институт.com.ua - національний студентський портал України
  • ТОП-оголошення
Система оголошень институт.com.ua допоможе Вам знайти або розмістити оголошення для студентів, пов'язані з освітою в Україні та закордоном, працевлаштуванням для студентів, репетиторством. Також Ви можете розмістити інформацію про послуги у сфері освіти.
Головна| Новини| Освіта в Україні| Реферати| Контакти

Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. Міжнародні регламенти. Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ. Арбітражний суд Міжнародної торгової палати. Лондонський міжнар

Предмет: Менеджмент організацій / Менеджмент промислових підприємств
Вид работы: Курсова робота
План работыВступ
Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу. Міжнародні регламенти. Типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ. Арбітражний суд Міжнародної торгової палати. Лондонський міжнар
Висновки
Література

Похожие рефераты, контрольные работы, курсовые и дипломные работы:

АРБІТРАЖНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ВСТУП 3 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу 4 2. Міжнародні регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ 10 ВИСНОВОК 13 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14

Міжнародний комерційний арбітраж в міжнародному бізнесі

Вступ……………………………………………………………………………….2 І. Регламентаційна діяльність міжнародного комерційного арбітражу на міжнародному рівні……………………………………………………………….5 1.1 Історія міжнародного комерційного арбітражу……………………………..5 1.2 Регламентаційна діяльність міжнародного комерційного арбітражу на універсальному рівні…………………………………………………………….10 1.3 Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на регіональному рівні…………………………………...........................................21 1.4 Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в СНД…………………………………………………….........................................37 ІІ. Роль міжнародного комерційного арбітражу в міжнародному бізнесі……………………………………………………………………………..50 2.1 Суть, значення та функції сучасного міжнародного комерційного арбітражу…………………………………………………………………………50 2.2 Діяльність Постійної палати третейського суду в Гаазі…………………..66 2.3 Проблемні питання вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражем………………………………………………………………………..70 ІІІ. Україна і міжнародний комерційний арбітраж…………………………....77 3.1 Участь України у міжнародному комерційному арбітражі……………….77 3.2 Законодавча база міжнародного комерційного арбітражу в Україні…….82 3.3 Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України…………………………………………………….86 3.4 Оспорювання та примусове виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу винесених на території України…………………..109 Висновки………………………………………………………………………..119 Список використаних джерел…………………………………………………122

Регламентація міжнародного комерційного арбітражу на міжнародному рівні

Вступ 3 Розділ I. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на універсальному рівні 7 1.1 Міжнародний комерційний арбітраж 7 1.2 UNCITRAL: арбітражний регламент, погоджувальна процедура, типові закони 10 1.3 Визнання і виконання арбітражних рішень 17 Розділ II. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу на регіональному рівні 22 2.1 Європейська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 1961 р. 22 2.2 Міжамериканська конвенція про міжнародний комерційний арбітраж 28 2.3 Конвенція Арабських держав про міжнародний комерційний арбітраж 32 2.4 Порівняння Європейської, Міжамериканської та конвенції Арабських держав 38 Розділ ІІІ. Міжнародне регулювання міжнародного комерційного арбітражу в СНД 42 3.1 Київська Угода 1992 року про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності 42 3.2 Мінська Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року 46 3.3 Кишинівська конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 2002 року 49 3.4 Порівняння Київської угоди, Мінської та Кишинівської конвенцій 52 Висновки 57 Список використаних джерел 59

Джерела регулювання міжнародного комерційного арбітражу

ВСТУП 3 1. Джерела міжнародного комерційного арбітражу 4 2. Загальна характеристика законну України "Про міжнародний комерційний арбітраж" 8 ВИСНОВКИ 9 Використана література 10

Джерела регулювання міжнародного комерційного арбітражу

ВСТУП 3 1. Джерела міжнародного комерційного арбітражу 4 2. Загальна характеристика законну України "Про міжнародний комерційний арбітраж" 8 ВИСНОВКИ 9 Використана література 10

Правовий статус арбітражу та його місце у вирішенні міжнародних спорів

Вступ 3 1. Поняття та функції міжнародного комерційного арбітражу 4 2. Класифікація органів міжнародного комерційного арбітражу 8 3. Особливості правового статусу та юрисдикції міжнародного комерційного арбітражу. МКАС при ТПП України 12 Висновки 18 Список використаної літератури 19

Практичне завдання міжнародний комерційний арбітраж

А) Підстави оспорювання арбітражного рішення відповідно до Регламенту Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України 3 Б) Дайте визначення таких термінів як «арбітражний збір», «витрати арбітражного провадження». 5 В) Встановлення арбітражного розміру в Міжнародному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України. 6 Список джерел 9

Міжнародний комерційний арбітраж

Вступ............................................................................................................3
1. Джерела міжнародного комерційного арбітражу................................4
2. Арбітражна угода....................................................................................7
3. Склад та повноваження третейського суду..........................................8
4. Арбітражне провадження.....................................................................11
5. Винесення арбітражного рішення та припинення розгляду.
Оспорювання рішення..........................................................................13
6. Визнання та виконання арбітражних рішень.....................................16
Висновки....................................................................................................18
Використана література............................................................................20


Міжнародний комерційний арбітраж

Варіант ІІ 2 1. Міжнародний комерційний арбітраж у СРСР до 1991 р. 2 2. Формування складу арбітражу 5 3. Скласти третейський запис 9 Список використаних джерел 11

Міжнародне торгівельне право

ТЕМА 1. Суб’єкти міжнародного торговельного права. Суб’єкти міжнародного торговельного обігу 4 1. Поняття суб’єкту міжнародного торговельного права 4 2. Держава як основний суб’єкт міжнародного торговельного права 4 3. Міжнародна організація як суб’єкт міжнародного торговельного права 5 4. Загальна характеристика суб’єктів міжнародного торговельного права 6 ТЕМА 2. Актуальні питання міжнародних організацій у галузі міжнародної торгівлі 8 1. Роль міжнародних організацій (МО) у регулюванні міжнародної торгівлі 8 2. Діяльність спеціалізованих установ і допоміжних органів ООН 9 3. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і Світова організація з торгівлі (СОТ) 12 4. Діяльність Міжнародного інституту з уніфікації приватного права (УНІДРУА) і Гаазької конференції з міжнародного приватного права 13 5. Діяльність Міжнародної торговельної палати з кодифікації звичаїв міжнародної торгівлі 14 ТЕМА 3. Система ГАТТ/СОТ і міжнародно-правове регулювання торгівлі 15 1. Основні етапи та особливості розвитку світової системи торгівлі від ГАТТ та СОТ 15 2. Базові торговельні режими ГАТТ 16 3. Тарифне регулювання в межах ГАТТ 17 4. Нетарифне регулювання в межах ГАТТ 18 5. Інструменти, що застосовуються у випадках недобросовісної торговельної практики 19 6. Врегулювання суперечок у межах ГАТТ/СОТ 20 ТЕМА 4. Проблеми міжнародних торговельних угод та договорів 21 1. Поняття міжнародної торговельної угоди (контракту) у міжнародному торговельному праві 21 2. Міжнародний торговельний договір як основа укладання міжнародних торговельних угод (контрактів) 22 3. Необхідність відповідності положень міжнародних торговельних угод нормам міжнародних торговельних договорів 22 4. Право яким регулюється конкретна торговельна угода 23 5. Принцип автономії волі сторін договору 24 6. Форма, зміст та процедура укладання міжнародної угоди (контракту) 24 7. Система договірних відносин у міжнародному торговельному праві 25 8. Поняття та юридична природа міжнародних торговельних договорів 25 9. Види та зміст міжнародних торговельних договорів 26 ТЕМА 5. Відповідальність за міжнародними торговельними угодами 28 1. Правові наслідки невиконання договірних зобов’язань та відмови від виконання торговельної угоди 28 2. Підстави та види відповідальності за міжнародними торговельними угодами 29 3. Відшкодування збитків як форма відповідальності за міжнародними торговельними угодами 29 4. Поняття штрафних санкцій як форма відповідальності 30 5. Звільнення відповідальності за міжнародними торговельними угодами 30 ТЕМА 6. Міжнародне торговельне представництво та посередництво 31 1. Поняття торговельно-посередницьких операцій 31 2. Міжнародне торговельне представництво, його види, загальна характеристика 32 3. Договори міжнародного торговельного представництва 33 4. Торговельний представник, його функціональні обов’язки та відповідальність 34 ТЕМА 7. Проблеми міжнародних фінансових зобов’язань. Правове регулювання міжнародних розрахунків 35 1. Поняття валютного суверенітету як складової загального суверенітету держави 35 2. Право держави мати та визначати вартість національної валюти, право регулювання здійснення операцій з національною валютою у межах своєї території, право контролювати використання національної валюти для зовнішніх цілей, право держави не визнавати дію іноземного валютного законодавства на своїй території 36 3. Засоби обмеження валютного суверенітету держави 38 4. Внутрішні обмеження (перевірка актів валютного законодавства на відповідність нормам конституційного права) 39 5. Міжнародні обмеження: міжнародний звичай та міжнародні договори 40 6. Міжнародні кредитні перекази 41 7. Акредитив в міжнародної торгівлі 41 8. Інкасо в міжнародної торгівлі 43 ТЕМА 8. Міжнародно-правовий режим торговельних шляхів (проблеми) 44 1. Роль міжнародного транспорту для здійснення міжнародної торгівлі 44 2. Поняття та природа міжнародних перевезень товарів 45 3. Міжнародне правове регулювання використання транспортних шляхів 45 4. Правове поняття міжнародних торговельних шляхів 46 5. Поняття загальної свободи сполучень 47 6. Правовий режим морських торговельних шляхів 48 7. Міжнародно-правове регулювання міжнародних морських перевезень 48 8. Міжнародні залізничні, повітряні та автомобільні вантажні перевезення 49 ТЕМА 9. Врегулювання міжнародних торговельних суперечок 51 1. Засоби вирішення міжнародних торговельних суперечок 51 2. Міжнародна регламентація комерційного арбітражу 52 3. Арбітражна угода, її поняття, види, принципи формулювання 53 4. Арбітражний процес, його стадії 54

Міжнародний комерційний арбітраж

Міжнародний комерційний арбітраж Агентські угоди в туризмі Список використаної літератури Додатки

Принципи діяльності міжнародного комерційного арбітражу та строків у господарському процесі,

Завдання 1 Тема: Принципи діяльності міжнародного комерційного арбітражу Ломжець Ю. Принципи міжнародного арбітражу як основний засіб забезпечення мирного вирішення міжнародних конфліктів // 2003. №3. С. 7-12. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Захарченко Т. Принципи визнання й виконання арбітражних рішень на території України. // Правовий тиждень. №46 (119) 11 листопада 2008 р. – С. 5-8. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Козлов С. Третейське самоврядування: шляхом випробувань // Юридична газета. №8(44). 11 травня 2005 р. С.4. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Янев О. Міжнародний комерційний арбітраж // Науковий вісник Чернівецького університету правознавства. 16 березня 2010р.№ 489. С. 11-13. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Сидоренко М.М. Нарада третейських суддів // Діловий вісник. № 04(131), 2005. – С. 16-18. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Захарченко Т. Правове регулювання порядку виконання арбітражних рішень // Правовий тиждень. №3(129) 20 січня 2009 р. – С. 7-9. Анотація до статті Аналітичний огляд статті Завдання 2 Тема: Строки у господарському процесі У вересні 2008 р. до Господарського суду Закарпатської області заявило позов Закрите акціонерне товариство "Виноградівська ПМК - 78", м. Виноградів про стягнення з Дротинської сільської ради с. Дротинці Виноградівського району боргу в сумі 19 720 гривень та просить суд поновити строк позовної давності. Позов мотивований тим, що ВАТ "Виноградівська ПМК-78", правонаступником якої є позивач, у 2000-2001 роках виконувала будівельні роботи по газифікації села Дротинці і внаслідок часткової оплати вартості виконаних робіт відповідач заборгував позивачу суму 19 720 гривень, яка пред'явлена для стягнення в судовому порядку. Відповідач позов не визнав мотивуючи свої заперечення відсутністю заборгованості, що підтверджується двостороннім актом звірки взаємних розрахунків від 01.04.2005 р. Просить суд відмовити у задоволенні позову у зв’язку з пропущенням позивачем трирічного строку позовної давності. Яким нормативно-правовим актом регламентуються відносини між позивачем та відповідачем стосовно суми боргу? Чи є підстави для поновлення строків давності? Чи підлягає позов задоволенню? Складіть мотивоване рішення по даній справі.

Комерційний кредит сьогодні - достоїнства і недоліки

Вступ 4 1. Комерційний кредит: сутність, роль 5 1.1.Визначення і способи надання комерційного кредиту 5 1.2.Форфетирування 7 1.3.Кредитна політика підприємства 9 2.Розвиток комерційного кредиту сьогодні. Достоїнства і недоліки комерційного кредиту 14 2.1. Достоїнства і недоліки комерційного кредиту 14 2.2. Комерційний кредит сьогодні 16 3.Тенденції і перспективи розвитку комерційного кредитування 22 Висновок 27 Література 29

Комерційний кредит

Зміст Вступ 3 1. Сутність та поняття комерційного кредиту 4 2. Різновиди комерційного кредиту його позитивні та негативні наслідки 6 3. Механізм комерційного кредиту 11 Висновки 13 Список використаної літератури 15

Міжнародна юстиція

ВСТУП 3 1. Історія міжнародного правосуддя 4 2. Постійна палата міжнародного правосуддя 6 3. Міжнародний Суд ООН 8 4. Регіональні та спеціалізовані міжнародні судові установи 10 5. Міжнародний арбітраж 13 Висновок 15 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16