2001. 10. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. - К.Юрінком, 2001. 11. Штефан М.Й. Цивільний процес. К:Ін Юре – 1997

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з ЗЕД

1. Інструменти зовнішньоторговельної політики 3 2. Економічні проблеми включення України в світове господарство 5 3. Міжнародний комерційний арбітраж у Україні 7 4. Науково-технічна політика в Україні 9 5. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні 11 Література 15

Джерела регулювання міжнародного комерційного арбітражу

ВСТУП 3 1. Джерела міжнародного комерційного арбітражу 4 2. Загальна характеристика законну України "Про міжнародний комерційний арбітраж" 8 ВИСНОВКИ 9 Використана література 10

Джерела регулювання міжнародного комерційного арбітражу

ВСТУП 3 1. Джерела міжнародного комерційного арбітражу 4 2. Загальна характеристика законну України "Про міжнародний комерційний арбітраж" 8 ВИСНОВКИ 9 Використана література 10

Міжнародний комерційний арбітраж (Варіант 6)

1. Мета та сфера застосування ІНКОТЕРМС 2 2. Виконання арбітражного рішення 6 Зразок зовнішньоекономічного договору поставки 12 Список використаних джерел 20

Міжнародний арбітраж

Вступ 3 Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 4 Висновки 18 Список використаних джерел 19